ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 липня 2019 року N 91

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції" (Закон N 2473-VIII), з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року N 5 (Положення N 5) (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 8 розділу I слова та цифри ", пунктах 91 та 93" замінити словами та цифрами "та пункті 91";

2) у пункті 74 розділу VI слова та цифри "дотриманням лімітів, визначених у пунктах 91, 93 розділу" замінити словами "урахуванням вимог, визначених у розділі";

3) у розділі IX:

у пункті 87 цифри ", 93" виключити;

пункти 93 та 931 виключити.

2. Унести до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року N 8 (Положення N 8) (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 10 слова "іноземних банків - контрагентів" замінити словами "іноземних банків контрагентів";

2) у таблиці додатка до Положення:

у колонці 3 рядка 15 слова "іноземного банку - контрагента" замінити словами "іноземного банку контрагента";

у колонці 4 рядка 20:

речення друге та третє підпункту 3 виключити;

колонку доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інформація/документи має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої валютної операції. За необхідності уповноважена установа має право витребувати додаткову(і) інформацію/документи".

3. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.