АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 18 квітня 2019 року N 266-р

Про закриття провадження у справі

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 127-26.4/273-16 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю "лайфселл" (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 22859846) законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та подання про закриття справи від 04.03.2019 N 127-26.4/273-16/87-спр, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Порушення, передбачене статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

(2) Порушення вчинене шляхом повідомлення товариством з обмеженою відповідальністю "лайфселл" (далі - ТОВ "лайфселл", Товариство, Відповідач) невизначеному колу осіб у рекламі послуг доступу до мережі Інтернет неповних, неточних, відомостей про швидкість 3G Інтернету, що може вплинути на наміри споживачів щодо придбання послуг доступу до 3G Інтернету та поставити ТОВ "лайфселл" у більш вигідне становище порівняні з іншими суб'єктами господарювання, які діють на відповідному ринку.

2. ЗАЯВНИКИ

(3) Заявником у справі є приватне акціонерне товариство "ВФ Україна" (далі - ПрАТ "ВФ Україна", Заявник 1) (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 14333937) (до 02.2017 приватне акціонерне товариство "МТС Україна").

(4) Основним видом діяльності Заявника є діяльність у сфері надання телекомунікаційних послуг, у тому числі надання послуг доступу до мережі Інтернет.

(5) На території України Заявник 1 надає телекомунікаційні послуги з 18.10.2004, що підтверджується, зокрема, чинними ліцензіями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) N 546038 від 12.07.2010, N 269377 від 13.09.2013, N 286185 від 11.02.2014, N 546037 від 12.07.2010, N 546036 від 12.07.2010, N 546034 від 12.07.2010 та N 521867 від 05.02.2015.

(6) Отже, ПрАТ "ВФ Україна" є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(7) Другим заявником є приватне акціонерне товариство "Київстар" (далі - ПрАТ "Київстар", Заявник 2) (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 21673832).

(8) Основним видом діяльності ПрАТ "Київстар" є діяльність у сфері надання телекомунікаційних послуг, у тому числі надання послуг доступу до мережі Інтернет.

(9) ПрАТ "Київстар" надає телекомунікаційні послуги на території України, зокрема, згідно з чинними ліцензіями НКРЗІ N 000668 від 26.12.2016, N 000669 від 26.12.2016, N 000670 від 26.12.2016, N 000671 від 26.12.2016, N 000672 від 26.12.2016 та N 000673 від 26.12.2016.

(10) Отже, ПрАТ "Київстар" є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

3. ВІДПОВІДАЧ

(11) Відповідачем у справі є ТОВ "лайфселл" (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 22859846).

(12) Основним видом діяльності ТОВ "лайфселл" є діяльність у сфері надання телекомунікаційних послуг, у тому числі надання послуг доступу до мережі Інтернет.

(13) ТОВ "лайфселл" надає телекомунікаційні послуги на території України, зокрема, згідно з чинними ліцензіями НКРЗІ N 000774 від 31.05.2017, N 000775 від 31.05.2017, N 000773 від 31.05.2017 та N 000772 від 31.05.2017.

(14) Отже, Товариство є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

4. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(15) До Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) надійшла заява від 20.07.2016 N GR-16-12150 (зареєстрована в Комітеті 27.07.2016 за N 8-01/190-АМ) (далі - Заява) ПрАТ "ВФ Україна" щодо порушення ТОВ "лайфселл" законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, що полягає в поширенні Відповідачем у рекламі неправдивої інформації про надання ним послуги доступу до мережі Інтернет із швидкістю до 63,3 Мбіт/с.

(16) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 18.11.2016 N 09/387-р розпочато розгляд справи N 127-26.4/273-16 (далі - Справа) за ознаками вчинення ТОВ "лайфселл" порушення, передбаченого статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

(17) До Комітету надійшла заява від 14.11.2016 N 32511/17 (зареєстрована в Комітеті 12.12.2016 N 8-01/484-АМ) (далі - Заява 2) ПрАТ "Київстар" щодо порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції ТОВ "лайфселл", яке полягає в поширенні Відповідачем у рекламі неправдивої інформації про надання ним послуги доступу до мережі Інтернет із швидкістю до 63,3 Мбіт/с, а також тверджень "найшвидший 3G+ Інтернет", найбільше покриття 3G+", "найсучасніша мережа 3G+", "найкращі тарифи для 3G+".

(18) Оскільки питання, що порушені в Заяві 2, стосуються питань, порушених у Справі, всі матеріали зазначеної заяви приєднано до матеріалів Справи.

(19) З метою усунення причин виникнення порушення та умов, що йому сприяють, керуючись статтею 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та статтею 27 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", Комітет надав ТОВ "лайфселл" 13.12.2018 рекомендації N 47-рк: усунути причини виникнення порушення, передбаченого статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення в рекламі відомостей щодо найбільшої швидкості передачі даних 3G Інтернету, а саме: "швидкість до 63,3 Мбіт/с", "Мережа останнього покоління lifecell 3G+ підтримує максимально можливу швидкість Інтернету до 63,3 Мбіт/с", "Найшвидший 3G+ Інтернет", "Найшвидший 3G+ до 63,3 Мбіт/с", "Lifecell - лідер у швидкості мобільного Інтернету 3G+ в Україні", та утриматися від вчинення таких дій у подальшому. Інформування споживачів щодо швидкості передачі даних 3G Інтернету здійснювати у спосіб, що не вводитиме в оману споживачів.

(20) Відповідно до частини другої статті 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції" рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов'язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

(21) На виконання рекомендацій ТОВ "лайфселл" листом від 08.01.2019 N 78 (вх. Комітету N 8-01/486 від 15.01.2019) повідомило, що Відповідачем виконано рекомендації у повному обсязі.

