НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.02.2020

м. Київ

N 359

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 березня 2020 р. за N 302/34585

Про внесення змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування

Відповідно до пункту 211 частини четвертої та частини п'ятої статті 6 Закону України "Про страхування", підпункту 61 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070 (Положення N 1070/2011), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до пункту 3 Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року N 565, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2010 року за N 1119/18414, такі зміни:

1) у підпункті 3.11:

в абзаці першому слова ", сільськогосподарська продукція" виключити;

доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"страхування сільськогосподарської продукції за ризиками іншими, ніж передбачені підпунктом 3.22 цього пункту;";

2) у підпункті 3.20:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Умови добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій можуть передбачати особливості страхування фінансових гарантій, які надаються:";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України ( N 4495-VI), на випадок невиконання забезпечених такими гарантіями зобов'язань зі сплати митних платежів;

в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи" (Закон N 78-IX), на випадок забезпечення такими гарантіями зобов'язань зі сплати митного боргу щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту;";

2) у підпункті 3.23 слова "(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)" виключити.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 2 пункту 1, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи" (Закон N 78-IX), але не раніше дня офіційного опублікування цього розпорядження.

5. Страховикам протягом шести місяців після набрання чинності цим розпорядженням привести правила страхування у відповідність до нього. Правила страхування до приведення їх у відповідність до цього розпорядження діють у частині, що не суперечить цьому розпорядженню.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 25 лютого 2020 р. N 13


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.