АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 10 квітня 2019 року N 217-р

Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної в повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 10.04.2019 N 500-01/1706-п та повідомлення про нову державну допомогу Департаменту соціальної політики Виконкому Криворізької міської ради, яке надійшло на Портал державної допомоги за реєстраційним номером у базі даних 18827 (вх. N 90-ПДД від 14.02.2019) (далі - Повідомлення), яке було подано на виконання пункту 2 розділу 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631 (із змінами, внесеними розпорядженням Антимонопольного комітету України від 13.09.2018 N 18-рп (Розпорядження N 18-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за N 1337/32789), встановив:

1. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

1.1. Надавач підтримки

(1) Департамент соціальної політики Виконкому Криворізької міської ради (далі - Департамент) (50101, просп. Металургів, 36-б, ідентифікаційний код юридичної особи 26136777).

1.2. Отримувачі підтримки

(2) Комунальне підприємство "Міський тролейбус" (далі - КП "Міський тролейбус") (50086, м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 22, ідентифікаційний код юридичної особи 34811465).

(3) Комунальне підприємство "Швидкісний трамвай" (далі - КП "Швидкісний трамвай") (50087, м. Кривий Ріг, майдан Праці, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 30950099).

(4) Структурний підрозділ "Криворізька дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Придніпровська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - СП "КДЗП") (50023, м. Кривий Ріг, вул. Залізничників, 2, ідентифікаційний код юридичної особи 40081237)

1.3. Мета (ціль) підтримки

(5) Збереження права пільгового проїзду мешканцям міста, які мають таке право згідно з чинними нормативно-правовими актами України.

1.4. Очікуваний результат

(6) Збереження безкоштовного проїзду громадським електротранспортом.

1.5. Форма підтримки

(7) Компенсація збитків суб'єктам господарювання.

1.6. Обсяг підтримки

(8) Загальний обсяг підтримки - 242875,4 тис. грн.

(9) З них:

КП "Міський тролейбус" - 82541,8 тис. грн:

2017 рік: 740,3 тис. грн;

2018 рік: 28201,5 тис. грн;

2019 рік: 53600 тис. грн.

КП "Швидкісний трамвай" - 151640,9 тис. грн:

2017 рік: 2201 тис. грн;

2018 рік: 53839,9 тис. грн;

2019 рік: 95600 тис. грн.

СП "КДЗП" - 8692,7 тис. грн:

2017 рік: 2692,7 тис. грн;

2018 рік: 3000 тис. грн;

2019 рік: 3000 тис. грн.

1.7. Підстава для надання підтримки

(10) Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 N 1182 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2017 - 2019 рр." (зі змінами) (далі - Програма). (11)Рішення Виконкому Криворізької міської ради N 53 від 12.12.2003 "Про затвердження методики нарахування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремої категорії громадян" (зі змінами).

1.8. Тривалість підтримки

(12) З 01.01.2017 по 31.12.2019.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(13) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(14) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

2.1. Послуги, що становлять загальний економічний інтерес

(15) Згідно з пунктом 14 частини першої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) послуги, що становлять загальний економічний інтерес, - послуги, пов'язані із задоволенням особливо важливих загальних потреб громадян, що не можуть надаватися на комерційній основі без державної підтримки.

(16) Відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 Закону (Закон N 1555-VII) дія цього Закону (Закон N 1555-VII) не поширюється на підтримку господарської діяльності, пов'язаної з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг.

(17) Відповідно до статті 264 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), сторони домовились, що вони застосовуватимуть статті 262, 263 (3) або 263 (4) Угоди з використанням як джерела тлумачення критеріїв, що випливають із застосування статей 106, 107 та 93 Договору про функціонування Європейського Союзу, зокрема відповідну судову практику Суду Європейського Союзу, а також відповідне вторинне законодавство, рамкові положення, керівні принципи та інші чинні адміністративні акти Європейського Союзу.

(18) Згідно з пунктом "с" додатка XXIII до розділу 10 Угоди послуги загального економічного інтересу визначені як "економічна діяльність, яку органи влади визначають як особливо важливу для громадян, і яка не може здійснюватися (або могла б здійснюватися за інших умов) без державного втручання. Така діяльність повинна виявляти особливий характер порівняно із загальним економічним інтересом інших видів економічної діяльності".

