АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 19 жовтня 2018 року N 573-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 12.10.2018 N 500-01/3783-п, повідомлення про нову державну допомогу, надіслане листом Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради від 30.07.2018 N 01-30/750 (вх. N 516-ПДД від 01.08.2018), лист про надання додаткової інформації від 30.08.2018 N 01-30/843 (вх. N 740-ПДД від 03.09.2018) та лист від 18.09.2018 N 01-30/929 (вх. N 5-01/11314 від 20.09.2018), які було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII), за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631 (далі - Порядок 2-рп), встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Листом від 30.07.2018 N 01-30/750 (вх. 516-ПДД від 01.08.2018 N) Управлінням житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради було подано повідомлення про нову державну допомогу (далі - Повідомлення) на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(2) Антимонопольним комітетом України (далі - Комітет) листом від 15.08.2018 N 500-29/05-10492 було залишено Повідомлення без руху та запитано додаткову інформацію.

(3) Листами Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради від 30.08.2018 N 01-30/843 (вх. N 740-ПДД від 03.09.2018) (далі - Лист 1) та від 18.09.2018 N 01-30/929 (вх. N 5-01/11314 від 20.09.2018) (далі - Лист 2) надано додаткову інформацію до Повідомлення.

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. НАДАВАЧ ПІДТРИМКИ

(4) Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради (84100, Донецька обл., м. Слов'янськ, площа Соборна, 3, ідентифікаційний код юридичної особи 03364636).

2.2. ОТРИМУВАЧ ПІДТРИМКИ

(5) Комунальне підприємство Слов'янської міської ради "Водозниження" (далі - КП "Водозниження") (84110, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Сільзаводська, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 34722538).

(6) Відповідно до пунктів 1.1 та 1.3 розділу 1 Статуту комунального підприємства Слов'янської міської ради "Водозниження", затвердженого рішенням Слов'янської міської ради від 16.05.2018 N 328 (далі - Статут), КП "Водозниження" засноване на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Слов'янська і підпорядковується органу місцевого самоврядування - Слов'янській міській раді, яка є представником власника.

2.3. МЕТА (ЦІЛЬ) ПІДТРИМКИ

(7) Метою (ціллю) підтримки є сприяння окремим видам господарської діяльності.

(8) Відповідно до інформації, наданої у Повідомленні, ціллю підтримки є вирішення проблеми застарілості та морального зношення спеціалізованої техніки та неможливості утримання в належному технічному стані вулично-дорожніх мереж міста.

2.4. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

(9) Збільшення технічної та виробничої потужності КП "Водозниження", що забезпечить проведення ремонтних робіт асфальтобетонного покриття доріг міста, сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху та експлуатаційної спроможності дорожнього покриття.

2.5. ФОРМА ПІДТРИМКИ

(10) Субсидії.

(11) Фінансування здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на рахунок КП "Водозниження", відкритий в Управлінні державної казначейської служби України у Донецькій області, на підставі укладеного договору фінансового лізингу з банком - переможцем конкурсного відбору банківської установи для укладення договору фінансового лізингу комунальними підприємствами Слов'янської міської ради на придбання спецтехніки.

2.6. ОБСЯГ ПІДТРИМКИ

(12) Обсяг підтримки, передбачений Повідомленням, - 21315,00 тис. грн.

2.7. ПІДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

(13) Проект рішення Слов'янської міської ради "Про затвердження Програми виділення фінансової підтримки комунальному підприємству Слов'янської міської ради "Водозниження" на 2018 рік та прогноз на 2019 - 2023 роки".

2.8. ТРИВАЛІСТЬ ПІДТРИМКИ

(14) 01.11.2018 - 31.10.2023.

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОГРАМИ

(15) Фінансова підтримка надаватиметься відповідно до Програми виділення фінансової підтримки комунальному підприємству Слов'янської міської ради "Водозниження" на 2018 рік та прогноз на 2019 - 2023 роки (далі - Програма), яка буде затверджена відповідним рішенням Слов'янської міської ради.

(16) Відповідно до розділу 3 проекту Програми, її метою є зміцнення матеріально-технічної бази КП "Водозниження", збільшення технічної та виробничої потужності щодо забезпечення стабільної роботи комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень, шляхом придбання спеціалізованої техніки в кількості 9 одиниць на умовах лізингу, зокрема:

- трактора МТЗ 1221.2 (з лопастю, відвалом, щіткою);

- екскаватора-навантажувача БОРЕКС-2201;

- двох навантажувачів ВОВСАТ S450;

- самоскида МАЗ-5550С3 (з поворотним відвалом);

- самоскида МАЗ-6501С5 (з поворотним відвалом);

- машини дорожньої комбінованої МДКЗ (з піскорозкидальним обладнанням та поворотним відвалом) на базі самоскида МАЗ-5340С2 (з поворотним відвалом);

- автомобіля вакуумного КО-503 В-09 на шасі МАЗ-5340С2 (з поворотним відвалом);

- екскаватора-навантажувача TLB-840.

(17) Згідно з розділом 2 Програми у віданні КП "Водозниження" знаходяться 680 вулиць та провулків міста Слов'янська, 11 автомобільних та пішохідних мостів, 2 шляхопроводи.

(18) У розділі 2 проекту Програми зазначено, що спеціалізована техніка, яка знаходиться на балансі КП "Водозниження", 1980 - 1990 років випуску, є застарілою та морально зношеною і потребує значних коштів на капітальний ремонт. Після придбання спецтехніки за Програмою, КП "Водозниження" може забезпечити проведення ремонтних робіт асфальтобетонного покриття доріг міста, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху та експлуатаційної спроможності дорожнього покриття, раціонального використання бюджетних коштів.

