МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.08.2018 р. N 1/9-511

Органам управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій

Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2018 року N 801

Шановні колеги!

Відповідно до Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 5 - 9 та 10 - 11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 січня 2018 року N 14 (Положення N 14) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2018 року за N 119/31571, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2018 року N 801 "Про проведення додаткового конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти" та з метою організації прозорого вибору закладами освіти проектів підручників для 5 та 10 класів закладами загальної середньої освіти, що можуть видаватимуться за кошти державного бюджету Міністерство освіти і науки України просить забезпечити виконання зазначеного Положення (пункти 2 - 8 Розділу VI (Положення N 14)) і наказів (пункти 10 - 12).

З цією метою надсилаємо інструктивно-методичні матеріали для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), що використовують в освітньому процесі підручники для закладів загальної середньої освіти, та закладами вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, проектів підручників за електронними версіями їх оригінал-макетів з кожної назви підручників та оформлення результатів вибору (додатки 1 - 3).

Також просимо призначити відповідального за забезпечення виконання наказу в органі управління у сфері освіти, інформацію про якого (форма наведена у додатку 4) надіслати до 30 серпня 2018 року до ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" на електронну адресу 2018.imzo@gmail.com.

Додатки:

1. Інструктивно-методичні матеріали для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), що використовують в освітньому процесі підручники для закладів загальної середньої освіти, та закладами вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, проектів підручників за електронними версіями їх оригінал-макетів з кожної назви підручників та оформлення результатів вибору на 6 стор.

2. Зразок оформлення результатів вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на додатковий конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти на 1 стор.

3. Зразок оформлення результатів вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на додатковий конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти на 1 стор.

4. Інформація про відповідального в органі управління у сфері освіти за забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2018 року N 801.

З повагою

 

Заступник Міністра

Р. Греба

 

Додаток 1
до листа Міністерства освіти і науки України
29.08.2018 N 1/9-511

Інструктивно-методичні матеріали
для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, що використовують в освітньому процесі підручники для закладів загальної середньої освіти, та закладів вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, проектів підручників за електронними версіями їх оригінал-макетів з кожної назви підручника та оформлення результатів вибору

Конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти (далі - Конкурс) здійснюється з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти новим поколінням підручників з навчальних предметів типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) згідно з переліками, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2018 року N 801 "Про проведення додаткового конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти".

Відповідно до Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 5 - 9 та 10 - 11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 січня 2018 року N 14 (Положення N 14) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2018 року за N 119/31571, на II етапі до проведення Конкурсу долучаються ЗЗСО. Для 10 класу також заклади професійної (професійно-технічної) освіти (далі - ЗПТО), що використовують в освітньому процесі підручники для ЗЗСО, та заклади вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (далі - ЗВО).

Електронні версії фрагментів оригінал-макетів підручників, яким за результатами I етапу Конкурсу пропонується надати гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України", будуть розміщені в Електронній бібліотеці ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" (далі - ІМЗО) у вільному доступі з 04 вересня 2018 року за посиланням lib.imzo.gov.ua.

Для організованого проведення II етапу Конкурсу органам управління у сфері освіти необхідно забезпечити ознайомлення педагогічних працівників ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО з електронними версіями фрагментів оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу, та заповнення ними спеціальної форми вибору електронних версій оригінал-макетів підручників (додатки 2 і 3).

Керівникам ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО необхідно провести у закладах освіти наради, на яких ознайомити членів педагогічного колективу з метою і завданнями, які перед ними поставлено.

Педагогічні працівники ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО з 04 по 06 вересня 2018 року ознайомлюються з фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників. Це здійснюється для того, щоб на 2018/2019 навчальний рік до кожного ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО надійшли друковані примірники саме тих підручників для 5 та 10 класів, які будуть обрані цим закладом освіти.

Безпосередній вибір проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника здійснюють вчителі (викладачі) ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО, який схвалюється на засіданні педагогічної ради ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО, протокол якого підписують члени педагогічного колективу, які здійснили безпосередній вибір проектів підручників.

До 06 вересня 2018 року ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО оприлюднюють протокол педагогічної ради на своєму веб-сайті.

Будь-яка зміна вибору ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО не допускається. Кожен факт зміни вибору ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО розглядається на Колегії Міністерства освіти і науки України (далі - МОН) під час розгляду питання про затвердження переліку підручників, що друкуватимуться за кошти державного бюджету.

Остаточне рішення про включення або не включення кожного з таких підручників до переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету, ухвалюється Колегією МОН.

Кожен педагогічний працівник ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО має право повідомити на "гарячу телефонну лінію" МОН (044-248-21-61, +380639933366) чи письмово на поштову адресу МОН (проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135) або ІМЗО (вул. Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035) про вплив або бажання третіх осіб вплинути на його волевиявлення щодо вибору підручників чи про факт зміни волевиявлення вчителів (викладачів) ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО, у якому він працює.