(19) Згідно зі статтею 263 (4) Угоди Сторони протягом п'яти років з дати набрання чинності Угодою мають забезпечити, щоб фінансова та організаційна структура будь-якого підприємства, яке користується спеціальним чи виключним правом, наданим Україною або державою-членом Європейського Союзу, або є вповноваженим на надання послуг, що мають загальний економічний інтерес, і яке отримує компенсацію за надання публічних послуг у будь-якій формі щодо такої послуги, була коректно відображена в окремих бухгалтерських рахунках таким чином, щоб чітко відстежувалось таке:

- витрати та доходи, пов'язані з усіма товарами або послугами, щодо яких підприємству надано спеціальне або виключне право, або усіма послугами, які мають загальний економічний інтерес та які підприємство вповноважене надавати, і, з іншого боку, витрати та доходи, пов'язані з кожним іншим окремим товаром або послугою, щодо яких підприємство здійснює діяльність;

- повна інформація щодо методів, відповідно до яких витрати та доходи призначаються або розподіляються за різними видами діяльності. Ці методи мають базуватися на принципах бухгалтерського обліку - обумовленості, об'єктивності, прозорості та послідовності відповідно до міжнародно визнаних методологій бухгалтерського обліку, зокрема калькуляції витрат за видом діяльності, та мають базуватися на даних аудиту.

(20) Відповідно до статті 262 (4) Угоди підприємства уповноважені надавати послуги, що мають загальний економічний інтерес, або такі, які мають характер прибуткової монополії, підпорядковуються правилам, що містяться в цій Частині, в тій мірі, в якій застосування цих правил юридично або фактично не перешкоджає виконанню окремих завдань, визначених для них. Розвиток торгівлі не має зазнавати впливу настільки, наскільки це суперечитиме інтересам Сторін.

(21) Статтею 14 Договору про функціонування Європейського Союзу (далі - Договір ЄС) регламентовано, що Європейський Союз та держави-члени, кожен у межах своїх повноважень, повинні дбати про те, щоб підприємства, які надають послуги загального економічного інтересу, функціонували на базі таких принципів і в таких умовах, зокрема економічного та фінансового характеру, які дозволять їм виконувати свої завдання.

(22) Відповідно до статті 106 Договору ЄС підприємства, які здійснюють послуги загального економічного інтересу, підпорядковуються правилам конкуренції в таких межах, в яких застосування цих правил не перешкоджає виконанню, юридично або фактично, дорученого їм спеціального завдання.

(23) Додатково, відповідно до рішення Європейського суду від 24.07.2003 N 280/00 Altmark Trans Gmbh, Regierungsprsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesell - schaft Altmark Gmbh, умовою застосування статті 87 (1) Договору про заснування Європейського Співтовариства є те, що державна допомога має впливати на торгівлю між державами-членами. Надання транспортних послуг на місцевому чи регіональному рівні не виключає цього критерію.

Проте державне фінансування, призначене для надання міських, заміських чи регіональних транспортних послуг, не підпадає під дію цього положення, якщо таке фінансування розглядається як компенсація за послуги, що надаються суб'єктами - одержувачами для здійснення публічних обов'язків. Для застосування цього критерію мають бути виконані такі умови:

- суб'єкт господарювання повинен виконувати зобов'язання з обслуговування населення, і ці зобов'язання чітко встановлені та визначені;

- параметри, на підставі яких розраховується компенсація, визначені заздалегідь об'єктивним і прозорим способом;

- компенсація не є надмірною і не перевищує необхідної суми для покриття всіх або частини витрат, понесених суб'єктом господарювання при наданні послуг загального економічного інтересу;

- суб'єкт господарювання, який надає ці послуги, повинен бути обраний шляхом проведення процедури публічних закупівель. Якщо така процедура не була дотримана, рівень необхідної компенсації визначається на основі аналізу витрат, які є типовими для цього суб'єкта господарювання, і належним чином забезпечений транспортними засобами для здійснення цих послуг, враховуючи відповідний дохід підприємства та розумний прибуток.

(24) Згідно з частиною другою статті 14 Закону України "Про міський електричний транспорт" установлення тарифів на проїзд у транспорті здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення беззбиткової роботи перевізників та забезпечення захисту малозабезпечених громадян. У разі встановлення рівня тарифу, який не покриває витрат, пов'язаних з перевезенням пасажирів, втрати перевізника компенсуються уповноваженим органом, яким затверджуються тарифи, за рахунок коштів відповідних бюджетів.