(19) Відповідно до інформації, наданої у Повідомленні, фінансова підтримка КП "Водозниження" з міського бюджету у розмірі 21315,00 тис. грн спрямована на покриття витрат на:

- вартість спеціалізованої техніки в кількості 9 одиниць - 15330,00 тис. грн;

- комісію за управління кредитом (надання коштів за операцією фінансового лізингу) у розмірі 1 % - 107,31 тис. грн;

- лізинговий відсоток - 5570,00 тис. грн;

- інші обов'язкові платежі - 307,60 тис. грн.

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

4.1. Ознаки державної допомоги

(20) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(21) Державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(22) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі (Закон N 1555-VII) у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(23) Згідно зі статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування України" до відання власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою та здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів.

(24) Відповідно до статті 16 Закону України "Про автомобільні дороги" вулиці і дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю.

(25) Згідно зі статтею 17 Закону України "Про автомобільні дороги" управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

(26) Статтею 19 Закону України "Про автомобільні дороги" визначено, що основним обов'язком органів місцевого самоврядування у частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є, зокрема:

- забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів;

- організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів за встановленими для них будівельними нормами, державними стандартами та нормами.

(27) Згідно зі статтею 22 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного пункту (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду.

(28) Відповідно до статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- організація місць відпочинку для населення.

(29) Статтею 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначено, що:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності;

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації;

- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

(30) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(31) Відповідно до пунктів 1.1 та 1.3 розділу 1 Статуту КП "Водозниження" є комунальним унітарним підприємством, що надає послуги, визначені Статутом, на території Слов'янської міської ради.

(32) Пунктом 9.1 розділу 1 Статуту визначено, що майно КП "Водозниження" є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

(33) Згідно з пунктом 3.1 розділу 3 Статуту основними завданнями КП "Водозниження" є:

- зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідація підтоплення території міста (в тому числі розчищення водопропускних та дренажних канав, берегів озер та приямків);

- поточний ремонт насосних станцій та колекторів;

- утримання світломузичного фонтану;

- утримання автомобільних доріг;

- обслуговування та утримання зливових каналізацій;

- установлення дорожніх знаків на дорогах;

- нанесення дорожньої розмітки на автодорогах;

- поточний ремонт автомобільних доріг;

- поточний ремонт ґрунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування);

- улаштування пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на дорожньому покритті;

- планування узбіччя.

(34) Відповідно до Листа 1 КП "Водозниження" надає на платній основі послуги із забору та постачання технічної води об'єктам малого та середнього підприємництва.

(35) Додатком 1 до Програми визначено Порядок виділення та використання коштів з міського бюджету у формі фінансової підтримки комунальному підприємству Слов'янської міської ради "Водозниження" (далі - Порядок).

(36) Пунктом 5 Порядку передбачено, що фінансова підтримка КП "Водозниження" виділяється виключно на забезпечення витрат з придбання спеціалізованої техніки (9 одиниць) та обслуговування лізингу. За рахунок коштів міського бюджету не підлягають забезпеченню витрати КП "Водозниження" на:

- фінансування інших суб'єктів господарювання;

- премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором;

- відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

- сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету за оренду нежитлових приміщень;

- утримання об'єктів соціально-культурної інфраструктури підприємств;

- надання спонсорської і благодійної допомоги;

- інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов'язані з основним напрямом діяльності КП "Водозниження", не передбачені Статутом КП "Водозниження", не відповідають меті і завданням Програми.

(37) За інформацією, наданою у Листі 2, рахунки КП "Водозниження" розподілено щодо видів діяльності:

- фінансова підтримка надходить на рахунок, відкритий в Управлінні державної казначейської служби України у Донецькій області;

- кошти, що надходять від комерційної діяльності підприємства, зараховуються на рахунок, відкритий у відкритому акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України".

(38) Також пунктами 5 та 10 Порядку передбачено, що придбана автотехніка не використовуватиметься для комерційної діяльності підприємства, а також, що використання коштів з іншою метою, яка не відповідає Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

(39) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна підтримка вважається державною допомогою, якщо така підтримка, крім відповідності іншим умовам, спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(40) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою чергу є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(41) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(42) Отже, для того, щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(43) Послуги КП "Водозниження", яке створене з метою реалізації самоврядних повноважень (функцій) органів місцевого самоврядування із забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів та об'єктів загального користування, що надаються населенню безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті.

(44) Експертами проекту технічної допомоги Європейського Союзу "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" підтримано зазначену позицію листом N SESAR2018/10-06.

(45) Підсумовуючи викладене, підтримка у формі субсидій КП "Водозниження", що надаватиметься відповідно до Програми виділення фінансової підтримки комунальному підприємству Слов'янської міської ради "Водозниження" на 2018 рік та прогноз на 2019 - 2023 роки, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(46) Разом з тим слід зазначити, що:

- фінансування КП "Водозниження" за рахунок місцевих ресурсів повинно спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані з утриманням об'єктів благоустрою в належному стані, і в жодному разі не повинні покривати витрати на здійснення підприємницької діяльності;

- використання коштів державної підтримки КП "Водозниження" на здійснення підприємницької діяльності може містити ознаки державної допомоги.

(47) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 4 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Управлінням житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка (фінансування), яку буде надавати Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, відповідно до Програми виділення фінансової підтримки комунальному підприємству Слов'янської міської ради "Водозниження" на 2018 рік та прогноз на 2019 - 2023 роки, комунальному підприємству Слов'янської міської ради "Водозниження" у формі субсидій для придбання спеціалізованої техніки на умовах лізингу на період 01.11.2018 - 31.10.2023 обсягом 21315,00 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.