(22) У відповідь на подання про закриття справи від 04.03.2019 N 127-26.4/273-16/87-спр (лист від 14.03.2019 N 5941/05, вх. Комітету N 8-09/3232 від 15.03.2019) Заявник 2 зазначив, що погоджується з висновками зазначеними в цьому поданні, та не заперечує проти закриття провадження у Справі. Відповідач та Заявник 2 власних заперечень на подання не надали.

5. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5.1. Обставини справи, встановлені за результатами дослідження (аналізу) інформації, наданої Заявниками

(23) Заявник 1 вбачає в діях ТОВ "лайфселл" поширення в рекламі неправдивої інформації про надання ним послуги доступу в мережі Інтернет із швидкістю до 63,3 Мбіт/с.

(24) До заяви додано зразки друкованої реклами ТОВ "лайфселл", зокрема рекламні буклети, в яких зображено спідометр та розміщено текст такого змісту: "швидкість до 63,3 Мбіт/с", "Мережа останнього покоління lifecell 3G+ підтримує максимально можливу швидкість Інтернету до 63,3 Мбіт/с" та "Найшвидший 3G+ до 63,3 Мбіт/с", фото реклами на вуличних білбордах, у якій міститься текст: "Найшвидший 3G+ до 63,3 Мбіт/с", та відеоролики з рекламою ТОВ "лайфселл" з інформацією "Найшвидший 3G+ Інтернет до 63,3 Мбіт/с", а дрібним нерозбірливим текстом протягом 2 секунд з'являється інформація такого змісту: "Мається на увазі, що відповідно до технічних характеристик технології, за якою ТОВ "лайфселл" надає доступ до 3G Інтернету, максимальна швидкість Інтернету передбачає до 63,3 Мбіт/с, згідно з дослідженням швидкості надання 3G Інтернету, проведеним дослідницькою агенцією ТОВ "Інмайнд" станом на 29.03.2016".

(25) На думку Заявника 1, передача даних у мережі Інтернет із швидкістю 63,3 Мбіт/с може бути забезпечено лише в разі наявності одночасно декількох умов. Для забезпечення такої швидкості радіопристрій повинен мати здатність приймати радіосигнал одночасно трьома каналами, радіотелефон має бути єдиним радіотелефоном, який знаходиться в зоні дії базової станції, а також у мережі мають бути відсутні будь-які електромагнітні шуми. Також, на думку Заявника 1, постійне забезпечення швидкості 63,3 Мбіт/с у будь-який час на будь-якій ділянці мережі для необмеженої кількості абонентів є неможливим з технічної точки зору.

(26) ПрАТ "ВФ Україна" вважає, що єдиним радіотелефонним пристроєм, здатним працювати в мережі Інтернет на швидкості до 63,3 Мбіт/с, є радіотелефон Turccell Turbo T50, однак такий телефон не можна експлуатувати на території України, оскільки він не внесений до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах частот загального користування, положення про ведення якого затверджено рішенням НКРЗІ від 03.11.2005 N 117.

(27) Отже, на думку Заявника 1, у рекламі про максимально можливу швидкість Інтернету до 63,3 Мбіт/с, яку поширює Відповідач, містяться неправдиві відомості та замовчуються окремі факти, що вводить в оману невизначене коло осіб, що вплинуло або може вплинути на наміри цих осіб стосовно придбання (замовлення) послуг Відповідача, за рахунок чого ТОВ "лайфселл" досягає неправомірних переваг у конкуренції по відношенню до інших суб'єктів господарювання на ринку телекомунікацій, у тому числі щодо ПрАТ "ВФ Україна".

(28) Також 1 Заявник листом від 27.03.2017 N 02/КИ-Б/06 (вх. Комітету N 8-01/2898 від 28.03.2017) повідомив, що Товариство протягом першого кварталу 2017 року продовжувало інформувати споживачів, що швидкість послуги передачі даних у стандарті 3G є найбільшою та найкращою, зокрема, використовуючи в рекламних матеріалах формулювання "Найшвидший 3G+ Інтернет".

(29) Крім того, на офіційному веб-сайті Відповідача https://www.lifecell.ua/uk/mobilnij-internet/, у I кварталі 2017 року було розміщено таке повідомлення рекламно-інформаційного характеру:

"Lifecell - лідер у швидкості мобільного Інтернету 3G+ в Україні. Lifecell надає справжню свободу спілкування через доступний високошвидкісний мобільний Інтернет".

"За результатами незалежного рейтингу speed-тестів у мобільному додатку від компанії "Ookla", у другому півріччі 2016 року Lifecell зайняв перші позиції за швидкістю завантаження і передачі даних (downlink та uplink)".

"Lifecell - єдиний оператор в Україні, який розгортає мережу третього покоління на основі сучасної технології 3G+, що є останнім досягненням у розвитку 3G. Швидкий мобільний 3G+Інтернет - це, в першу чергу, максимальний комфорт для наших користувачів. Абоненти Lifecell можуть насолоджуватись найвищою якістю веб-сервісів, онлайн-відео, відеодзвінків, онлайн-музики, ігор та іншого. Сьогодні 3G+ доступний для українців, які проживають там, де вже є наше 3G+ покриття".

(30) ПрАТ "ВФ Україна" наголошує, що твердження про ексклюзивність послуги передачі даних Відповідача у стандарті 3G не відповідає дійсності, оскільки аналогічні за сутністю та швидкістю передачі даних послуги надаються всіма операторами рухомого (мобільного) зв'язку, що користуються радіочастотним ресурсом України в діапазоні 2100 Мгц, на підставі передбачених законодавством ліцензій НКРЗІ.

