МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 квітня 2019 року N 711

Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров'я України з реалізації рекомендацій за результатами державного фінансового контролю та аудиту, проведеного Рахунковою палатою та Державною аудиторською службою України, щодо використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України для лікування громадян України за кордоном за бюджетною програмою "Лікування громадян України за кордоном"

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), на виконання рекомендацій, зазначених у рішенні Рахункової палати від 15 травня 2018 року N 12-1 "Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України для лікування громадян України за кордоном" (Рішення N 12-1) та аудиторському звіті за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетної програми "Лікування громадян України за кордоном" за період 01.01.2016 по 01.07.2018 від 05 листопада 2018 року N 04-24/17, наказую:

1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я України з реалізації рекомендацій за результатами державного фінансового контролю та аудиту, проведеного Рахунковою палатою та Державною аудиторською службою України, щодо використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України для лікування громадян України за кордоном за бюджетною програмою "Лікування громадян України за кордоном" (далі - План заходів), що додається.

2. Відповідальним структурним підрозділам МОЗ України забезпечити своєчасне виконання Плану заходів та подавати щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, до Управління аудиту та аналітики інформацію про хід його виконання.

3. Управлінню аудиту та аналітики забезпечити моніторинг стану виконання Плану заходів та подавати у встановлені строки до Рахункової палати та Державної аудиторської служби України інформацію про стан його виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О. А.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
01 квітня 2019 року N 711

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства охорони здоров'я України з реалізації рекомендацій за результатами державного фінансового контролю та аудиту, проведеного Рахунковою палатою та Державною аудиторською службою України, щодо використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України для лікування громадян України за кордоном за бюджетною програмою "Лікування громадян України за кордоном"

NN
з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1

2

3

4

1

Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Порядку направлення громадян України для лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1079 "Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон" (Постанова N 1079), з урахуванням пропозицій, наданих за результатами державного фінансового контролю

II квартал 2019 року

Департамент впровадження реформ, Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

2

Розробити та затвердити Порядок обліку громадян, які потребують направлення для лікування за кордон

II квартал 2019 року

Директорат медичних послуг, Департамент впровадження реформ

3

Розробити зміни до Положення про групи експертів МОЗ України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 березня 2017 року N 302 "Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон" (Положення N 302), передбачивши повноваження групи експертів у частині підготовки висновку щодо неможливості надання необхідної допомоги закладами охорони здоров'я України

II квартал 2019 року

Директорат медичних послуг, Департамент впровадження реформ

4

Передбачити спрямування коштів на закупівлю медикаментів, витратних матеріалів, лабораторних реактивів та обладнання для закладів охорони здоров'я і наукових установ у відповідності до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року N 707 (Постанова N 707)

II - IV квартали 2019 року

Директорат медичних послуг, Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

5

Розробити шляхи розвитку трансплантації органів і клітин в Україні та належного фінансового забезпечення такого методу лікування

2019 - 2020 рр.

Директорат медичних послуг

6

Проводити взаємозвірку з медичними закладами зарубіжних країн щодо залишків невикористаних коштів державного бюджету, перерахованих на лікування громадян України

Постійно

Департамент впровадження реформ, Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, Директорат стратегічного планування та євроінтеграції

7

Налагодити співпрацю з благодійними організаціями з метою уникнення подвійної оплати за лікування громадян України за кордоном

Постійно

Директорат стратегічного планування та євроінтеграції, Департамент впровадження реформ

8

Забезпечити дотримання вимог наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 N 1536 "Про результативні показники бюджетної програми" у частині визначення результативних показників паспорта бюджетної програми за КПКВК 2301360 "Лікування громадян України за кордоном"

Постійно

Департамент впровадження реформ, Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, Директорат медичних послуг

9

Забезпечити дотримання вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для лікування громадян України за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2017 року N 175 (Постанова N 175)

Постійно

Департамент впровадження реформ, Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

10

Забезпечити моніторинг результатів лікування громадян України за кордоном

Постійно

Департамент впровадження реформ

11

Забезпечити аналіз цінових пропозицій і перевірку калькуляції запропонованих послуг при виборі медичних закладів зарубіжних країн

Постійно

Департамент впровадження реформ, Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 

Заступник Міністра з
питань європейської інтеграції

О. Стефанишина


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.