ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.03.2019 р. N 501

Про затвердження Плану заходів з реалізації у місті Києві Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 року N 688-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року" (План N 688-р):

1. Затвердити План заходів з реалізації у місті Києві Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року (Розпорядження N 10-р), що додається.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів з реалізації у місті Києві Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року (Розпорядження N 10-р).

2.2. Подавати щороку до 15 січня Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про стан виконання Плану заходів з реалізації у місті Києві Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року (Розпорядження N 10-р) для її узагальнення та подання щороку до 15 лютого Міністерству соціальної політики України.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
21 березня 2019 року N 501

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації у місті Києві Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року (Розпорядження N 10-р)

1. Організація і проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо можливостей працевлаштування громадян похилого віку

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Київський міський центр зайнятості
2019 - 2022 роки

2. Підтримка створення громадянами похилого віку громадських організацій і об'єднань, залучення громадян похилого віку до волонтерської діяльності

Департамент соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2022 роки

3. Започаткування в молодіжних центрах, бібліотеках спільних вечорів/зустрічей з громадянами похилого віку щодо обміну досвідом

Районні в місті Києві державні адміністрації
2019 - 2022 роки

4. Організація для громадян похилого віку короткострокових курсів комп'ютерної грамотності, навчання використання сучасних електронних платіжних систем, програм дистанційного спілкування з використанням Інтернету, курсів іноземної мови, зокрема на базі установ соціального обслуговування, молодіжних центрів

Районні в місті Києві державні адміністрації
2019 - 2022 роки

5. Запровадження консультативної підтримки громадянам передпенсійного віку, громадянам похилого віку з питань розвитку та планування кар'єри, підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями, подальшого навчання та підвищення кваліфікації з урахуванням набутого досвіду та тенденцій ринку праці

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Київський міський центр зайнятості
2019 - 2022 роки

6. Розроблення адаптованих для громадян похилого віку інформаційних та роз'яснювальних матеріалів стосовно отримання послуг державної системи житлово-комунального господарства, в тому числі через Єдиний державний портал адміністративних послуг

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2020 роки

7. Запровадження соціальної реклами з питання здорового способу життя осіб усіх вікових груп як умови здорового старіння та активного довголіття

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2022 роки

8. Розвиток соціально-педагогічної послуги "Університет третього віку", зокрема через розвиток центрів активного довголіття, центрів дозвілля, у тому числі на базі діючих установ соціального обслуговування для громадян похилого віку

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2022 роки

9. Запровадження Всеукраїнської спартакіади громадян похилого віку, у тому числі ветеранів

Департамент молоді і спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
щороку

10. Організація і проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, акцій, спрямованих на залучення до занять фізичною культурою і спортом громадян похилого віку

Департамент молоді і спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2022 роки

11. Розроблення рекомендацій щодо проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації, мотивації до фізичної активності, навчання навичкам занять з фізичної культури, проведення навчально-тренувальних занять в установах соціального обслуговування для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (будинках-інтернатах для людей похилого віку та людей з інвалідністю, геріатричних пансіонатах, територіальних центрах, реабілітаційних установах та інших) з урахуванням вікових особливостей та нозологічних форм захворювань

Департамент молоді і спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2020 роки

12. Організація та проведення для громадян похилого віку благодійних культурних програм, заходів, зокрема благодійних вистав, концертів, мистецьких виставок, свят, балів

Районні в місті Києві державні адміністрації
постійно

13. Сприяння розвитку туристичних маршрутів, в тому числі з урахуванням специфіки організації відпочинку громадян похилого віку

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2020 роки

14. Розроблення і реалізація комплексних міських програм, планів щодо запровадження соціального туризму для громадян похилого віку в м. Києві

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2022 роки

15. Запровадження циклу теле- та радіопередач, присвячених питанням здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування навичок збереження здоров'я та догляду за хворими

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Районні в місті Києві державні адміністрації
2019 - 2022 роки

16. Проведення для отримувачів послуг, зокрема громадян похилого віку, тематичних лекцій, бесід, вечорів у навчальних закладах, установах соціального обслуговування, клубах, закладах охорони здоров'я, закладах/установах соціальної сфери з питання здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування навичок збереження здоров'я як фізичного, так і психічного, та догляду за хворими

Районні в місті Києві державні адміністрації
2019 - 2022 роки

17. Запровадження на підприємствах, виробництвах, в організаціях, закладах розміщення інформаційних бюлетенів, проведення для працівників лекцій, бесід з питань здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування навичок збереження здоров'я як фізичного, так і психічного, та догляду за хворими