(31) Заявник наголошує, що Товариство використовує в рекламі дані дослідження, проведеного компанією "Ookla", які є неповними, оскільки, на думку Заявника, це дослідження проводилось не на всій території та в дослідженні не враховано загальноукраїнське навантаження на мережі всіх мобільних операторів, стосовно яких проводилось це дослідження.

(32) ПрАТ "ВФ Україна", зокрема, наголошує, що важливим фактором впливу на швидкість передачі даних у стандарті 3G є обсяги абонентської бази, яка користується відповідними послугами, оскільки завантаженість радіомережі абонентським трафіком - головний показник, який впливає на зменшення або збільшення швидкості. Якщо абонентська база Товариства є найменшою на ринку рухомого (мобільного) зв'язку, на певних ділянках його радіомережі швидкість може бути тимчасово більшою, ніж у конкурентів із більшою абонентською базою, проте це не означає, що така ж ситуація буде мати місце на інших ділянках, а також не означає, що зі збільшенням абонентської бази, навіть на цій же ділянці мережі швидкість передачі даних не знижуватиметься.

(33) Водночас Заявником було проведено власне дослідження щодо швидкості передачі даних у стандарті 3G Інтернету трьома найбільшими операторами мобільного зв'язку протягом 2016 - І кварталу 2017 року в обласних центрах, де надаються відповідні послуги. Дослідження здійснено на підставі більш ніж 1500 вимірювань та порівнянь швидкості з використанням сім-карток трьох основних операторів мобільного зв'язку в Україні. Відповідно до результатів зазначеного дослідження швидкість передачі даних у стандарті 3G Інтернету від ТОВ "лайфселл" не є найбільшою.

(34) Отже, Заявник наголошує, що ТОВ "лайфселл" поширювало у власній рекламі невизначеному колу осіб необґрунтовану, спотворену, перекручену та непідтверджену в повному обсязі інформацію, яка вводить в оману споживачів і створює для Товариства неправомірні та неконкурентні переваги перед іншими операторами телекомунікацій, які надають аналогічні за своїми споживчими властивостями послуги на загальнонаціональному ринку послуг рухомого (мобільного) зв'язку у стандарті зв'язку 3G з використанням радіочастотного діапазону 2100 Мгц.

(35) ПрАТ "Київстар", проаналізувавши рекламні матеріали Товариства, в яких Товариство поширювало твердження про "найшвидший 3G+ Інтернет" та про те, що "3G+ Інтернет від lifecell здатен розвивати швидкість до 63,3 мбіт/с, вважає, що факти, наведені в зазначених твердженнях, містять неповні, неточні або неправдиві дані про споживчі властивості, якість та придатність до застосування й характеристики послуг, які рекламуються, а також містять неповні, неточні або неправдиві дані про господарську діяльність Товариства.

(36) Заявник 2 зазначає, що Товариство на своєму сайті lifecell.ua поширювало інформацію, що "3G+" - це 3G мережа останнього покоління, розгорнута на найсучаснішому обладнанні та найбільш перспективних частотах в Україні.

(37) Зокрема, на сайті Відповідача поширювалась інформація, що мережа lifecell "3G+" може підтримувати максимальну швидкість Інтернету до 63,3 мбіт/с. Це високошвидкісний пакетний доступ з об'єднанням трьох каналів (технологія 3С- HSDPA/TripleCarrierHSDPA), який є розширенням базової версії стандартів технології 3G (третього покоління) універсальної мобільної телекомунікаційної системи (UMTS) та дозволяє мати більш високі швидкості передачі даних та доступу в Інтернет, а саме, дозволяє досягти швидкості передачі даних до 63,3 мбіт/с за умови наявності відповідного кінцевого обладнання (яке підтримує технологію 3С-HSDPA/TripleCarrierHSDPA), налаштувань мережі, наявності стійкого сигналу мережі рухомого (мобільного) зв'язку та відсутності фізичних перешкод для поширення радіосигналу.

(38) ПрАТ "Київстар" зазначає, що наведене Товариством є виключно маніпуляцією, оскільки ПрАТ "Київстар", як і інші телекомунікаційні оператори, також застосовує технологію 3С-HSDPA/TripleCarrierHSDPA.

(39) Відповідно до частини сьомої статті 33 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, які видаються на конкурсних або тендерних засадах на один і той же вид радіотехнології, повинні містити однакові умови щодо смуг радіочастот, термінів їх освоєння тощо. Тобто, за умовами тендера НКРЗІ від 23.02.2015, всі три його учасники (ПрАТ "Київстар", ПрАТ "МТС Україна" та ТОВ Астеліт") здобули повністю аналогічні ліцензії на однакову радіотехнологію з однаковими технічними параметрами.

(40) Заявник 2 стверджує, що послуги доступу до мережі Інтернет, які надаються всіма трьома українськими операторами мобільного зв'язку за технологією третього покоління зв'язку IMT-200 (UMTS), є абсолютно ідентичними.

(41) Також ПрАТ "Київстар" зазначає, що технологія третього покоління зв'язку гіпотетично дозволяє трьом найбільшим операторам мобільного зв'язку надавати послугу максимальної швидкості передачі даних (3G) до 63,3 мбіт/с.

