АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 22 травня 2018 року N 250-р

Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши повідомлення про нову державну допомогу Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, зареєстроване в Комітеті 05.02.2018 за N 62-ПДД, подане на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631 (далі - Порядок подання повідомлень 2-рп), встановив:

1. ПОРЯДОК ПОДАННЯ

(1) Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відповідно до статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) було надано повідомлення про нову державну допомогу комунальному підприємству Миколаївської міської ради "Центр захисту тварин", зареєстроване в Комітеті 05.02.2018 за N 62-ПДД. Листом Комітету від 19.02.2018 N 500-29/05-2042 вказане повідомлення залишено без руху.

(2) З метою усунення недоліків та надання додаткової інформації Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради надіслано повідомлення про нову державну допомогу комунальному підприємству Миколаївської міської ради "Центр захисту тварин", зареєстроване в Комітеті 15.03.2018 за N 118-ПДД та прийняте до розгляду. Листами від 22.03.2018 N 137/08.01.2001-24/05.01/34/18 (далі - Лист про додаткову інформацію 1) та від 10.05.2018 N 137/08.01.2001-25/05.01/34/18 (далі - Лист про додаткову інформацію 2) Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради надано додаткову інформацію до повідомлення.

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

2.1. Надавач підтримки

(3) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі - Департамент) (54030, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7, ідентифікаційний код юридичної особи 03365707).

2.2. Отримувач підтримки

(4) Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Центр захисту тварин" (далі - комунальне підприємство "Центр захисту тварин") (54000, м. Миколаїв, вул. Водопійна, 36, ідентифікаційний код юридичної особи 24796498).

2.3. Мета (ціль) підтримки

(5) Метою (ціллю) підтримки комунального підприємства "Центр захисту тварин" є:

- сприяння окремим видам господарської діяльності;

- забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин;

- регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

2.4. Очікуваний результат

(6) Надання державної підтримки забезпечить:

- зменшення рівня захворюваності серед населення хворобами, спільними для людей і тварин;

- зменшення кількості безпритульних тварин;

- поліпшення епізоотичного, санітарно-епідеміологічного, екологічного стану міста;

- підвищення рівня безпеки і комфортності середовища співіснування людей та тварин, в тому числі зниження аварійності на дорогах;

- формування відповідального, свідомого та гуманного ставлення до тварин, що знаходяться поруч з людиною;

- зменшення забрудненості території міста відходами життєдіяльності тварин.

2.5. Форма підтримки

(7) Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

2.6. Обсяг підтримки

(8) Загальний обсяг підтримки становить 11825,0 тис. грн, з них:

- 5105,0 тис. грн на 2018 рік;

- 6720,0 тис. грн на 2019 рік.

2.7. Підстава для надання підтримки

(9) Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

(10) Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

(11) Закон України "Про благоустрій".

(12) Проект рішення Миколаївської міської ради Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23.01.2018 N 45/3 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки".

2.8. Тривалість підтримки

(13) З 01.01.2018 по 31.12.2019.

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

(14) У рамках розділу "Благоустрій та саночистка" проекту рішення Миколаївської міської ради Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23.01.2018 N 45/3 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015 - 2019 роки" з метою вирішення проблеми постійного збільшення чисельності безпритульних тварин, що призводить до підвищення соціальної напруженості та збільшення скарг від мешканців міста, планується реалізація комплексу заходів щодо поводження з тваринами, включаючи регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Виконання покладено на комунальне підприємство "Центр захисту тварин".

(15) Згідно з проектом рішення Миколаївської міської ради Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23.01.2018 N 45/3 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки" комплекс заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин включає:

- виїзд бригади (водій, ловець) для відлову тварини, визначення місцезнаходження тварини, її відлов;

- перетримка в карантині до операції - внесення даних про тварину (місце вилову, стать, фотокартка тощо) до журналу реєстрації надходження тварин та картки обліку, підготовка до операції;

- стерилізація або евтаназія та кремація у випадках, передбачених законодавством;

- післяопераційна перетримка тварин - обробка рани, щеплення проти сказу, дегельмінтизація та кліпсування;

- повернення тварини на місце відлову.

(16) Фінансова підтримка комунального підприємства "Центр захисту тварин" з міського бюджету спрямовується на реалізацію комплексу заходів щодо поводження з тваринами виходячи з вартості робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин. Вартість в розрахунку на одну тварину (собаку) в середньому становить 1585,00 грн. У 2018 році планується відловити 3220 тварин, у 2019 році - 4230 тварин. Для виконання вищевказаних робіт на балансі підприємства знаходиться земельна ділянка (1,1501 га), будівля пункту стерилізації та утримання тварин по вул. Водопійна, 36 (153 вольєри), офісне приміщення за адресою: вул. Образцова, 1/2 (126,7 м2), транспортні засоби (6 одиниць).

(17) Листом про додаткову інформацію 2 Департаментом надано розрахунок вартості робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин в розрахунку на одну тварину (собаку), який становить 1585,00 грн та обрахований відповідно до калькуляцій комунального підприємства "Центр захисту тварин". Обґрунтованість зазначених калькуляцій перевірена спеціалістами відділу цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. Також надано інформацію щодо дослідження кількості безпритульних собак у місті Миколаєві. На серпень 2017 року кількість безпритульних собак становила 4899 тварин.

