ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 вересня 2019 року N 216

Про затвердження Порядку призначення в місцеві прокуратури осіб, які на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" проходили спеціальну підготовку у Національній академії прокуратури України

Відповідно до підпункту 5 пункту 21 розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи прокуратури (Закон N 113-IX)" (Закон N 113-IX), з метою визначення порядку призначення в місцеві прокуратури осіб, які на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" (Закон N 113-IX) проходили спеціальну підготовку у Національній академії прокуратури України, наказую:

1. Затвердити Порядок призначення в місцеві прокуратури осіб, які на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" (Закон N 113-IX) проходили спеціальну підготовку у Національній академії прокуратури України.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Генеральний прокурор

Р. Рябошапка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної прокуратури України
30 вересня 2019 року N 216

Порядок
призначення в місцеві прокуратури осіб, які на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" (Закон N 113-IX) проходили спеціальну підготовку у Національній академії прокуратури України

1. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які проходили спеціальну підготовку у Національній академії прокуратури України на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" (Закон N 113-IX) (далі - Закон).

2. Особи, які проходили спеціальну підготовку у Національній академії прокуратури України на день набрання чинності Законом (далі - кандидати), вважаються такими, що успішно завершили спеціальну підготовку без складання іспиту, та можуть бути призначені Генеральним прокурором на вакантні посади прокурорів у місцеві прокуратури відповідно до цього Порядку.

3. У день оприлюднення цього Порядку на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України секретаріат Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів формує та оприлюднює на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України перелік вакантних посад прокурорів у місцевих прокуратурах та рейтинг кандидатів.

4. Рейтинг кандидатів формується за результатами кваліфікаційного іспиту, який кандидати складали перед направленням Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів для проходження спеціальної підготовки в Національній академії прокуратури України.

5. На наступний день після оприлюднення переліку вакантних посад та рейтингу кандидатів секретаріат Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів оприлюднює на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України інформацію про дату, час та місце проведення добору, який полягає у наданні кандидатам права вибору вакантної посади у місцевих прокуратурах з урахуванням місця кандидата у рейтингу.

Особиста участь кандидата під час добору є обов'язковою.

6. Організація проведення добору покладається на секретаріат Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

7. Вибір кандидатом посади здійснюється у порядку черговості, яка визначається відповідно до місця, зайнятого кандидатом у рейтингу. У разі зайняття кандидатами однакового місця у рейтингу, право першочергового вибору вакантної посади надається кандидату, який має більший стаж роботи у галузі права.

У разі вибору вакантної посади кандидат подає письмову заяву на ім'я Генерального прокурора про зайняття вакантної посади прокурора у місцевій прокуратурі.

8. У разі не з'явлення кандидата для участі у доборі або неподання заяви кандидатом на зайняття вакантної посади кандидат не призначається на посаду прокурора. Такий кандидат може взяти участь у доборі на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах, який проводиться відповідно до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи прокуратури" (Закон N 113-IX).

9. Секретаріат Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів передає інформацію про кандидатів Генеральному прокурору, який на підставі цієї інформації та поданих заяв призначає відповідних кандидатів на посади прокурорів у місцеві прокуратури відповідно до цього Порядку.

10. У разі призначення особи на посаду прокурора відповідно до цього Порядку стосовно прокурора проводиться спеціальна перевірка у встановленому законодавством порядку. Непроходження спеціальної перевірки або ненадання згоди на її проведення є підставою для звільнення прокурора з посади особою, уповноваженою законом приймати рішення про звільнення прокурора.

11. Інформація про призначення кандидатів на вакантні посади прокурора у місцевій прокуратурі, що здійснюється відповідно до цього Порядку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

Такі особи можуть бути переведені на посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться відповідно до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" (Закон N 113-IX), з урахуванням вимог щодо стажу роботи в галузі права, визначених у статті 27 Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII).

 

Виконувач обов'язків начальника
Департаменту кадрової роботи
та державної служби

Т. Дунас


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.