(42) Заявник 2 наголошує, що для підтримки зазначеної швидкості передачі даних необхідна не тільки наявність активованих 3-х несучих (TripleCarrier) в кожному секторі базової станції, але й підтримка їх комбінації для одночасної передачі інформації одному користувачеві та невід'ємна наявність такого кінцевого обладнання. Ця функціональність повинна підтримуватись як обладнанням базових станцій, так і смартфонами абонентів. Водночас ПрАТ "Київстар" наголошує, що єдиним смартфоном, який здатен підтримувати швидкість передачі даних до 63,3 мбіт/с, був мобільний термінал ZTE T60, який раніше виготовлявся для компанії "Turccell", однак на дату подання Заяви 2 вже був знятий з виробництва.

(43) Також Заявник 2 зазначає, що швидкість скачування трафіку з мережі Інтернет абонентами за технологією 3G, як технічна характеристика, визначається такими основними факторами:

якістю побудованої мережі (покриття мережі, ємність, параметрична модель, обслуговування та експлуатація мережі);

кількістю несучих на сектор зони покриття;

опціональними можливостями мережі;

спроможністю абонентського терміналу.

(44) Досягти найвищої швидкості надання послуг можливо лише в разі найвищого рівня функціональності всіх вищенаведених технічних характеристик у сукупності. При цьому зниження показників швидкості прямо залежить від кожного з таких показників, а не лише від одного, як зазначено у визначенні 3G+ на сайті Товариства.

(45) Крім того, ПрАТ "Київстар" зазначає, що в деяких рекламних матеріалах Товариство здійснює порівняння з його основними конкурентами, недвозначно використовуючи кольори синій та червоний, які є основною складовою частиною торговельних марок ПрАТ "Київстар" та ПрАТ "ВФ Україна". Зокрема, у відеоролику, розміщеному на офіційному сайті Товариства, зображено змагання човна Товариства із човнами синього та червоного кольорів.

(46) Отже, ПрАТ "Київстар" вважає, що, поширюючи вищезазначену рекламу, яка містить неповні, неточні та неправдиві відомості, ТОВ "лайфселл" досягає неправомірних переваг у конкуренції стосовно своїх конкурентів, зокрема ПрАТ "Київстар".

5.2. Обставини справи, встановлені за результатами дослідження (аналізу) інформації, наданої Відповідачем

(47) Відповідач у 2016 - 2017 роках здійснював рекламу власних послуг доступу до 3G Інтернету, у тому числі щодо швидкості передачі даних із застуванням 3G технологій.

(48) Відповідач у відповіді на вимогу Комітету від 27.09.2016 N 127-26/09-10170 повідомив, що, зокрема, у рекламі ТОВ "лайфселл" поширюється інформація "про максимально можливу швидкість доступу до мережі Інтернет до 63,3 Мбіт/с, тобто про постійне та безумовне забезпечення швидкості доступу абонента на рівні 63,3 Мбіт/с інформація не розповсюджується".

(49) Крім того, Відповідач повідомив, що в рекламі послуг доступу до мережі Інтернет містяться, зокрема, такі застереження:

- "мається на увазі, що відповідно до технічних характеристик технології трьох каналів передачі даних (3С-HSDPA/Tripple Carrier HSDPA), за якою ТОВ "лайфселл" надає доступ до 3G Інтернету, можна досягти максимальної швидкості Інтернету до 63,3 Мбіт/с (згідно з дослідженням швидкості надання 3G Інтернету дослідницькою агенцією ТОВ "Інмайнд" станом на 24.11.2015). Інформація про те, як можна досягти швидкості 63,3 Мбіт/с на сайті lifecell.ua/3G_plus";

- "мається на увазі, що відповідно до технічних характеристик технології, за якою ТОВ "лайфселл" надає доступ до 3G Інтернету - максимальна швидкість Інтернет передбачає 63,3 Мбіт/с (згідно з дослідженням швидкості надання 3G Інтернету дослідницькою агенцією ТОВ "Інмайнд" станом на 17.03.2016). Інформація про те, як можна досягти швидкості 63,3 Мбіт/с на сайті lifecell.ua/3G_plus";

- "Мережа останнього покоління lifecell 3G+ підтримує максимально можливу швидкість Інтернету до 63,3 Мбіт/с".

(50) Товариство надало Комітету в електронній формі зразки реклами послуг доступу до мережі Інтернет, відеоролики з такою рекламою та дослідження товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ "Інмайнд") "Порівняння швидкості мобільного Інтернету 3G", підготовлені для ТОВ "лайфселл".

(51) Водночас у друкованих рекламних матеріалах послуг доступу до мережі Інтернет ТОВ "лайфселл" на передньому плані видно зображення спідометра з текстом "швидкість до 63,3 Мбіт/с", нижче розміщено такий текст: "Мережа останнього покоління lifecell 3G+ підтримує максимально можливу швидкість Інтернету до 63,3 Мбіт/с", посилання на веб-сайт Відповідача розміщено дрібним шрифтом у нижньому куті рекламних матеріалів та є таким, що може бути не помічений споживачем.

(52) Крім того, умови досягнення швидкості 3G Інтернету до 63,3 Мбіт/с у друкованих рекламних матеріалах не визначені.

(53) Отже, у друкованих рекламних матеріалах послуг доступу до мережі Інтернет ТОВ "лайфселл" поширюються неповні та неточні відомості, які не дають чіткої інформації споживачам про швидкість доступу до мережі Інтернет.

(54) Під час аналізу фотокопії реклами послуг доступу до мережі Інтернет ТОВ "лайфселл" на вуличних білбордах виявлено напис із текстом: "Найшвидший 3G+ до 63,3" та інші зображення рекламного характеру. Умови досягнення швидкості 3G Інтернету - до 63,3 Мбіт/с у зазначеній рекламі теж не визначені.

