НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 6 вересня 2018 року N 1386

Про заяви ТОВ "ІТК "РЕПОРТЕР", м. Одеса, щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР N 01173-м від 28.09.2011) (багатоканальне, логотип: "РЕПОРТЕР")

Розглянувши заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "РЕПОРТЕР", м. Одеса (місцезнаходження: вул. Зоопаркова, 25, м. Одеса, 65009; генеральний директор Олександр Володимирович Ушканов), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР N 01173-м від 28.09.2011 (багатоканальне регіональне телебачення, телемережа MX-5, 9 каналів у Одеській обл., обсяг мовлення - по 24 години на добу) у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, складу редакційної ради, прізвища Писаренко Ганни Миколаївни на Сарибаєву та щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР N 01173-м від 28.09.2011, керуючись статтями 12, 27, 28, 31, 33, 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (Закон N 317-VIII), офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2018 (чисельність наявного населення України), враховуючи Форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 N 2433 (Рішення N 2433) (із змінами), уточнення переліку пов'язаних осіб, перейменування населених пунктів: с. Жовтень на с. Петровірівку, м. Котовськ на м. Подільськ, Котовський район на Подільський район, Національна рада вирішила:

1. Переоформити ТОВ "ІТК "РЕПОРТЕР", м. Одеса, додатки 2, 4 (дата видачі додатків 21.09.2017) до ліцензії на мовлення НР N 01173-м від 28.09.2011 у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, складу редакційної ради, прізвища Писаренко Ганни Миколаївни на Сарибаєву.

2. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "РЕПОРТЕР", м. Одеса (багатоканальне регіональне телебачення, телемережа MX-5, 9 каналів у Одеській обл., обсяг мовлення - по 24 години на добу), з урахуванням внесених змін, уточнення переліку пов'язаних осіб, перейменування населених пунктів: с. Жовтень на с. Петровірівку, м. Котовськ на м. Подільськ, Котовський район на Подільський район, зазначивши в ліцензії:

- вид мовлення: багатоканальне (телебачення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "РЕПОРТЕР";

- строк дії ліцензії: 7 років;

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення - згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - по 24 години на добу;

- оператор телекомунікацій - ТОВ "ЗЕОНБУД", м. Київ;

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер): Могил Наталя Миколаївна, Сарибаєва Г анна Миколаївна.

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (зі змінами), нарахувати ТОВ "ІТК "РЕПОРТЕР", м. Одеса:

- плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу редакційної ради, прізвища Писаренко Ганни Миколаївни на Сарибаєву - в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення;

- плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (багатоканальне регіональне телебачення, телемережа MX-5, 9 каналів у Одеській обл., обсяг мовлення - по 24 години на добу) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення - по 24 години на добу, коефіцієнтів, які враховують територіальні особливості розповсюдження програм, згідно з додатком 2 до рішення, розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення та програмної концепції мовлення згідно з додатком 1 до рішення;

- ліцензійний збір за продовження строку дії ліцензії на мовлення (багатоканальне регіональне телебачення, телемережа МХ-5, 9 каналів у Одеській обл., обсяг мовлення - по 24 години на добу). Врахувати ваговий коефіцієнт, який враховує територію мовлення N = згідно з додатком 2* до рішення, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення згідно з додатком 1* до рішення.


* Не наводиться.

4. Враховуючи внесені зміни, здійснити видачу ТОВ "ІТК "РЕПОРТЕР", м. Одеса, ліцензії на мовлення на новому бланку з продовженим строком дії за умови сплати ліцензійного збору за переоформлення і продовження строку дії ліцензії та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР N 01173-м від 28.09.2011. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії попередня ліцензія НР N 01173-м від 28.09.2011 вважається недійсною.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко


 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.