НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 29 січня 2019 року N 105

м. Київ

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", пункту 13 частини першої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року N 302 (Порядок N 302), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за N 593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року N 364 (Постанова N 364), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за N 643/28773, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення" (Постанова N 1141), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за N 995/29125, такі зміни:

1) підпункт 38 пункту 1 викласти в такій редакції:

"38) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА" зі структурою, наведеною в додатку 38 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 13,89 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 7,45 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";

2) додаток 38 до постанови викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

Додаток 38
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 29.01.2019 N 105)

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА"

Без ПДВ

N
з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м3

тис. грн на рік

грн/м3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

67090,542

12,1764

38224,656

6,4821

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

35109,865

6,3721

17635,892

2,9907

1.1.1

електроенергія

30100,483

5,4630

17034,332

2,8886

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.1.3

витрати на реагенти

3413,592

0,6195

0,000

0,0000

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

1595,790

0,2896

601,560

0,1020

1.2

прямі витрати на оплату праці

13530,925

2,4557

8929,406

1,5142

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

4955,804

0,8994

3931,469

0,6667

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2976,804

0,5403

1964,469

0,3331

1.3.2

амортизаційні відрахування

1979,000

0,3592

1967,000

0,3336

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

13493,948

2,4490

7727,889

1,3105

1.4.1

витрати на оплату праці

7801,939

1,4160

4439,348

0,7528

1.4.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1716,427

0,3115

976,656

0,1656

1.4.3

амортизаційні відрахування

42,000

0,0076

22,000

0,0037

1.4.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів

1294,154

0,2349

797,392

0,1352

1.4.5

інші витрати

2639,428

0,4790

1492,493

0,2531

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

2354,946

0,4274

1336,551

0,2266

2.1

витрати на оплату праці

1399,322

0,2540

797,260

0,1352

2.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

307,851

0,0559

175,397

0,0297

2.3

амортизаційні відрахування

67,000

0,0122

33,000

0,0056

2.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів

1,064

0,0002

0,606

0,0001

2.5

інші витрати

579,709

0,1052

330,288

0,0560

3

Витрати на збут, у тому числі:

3709,378

0,6732

2188,342

0,3711

3.1

витрати на оплату праці

2929,481

0,5317

1669,064

0,2830

3.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

644,486

0,1170

367,194

0,0623

3.3

амортизаційні відрахування

59,000

0,0107

29,000

0,0049

3.4

інші витрати

76,411

0,0139

123,084

0,0209

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

73154,866

13,2770

41749,549

7,0798

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

3700,000

0,6715

2375,000

0,4027

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

3700,000

0,6715

2375,000

0,4027

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Сума компенсації / вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період

0,000

0,0000

0,000

0,0000

9

Коригування витрат з урахуванням протоколу N 48 засідання НКРЕКП від 20.10.2016

-307,364

-0,0558

-170,602

-0,0289

10

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

76547,502

43953,947

11

Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3

13,89

7,45

12

Обсяг реалізації, тис. м3

5509,90

5897,00

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.