АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 7 серпня 2018 року N 393-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 06.08.2018 N 500-01/3658-п та повідомлення про нову державну допомогу, надіслане листами Виконавчого комітету Вінницької міської ради від 05.05.2018 N 01-00-002-20012 (вх. N 226-ПДД від 10.05.2018), від 27.06.2018 N 01-00-002-29465 (вх. N 5-01/7535 від 02.07.2018), яке було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631 (далі - Порядок 2-рп), встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Листом від 05.05.2018 N 01-00-002-20012 (вх. N 226-ПДД від 10.05.2018) Виконавчого комітету Вінницької міської ради відповідно до статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) було подано повідомлення про нову державну допомогу (далі - Повідомлення).

(2) Антимонопольним комітетом України листом від 24.05.2018 N 500-29/05-6228 залишено Повідомлення без руху та запитано додаткову інформацію. Листом від 27.06.2018 N 01-00-002-29465 (вх. N 5-01/7535 від 02.07.2018) Виконавчим комітетом Вінницької міської ради надано додаткову інформацію до Повідомлення.

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. Надавай підтримки

(3) Виконавчий комітет Вінницької міської ради (21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, ідентифікаційний код юридичної особи 03084813).

2.2. Отримувач підтримки

(4) Комунальне підприємство "Вінницякартсервіс" (21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 64, ідентифікаційний код юридичної особи 39547113).

2.3. Мета (ціль) підтримки

(5) Метою (ціллю) підтримки є забезпечення діяльності комунального підприємства, що впроваджує програму розвитку електронного урядування з метою збереження робочих місць і зміцнення матеріально-технічної бази підприємства.

2.4. Очікуваний результат

(6) Реалізація проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця".

2.5. Форма підтримки

(7) Фінансова підтримка комунального підприємства "Вінницякартсервіс".

2.6. Обсяг підтримки

(8) Загальний обсяг підтримки - 7670709,00 грн.

2.7. Підстава для надання підтримки

(9) Рішення Вінницької міської ради від 23.01.2015 N 1989 "Про затвердження Програми розвитку електронного урядування на 2015 - 2017 роки".

(10) Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016 N 546 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 N 1989 "Про затвердження Програми розвитку електронного урядування на 2015 - 2017 роки".

(11) Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016 N 547 "Про порядок використання коштів, передбачених в міському бюджеті на надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Вінницякартсервіс" на реалізацію проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця".

(12) Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 N 998 "Про хід виконання у 2017 році та продовження дії Програми розвитку електронного урядування на 2015 - 2017 роки на 2018 рік".

(13) Витяг з проекту рішення міської ради "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2018 - 2022 роки".

2.8. Тривалість підтримки

(14) З 01.01.2018 по 31.12.2018.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(15) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(16) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(17) Згідно з частиною першою статті 3 Закону (Закон N 1555-VII) дія цього Закону поширюється на будь-яку підтримку суб'єктів господарювання надавачами державної допомоги за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів для виробництва товарів або провадження окремих видів господарської діяльності.

(18) Статтею 78 Господарського кодексу України передбачено, що комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

(19) Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

(20) Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

(21) Відповідно до пункту 101 статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до повноважень в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку належить, зокрема, прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

(22) Відповідно до пункту 10 статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до вищенаведених повноважень належить також встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів.

(23) Пунктом 2.1 Статуту комунального підприємства "Вінницякартсервіс", затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 29.04.2016 N 237 (далі - Статут), передбачено, що підприємство створене з метою реалізації інвестиційного проекту впровадження у місті Вінниці автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті, здійснення ефективного менеджменту та підтримки зазначеної системи.

(24) У Статуті передбачено, що комунальне підприємство "Вінницякартсервіс" та його майно належить до комунальної власності територіальної громади міста Вінниці.

(25) Крім того, відповідно до інформації, надісланої додатково листом від 27.06.2018 N 01-00-002-29465 (вх. N 5-01/7535 від 02.07.2018), комунальне підприємство "Вінницякартсервіс" підзвітне Вінницькій міській раді та підпорядковане Департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради.

4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(26) Відповідно до статті 1 Закону державна допомога суб'єктам господарювання -підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(27) Відповідно до Положення про департамент інформаційних технологій Вінницької міської ради, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 28.10.2016 N 439 "Про затвердження Положень виконавчих органів Вінницької міської ради", його основними завданнями, зокрема, є забезпечення розвитку і впровадження сучасних інформаційних технологій, систем технічного захисту інформації в структурних підрозділах міської ради, бюджетних установах, комунальних закладах міста.

