НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 28 березня 2019 року N 403

Про заяву ТОВ "САМАРЬ МЕДІА", м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., щодо видачі ліцензії на мовлення (кабельне, логотип: "SAMAR MEDIA")

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМАРЬ МЕДІА", м. Новомосковськ Дніпропетровської обл. (місцезнаходження: вул. Сучкова, буд. 36, м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., 51200; директор Брумірська Катерина Миколаївна), про видачу ліцензії на мовлення у багатоканальній телемережі ТОВ "САМАРЬ-ТВ", м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., керуючись статтями 23, 24, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2018 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМАРЬ МЕДІА", м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., ліцензію на мовлення у багатоканальній телемережі ТОВ "САМАРЬ-ТВ", м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., зазначивши в ліцензії на мовлення:

- вид мовлення - кабельне;

- територіальна категорія мовлення - місцеве;

- вихідні дані (логотип) - "SAMAR MEDIA";

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1* до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення - згідно з додатком 2* до рішення;


* Не наводиться.

- адреса студії - вул. Сучкова, буд. 36, м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 8 годин на добу згідно з відрізками часу: 5:00 - 6:00; 7:00 - 8:00; 10:00 - 11:00; 13:00 - 14:00; 15:00 - 16:00; 17:00 - 18:00; 19:00 - 20:00; 22:00 - 23:00;

- строк дії ліцензії - 10 років.

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (зі змінами), нарахувати ТОВ "САМАРЬ МЕДІА", м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., ліцензійний збір за видачу ліцензії на мовлення (кабельне мовлення з територією розповсюдження програм (у межах території розташування багатоканальної телемережі) - смт Гвардійське та м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.) з урахуванням обсягу мовлення - 8 годин на добу, вагових коефіцієнтів, які враховують територію мовлення: N = 5 для смт Гвардійського Дніпропетровської обл., N = 25 для м. Новомосковська Дніпропетровської обл., розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення, програмної концепції мовлення.

3. Зобов'язати ТОВ "САМАРЬ МЕДІА", м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., впродовж тижня з дати ухвалення рішення надати для кожної з осіб редакційної ради інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

4. Після сплати ліцензійного збору та за умови виконання п. 3 рішення видати ТОВ "САМАРЬ МЕДІА", м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., ліцензію на мовлення.

5. Внести ТОВ "САМАРЬ МЕДІА", м. Новомосковськ Дніпропетровської обл., до Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.