(55) Отже, у рекламі послуг доступу до мережі Інтернет ТОВ "лайфселл" на вуличних білбордах, що рекламують послуги доступу до мережі Інтернет ТОВ "лайфселл", поширюються неповні та неточні відомості, які не містять чіткої інформації споживачам про швидкість доступу до мережі Інтернет.

(56) Під час аналізу відеороликів з рекламою послуг доступу до мережі Інтернет ТОВ "лайфселл", встановлено, що у відео міститься, зокрема, фраза "найшвидший Інтернет у найбільший 3G мережі", також видно текст такого змісту: "Найшвидший 3G+ Інтернет до 63,3 Мбіт/с", а дрібним нерозбірливим текстом протягом 2 секунд з'являється така інформація: "Мається на увазі, що відповідно до технічних характеристик технології, за якою ТОВ "лайфселл" надає доступ до 3G Інтернету, максимальна швидкість Інтернету передбачає до 63,3 Мбіт/с, згідно з дослідженням швидкості надання 3G Інтернету, проведеним дослідницькою агенцією ТОВ "Інмайнд" станом на 29.03.2016". Тобто, умови досягнення швидкості 3G Інтернету - до 63,3 Мбіт/с у зазначеній рекламі теж не визначені.

(57) Враховуючи наведене, у споживачів, які бачать друковану рекламу доступу до мережі Інтернет ТОВ "лайфселл", відеоролики з такою рекламою та вуличні бігборди з такою рекламою, може скластись уявлення про те, що Відповідач надає послуги доступу до мережі Інтернет саме зі швидкістю 63,3 Мбіт/с".

(58) Крім того, Товариство у відповіді на вимогу Комітету (лист від 21.03.2017 N 8-01/186-кі) повідомило, що рекламу з твердженнями "найсучасніша мережа 3G+" та "найкращі тарифи для 3G+" на телебаченні, радіо та друкованих носіях не поширювало. Зазначену інформацію поширювало Товариство тільки на власному веб-сайті https://www.lifecell.ua.

(59) Стосовно використання твердження "найсучасніша мережа 3G+" ТОВ "лайфселл" зазначило, що це твердження використовується на підставі того, що мережа Товариства підтримає новітню на той час технологію TripleCarrier - високошвидкісний пакетний доступ з об'єднанням трьох каналів (технологія 3С- HSDPA/Tripple Carrier HSDPA), який є розширенням базової версії стандартів технології 3G універсальної мобільної телекомунікаційної системи (UMTS) та підтримує швидкість передачі даних та доступу Інтернет до 63,3 мбіт/с. На підтвердження зазначеного Товариство надало копію листа дочірнього підприємства з 100 % іноземними інвестиціями "Еріксен" (далі - компанія "Еріксен") та інформацію компанії "Qualcomm", провідного виробника телекомунікаційного обладнання щодо еволюції мереж 3G.

(60) У листі компанії "Еріксен", зокрема, зазначається, що відповідно до договору поставки N АТМ 15FSU207 від 29.04.2015, укладеного між Товариством та компанією "Еріксен", Товариство вже значною мірою придбало апаратні та програмні засоби для надання телекомунікаційних послуг із використанням саме технології HSDPA та triple carrier aggregation. Отже, мережа Відповідача технологічно готова до використання технології triple carrier HSDPA.

(61) Використання технології triple carrier HSDPA дозволяє одночасне передавання на 3-х радіонесучих лініях зв'язку для одного користувача. Випробування в умовах комерційних мереж деяких світових операторів дозволили розвинути швидкість передачі даних у низхідному каналі до 63 мбіт/с.

(62) Водночас у листі компанії "Еріксен" зазначено, що кінцева швидкість передачі даних залежить також від типу обладнання, яким користується абонент, та багатьох інших факторів.

(63) Разом з тим ТОВ "лайфселл" надало Комітету копію листа компанії "Ookla", що підтверджує проведення дослідження виміру швидкості передачі даних технологіями 3G серед трьох найбільших операторів рухомого (мобільного) зв'язку та надання Товариству нагороди "Найшвидша мобільна мережа України".

(64) Відповідно до рейтингу speed-тестів від компанії "Ookla", за посиланням у мережі Інтернет http://www.speedtest.net/awards/ua/carrier/2016, ТОВ "лайфселл" визнано найшвидшою мобільною мережею серед трьох найбільших операторів телекомунікаційних послуг (lifecell, Vodafone, Київстар).

(65) Водночас Відповідачем не надано жодних доказів (експертиз, свідоцтв, сертифікатів органів державної влади та організацій тощо), які підтверджують правдивість результатів рейтингу speed-тестів від компанії "Ookla", що саме мережа ТОВ "лайфселл" є найшвидшою серед трьох найбільших операторів рухомого (мобільного) зв'язку в Україні. Крім того, у Комітеті наявні інші, схожі на зазначене Відповідачем, дослідження, проведені різними дослідницькими компаніями, та результати цих досліджень відрізняються від результатів вищезазначеного рейтингу.

5.3. Обставини справи, встановлені Комітетом за результатами проведення дослідження

(66) З метою з'ясування фактичних обставин у Справі Комітетом направлено вимоги про надання інформації до державного підприємства "Український державний центр радіочастот" (далі - ДП "УДЦР") та НКРЗІ.

(67) ДП "УДЦР" у відповіді на вимогу Комітету (лист N 8-127/5274 від 01.06.2018) зазначило, що абревіатурою 3G позначають не стандарт, а взагалі технології мобільного зв'язку 3-го покоління, однією з важливих характеристик яких є підвищена (порівняно з технологіями попередніх поколінь мобільного зв'язку) швидкість передавання інформації (від 2 мбіт/с). Існує декілька стандартів, які визначають систему мобільного зв'язку третього покоління.