(18) Комунальне підприємство "Центр захисту тварин" надає платні послуги, а саме: підбор та утилізація трупів тварин та чіпування тварин. За інформацією, наданою надавачем, у 2017 році комунальне підприємство "Центр захисту тварин" 13,4 відсотка діяльності здійснювало на платній основі, 86,6 відсотка - на безкоштовній основі. У 2018 році - планується відповідно 14 відсотків та 86 відсотків. Діяльність, що здійснюється підприємством на платній основі, за рахунок державної підтримки не фінансується.

(19) З метою моніторингу та перевірки цільового використання державної підтримки щомісячно та за результатами року комунальне підприємство "Центр захисту тварин" надає Департаменту звіти про виконану роботу.

(20) За інформацією, наданою Листом про додаткову інформацію 2, рахунки комунального підприємства "Центр захисту тварин" розподілено щодо видів діяльності:

- фінансова підтримка для виконання заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами надходить на рахунок, який відкрито в Управлінні державної казначейської служби України м. Миколаїв;

- кошти за надання платних послуг надходять на рахунок, відкритий в МФ КБ "ПриватБанк".

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(21) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(22) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(23) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII), терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(24) Згідно зі статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування України" до відання власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою та здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів.

(25) Відповідно до статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

(26) Відповідно до статті 13 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до об'єктів у сфері благоустрою населених пунктів належать території загального користування.

(27) Згідно зі статтею 22 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного пункту (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду.

(28) Статтею 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності.

(29) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

(30) Відповідно до статті 16 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою запобігання виникненню та поширенню зооантропонозних інфекцій серед людей місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, зокрема, забезпечують відлов, тимчасове утримання та регулювання чисельності бродячих тварин.

(31) Статтею 16 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" встановлено, що регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування - методами евтаназії.

(32) Відповідно до статті 24 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції собак, котів та інших домашніх тварин органами місцевого самоврядування можуть створюватися комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах відповідно до місцевих програм регулювання чисельності тварин у населених пунктах.

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(33) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(34) Відповідно до Положення про департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 23.02.2017 N 16/32, до повноважень Департаменту, зокрема, належить організація діяльності щодо поводження з безпритульними тваринами.

(35) Відповідно до Статуту, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 20.10.2011 N 10/12, метою діяльності комунального підприємства "Центр захисту тварин", зокрема, є створення умов безконфліктного співіснування людини та тварин на території міста Миколаєва. Основними завданнями комунального підприємства "Центр захисту тварин" у сфері функціонування притулку для безпритульних тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, зокрема, є:

- виявлення фактів наявності на території міста Миколаєва безпритульних собак та котів, відлов тварин, облік та реєстрація тварин, що потрапили до притулку;

- розміщення безпритульних тварин на карантинному майданчику;

- стерилізація та вакцинація безпритульних тварин;

- на час утримання тварин, забезпечення їх їжею, водою та умовами утримання згідно з чинним законодавством у сфері поводження з тваринами;

- утримання простерилізованих тварин;

- повернення тварин до місця їх попереднього проживання.

(36) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою чергу є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(37) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(38) Отже, для того, щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(39) З місцевого бюджету фінансуються виключно послуги комунального підприємства "Центр захисту тварин" з реалізації комплексу заходів щодо поводження з тваринами, а саме регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Для населення такі послуги є безкоштовними, отже, ці послуги не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті.

(40) Отже, підтримка у формі субсидії та трансфертів на реалізацію комплексу заходів щодо поводження з тваринами, а саме регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, що виділяється на підставі проекту рішення Миколаївської міської ради Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23.01.2018 N 45/3 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015 - 2019 роки" комунальному підприємству "Центр захисту тварин" з 01.01.2018 по 31.12.2019 у сумі 11825,0 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(41) Разом з тим слід зазначити, що:

- фінансування комунального підприємства "Центр захисту тварин" за рахунок місцевого бюджету повинно спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані з реалізацією комплексу заходів щодо поводження з тваринами, і в жодному разі не повинно покривати витрати на здійснення підприємницької діяльності;

- використання коштів державної підтримки комунальним підприємством "Центр захисту тварин" на здійснення підприємницької діяльності може містити ознаки державної допомоги.

(42) Експертами проекту технічної допомоги Європейського Союзу "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" підтримано зазначену позицію.

(43) Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею.

(44) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від (Розпорядження N 2-рп) 04.03.2017 N 2-рп, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка у формі субсидії та трансфертів на реалізацію комплексу заходів щодо поводження з тваринами, а саме регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, що виділяється на підставі проекту рішення Миколаївської міської ради Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23.01.2018 N 45/3 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015 - 2019 роки" комунальному підприємству "Центр захисту тварин" з 01.01.2018 по 31.12.2019 у сумі 11825,0 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.