(25) Відповідно до статті 9 Закону України "Про залізничний транспорт":

- тарифи на перевезення пасажирів і багажу в приміському сполученні встановлюється АТ "Укрзалізниця" за погодженням з місцевими органами виконавчої влади. При рівні тарифів, що не забезпечують рентабельності цих перевезень, збитки компенсуються з бюджетів;

- для захисту інтересів окремих категорій громадян на пасажирських перевезеннях, у тому числі приміських, можуть передбачатися пільгові тарифи. Збитки залізничного транспорту загального користування від їх використання відшкодовуються за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом прийнято рішення щодо введення відповідних пільг.

(26) Враховуючи викладене, перевезення пасажирів громадським транспортом, а саме електротранспортом та залізничним транспортом, пов'язане із задоволенням особливо важливих загальних потреб громадян, що не можуть надаватися на комерційній основі без державної підтримки та є послугами загального економічного інтересу

2.2. Вимоги до компенсації витрат, пов'язаних із послугами громадського транспорту

(27) Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про міський електричний транспорт" основною формою транспортного обслуговування населення є перевезення трамваями і тролейбусами за маршрутами, а метрополітеном, швидкісним трамваєм - за лініями відповідно до затверджених в установленому порядку транспортних схем міст (регіонів).

(28) Згідно з частиною першою статті 7 Закону України "Про міський електричний транспорт" державна політика у сфері міського електричного транспорту проводиться на засадах:

- доступності транспортних послуг для усіх верств населення;

- пріоритетності розвитку міського електричного транспорту у містах з підвищеним рівнем забруднення довкілля та курортних регіонах;

- створення сприятливих умов для виробництва вітчизняного рухомого складу та його удосконалення;

- беззбиткової роботи перевізників.

(29) Згідно з частиною другою статті 14 Закону України "Про міський електричний транспорт" установлення тарифів на проїзд у транспорті здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення беззбиткової роботи перевізників та забезпечення захисту малозабезпечених громадян. У разі встановлення рівня тарифу, який не покриває витрат, пов'язаних з перевезенням пасажирів, втрати перевізника компенсуються уповноваженим органом, яким затверджуються тарифи, за рахунок коштів відповідних бюджетів.

(30) Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 N 1359 "Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян" (далі - Порядок) до пільгових перевезень залізничним транспортом належать безоплатні перевезення або перевезення окремих категорій громадян із знижкою, встановленою законодавством.

(31) Згідно з пунктом 3 Порядку облік пільгових перевезень та визначення суми недоотриманих коштів від таких перевезень проводиться залізницями на підставі інформації автоматизованої системи керування пасажирськими перевезеннями та реєстраторів розрахункових операцій про оформлені та видані пасажирам безоплатні або пільгові проїзні документи (квитки).

(32) Відповідно до пункту 9 Порядку на підставі місячної звітності залізниці складають облікову форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з державного або місцевих бюджетів.

(33) Згідно зі статтею 93 Договору ЄС допомога суб'єктам господарювання визнається сумісною з положеннями Договору ЄС, якщо вона забезпечує потреби координації транспорту або якщо вона є відшкодуванням за виконання окремих зобов'язань, притаманних поняттю громадської послуги.

(34) Пунктом 5 преамбули Регламенту (ЄС) N 1370/2007 Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2007 року про послуги громадського транспорту з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами (далі - Регламент) встановлено, що компетентні органи держав-членів повинні бути здатними забезпечувати надання послуг громадського пасажирського транспорту, зокрема, шляхом застосування таких механізмів:

- надання ексклюзивних прав на здійснення цих послуг підприємствам - надавачам публічних послуг;

- фінансової компенсації витрат підприємствам, що надають такі послуги;

- визначення загальних правил функціонування громадського транспорту, що застосовуються для всіх підприємств.

(35) Пунктом 27 преамбули Регламенту передбачено, що компенсація, надана компетентними органами для покриття витрат, пов'язаних із виконанням зобов'язання надавати громадські послуги, повинна обчислюватися таким чином, щоб запобігти надмірній компенсації. У тих випадках, коли орган державної влади укладає контракт про надання громадських послуг без проведення конкурентних тендерних процедур, він повинен визначити чіткі правила для того, щоб розмір компенсації був адекватним з огляду на забезпечення бажаного рівня ефективності та якості послуг.

