ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Сімдесят сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 20.06.2019 р. N 1751

Про внесення змін до Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VII скликання від 12.05.2016 р. N 191, виклавши її в новій редакції

З метою створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Чернівців, керуючись статтями 3, 26, частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання розпорядження Чернівецького міського голови від 03.09.2018 N 390-р "Про затвердження Порядку розроблення та виконання міських цільових програм" (Розпорядження N 390-р), Чернівецька міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівці на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VII скликання від 12.05.2016 р. N 191 (Програма N 191), виклавши її в новій редакції (додається).

2. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ інформації та зв'язків з громадськістю міської ради, фінансове управління міської ради та відділ комп'ютерно-технічного забезпечення міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету і фінансів.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради VII скликання
20 червня 2019 року N 1751

ПРОГРАМА
реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016 - 2020 роки

(нова редакція)

ПАСПОРТ
Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016 - 2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ інформації та зв'язків з громадськістю Чернівецької міської ради

2.

Дата, номер і назва нормативних документів

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Статут територіальної громади міста Чернівців, затверджений рішенням Чернівецької міської ради зі змінами від 08.08.2017 р. N 799

3.

Розробник Програми

Відділ інформації та зв'язків з громадськістю Чернівецької міської ради

4.

Співрозробник Програми

ГО "Економічні ініціативи"

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ інформації та зв'язків з громадськістю Чернівецької міської ради

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

Експертна група для здійснення аналізу проектів, які пропонуються для фінансування за рахунок коштів міської бюджетної програми "Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)" (далі - Експертна група), ініціативні громадяни та групи громадян - мешканці міста Чернівців, громадські об'єднання міста Чернівців, Експертна група, виконавчі органи міської ради (розпорядники бюджетних коштів), Центр надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради (далі - ЦНАП), підприємства та бюджетні установи комунальної власності територіальної громади міста Чернівців, підприємства та установи інших форм власності міста Чернівців

7.

Термін реалізації Програми

2016 - 2020 роки

7.1.

Етапи виконання Програми

I етап - 2016 - 2018 роки
II етап - 2019 - 2020 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
в т. ч.:

48382,7 тис. грн

8.1.

- кошти міського бюджету

48382,7 тис. грн

8.2.

- інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

-

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Відповідно до Конституції України, Статуту територіальної громади міста Чернівців членам територіальної громади надається право на участь у здійсненні місцевого самоврядування. Однією із форм такої участі у сучасному світі є залучення громадян до бюджетного процесу, підготовки і прийняття бюджетних рішень. Це сприяє зміцненню громадянського суспільства, підвищенню суспільної активності членів територіальної громади та довіри їх до рішень місцевої влади, збільшенню кількості громадських ініціатив, спрямованих на розвиток міста, поліпшенню міської інфраструктури та розбудові громадського простору.

Діюче законодавство не визначає чіткий механізм залучення громадян до участі у бюджетному процесі, хоча й пропонує окремі форми громадської участі в здійсненні місцевого самоврядування (громадські слухання, громадські ради, місцеві ініціативи). У той же час, мешканці Чернівців демонструють активну зацікавленість до бюджетних процесів та ефективного використання коштів територіальної громади.

Таким чином, суспільна активність чернівчан вимагає від Чернівецької міської ради створення дієвих інструментів співпраці органів виконавчої влади з членами територіальної громади у бюджетному процесі, залучення мешканців до вирішення актуальних місцевих проблем та стратегічних завдань розвитку міста.

Найбільш вдалим світовим досвідом технології залучення громадян до процесу вироблення та прийняття рішень є використання громадського бюджету (бюджету участі) на місцевому рівні.

Саме методологія партисипаторного бюджетування (від англ. participatory budgeting), як форма прямої демократії, що дозволяє кожному мешканцю населеного пункту подати власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, у який спосіб витрачати частину місцевого бюджету, є основою реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі).

Таким чином, затвердження Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016 - 2020 роки (далі - Програма) сприятиме залученню громадян до бюджетного процесу, запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому члени територіальної громади вирішуватимуть, як розподілити кошти міського бюджету та визначатимуть першочергові для реалізації проекти з розбудови міста, створення сучасного громадського простору.

З метою створення та запровадження ефективної системи взаємодії місцевої влади та громадськісті, забезпечення прозорості механізмів реалізації Програми розроблено Положення про бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі), (далі - Положення), яке є невід'ємною частиною Програми.

2. Мета Програми

Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та членів територіальної громади міста Чернівців в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розробки та впровадження механізму взаємодії виконавчих органів Чернівецької міської ради та громадян в бюджетному процесі, який передбачає залучення мешканців міста до подання та визначення проектів, спрямованих на вирішення нагальних потреб міста, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на реалізацію міської бюджетної цільової програми "Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)".