(68) У країнах Європи (зокрема і в Україні) використовується UMTS, який у свою чергу складається із сімейства окремих стандартів, що визначають окремі складові радіотехнології UMTS. Роботи зі стандартизації UMTS координуються міжнародною групою 3GPP (Third Generatiuon Partnership Project).

(69) ДП "УДЦР" зазначає, що у випадках, коли йдеться про 3G+ або 3,5G, зазвичай мають на увазі, що базові станції підтримують функціонали та можливості, визначені в більш пізніх релізах стандарту, насамперед використовують технологію HSPA (високошвидкісна пакетна передача даних).

(70) Використання технології HSPA (та наступної за нею HSPA+) дозволяє у рази підвищити швидкість передавання інформації порівняно з базовою швидкістю, декларованою в перших релізах стандарту, за рахунок об'єднання декількох кодових та/або частотних каналів для окремого абонента: конкретна швидкість передавання залежить від кількості каналів, які об'єднуються, та виду модуляції, яка використовується.

(71) ДП "УДЦР" зазначає, що таке об'єднання та пов'язане із цим підвищення швидкості передавання інформації можливо за наявності достатньої кількості вільних частотних та кодових каналів. Отже, можливості базової станції залежать від того, відповідно до якого релізу вона була виготовлена. При цьому існує можливість модернізації базових станцій до рівня можливостей обладнання більш пізніх релізів шляхом заміни програмного забезпечення та окремих блоків.

(72) Разом з тим, за інформацією, наявною в ДП "УДЦР", практично всі базові станції стандарту UMTS операторів ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна" та ТОВ "лайфселл" мають можливість використовувати технологію HSPA та надавати послуги із швидкостями, що перевищують базову.

(73) Крім того, згідно з даними, отриманими ДП "УДЦР" протягом 2014 - 2016 років у процесі сертифікації та проведення технічної експертизи базових станцій виробництва компанії "Еріксен", ZTE, Huawei Technologies та інших, що ввозяться в Україну, практично всі мобільні оператори під час будівництва мереж 3-го покоління використовують сучасне обладнання, яке відповідає останнім релізам UMTS, що дозволяє їм надавати послуги 3G+.

(74) Потенційна максимальна швидкість передачі даних визначається конфігурацією мережі стільникового оператора, яка встановлюється оператором самостійно відповідно до власної технічної стратегії в межах потенційно можливих для використовуваної радіотехнології. Реальна швидкість передачі даних, на відміну від потенційно максимальної, при наданні цих послуг для конкретного користувача в кожному окремому випадку визначається такими параметрами: завантаженість сектора базової станції, віддаленість абонента від базової станції, рельєф місцевості, характер забудови тощо. До того ж, крім технічних факторів і можливостей обладнання, значний вплив на швидкість передачі інформації має гнучкість тарифної політики оператора (наприклад, якщо певний тариф заохочує абонента до завантаження файлів великого розміру, середня швидкість передачі даних зростає).

(75) НКРЗІ у відповіді на вимогу Комітету (лист від 15.09.2017 N 6-01/9014) зазначила, що згідно з рішенням НКРЗІ від 27.02.2015 N 110 "Про результати тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок ІМТ - 2000 (UMTS)" у смугах радіочастот 1920 - 1935 / 2110 - 2125, 1950 - 1965 / 2140 - 2155, 1965 - 1980 / 2155 - 2170 Мгц" (Рішення N 110) ТОВ "Астеліт", ПрАТ "МТС Україна" та ПрАТ "Київстар" видано ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок ІМТ-2000 (UMTS)" із регіоном користування радіочастотним ресурсом - 27 регіонів України, з терміном освоєння радіочастотного ресурсу: початок користування - жовтень 2015 року, повне освоєння - квітень 2020 року. Відповідні ліцензії переоформлені у зв'язку з перейменуванням ТОВ "Астеліт" у ТОВ "лайфселл" та ПрАТ "МТС Україна" у ПрАТ "ВФ Україна".

(76) Враховуючи наведене, можна зробити висновок, що всі три найбільші оператори рухомого (мобільного) зв'язку України (ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна" та ТОВ "лайфселл") мають ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок ІМТ - 2000 (UMTS)" у смугах радіочастот 1920 - 1935 / 2110 - 2125, 1950 - 1965 / 2140 - 2155, 1965 - 1980 / 2155 - 2170 Мгц" та використовують сучасне обладнання, яке відповідає останнім релізам UMTS, що дозволяє їм надавати послуги 3G+ (3,5 G), а отже, надавати послуги доступу до мережі Інтернет із швидкостями передачі даних, що перевищують базову.

(77) Отже, під час аналізу твердження в рекламі Відповідача: "швидкість до 63,3 Мбіт/с", "Мережа останнього покоління lifecell 3G+ підтримує максимально можливу швидкість Інтернету до 63,3 Мбіт/с" та "Найшвидший 3G+ до 63,3 Мбіт/с", "Найшвидший 3G+ Інтернет", встановлено наступне.

(78) Зазначені твердження поширювались у рекламних буклетах, бігбордах та відеорекламі Відповідача. У рекламних буклетах та бігбордах зазначені твердження супроводжувались посиланнями дрібнішим текстом такого змісту: "Мається на увазі, що відповідно до технічних характеристик технології, за якою ТОВ "лайфселл" надає доступ до 3G Інтернету, максимально швидкість Інтернету передбачає до 63,3 Мбіт/с, згідно з дослідженням швидкості надання 3G Інтернету, проведеним дослідницькою агенцією ТОВ "Інмайнд" станом на 29.03.2016", у відеорекламі Товариства зазначене посилання з'являлось протягом двох секунд відеоролика.