(36) Пунктом 34 преамбули Регламенту передбачено, що компенсація витрат надавачам послуг громадського пасажирського транспорту має бути такою, щоб підприємства, відповідальні за надання громадських послуг, працювали на принципах та умовах, які дозволяють їм виконувати відповідні завдання. Така компенсація може визнаватися сумісною з правилами державної допомоги за певних умов. По-перше, вона має надаватись саме для забезпечення послуг, що становлять загальний інтерес. По-друге, для уникнення спотворення економічної конкуренції вона не може перевищувати суму, необхідну для покриття чистих витрат, понесених у зв'язку з наданням таких послуг, з урахуванням отриманого доходу та розумного прибутку.

(37) Відповідно до статті 2 Регламенту громадський пасажирський транспорт - це послуги загального економічного інтересу у сфері пасажирського транспорту, що надаються громадянам на недискримінаційній та постійній основі.

(38) Згідно зі статтею 2 Регламенту компенсація за надання громадських послуг означає будь-яку вигоду, в тому числі фінансову, надану безпосередньо або опосередковано компетентним органом влади за рахунок державних коштів протягом періоду виконання зобов'язань про надання громадських послуг або пов'язаних із періодом, в якому ці послуги надавалися.

(39) Відповідно до статті 4 Регламенту договір про надання громадських послуг повинен містити:

- чітко визначені зобов'язання щодо громадських послуг, які повинен виконувати суб'єкт господарювання, та відповідні географічні зони;

- параметри, на підставі яких розраховується компенсація, та наявність будь-яких ексклюзивних прав;

- механізми визначення розподілу витрат, пов'язаних із наданням послуг. Витрати можуть включати, зокрема, витрати на персонал, енергію, витрати на інфраструктуру, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів загального користування, рухомого складу.

(40) Тривалість дії договору не повинна перевищувати 10 років для транспортних послуг, що здійснюються автобусами, та 15 років - для послуг пасажирського транспорту залізничними рейсами.

(41) У разі потреби, з урахуванням умов зносу активів, тривалість договору про надання транспортних послуг може бути збільшена максимум на 50 відсотків, якщо підприємство закуповує ці активи самостійно, які є значними щодо загальних активів, необхідних для здійснення виключно послуг пасажирського транспорту, що підпадають під дію договору. Якщо це обґрунтовано витратами, що випливають з певної географічної ситуації у найвіддаленіших регіонах, тривалість договору про надання транспортних послуг може бути збільшена максимум на 50 відсотків.

(42) Відповідно до пункту 2 статті 5 Регламенту будь-який компетентний орган місцевого самоврядування, якщо це прямо не заборонено національним законодавством, може приймати рішення про самостійне надання послуг громадського пасажирського транспорту, а також може прямо укладати договори про надання громадських послуг із відокремленими підприємствами, щодо яких орган місцевого самоврядування здійснює такий же контроль, яким він володіє по відношенню до власних підрозділів. Якщо компетентний місцевий орган влади приймає відповідне рішення, у такому разі застосовується наступне:

- при вирішенні, чи здійснює компетентний орган контроль над підприємством, беруться до уваги: ступінь представництва органу влади в керівних або наглядових органах, права власності, вплив та контроль над стратегічними рішеннями підприємства;

- підконтрольні органу влади підприємства, що надають послуги громадського пасажирського транспорту, не мають права брати участь у тендерних процедурах, предметом яких є надання послуг громадського пасажирського транспорту, організованих за межами території компетентного місцевого органу влади.

(43) Згідно зі статтею 9 Регламенту компенсація за послуги громадського пасажирського транспорту або виплата за дотримання тарифних зобов'язань, сплачених відповідно до норм Регламенту, є сумісною із спільним ринком. Така компенсація звільняється від обов'язку повідомлення про державну допомогу, передбаченого статтею 108 (3) Договору про заснування Європейського Співтовариства.

(44) Відповідно до Регламенту компенсація витрат підприємства, пов'язана з виконанням договору про надання послуг громадського транспорту, повинна розраховуватися відповідно до норм, установлених у додатку до Регламенту.

