НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 21 лютого 2019 року N 269

Про заяву ПАТ "НСТУ", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 01099-м від 30.03.2017) (ефірне, логотип: "СТВ")

Розглянувши заяву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ", м. Київ (місцезнаходження: вул. Мельникова, 42, м. Київ, 04119; голова правління згідно ліцензії Зурабі Григорович Аласанія), про переоформлення ліцензії на мовлення НР N 01099-м від 30.03.2017 (ефірне місцеве телебачення з використанням 8 ТВК у м. Севастополі АР Крим, обсяг мовлення - 24 години на добу), у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, відомостей про особовий склад керівного органу, складу редакційної ради, фінансово-інвестиційних зобов'язань, інформації щодо пов'язаних осіб, керуючись статтями 1, 12, 27, 28, 31, 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (Закон N 1227-VII), враховуючи форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 N 2433 (Рішення N 2433) (зі змінами), зазначення інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), Національна рада вирішила:

1. Переоформити додатки 1, 2, 4, 5 (дата видачі додатків 30.03.2017) до ліцензії на мовлення НР N 01099-м від 30.03.2017 ПАТ "НСТУ", м. Київ, у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, відомостей про особовий склад керівного органу, складу редакційної ради, фінансово-інвестиційних зобов'язань, інформації щодо пов'язаних осіб, зазначенням інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зазначивши в ліцензії:

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком* до рішення;

- пов'язані особи: Кабінет Міністрів України, Аласанія Зурабі Григорович, ТОВ "Медіапорт 19", м. Харків;

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Аласанія Зурабі Григорович.


* Не наводиться.

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (зі змінами), нарахувати ПАТ "НСТУ", м. Київ, плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення, відомостей про особовий склад керівного органу, складу редакційної ради, фінансово-інвестиційних зобов'язань, інформації щодо пов'язаних осіб, зазначення інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) - у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення.

3. На підставі частини 4 статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ПАТ "НСТУ", м. Київ, звільняється від внесення плати за видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення.

4. Враховуючи внесені зміни, видати ПАТ "НСТУ", м. Київ, переоформлені додатки 1, 2, 4, 5 до ліцензії на мовлення НР N 01099-м від 30.03.2017.

5. При видачі ПАТ "НСТУ", м. Київ, переоформлених додатків 1, 2, 4, 5 до ліцензії на мовлення НР N 01099-м від 30.03.2017 попередні додатки 1, 2, 4, 5 (дата видачі додатків 30.03.2017) до ліцензії на мовлення вважаються недійсними та вилучаються.

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, юридичне, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради С. Костинського.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.