МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2018

м. Київ

N 3677/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2018 р. за N 1336/32788

Про внесення змін до Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм

Відповідно до пункту 54 Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року N 658 (Постанова N 658), підпункту 25 пункту 3 (Постанова N 228), пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України (Постанова N 228), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 березня 2018 року N 926/5 (Перелік N 926/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 року за N 483/31935, такі зміни:

1) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"При отриманні рішення суду, який поклав на кривдника обов'язок проходження пробаційної програми, орган пробації надсилає інформаційне повідомлення (додаток 1) районним, районним у мм. Києві та Севастополі держадміністраціям та виконавчим органам сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад, за місцем проживання кривдника у триденний строк з дня надходження рішення суду.";

2) пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Копія висновку щодо виконання заходів, передбачених пробаційною програмою для кривдника, направляється органом пробації в районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад, за місцем проживання кривдника у п'ятиденний строк з дня складення висновку.".

2. Доповнити Перелік новим додатком 1, що додається.

У зв'язку з цим додатки 1 - 3 вважати відповідно додатками 2 - 4.

3. У тексті Переліку посилання на додатки 1 - 3 вважати відповідно посиланнями на додатки 2 - 4.

4. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д. В.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра з
питань європейської інтеграції

О. Чуркіна

 

Додаток 1
до Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм
(пункт 3)

Керівнику

_______
                 (найменування органу)
_______
                     (прізвище, ініціали)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до пункту 54 Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року N 658 (Постанова N 658), повідомляємо, що ___,   
                                                                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
___________ р. н., який (яка) проживає за адресою: _____,
 
засуджений(а) "___" ____ 20__ р. _________
                                                                                                                                              (найменування суду)
судом за частиною ______ статті ________ Кримінального кодексу України до __,
                                                                                                      (вид покарання)
звільнений(а) від відбування покарання згідно зі статтею 75 (79, 104) Кримінального кодексу України з іспитовим строком на __________ рік (роки).

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 76 Кримінального кодексу України на засудженого(у) покладено обов'язок виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Начальник


  (найменування органу пробації)

_
          (підпис)

________
         (прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.