(45) Отже, беручи до уваги зобов'язання України, передбачені статтею 264 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, положення Регламенту та додатково - рішення Європейського Суду від 24.07.2003 N 280/00 у справі Altmark Trans Gmbh, Regierungsprsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesell - schaft Altmark Gmbh, компенсація витрат суб'єкта господарювання, пов'язаних із наданням послуг загального економічного інтересу, є сумісною, якщо:

- суб'єкт господарювання має чітко визначені зобов'язання надавати громадські послуги (обслуговувати населення);

- параметри, на підставі яких обчислюється компенсація, є визначеними заздалегідь об'єктивним і прозорим способом;

- компенсація не є надмірною і не перевищує необхідної суми для покриття всіх або частини витрат, понесених суб'єктом господарювання у зв'язку з наданням послуг загального економічного інтересу. Зокрема, компенсація не може перевищувати суму, необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та отриманими доходами підприємства при виконанні зобов'язання надавати відповідні громадські послуги загального інтересу, з урахуванням доходу, який залишається у підприємства, та розумного рівня прибутку. До витрат можуть бути віднесені, зокрема, фонд заробітної плати, вартість утримання та користування інфраструктурою, ремонт та обслуговування рухомого складу й обладнання, необхідного для функціонування інфраструктури послуг громадського транспорту, постійні витрати та вартість капіталу;

- тривалість дії договору не перевищує 10 років для транспортних послуг, що здійснюються автобусами, та 15 років - для послуг пасажирського транспорту;

- у разі укладення прямого договору між підконтрольним підприємством і органом місцевого самоврядування, підприємство не бере участі в конкурентних процедурах для укладення договорів на надання послуг громадського пасажирського транспорту, організованих за межами території компетентного місцевого органу влади.

3. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(46) Відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 Закону (Закон N 1555-VII) дія цього Закону (Закон N 1555-VII) не поширюється на підтримку господарської діяльності, пов'язаної з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес.

(47) На підставі наведеного та інформації, наданої у Повідомленні, підтримка надається КП "Міський тролейбус", КП "Швидкісний трамвай", СП "КДЗП" за рахунок бюджету міста Кривого Рогу, тобто за рахунок місцевих ресурсів.

(48) Зобов'язання КП "Міський тролейбус", КП "Швидкісний трамвай", СП "КДЗП" з обслуговування населення чітко встановлені та визначені Законом України "Про міський електричний транспорт", Законом України "Про залізничний транспорт", статутами та договорами на відшкодування наданих пільг населенню. Зокрема, підприємства зобов'язані здійснювати перевезення пасажирів навіть за умови економічної збитковості, оскільки встановлені державні тарифи на послуги з перевезення пасажирів міським електротранспортом не забезпечують необхідного рівня доходності, а отже, за нормальних ринкових умов такі послуги не могли б надаватися суто на комерційній основі без державної підтримки, яка полягає в компенсації різниці між отриманими доходами підприємства та актуальними витратами, пов'язаними з наданням послуг громадського пасажирського транспорту.

(49) Відповідна правова база для обчислення компенсації витрат КП "Міський тролейбус", КП "Швидкісний трамвай", пов'язаних із наданням громадських послуг, передбачена частиною другою статті 14 Закону України "Про міський електричний транспорт", яка визначає, що у разі встановлення рівня тарифу, який не покриває витрат, пов'язаних з перевезенням пасажирів, втрати перевізника компенсуються уповноваженим органом, яким затверджуються тарифи, за рахунок коштів відповідних бюджетів.

(50) Відповідна правова база для обчислення компенсації витрат СП "КДЗП", пов'язаних із наданням громадських послуг, передбачена статтею 9 Закону України "Про залізничний транспорт", яка визначає, що тарифи на перевезення пасажирів і багажу в приміському сполученні встановлюються АТ "Укрзалізниця" за погодженням з місцевими органами виконавчої влади. При рівні тарифів, що не забезпечують рентабельності цих перевезень, збитки компенсуються з бюджетів.

(51) Рішенням Виконавчого комітету Криворізької міської ради від 12.02.2003 N 53 затверджено Методику нарахування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремої категорії громадян пасажирським транспортом загального користування у міському та приміському сполученні (далі - Методика).

(52) Відповідно до пункту 1 розділу II Методики для усіх видів (крім залізниці) розрахункова сума компенсації на пільговий проїзд визначається як добуток: кількості перевезених платних пасажирів, коефіцієнта співвідношення кількості безплатних і платних пасажирів та собівартості перевезення одного пасажира, яка не більше встановленого тарифу.

(53) Відповідно до пункту 4 розділу II Методики щодо залізничного транспорту кількість безкоштовно перевезених громадян пільгових категорій визначається згідно з обліком виданих посадкових талонів, незалежно від місця проживання (навчання) пасажирів. Розрахунок обсягів компенсації здійснюється виходячи з кількості пільгових пасажирів та середньої вартості проїзду одного платного пасажира.

