МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2018

м. Київ

N 3715/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2018 р. за N 1343/32795

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 28 березня 2018 року N 925/5

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (Постанова N 704), з метою удосконалення порядку та умов виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку виплати грошового забезпечення та компенсаційних виплат особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 березня 2018 року N 925/5 (Порядок N 925/5), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за N 377/31829, такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу включає:

щомісячні основні види грошового забезпечення;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення;

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

До щомісячних основних видів грошового забезпечення належать:

посадовий оклад;

оклад за спеціальним званням;

надбавка за вислугу років.

До щомісячних додаткових видів грошового забезпечення належать:

підвищення посадового окладу;

надбавки;

доплати;

премія.

До одноразових додаткових видів грошового забезпечення належать:

допомога для оздоровлення;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.";

пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особам рядового і начальницького складу, які відбувають у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, виплата грошового забезпечення здійснюється за весь період цієї відпустки. Розрахунок місячного грошового забезпечення у такому випадку здійснюється з урахуванням пункту 22 цього розділу.";

у пункті 17 цифри "10" замінити цифрами "20";

пункт 22 після слів "Для розрахунку" доповнити словами "грошового забезпечення за час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами,";

доповнити розділ новим пунктом 29 такого змісту:

"29. Особам рядового і начальницького складу, поновленим на службі або попередній посаді за рішенням суду у зв'язку з незаконним звільненням або переміщенням на іншу посаду, за час вимушеного прогулу виплата здійснюється з розрахунку місячного грошового забезпечення, яке особа рядового чи начальницького складу отримувала на момент незаконного звільнення (за повний календарний місяць служби, що передував незаконному звільненню), або різниці в ньому за час перебування на нижчеоплачуваній посаді.";

2) пункт 13 розділу II доповнити новим абзацом такого змісту:

"Премія за результатами оперативно-службової діяльності у грудні місяці виплачується разом з грошовим забезпеченням за грудень місяць.".

2. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (Данилов О. О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. Державного секретаря, керівника Секретаріату Державного секретаря Міністерства юстиції України Косолапову О. А.

 

Перший заступник Міністра

О. Сукманова


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.