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Районні в місті Києві державні адміністрації
2019 - 2022 роки

18. Запровадження надання громадянам похилого віку геріатричної допомоги (профілактичної, лікувальної, довготривалої, паліативної) за місцем їх проживання/перебування через мережу закладів охорони здоров'я та з урахуванням результатів оцінки потреб громадян похилого віку

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2021 - 2022 роки

19. Відкриття геріатричних кабінетів, зокрема геронтопсихіатричних, у структурі консультативних поліклінік госпітальних округів

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2020 - 2022 роки

20. Проведення обов'язкових, профілактичних медичних оглядів громадян похилого віку на первинних медичних дільницях

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2022 роки

21. Створення соціально спрямованих відеоматеріалів щодо взаємної відповідальності поколінь, формування позитивного ставлення до похилого та старечого віку

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2020 - 2021 роки

22. Вивчення потреб громадян похилого віку у послугах, зокрема шляхом проведення опитувань громадян похилого віку, аналізу їх звернень, результатів оцінки їх потреб, планування роботи з їх надання

Районні в місті Києві державні адміністрації
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2022 роки

23. Проведення оцінки безбар'єрного доступу, транспортної доступності об'єктів соціальної сфери для громадян похилого віку, планування роботи щодо її покращення

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2020 - 2022 роки

24. Проведення обстежень установ та закладів системи соціального захисту населення, житлових приміщень отримувачів послуг з догляду за місцем проживання (за згодою) на предмет створення умов для безперешкодного доступу та догляду, зручності пересування осіб з порушеннями опорно-рухового апарату і порушеннями зору та визначення потреби в монтажі спеціального устаткування, "тривожної кнопки" екстреного зв'язку з відповідальним працівником соціальної служби, підйомників, поручнів, зокрема і в туалетних кімнатах, зміни висоти меблів, інших пристосувань, що забезпечують людині можливість бути незалежною

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2022 роки

25. Розвиток мережі відділень стаціонарного догляду громадян похилого віку на базі діючих закладів системи соціального захисту населення, зокрема в будинках-інтернатах для громадян похилого віку

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2022 роки

26. Розвиток послуги денного догляду та тимчасового перебування громадян похилого віку на базі діючих установ та закладів системи соціального захисту населення

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2022 роки

27. Аналіз впровадження державних стандартів соціальних послуг в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, зокрема наявність оцінки індивідуальних потреб підопічних, індивідуального плану надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 рік

28. Забезпечення проведення оцінки якості надання соціальних послуг в установах соціального обслуговування відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Мінсоцполітики

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2022 роки

29. Розвиток соціальної послуги підтриманого проживання громадян похилого віку, зокрема в спеціалізованих житлових будинках, соціальних квартирах

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2022 роки

30. Залучення представників релігійних організацій до діяльності мультидисциплінарних команд з надання паліативної допомоги

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2022 роки

31. Затвердження та виконання місцевих програм транспортного обслуговування для громадян похилого віку, у тому числі із соціального перевезення

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2019 - 2022 роки

32. Забезпечення надання соціального житла громадянам похилого віку з урахуванням їх потреб

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2021 - 2022 роки

33. Запровадження за участю соціально відповідального бізнесу надання громадянам похилого віку базового мінімального пакета з підтримки (засоби гігієни, медичні засоби тощо)

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2021 - 2022 роки

34. Надання консультативної допомоги фахівців закладів охорони здоров'я за допомогою телефону та Інтернету

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
постійно

35. Запровадження соціальної послуги посередництва (медіації) в установах соціального обслуговування, зокрема територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Районні в місті Києві державні адміністрації
2019 - 2022 роки

36. Проведення правопросвітницьких заходів, бесід з громадянами похилого віку з питання прав людини, у тому числі громадян похилого віку, механізмів захисту цих прав, зокрема на базі установ соціального обслуговування, центрів дозвілля, центрів активного довголіття

Районні в місті Києві державні адміністрації
2019 - 2022 роки

37. Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам похилого віку

Районні в місті Києві державні адміністрації
2019 - 2022 роки

38. Проведення правопросвітницьких заходів, бесід з громадянами похилого віку з питання запобігання втраті майна, зокрема на базі діючих установ соціального обслуговування, центрів дозвілля, центрів активного довголіття

Районні в місті Києві державні адміністрації
2019 - 2022 роки

 

Директор Департаменту
соціальної політики

Ю. Крикунов


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.