З 04 по 06 вересня 2018 року відповідно до цих інструктивно-методичних матеріалів ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО заповнюють спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників (додатки 2 і 3) з використанням модуля прозорого вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної системи "Державна інформаційна система освіти" (далі - ІТС "ДІСО"), або будь-якого іншого програмного забезпечення, яке має Атестаційне свідоцтво та відповідає вимогам нормативних документів і може використовуватись для взаємодії з ІТС ДІСО (далі - СПЗ ВП).

Інформацію про СПЗ ВП для вибору електронних версій оригінал-макетів підручників можна отримати за посиланням http://diso.gov.ua/support, або скористатися вже встановленим програмним забезпеченням із переліку на http://diso.gov.ua.

У СПЗ ВП вибір та формування результатів вибору відбувається у вигляді спеціальної електронної форми, яку потрібно заповнити окремо для кожного класу. Після заповнення форми результат в електронній формі надсилається до ІТС ДІСО.

Порядок дій ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО при створенні переліку вибраних версій оригінал-макетів підручників:

1. Відповідальному у ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО за оформлення результатів вибору підручників при першому встановленні СПЗ ВП необхідно отримати у відповідального в органі управління освітою, якому він підпорядкований, ключ для активації та скористатися ним. Заклади освіти можуть користуватися тими ж ключами активації, які вони отримували для формування та пересилки статистичної звітності.

2. Відповідальний у ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО у вікні "Первинні налаштування. Реквізити" меню СПЗ ВП перевіряє та при необхідності редагує назву ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО, код ЄДРПОУ, N закладу освіти в ІТС "ДІСО", поштову адресу, П. І. Б. керівника, номер телефону та електронну адресу свого закладу освіти.

3. Відповідальний у ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО у відповідному розділі меню СПЗ ВП створює для вибраного класу в спеціальній електронній формі перелік вибраних цим закладом освіти підручників.

4. Після заповнення форми необхідно скористатися опцією для перегляду та роздруку форми, на створений документ накласти електронний цифровий підпис АЦСК ПАО КБ "ПриватБанк" або АЦСК ІДД ДФС (далі - ЕЦП), а створену форму з результатами вибору підручників відправити на сторінку органу управління освітою, якому підпорядкований даний заклад освіти.

Під час заповнення форми вибору електронних версій оригінал-макетів підручників у СПЗ ВП закладам освіти необхідно врахувати:

ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО заповнюють спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів лише для тих підручників, які використовуватимуться у даному закладі освіти у 2018/2019 навчальному році.

1. ЗЗСО заповнюють спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників окремо для 5 та 10 класів.

Форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу заповнюють ЗЗСО, які здійснюють освітню діяльність на II рівні освіти, для 10 класу - на III рівні освіти.

Опорні ЗЗСО оформлюють вибір електронних версій оригінал-макетів підручників у тому числі й для своїх філій.

2. ЗПТО та ЗВО заповнюють спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників тільки для 10 класу.

3. Кількість примірників кожного з підручників має відповідати реальному вибору ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО і визначається як кількість учнів 5 та 10 класів у даному закладі освіти у 2018/2019 навчальному році станом на час здійснення вибору.

4. ЗЗСО, які здійснюють освітню діяльність мовою національної меншини, вибирають підручники з представлених для вибору українською мовою.

5. Спеціальні ЗЗСО для дітей з особливими освітніми потребами, що використовують підручники для ЗЗСО, вибирають підручники лише з предметів, які є в Типових освітніх програмах для відповідних нозологій.

6. ЗЗСО приватної форми власності також вибирають підручники для визначення видавництвами їхніх комерційних накладів.

Керівники ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО несуть персональну відповідальність за достовірність результатів вибору підручників та своєчасність їх оформлення.

До 06 вересня 2018 року ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО оприлюднюють результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника на своєму веб-сайті електронному вигляді (pdf-формат).

До 06 вересня 2018 року ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО передають результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в паперовому та електронному вигляді (excel-формат) до органу управління освітою, якому вони підпорядковані.

У разі виникнення запитань ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО можуть звернутися до "Call-центру" для допомоги педагогічним працівникам під час конкурсного відбору проектів підручників" за телефонами (044)248-21-61, +380639933366 або на електронну адресу andriy.pankov@imzo.gov.ua.

Якщо заклад освіти допустить помилку під час оформлення результатів вибору підручників, необхідно написати лист на офіційному бланку закладу освіти, завірити підписом директора та печаткою і надіслати до ІМЗО його сканований примірник (andriy.pankov@imzo.gov.ua). У листі необхідно обов'язково зазначити номер закладу освіти в системі ІТС "ДІСО". Після цього дані із системи будуть видалені. Заклад освіти не отримає відповіді з підтвердженням, але через кілька годин вибір в системі можна буде зробити повторно.