Програму передбачається реалізовувати впродовж 2016 - 2020 років. Програма є довгостроковою, реалізація передбачає 2 етапи її виконання, а саме:

I етап - 2016 - 20198 роки;

II етап - 2019 - 2020 роки.

Впродовж терміну дії Програма є складовою частиною щорічної Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців.

4. Перелік завдань та результативні показники Програми

Основними завданнями Програми є наступні:

- створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів Чернівецької міської ради та громадян в бюджетному процесі;

- залучення членів територіальної громади до участі у процесі прийняття рішень щодо розподілу бюджетних коштів та визначення напрямів розвитку міста;

- формування довіри громадян до місцевої влади;

- підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;

- підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання мешканцям міста Чернівці можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику міста;

- вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів м. Чернівців.

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства в межах коштів, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік на місцеву бюджетну програму "Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)". Загальний обсяг коштів на реалізацію проектів-переможців визначається на рівні до 1,0 % обсягу доходів загального фонду міського бюджету міста Чернівців (без урахування міжбюджетних трансфертів).

Головними розпорядниками коштів міського бюджету в частині реалізації Програми є виконавчі органи Чернівецької міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів-переможців, визначених відповідно до Положення та цієї Програми.

Орієнтовні обсяги ресурсного забезпечення Програми наведені в Додатку 1.

Очікувані показники результативності виконання Програми наведені в Додатку 2.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Для досягнення мети Програми та виконання її основних завдань визначені наступні напрями діяльності та заходи з їх реалізації.

1. Подання проектів

1.1. Інформаційна кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського бюджетування, вимогами до подання проектів та заохочення мешканців до подання пропозицій.

1.2. Подання проектів за формою згідно з Положенням до ЦНАП у паперовому вигляді або через електронну систему "Громадський проект".

1.3. Створення переліку поданих проектів.

2. Аналіз поданих проектів

2.1. Перевірка повноти та правильності заповнення бланку пропозицій (проекту) та передача до виконавчих органів Чернівецької міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів відповідно до норм Положення

2.2. Перевірка повноти та правильності заповнення бланку пропозицій (проекту) та передача до виконавчих органів Чернівецької міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів відповідно до норм Положення

2.3. Здійснення аналізу поданих проектів, за результатами яких заповнюється Бланк-аналізу пропозицій (проекту), що передаються до уповноваженого робочого органу

2.4. Узагальнення бланків - аналізу пропозицій.

2.5. Остаточне визначення проектів, які допускаються до голосування.

2.6. Розміщення на сайті Чернівецької міської ради через електронну систему "Громадський бюджет" наступної інформації:

- перелік та власне проекти, які допускаються до голосування;

- перелік проектів, які отримали негативну оцінку (із обґрунтуванням відмови);

- перелік пунктів голосування.

3. Визначення проектів-переможців

3.1. Визначення громадської думки шляхом голосування, яке проводиться за формою бланку для голосування в режимі он-лайн через електронну систему "Громадський бюджет", а також в пунктах для голосування згідно з оприлюдненим переліком.

3.2. Підрахунок голосів відповідно до отриманих результатів електронного голосування та внесення заповнених бланків для письмового голосування до електронної системи "Громадський бюджет".

3.3. Встановлення підсумків голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми.

3.4. Підготовка відповідного проекту рішення на засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради щодо затвердження проектів-переможців

4. Реалізація проектів-переможців

4.1. Обов'язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців з врахуванням вимог Бюджетного кодексу України та інструкції з підготовки бюджетних запитів.

4.2. Включення бюджетного запиту із проектом-переможцем до проекту міського бюджету.

4.3. Виконання проектів - переможців.

4.4. Офіційне подання головними розпорядниками коштів до Експертної групи квартальних звітів стосовно стадії виконання проекту-переможця.

4.5. Офіційне подання головними розпорядниками коштів до Робочої групи річного звіту щодо виконання проекту-переможця із результативними показниками та показниками затрат, продукту, ефективності, якості, а також, за можливістю, фото виконаного об'єкту.

4.6. Розміщення узагальнених квартальних та річних звітів головних розпорядників коштів на офіційному сайті Чернівецької міської ради.

Інформація щодо напрямів діяльності та заходів Програми в розрізі термінів їх виконання, джерел та обсягів фінансування, відповідальних виконавців та очікуваних результатів від реалізації заходів представлена в Додатку 3.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання заходів Програми здійснює її відповідальний виконавець - відділ інформації та зв'язків з громадськістю Чернівецької міської ради.

Відповідальність за виконання заходів Програми несуть її учасники (співвиконавці).

Учасники (співвиконавці) Програми щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, надають відподальному виконавцю Програми проміжні звіти про її виконання за окремо доведеними фінансовим управлінням формами, в т. ч. із зазначенням та обгрутнуванням причин невиконання заходів.

