НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 1 лютого 2019 року N 116

м. Київ

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", пункту 13 частини першої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року N 302 (Порядок N 302), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за N 593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року N 364 (Постанова N 364), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за N 643/28773, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення" (Постанова N 1141), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за N 995/29125, такі зміни:

1) у пункті 1:

підпункт 25 викласти в такій редакції:

"25) ДЕРЖАВНОМУ МІЖРАЙОННОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС" зі структурою, наведеною в додатку 25 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання:

споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 8,10 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 14,24 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";

підпункт 27 викласти в такій редакції:

"27) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зі структурою, наведеною в додатку 27 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 17,91 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 7,47 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";

2) додатки 25, 27 до постанови викласти в новій редакції, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

Додаток 25
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 01.02.2019 N 116)

Структура тарифів на централізоване водопостачання ДЕРЖАВНОГО МІЖРАЙОННОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС"

Без ПДВ

N
з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

тис. грн на рік

грн/м3

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

97607,123

8,2004

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

61332,322

5,1528

1.1.1

електроенергія

50892,404

4,2757

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання

0,000

0,0000

1.1.3

витрати на реагенти

10193,330

0,8564

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

246,588

0,0207

1.2

прямі витрати на оплату праці

7834,239

0,6582

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

3314,381

0,2785

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

1723,533

0,1448

1.3.2

амортизаційні відрахування

1590,848

0,1337

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

0,000

0,0000

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

25126,181

2,1110

1.4.1

витрати на оплату праці

13588,749

1,1417

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

2989,525

0,2512

1.4.3

амортизаційні відрахування

987,040

0,0829

1.4.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів

3134,510

0,2633

1.4.5

інші витрати

4426,358

0,3719

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

1966,018

0,1652

2.1

витрати на оплату праці

1371,376

0,1152

2.2

відрахування на соціальні заходи

301,703

0,0253

2.3

амортизаційні відрахування

17,774

0,0015

2.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів

0,000

0,0000

2.5

інші витрати

275,165

0,0231

3

Витрати на збут, у тому числі:

440,254

0,0370

3.1

витрати на оплату праці

319,762

0,0269

3.2

відрахування на соціальні заходи

70,348

0,0059

3.3

амортизаційні відрахування

0,000

0,0000

3.4

інші витрати

50,145

0,0042

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

100013,395

8,4026

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

8

Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період

0,000

0,0000

9

Коригування витрат з урахуванням підпункту 2 пункту 2 постанови НКРЕКП від 16.03.2017 N 287 (Постанова N 287)

-311,220

-0,0261

10

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

99702,18

11

Тариф споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3

8,10

12

Тариф споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3

14,24

13

Обсяг реалізації, тис. м3

11902,70

13.1

Обсяг реалізації споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3

11358,90

13.2

Обсяг реалізації споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3

543,80

 

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

Д. Соломка

 

Додаток 27
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 01.02.2019 N 116)

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Без ПДВ

N
з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м3

тис. грн на рік

грн/м3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

57175,886

17,0657

26109,964

7,5983

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

41630,564

12,4258

9043,638

2,6318

1.1.1

електроенергія

1475,676

0,4405

6868,513

1,9988

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання

38765,544

11,5707

1659,000

0,4828

1.1.3

витрати на реагенти

487,344

0,1455

216,125

0,0629

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

902,000

0,2692

300,000

0,0873

1.2

прямі витрати на оплату праці

4404,649

1,3147

7550,512

2,1973

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

1439,748

0,4297

2638,707

0,7679

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

969,023

0,2892

1 661,113

0,4834

1.3.2

амортизаційні відрахування

439,825

0,1313

867,476

0,2524

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

30,900

0,0092

110,118

0,0320

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

9700,925

2,8955

6877,107

2,0013

1.4.1

витрати на оплату праці

5660,459

1,6895

3895,538

1,1336

1.4.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1245,301

0,3717

857,018

0,2494

1.4.3

амортизаційні відрахування

77,791

0,0232

132,632

0,0386

1.4.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів

174,274

0,0520

324,057

0,0943

1.4.5

інші витрати

2543,101

0,7591

1667,861

0,4854

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

2906,215

0,8674

1331,380

0,3874

2.1

витрати на оплату праці

2209,521

0,6595

1009,001

0,2936

2.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

486,095

0,1451

221,980

0,0646

2.3

амортизаційні відрахування

22,612

0,0067

14,552

0,0042

2.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів

0,000

0,0000

0,000

0,0000

2.5

інші витрати

187,988

0,0561

85,847

0,0250

3

Витрати на збут, у тому числі:

1201,365

0,3586

528,904

0,1539

3.1

витрати на оплату праці

867,630

0,2590

396,212

0,1153

3.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

190,879

0,0570

87,167

0,0254

3.3

амортизаційні відрахування

4,408

0,0013

2,938

0,0009

3.4

інші витрати

138,448

0,0413

42,587

0,0124

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

61283,466

18,2918

27970,248

8,1396

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період

-8,974

-0,0027

0,000

0,0000

9

Коригування витрат з урахуванням пункту 1 постанови НКРЕКП від 08.11.2018 N 1391 (Постанова N 1391)

-1275,010

-0,3806

-2294,380

-0,6677

10

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

59999,482

25675,868

11

Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3

17,91

7,47

12

Обсяг реалізації, тис. м3

3350,33

3436,30

 

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

Д. Соломка


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.