(28) Комунальне підприємство "Вінницякартсервіс" спеціально створено для реалізації проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця" з урахуванням вимог Угоди про підготовку кредитного фінансування, яка укладена між Вінницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку від 30.12.2013.

(29) Комунальне підприємство "Вінницякартсервіс" є стороною кредитного договору (Позичальником), який було укладено 30.07.2015 з Європейським банком реконструкції та розвитку.

(30) Пунктом 2.1 статті 2 Статуту комунального підприємства "Вінницякартсервіс" передбачено, що підприємство створене з метою реалізації інвестиційного проекту впровадження у місті Вінниці автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті, здійснення ефективного менеджменту та підтримки зазначеної системи.

(31) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок, у свою чергу, є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(32) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(33) Отже, для того, щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(34) Відповідно до інформації, надісланої додатково до Повідомлення листом від 26.07.2018 N 01-00-002-34213 (вх. N 5-01/8886 від 30.07.2018), фінансова підтримка спрямована на виконання таких заходів:

- створення контактних центрів обслуговування пасажирів та забезпечення пільгових категорій населення персоніфікованими картками на безоплатній основі для подальшої реєстрації проїзду;

- залучення торгово-сервісної мережі продажу та поповнення не персоніфікованих карток, у тому числі наявну мережу автоматів поповнення третіх осіб агентів, веб-портали та мобільні додатки;

- створення диспетчерського центру для контролю обсягу транспортних послуг, дотримання інтервалів руху та інформування пасажирів про час прибуття транспорту в режимі онлайн через зовнішні табло на зупинках, мобільні додатки та веб-портали;

- проведення маркетингових заходів для впровадження нових правил користування транспортом.

(35) Згідно з додатком до листа від 26.07.2018 N 01-00-002-34213 (вх. N 5-01/8886 від 30.07.2018) до витрат комунального підприємства "Вінницякартсервіс" на 2018 рік належить:

- оплата праці і нарахування на заробітну плату;

- використання товарів і послуг;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- видатки на відрядження;

- обслуговування боргових зобов'язань;

- інші поточні видатки.

(36) Крім того, відповідно до додаткової інформації, надісланої листом Виконавчого комітету Вінницької міської ради від 02.08.2018 N 01-00-002-35407 (вх. 5-500/9137 від 03.08.2018), комунальне підприємство "Вінницякартсервіс" не здійснює будь-якої комерційної діяльності.

(37) Кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку будуть спрямовані на постачання, встановлення обладнання та програмного забезпечення, а саме:

- автоматизованої системи обліку оплати проїзду;

- автоматизованої системи визначення місцезнаходження транспорту;

- бортового обладнання (валідатори на кожні двері, консоль водія) для комунального транспорту (320 транспортних засобів) та приватних перевізників (260 транспортних засобів);

- зовнішніх табло на зупинках;

- засобів оплати проїзду (безконтактні картки) тощо.

(38) Встановлення обладнання для суб'єктів господарювання-перевізників здійснюватиметься на безоплатній основі.

(39) Відповідно до рішення Вінницької міської ради N 1254 від 27.06.2018 "Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному транспорті загального користування у м. Вінниці КП "Вінницякартсервіс" уповноважене здійснювати справляння плати за транспортні послуги шляхом оформлення персоналізованих карток (Муніципальної карти вінничанина) та електронних квитків для пільгових категорій населення через центри обслуговування користувачів, веб-портали тощо.

(40) Отже, послуги комунального підприємства "Вінницякартсервіс" щодо забезпечення впровадження у місті Вінниці автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті фінансуються за рахунок місцевого бюджету, надаються населенню та суб'єктам господарювання всіх форм власності безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті.

(41) Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті дозволить подальше формування тарифів на основі обґрунтованих даних щодо пасажиропотоків, у тому числі пільгових категорій населення, введення диференційних тарифів, зміни розрахунків з перевізниками за обсягом транспортної роботи, визначеної у кілометрах.

(42) Державна підтримка комунального підприємства, що здійснює реалізацію проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця", не буде спотворювати конкуренцію, а отже, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(43) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 4 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 4 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Виконавчим комітетом Вінницької міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка комунального підприємства "Вінницякартсервіс", яке здійснює реалізацію проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця", що надається на підставі рішення Вінницької міської ради від 22.12.2017 N 998 "Про хід виконання у 2017 році та продовження дії Програми розвитку електронного урядування на 2015 - 2017 роки на 2018 рік" на період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у сумі 7670709,00 грн., не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.