Відповідальний виконавець Програми щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає у фінансове управління міської ради звіт про виконання Програми за формами, які доводяться фінансовим управлінням міської ради.

Відповідальний виконавець (через розпорядників коштів) один раз на рік готує та подає департаменту розвитку міської ради та фінансовому управлінню міської ради до 20 січня року, наступного за звітним, узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійна комісія Чернівецької міської ради з питань бюджету і фінансів.

Загальна інформація про хід виконання заходів Програми щороку заслуховується на засіданні постійної комісія Чернівецької міської ради з питань бюджету і фінансів.

За необхідності до Програми можуть вноситися зміни та доповнення, які затверджуються відповідним рішенням Чернівецької міської ради.

 

Секретар Чернівецької міської ради

В. Продан

 

Додаток 1
до Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016 - 2020 роки
20.06.2019 N 1751

Ресурсне забезпечення Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016 - 2020 роки

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання Програми

І

II

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів, всього

30,0

9530,0

9530,0

13322,7

16000,0

48382,7

в т. ч.:

 

 

 

 

 

 

міський бюджет

 

 

 

 

 

 

- інформаційна кампанія

30,0

30,0

30,0

30,0

-

120,0

- технічна підтримка системи "Громадський проект"

-

-

-

30,0

-

30,0

- реалізація проектів-переможців

-

9500,0

9500,0

13262,7

16000,0

48262,7

інші джерела, не заборонені чинним законодавством

-

-

-

-

-

-


* до 1 % доходів загального фонду міського бюджету без урахування трансфертів.

 

Секретар Чернівецької міської ради

В. Продан

 

Додаток 2
до Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016 - 2020 роки
20.06.2019 N 1751

Результативні показники Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016 - 2020 роки

N
з/п

Назва показника

Од. виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

Етапи виконання програми

Всього за період дії програми або до кінця дії Програми

I

II

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Показники продукту

1.1

Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення мешканців

од.

-

10

10

10

10

10

50

1.2

Кількість поданих проектів

од.

-

58

76

91

100

110

435

1.3

Кількість проектів-переможців

од.

-

31

27

35

35

35

163

2. Показники ефективності

2.1.

Середній обсяг фінансування одного малого проекту

тис. грн.

-

178,9

248,5

290,2

-

-

-

2.2.

Середній обсяг фінансування одного великого проекту

тис. грн.

-

928,8

983,4

922,9

-

-

-

3. Показники якості

3.1

Темп зростання кількості проектів

%

-

100,0

130,0

119,0

?

?

?

3.2

Рівень виконання проектів-переможців

%

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

  

Секретар Чернівецької міської ради

В. Продан

 

Додаток 3
до Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016 - 2020 роки
20.06.2019 N 1751

Напрями діяльності та заходи Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) у місті Чернівцях на 2016 - 2020 роки

N
з/п

Назва напряму

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис. грн)

Очікуваний результат

всього

I етап

II етап

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Подання проектів

1.1. Інформаційна кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського бюджетування, вимогами до подання проектів та заохочення мешканців до подання пропозицій

Постійно впродовж строку дії Програми

Експертна група, відділ інформації та зв'язків з громадськістю Чернівецької міської ради

Міський бюджет

120,0

30,0

30,0

30,0

30,0

-

Проведення інформаційних заходів для представників ОСББ, студентів та учнів старших класів, підприємців, медиків та усіх бажаючих чернівчан

1.2. Подання проектів за формою згідно з додатком 1 до Положення до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у паперовому вигляді або через електронну систему "Громадський проект"

Щороку з 01 травня до

15 червня року, що передує плановому періоду впродовж строку дії Програми

ЦНАП, ініціативні громадяни - мешканці міста Чернівців, громадські об'єднання

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Залучення членів територіальної громади до участі у визначенні напрямків розвитку міста

1.3. Створення переліку поданих проектів

Впродовж 10 робочих днів після закінчення терміну подання проекті впродовж строку дії Програми

Уповноважений робочий орган

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Залучення членів територіальної громади до участі у визначенні напрямків розвитку міста

2.