(79) Водночас реальна швидкість передачі даних, у тому числі до 63,3 мбіт/с, при наданні цих послуг для конкретного користувача в кожному окремому випадку визначається такими параметрами, як: завантаженість сектора базової станції, віддаленість абонента від базової станції, рельєф місцевості, характер забудови тощо. При цьому в рекламі Відповідача відсутнє будь-яке пояснення щодо параметрів досягнення максимальної швидкості передачі даних. Крім того, матеріалами Справи встановлено, що для того щоб досягти швидкості передачі даних до 63,3 мбіт/с, необхідно мати відповідне обладнання. Отже, умови досягнення швидкості 3G Інтернету - до 63,3 Мбіт/с, у рекламі теж чітко не визначені. Тобто, твердження, що використовувались у рекламі Відповідача: "швидкість до 63,3 Мбіт/с", "Мережа останнього покоління lifecell 3G+ підтримує максимально можливу швидкість Інтернету до 63,3 Мбіт/с" та "Найшвидший 3G+ до 63,3 Мбіт/с", "Найшвидший 3G+ Інтернет", є неповними та неточними.

(80) Разом з тим обладнання, яке використовують три найбільших оператори мобільного зв'язку, підтримує технології HSPA та HSPA+ та дозволяє їм надавати послуги 3G+ (3,5G) Інтернету з максимально можливою швидкістю передачі даних у зазначеному стандарті. Отже, твердження "Найшвидший 3G+ Інтернет", що використовувалось у рекламі Відповідача, є неточним внаслідок обраного способу його викладення.

(81) За результатами аналізу повідомлення рекламно-інформаційного характеру на сайті Товариства: "Lifecell - лідер у швидкості мобільного Інтернету 3G+ в Україні. Lifecell надає справжню свободу спілкування через доступний високошвидкісний мобільний Інтернет", зазначається наступне.

(82) Зазначене твердження супроводжувалось посиланням, зокрема, такого змісту: "За результатами незалежного рейтингу speed-тестів у мобільному додатку від компанії Ookla у другому півріччі 2016 року Lifecell зайняв перші позиції за швидкістю завантаження і передачі даних (downlink та uplink). Lifecell - єдиний оператор в Україні, який розгортає мережу третього покоління на основі сучасної технології 3G+, що є останнім досягненням у розвитку 3G".

(83) Також у Комітеті відсутні докази (експертизи, свідоцтва, сертифікати органів державної влади та організацій тощо), які підтверджують правдивість результатів рейтингу speed-тестів від компанії "Ookla", що саме мережа ТОВ "лайфселл" є найшвидшою серед трьох найбільших операторів рухомого (мобільного) зв'язку в Україні. Крім того, у Комітеті наявні інші, схожі на зазначене Відповідачем, дослідження, проведені різними дослідницькими компаніями, та результати цих досліджень відрізняються від результатів вищезазначеного рейтингу.

(84) Крім того, як уже зазначалось, обладнання, яке використовують три найбільших оператори мобільного зв'язку, підтримує технології HSPA та HSPA+ та дозволяє їм надавати послуги 3G+ (3,5 G) Інтернету з максимально можливою швидкістю передачі даних у зазначеному стандарті. Отже, твердження "Lifecell - лідер у швидкості мобільного Інтернету 3G+ в Україні", що використовувалось у рекламі Відповідача, є неточним внаслідок обраного способу його викладення.

(85) Водночас Комітетом розглянуто рекламу послуг надання доступу до мережі 3G у 2016 - 2017 роках, яку поширювали конкуренти Відповідача.

(86) Так, ПрАТ "ВФ Україна" в друкованих рекламних матеріалах на білбордах поширювало твердження "Лідер швидкості 3G". У рекламних матеріалах на передньому плані серед інших графічних позначень та бренда Vodafone великими літерами червоно-білого кольору розміщено текст "Лідер швидкості 3G", у кутку рекламних матеріалів дрібними літерами розміщено пояснення: "Твердження "Лідер 3G швидкості" використано на підставі результатів незалежного дослідження CATI Mobile 2 кв. 2016 р. за показником сприйняття "Висока швидкість та якість мобільного Інтернету". Також ПрАТ "ВФ Україна" поширювало твердження "Лідер 3G швидкості" у рекламних відеороликах.

(87) ПрАТ "Київстар" у рекламних матеріалах поширювало твердження "Супершвидкий 3G", "Супершвидкий 3G Інтернет", "Супершвидкий Інтернет", "Супершвидкий 3G у найбільшій мережі". Отже, усі три найбільших оператори мобільного (рухомого) зв'язку у 2016 - 2017 роках поширювали інформацію про надання послуг доступу до 3G Інтернету з найбільшою швидкістю.

(88) Водночас, як уже зазначалось, реальна швидкість передачі даних визначається такими параметрами: завантаженість сектора базової станції, віддаленість абонента від базової станції, рельєф місцевості, характер забудови тощо. До того ж, крім технічних факторів і можливостей обладнання, значний вплив на швидкість передачі інформації має гнучкість тарифної політики оператора (наприклад, якщо певний тариф заохочує абонента до завантаження файлів великого розміру, середня швидкість передачі даних зростає). Отже, реальна швидкість передачі даних у мережі 3G Інтернету в межах одного населеного пункту може відрізнятися в одного й того ж самого оператора мобільного зв'язку, тобто в межах, наприклад, однієї ділянки бути більшою, а в межах іншої - меншою. При цьому швидкість передачі даних 3G Інтернету на одній ділянці може бути більшою в одного з мобільних операторів, а на іншій ділянці вже інший оператор мобільного зв'язку буде надавати відповідні послуги з більшою швидкістю.