Органи управління освітою до 07 вересня 2018 року:

узагальнюють результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, здійснені підпорядкованими їм ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО в СПЗ ВП;

оприлюднюють на своїх веб-сайтах узагальнені ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника;

передають узагальнені ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в паперовому та електронному вигляді (excel-формат) до органів управління у сфері освіти;

передають узагальнені ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в електронному вигляді (pdf-формат) та результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, здійснені підпорядкованими їм ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО в електронному архівованому вигляді (zip-формат) до ІМЗО на електронну адресу ouo.imzo@gmail.com.

Порядок дій користувачів органів управління освітою в системі ІТС "ДІСО" під час узагальнення ними результатів вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, здійснених підпорядкованими ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО:

1. Відповідальний в органі управління освітою за оформлення результатів відбору органу управління освітою в закладці вибору підручників системи ІТС "ДІСО" для кожного ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО виставляє відмітки для яких саме класів (5 або 10) мають бути створені форми з результатів вибору.

2. Відповідальний в органі управління освітою перевіряє наявність відправлених ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО форм з результатами вибору та відповідність кількісних показників вибору підручників з кожної назви підручника прогнозованій кількості учнів.

3. У разі, коли всі, ЗЗСО, ЗПТО та ЗВО надіслали необхідні форми з результатами вибору, відповідальний в органі управління освітою створює узагальнені форми окремо для кожного класу.

4. Відповідальний в органі управління освітою накладає на створені узагальнені форми ЕЦП та відправляє їх до органу управління у сфері освіти, якому підпорядковане це управління.

Органи управління у сфері освіти до 10 вересня 2018 року:

узагальнюють результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, надіслані органами управління освітою, які їм підпорядковані, та оформлені ними в ІТС "ДІСО", а також оприлюднюють на своїх веб-сайтах узагальнені ними результати;

передають узагальнені ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника до ІМЗО в паперовому (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ) та електронному вигляді (excel-формат та pdf-формат на електронну адресу 2018.imzo@gmail.com).

Порядок дій користувачів органів управління у сфері освіти у системі ІТС "ДІСО" під час узагальнення ними результатів вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, надісланих органами управляння освітою, які їм підпорядковані:

1. Відповідальний в органі управління у сфері освіти перевіряє наявність відправлених підпорядкованими органами управління освітою форм з узагальненими результатами вибору.

2. У разі, коли всі підпорядковані органи управління освітою надіслали необхідні форми з узагальненими результатами вибору, відповідальний в органі управління у сфері освіти створює узагальнені форми окремо для 5 та 10 класів.

3. Відповідальний в органі управління у сфері освіти накладає на створені узагальнені форми ЕЦП та відправляє їх до ІМЗО.

До 14 вересня 2018 року узагальнені результати вибору, які надійшли від органів управління у сфері освіти, оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті ІМЗО.

Після розгляду колегією МОН результатів Конкурсу, результати вибору кожного закладу освіти оприлюднюються в модулі "Прозорий вибір підручників" у системі ІТС "ДІСО" за посиланням http://pvp.diso.gov.ua.

 

Додаток 2
до листа Міністерства освіти і науки України
29.08.2018 N 1/9-511

Результати вибору
електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на додатковий конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти

Назва закладу освіти _______

Область ______

Код ЄДРПОУ закладу освіти

N закладу освіти в ІТС "ДІСО" __________

1. "Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

авт. ________ - ____ прим.

2. "Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

авт. ________ - ____ прим.

3. "Французька мова (5-й рік навчання)" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

авт. ________ - ____ прим.

4. "Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

авт. ________ - ____ прим.

5. "Іспанська мова (1-й рік навчання)" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

авт. ________ - ____ прим.

6. "Іспанська мова (5-й рік навчання)" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

авт. ________ - ____ прим.

Протокол педагогічної ради N _______ від

Директор

__________
(підпис)

П. І. Б.

У переліку зазначатимуться назви підручників, яким за результатами I етапу додаткового конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти, пропонується надати гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

 

Додаток 3
до листа Міністерства освіти і науки України
29.08.2018 N 1/9-511

Результати вибору
електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на додатковий конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти

Область ______

Район (місто) _

Код ЄДРПОУ закладу освіти

N закладу освіти в ІТС "ДІСО" __________

1. "Російська мова (профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою

авт. ________ - ____ прим.

2. "Польська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

авт. ________ - ____ прим.

3.

Протокол педагогічної ради N ______ від

Директор

_
(підпис)

П. І. Б.

У переліку зазначатимуться назви підручників, яким за результатами I етапу додаткового конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти, пропонується надати гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

 

Додаток 4
до листа Міністерства освіти і науки України
29.08.2018 N 1/9-511

Інформація
про відповідального в органі управління у сфері освіти за забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2018 року N 801

Назва органу управління у сфері освіти ___

Область _______

Код ЄДРПОУ органу управління у сфері освіти ________

N органу управління у сфері освіти в ІТС "ДІСО" ______

N

П. І. Б. відповідального

Посада

Контактний телефон

e-mail

1.

 

 

 

 

Керівник органу управління у сфері освіти

_______
(підпис)

П. І. Б.

М. П.

 

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.