Про затвердження Положення про комісію Київської обласної державної адміністрації по вирішенню спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, а також евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, та щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
від 08 січня 2019 року N 4

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області
22 січня 2019 р. за N 10/1205

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року N 551 "Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян" (Постанова N 551), Порядку віднесення громадян із числа тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 1992 року N 674 (із змінами), з метою вирішення спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, а також евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, та щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї

1. Затвердити Положення про комісію Київської обласної державної адміністрації по вирішенню спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, а також евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, та щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 06 червня 2018 року N 349 "Про затвердження Положення про комісію при Київській обласній державній адміністрації по вирішенню спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, а також евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, та щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї" (Розпорядження N 349), зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 12 червня 2018 року за N 76/1103.

3. Управлінню юридичного забезпечення Київської обласної державної адміністрації забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Київській області.

4. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської облдержадміністрації Кучера В. А.

 

Голова адміністрації

О. Терещук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
08 січня 2019 року N 4

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області
22 січня 2019 р. за N 10/1205

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Київської обласної державної адміністрації по вирішенню спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, а також евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, та щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року N 551 "Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян" (Постанова N 551) (далі - Порядок видачі посвідчень), Порядку віднесення громадян із числа тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 1992 року N 674 (із змінами).

1.2. Комісія Київської обласної державної адміністрації по вирішенню спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, а також евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, та щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (далі - Комісія) - це постійно діючий колегіальний орган, що утворюється розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації та цим Положенням.

1.4. Основними принципами діяльності Комісії є:

законність;

колегіальність;

повнота розгляду наданих документів та інших підтверджуючих матеріалів;

обґрунтованість прийнятих рішень;

незалежність членів Комісії (недопущення втручання в діяльність Комісії фізичних та юридичних осіб, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).

1.5. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється департаментом соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

1.6. Члени Комісії здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

II. Склад та порядок створення Комісії

2.1. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації.

2.2. До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови Комісії, секретар, представники департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації, управління юридичного забезпечення Київської обласної державної адміністрації, а також представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (за згодою), Головного управління Національної поліції у Київській області (за згодою), Державного архіву Київської області (за згодою), Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області (за згодою), Головного територіального управління юстиції у Київській області (за згодою), Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра (за згодою), Київського обласного військового комісаріату (за згодою), Комунального закладу Київської обласної ради "Київська обласна лікарня N 2" (за згодою), Київської обласної ради профспілок (за згодою), Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" (за згодою), інших громадських об'єднань відповідного спрямування (за згодою).

2.3. Головою Комісії є заступник голови Київської обласної державної адміністрації згідно з функціональним розподілом обов'язків.

III. Основні завдання та повноваження Комісії

3.1. Всебічне і об'єктивне вивчення документів з метою вирішення спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, а також вирішення спірних питань щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

3.2. Перевірка правильності видачі Київською обласною державною адміністрацією посвідчень постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідних категорій.

3.3. Розгляд спірних питань щодо обґрунтованості видачі посвідчень постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідних категорій.

3.4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань приймає рішення:

про визначення/відмову у визначенні статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження;

про визначення/відмову у визначенні статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році;

про підтвердження/відмову у підтвердженні статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження;

про підтвердження/відмову у підтвердженні статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році;

про віднесення/відмову у віднесенні громадян із числа тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

про вилучення посвідчення відповідної категорії у разі встановлення факту необґрунтованої його видачі;

про направлення до комісії зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при Міністерстві соціальної політики України тих справ, розгляд яких відноситься до її компетенції;

про необхідність доопрацювання документів та надання додаткової інформації;

про необґрунтовану видачу довідки про евакуацію у 1986 році із зони відчуження (довідка встановленого зразка - додаток 3 до Порядку видачі посвідчень) та її відкликання, у зв'язку із нововиявленими обставинами.

IV. Права та обов'язки Комісії

4.1. Комісія має право:

отримувати документи і матеріали, які потрібні для роботи Комісії;

звертатися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з метою отримання необхідної інформації для визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, а також вирішення спірних питань щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

4.2. Комісія зобов'язана керуватися критеріями, визначеними законами України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", постановами Кабінету Міністрів України від 02 грудня 1992 року N 674 "Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами), від 15 листопада 1996 року N 1391 "Про затвердження переліків видів робіт і місць за межами зони відчуження, де за урядовими завданнями у 1986 - 1987 роках виконувались роботи в особливо шкідливих умовах (за радіаційним фактором), пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи" (із змінами), від 11 липня 2018 року N 551 "Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян" (Постанова N 551), іншими нормативно-правовими актами з цих питань в межах наданих їй повноважень.

V. Порядок роботи Комісії

5.1. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії, за його відсутності - заступник голови Комісії.

Голова скликає та головує на засіданнях Комісії; дає доручення, обов'язкові для виконання членами Комісії; представляє Комісію у відносинах з іншими органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами.

5.2. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови Комісії при потребі.

5.3. Члени Комісії зобов'язані брати участь у роботі Комісії.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів. Рішення приймається не менше як 2/3 голосів членів Комісії від їх фактичної кількості на засіданні.

Члени Комісії користуються рівним правом голосу при прийнятті рішень.

5.4. Комісія розглядає спірні питання, віднесені до її компетенції за рішенням регіональних комісій.

5.5. Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях усні пояснення осіб та їх законних представників, справи яких розглядаються, а також пояснення спеціалістів, радників та експертів, залучених до роботи Комісії.

5.6. Рішення Комісії приймаються колегіально і є підставою для видачі в установленому порядку посвідчень відповідної категорії.

У разі встановлення Комісією факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії воно, на підставі рішення Комісії, підлягає вилученню.

5.7. Питання на розгляд Комісії та підготовка матеріалів, які виносяться на розгляд Комісії, покладається на секретаря Комісії.

5.8. Засідання Комісії оформляється протоколом і підписується головою, його заступником та секретарем Комісії. У разі відсутності голови Комісії протокол підписується заступником та секретарем Комісії.

5.9. Витяг з протоколу є офіційним документом, який відтворює рішення Комісії стосовно конкретних осіб, підписується секретарем Комісії та скріплюється печаткою Комісії.

Протоколи зберігаються в департаменті соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

5.10. Рішення Комісії може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

 

Директор департаменту соціального
захисту населення адміністрації

І. Мещан


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.