МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2018

м. Київ

N 566

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 грудня 2018 р. за N 1379/32831

Про внесення змін до Типових нормативів для розробки штатів наукових установ Збройних Сил України, наукових підрозділів наукових установ, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

Відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII) та з метою забезпечення розробки штатів наукових установ Збройних Сил України, наукових підрозділів наукових установ, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Типових нормативів для розробки штатів наукових установ Збройних Сил України, наукових підрозділів наукових установ, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства оборони України від 27 липня 2016 року N 384 (Нормативи N 384), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 року за N 1165/29295, такі зміни:

у пункті 1 розділу II:

після рядка 10 доповнити новим рядком 11 такого змісту:

"

11

Помічник начальника з правової роботи (офіцер)

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

".

У зв'язку з цим рядки 11 - 13 вважати відповідно рядками 12 - 14;

рядок 12 викласти в такій редакції:

"

12

Юрисконсульт (офіцер або працівник ЗСУ)

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

".

2. Державному науково-дослідному інституту авіації забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти
і науки України

Л. Гриневич


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.