(54) Відповідно до інформації, зазначеної в Повідомленні, КП "Міський тролейбус", КП "Швидкісний трамвай", СП "КДЗП" надають щомісяця розрахунки обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Компенсація сум державної підтримки розрахована на основі необхідних витрат підприємств, без урахування необхідності компенсувати витрати щодо їх інших видів діяльності. Розрахунки витрат перевіряються спеціалістами Департаменту згідно з чинним законодавством, зокрема, у частині перевірки того, що витрати, які будуть компенсовані з урахуванням дотримання критеріїв щодо ненадання надмірної компенсації.

(55) Договори на відшкодування наданих пільг населенню, які були укладені між Департаментом та КП "Міський тролейбус", КП "Швидкісний трамвай", СП "КДЗП" укладаються на один рік, що відповідає статті 4 Регламенту.

(56) Відповідно до Статуту КП "Міський тролейбус", затвердженого наказом Управління комунальної власності міста Виконкому Криворізької міської ради від 02.05.2018 N 41ум, метою діяльності підприємства є, зокрема, організація перевезень громадян згідно із затвердженими Виконкомом міської ради маршрутами та розкладом. Засновником підприємства та власником його майна є територіальна громада міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради.

(57) Відповідно до Статуту КП "Швидкісний трамвай", затвердженого наказом Управління комунальної власності міста Виконкому Криворізької міської ради від 02.05.2018 N 48ум, метою діяльності підприємства є, зокрема, організація перевезень громадян згідно із затвердженими Виконкомом міської ради маршрутами та розкладом.

Засновником підприємства та власником його майна є територіальна громада міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради.

(58) Відповідно до Статуту СП "КДЗП", затвердженого наказом від 12.09.2016 N 493/н, дирекція створена, зокрема, з метою своєчасного та якісного здійснення перевезень пасажирів.

(59) КП "Міський тролейбус", КП "Швидкісний трамвай", СП "КДЗП" є отримувачами коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету, облік яких ведеться на окремих рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів. Підприємства ведуть аналітичний облік доходів та витрат, отриманих коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету, щоб не допустити їх витрачання на інші види господарської діяльності.

(60) КП "Міський тролейбус", КП "Швидкісний трамвай", СП "КДЗП" не беруть участі в тендерних процедурах, предметом яких є надання послуг громадського пасажирського транспорту, організованих за межами території компетентного місцевого органу влади, що відповідає нормам пункту 2 статті 5 Регламенту.

(61) Враховуючи вимогу частини четвертої статті 263 Угоди, а також пункт 1 додатка до Регламенту, Криворізька міська рада повинна розробити Методику розрахунку компенсації на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, відповідно до вимог додатка до Регламенту. Відділ транспорту і зв'язку спільно з Управлінням економіки Виконкому Криворізької міської ради найближчим часом розробить Методику розрахунку компенсації на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, відповідно до частини четвертої статті 263 Угоди, а також вимог, що містяться в додатку до Регламенту (ЄС) N 1370/2007 Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2007 року про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею та автомобільними шляхами.

(62) Підсумовуючи викладене, підтримка у формі компенсації збитків суб'єктам господарювання за пільговий проїзд мешканців міста, що виділяється КП "Міський тролейбус", КП "Швидкісний трамвай" та СП "КДЗП", належить до компенсації за надання послуг перевезення пасажирів громадським транспортом, які є послугами загального економічного інтересу, а тому не є державною допомогою відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631 (із змінами, внесеними розпорядженням Антимонопольного комітету України від 13 вересня 2018 року N 18-рп (Розпорядження N 18-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за N 1337/32789), на підставі інформації, наданої Департаментом соціальної політики Виконкому Криворізької міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка у формі компенсації збитків суб'єктам на компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що виділяється на підставі рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 N 1182 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2017 - 2019 рр." (зі змінами) на період з 01.01.2017 по 31.12.2019 комунальному підприємству "Міський тролейбус" у сумі 82541,8 тис. гривень, комунальному підприємству "Швидкісний трамвай" у сумі 151640,9 тис. гривень та структурному підрозділу "Криворізька дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Придніпровська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця" у сумі 8692,7 тис. гривень, не є державною допомогою відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необгрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.