Аналіз наданих проектів

2.1. Перевірка повноти та правильності заповнення бланку пропозицій (проекту) та передача до виконавчих органів Чернівецької міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів відповідно до норм Положення

Впродовж 5 робочих днів після закінчення створення переліку поданих проектів впродовж строку дії Програми

Уповноважений робочий орган

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Взаємодія громадськості з виконавчими органами міської ради

2.2. Передача перевірених проектів до Експертної групи

Впродовж 5 робочих днів після перевірки заповнення бланку-пропозицій впродовж строку дії Програми

Уповноважений робочий орган

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Взаємодія громадськості з виконавчими органами міської ради

2.3. Здійснення аналізу поданих проектів, за результатами яких заповнюється Бланк-аналізу пропозицій (проекту), що передаються до уповноваженого робочого органу

Впродовж 50 календарних днів з дати отримання проектів (у виняткових випадках термін аналізу може бути продовжено до 60 календарних днів) впродовж строку дії Програми

Головні розпорядники коштів
Експертна група

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Формування довіри громадян до місцевої влади

2.4. Узагальнення бланків - аналізу пропозицій

Впродовж 5 робочих днів після отримання останнього бланку - аналізу пропозицій впродовж строку дії Програми

Уповноважений робочий орган

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Формування довіри громадян до місцевої влади

2.5. Остаточне визначення проектів, які допускаються до голосування

Впродовж 5 робочих днів після узагальнення бланків-аналізу пропозицій впродовж строку дії Програми

Експертна група

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування

2.6. Розміщення на сайті Чернівецької міської ради через електронну систему "Громадський бюджет" наступної інформації:
- перелік та власне проекти, які допускаються до голосування;
- перелік проектів, які отримали негативну оцінку (із обґрунтуванням відмови);
- перелік пунктів голосування

Не пізніше 7 календарних днів до дня початку голосування впродовж строку дії Програми

Уповноважений робочий орган, відділ комп'ютерно-технічного забезпечення міської ради

Міський бюджет

30,0

-

-

-

30,0

-

Підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування

3.

Визначення проектів переможців

3.1. Визначення громадської думки шляхом голосування, яке проводиться за формою бланку для голосування в режимі он-лайн через електронну систему "Громадський бюджет", а також в пунктах для голосування згідно з оприлюдненим переліком

Впродовж 14 календарних днів впродовж строку дії Програми

Повнолітні громадяни України, які зареєстровані та проживають на території міста Чернівців

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Залучення членів територіальної громади до участі у процесі прийняття рішень щодо розподілу бюджетних коштів

3.2. Підрахунок голосів відповідно до отриманих результатів електронного голосування та внесення заповнених бланків для письмового голосування до електронної системи "Громадський бюджет"

Впродовж 10 робочих днів після закінчення голосування впродовж строку дії Програми

Уповноважений робочий орган

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання мешканцям міста Чернівці можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику міста

3.3. Встановлення підсумків голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми

Впродовж 5 робочих днів після закінчення голосування впродовж строку дії Програми

Експертна група

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання мешканцям міста Чернівці можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику міста

3.4. Підготовка відповідного проекту рішення на засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради щодо затвердження проектів-переможців

Впродовж 3 робочих днів після засідання Експертної групи впродовж строку дії Програми

Уповноважений робочий орган

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання мешканцям міста Чернівці можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику міста

4.

Реалізація проектів переможців

4.1. Обов'язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців з врахуванням вимог Бюджетного кодексу України та інструкції з підготовки бюджетних запитів

Відповідно до вимог статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України впродовж строку дії Програми

Головні розпорядники коштів

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Формування довіри громадян до місцевої влади

4.2. Включення бюджетного запиту із проектом-переможцем до проекту міського бюджету

Відповідно до вимог статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України впродовж строку дії Програми.

Фінансове управління Чернівецької міської ради

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Вирішення проблем, які найбільше хвилюють жителів міста Чернівців

4.3. Виконання проектів - переможців

Впродовж бюджетного року. впродовж строку дії Програми

Головні розпорядники коштів, розпорядники коштів нижчого рівня, одержувачі коштів, автори проектів - переможців

Міський бюджет

49000,0

-

9500,0

9500,0

13262,0

16000,0

Вирішення проблем, які найбільше хвилюють жителів міста Чернівців

4.4. Офіційне подання головними розпорядниками коштів до Експертної групи квартальних звітів стосовно стадії виконання проекту-переможця

Щоквартально до 10 числа місяця, що наступає за звітним кварталом впродовж строку дії Програми

Головні розпорядники коштів

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Вирішення проблем, які найбільше хвилюють жителів міста Чернівців

4.5. Офіційне подання головними розпорядниками коштів до Робочої групи річного звіту щодо виконання проекту-переможця із результативними показниками та показниками затрат, продукту, ефективності, якості, а також, за можливістю, фото виконаного об'єкту

Впродовж 10 робочих днів після виконання проекту впродовж строку дії Програми

Головні розпорядники коштів

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування

4.6. Розміщення узагальнених квартальних та річних звітів головних розпорядників коштів на офіційному сайті Чернівецької міської ради

Щоквартально впродовж 3 робочих днів після отримання звітів від головних розпорядників коштів впродовж строку дії Програми

Уповноважений робочий орган

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування

 

Всього

 

 

 

 

49150,0

30,0

9530,0

9530,0

13322,7

16000,0

 

 

Секретар Чернівецької міської ради

В. Продан


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.