(89) Отже, дії ТОВ "лайфселл" щодо поширення відомостей у рекламі щодо найбільшої швидкості передачі даних 3G Інтернету містять ознаки порушення статті 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(90) Відповідно до статті 26 Закону України "Про рекламу" контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснює у межах своїх повноважень: Антимонопольний комітет України - щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

(91) Згідно зі статтею 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

(92) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(93) Відповідно до статті 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема, внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинуть на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання.

(94) Отже, дії ТОВ "лайфселл" з поширення в рекламі неповних, неточних відомостей щодо найбільшої швидкості передачі даних 3G Інтернету, а саме: "швидкість до 63,3 Мбіт/с", "Мережа останнього покоління lifecell 3G+ підтримує максимально можливу швидкість Інтернету до 63,3 Мбіт/с", "Найшвидший 3G+ Інтернет", "Найшвидший 3G+ до 63,3 Мбіт/с", "Lifecell - лідер у швидкості мобільного Інтернету 3G+ в Україні", містять ознаки порушення, передбаченого статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

(95) Враховуючи викладене, з метою усунення причин виникнення порушення та умов, що йому сприяють, керуючись статтею 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та статтею 27 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", Антимонопольний комітет України від 13.12.2018 N 47-рк надав ТОВ "лайфселл" такі рекомендації: усунути причини виникнення порушення, передбаченого статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення в рекламі відомостей щодо найбільшої швидкості передачі даних 3G Інтернету, а саме: "швидкість до 63,3 Мбіт/с", "Мережа останнього покоління lifecell 3G+ підтримує максимально можливу швидкість Інтернету до 63,3 Мбіт/с", "Найшвидший 3G+ Інтернет", "Найшвидший 3G+ до 63,3 Мбіт/с", "Lifecell - лідер у швидкості мобільного Інтернету 3G+ в Україні", та утриматися від вчинення таких дій у подальшому. Інформування споживачів щодо швидкості передачі даних 3G Інтернету здійснювати у спосіб, що не вводитиме в оману споживачів.

(96) Відповідно до частини другої статті 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції" рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов'язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані. Про результати розгляду цих рекомендацій ТОВ "лайфселл" мало повідомити Комітет у десятиденний строк з дня їх отримання.

7. ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ КОМІТЕТУ

(97) Копії рекомендацій Товариство отримало 28.12.2018. На виконання рекомендацій ТОВ "лайфселл" листом від 08.01.2019 N 78 (вх. Комітету N 8-01/486 від 15.01.2019) повідомило, що Відповідачем прийнято рішення про виконання рекомендацій у повному обсязі. Отже, строку повідомлення про результати розгляду рекомендацій Товариство не порушило. Товариством усунено причини виникнення порушення, передбаченого статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення в рекламі відомостей щодо найбільшої швидкості передачі даних 3G Інтернету, а саме: "швидкість до 63,3 Мбіт/с", "Мережа останнього покоління lifecell 3G+ підтримує максимально можливу швидкість Інтернету до 63,3 Мбіт/с", "Найшвидший 3G+ Інтернет", "Найшвидший 3G+ до 63,3 Мбіт/с", "Lifecell - лідер у швидкості мобільного Інтернету 3G+ в Україні".

(98) На підтвердження зазначеного Товариство надало Наказ N 3 від 03.01.2019 "Про виконання рекомендацій АМКУ N 46-рк, 47-рк від 13.12.2018", відповідно до якого:

"1. При розробці і поширенні рекламних матеріалів щодо швидкості передачі даних 3G Інтернету утриматися від використання наступних відомостей щодо найбільшої передачі даних 3G Інтернету, а саме, "швидкість до 63,3 Мбіт/с", "Мережа останнього покоління lifecell 3G+ підтримує максимально можливу швидкість Інтернету до 63,3 Мбіт/с", "Найшвидший 3G+ Інтернет", "Найшвидший 3G+ до 63,3 Мбіт/с", "Lifecell - лідер у швидкості мобільного Інтернету 3G+ в Україні", які можуть вводити в оману споживачів.

2. При розробці і поширенні рекламних матеріалів також утриматися від використання відомостей щодо найбільшої мережі 3G та/або 3G+, які можуть вводити в оману споживачів.

3. Директору з маркетингу Дзябурі Д. забезпечити доведення цього Наказу до відома відповідальних осіб дирекції з маркетингу ТОВ "лайфселл".

4. Контроль за виконанням наказу лишається за В. о. Головного виконавчого директора Товариства".

(99) Отже, ТОВ "лайфселл" виконало рекомендації Комітету від 13.12.2018 N 47-рк у повному обсязі та у встановлені Комітетом строки, а саме, у результаті виконання рекомендацій усунено причини виникнення порушення у вигляді поширення в рекламі відомостей щодо найбільшої передачі даних 3G Інтернету, а саме: "швидкість до 63,3 Мбіт/с", "Мережа останнього покоління lifecell 3G+ підтримує максимально можливу швидкість Інтернету до 63,3 Мбіт/с", "Найшвидший 3G+ Інтернет", "Найшвидший 3G+ до 63,3 Мбіт/с", "Lifecell - лідер у швидкості мобільного Інтернету 3G+ в Україні", та вжито заходів, що запобігають вчиненню таких дій у подальшому.

(100) Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції", за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, розпочате провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції закривається.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 46 і 48 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 36 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

Закрити провадження у справі N 127-26.4/273-16.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.