АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 17 квітня 2018 року N 196-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 16.04.2018 N 5-01/33-ДД/128-зв та повідомлення про нову державну допомогу, надіслане листами Департаменту міського господарства Одеської міської ради: 1) від 29.12.2017 N 2107/вих (вх. N 5-01/33-ДЦ від 22.01.2018); 2) від 05.03.2018 N 353/вих (вх. N 101-ПДД від 06.03.2018), яке було подано на виконання пункту 2 розділу 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631 (далі - Порядок 2-рп), встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Листами від 29.12.2017 N 2107/вих (вх. N 5-01/33-ДД від 22.01.2018), від 05.03.2018 N 353/вих (вх. N 101-ПДД від 06.03.2018) Департаментом міського господарства Одеської міської ради відповідно до пункту 2 розділу 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) було подано повідомлення про нову державну допомогу (далі - Повідомлення).

(2) Антимонопольним комітетом України (далі - Комітет) листом від 06.02.2018 N 500-29/05-1487 залишено Повідомлення без руху та запитано додаткову інформацію. Листом від 05.03.2018 N 353/вих (вх. N 101-ПДД від 06.03.2018) Департаментом міського господарства Одеської міської ради надано додаткову інформацію до Повідомлення.

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЛА ПІДТРИМКИ

2.1. Надавач підтримки

(3) Департамент міського господарства Одеської міської ради (65011, м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, ідентифікаційний код юридичної особи 34674154).

2.2. Отримувач підтримки

(4) Комунальне підприємство "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство" (65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 7-а, ідентифікаційний код юридичної особи 23216145).

2.3. Мета (ціль) підтримки

(5) Метою (ціллю) підтримки є:

- створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з утримання та експлуатації підземних пішохідних переходів та насосних станцій, а також об'єктів енергогосподарства;

- підвищення рівня технічного оснащення комунального підприємства "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство" та ефективності його роботи у місті-курорті Одесі;

- проведення комплексу робіт з прибирання, утримання підземних пішохідних переходів та насосних станцій м. Одеси, а також об'єктів енергогосподарства; утримання сходів та підпірних стінок;

- капітальний ремонт підземних пішохідних переходів та насосних станцій м. Одеси, а також об'єктів енергогосподарства;

- покращення естетичного вигляду місць загального користування;

- здійснення заходів, спрямованих на покращення технічного і санітарного стану території.

2.4. Очікуваний результат

(6) Покращення технічного оснащення комунального підприємства "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство" та ефективності його роботи, також створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з утримання та експлуатації підземних пішохідних переходів та насосних станцій, а також об'єктів енергогосподарства; поліпшення технічних показників, підвищення конкурентоспроможності міста щодо забезпечення обслуговування об'єктів інфраструктури міста; сприяння соціально-економічному та екологічно збалансованому розвитку міста.

2.5. Форма підтримки

(7) Субсидія на утримання та експлуатацію підземних пішохідних переходів та насосних станцій, а також об'єктів енергогосподарства.

2.6. Обсяг підтримки

(8) Загальний обсяг підтримки - 71280,00 тис. грн.

(9) З них:

2018 рік - 16150,00 тис. грн;

2019 рік - 17475,00 тис. грн;

2020 рік - 18325,00 тис. грн;

2021 рік - 19330,00 тис. грн.

2.7. Підстава для надання підтримки

(10) Проект Міської цільової програми благоустрою м. Одеси на 2018 - 2021 роки.

2.8. Тривалість підтримки

(11) 3 01.01.2018 по 31.12.2021.

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОГРАМИ

(12) Метою Міської цільової програми благоустрою м. Одеси на 2018 - 2021 роки (далі - Програма) є поліпшення експлуатаційного стану та збереження підземних пішохідних переходів та насосних станцій міста Одеси, а також об'єктів енергогосподарства; поліпшення технічних показників, підвищення конкурентоспроможності міста щодо забезпечення обслуговування об'єктів інфраструктури міста; сприяння соціально-економічному та екологічно збалансованому розвитку міста.

(13) Програма спрямована на утримання у відповідному санітарному стані підземних пішохідних переходів та насосних станцій міста.

Загальний перелік об'єктів, які перебувають на утриманні та в обслуговуванні підприємства, становить:

- 12 підземних пішохідних переходів;

- 6 промислових баз;

- 10 насосних станцій;

- 12 дощових насосних станцій;

- 11 теплопунктів;

- 49 комірок ЩО-70 в трансформаторних підстанціях;

- 4 трансформаторні підстанції.

(14) При цьому поточним утриманням охоплено 2120 світлоточок, 32025 п. м. кабельних ліній та повітряних електричних мереж, 58 насосних агрегатів, 150 електромоторів від 15 кВт до 125 кВт, 310 електрощитів живлення, 48 щитів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів, 30 електронагрівачів, 40 електровентиляторів, 83 силові установки, 22 оглядові ями.

(15) Вирішення проблем з поліпшення експлуатаційного стану та збереження мережі підземних пішохідних переходів та насосних станцій міста Одеси, а також об'єктів енергогосподарства здійснюватиметься шляхом:

- оновлення та придбання спеціалізованої техніки, матеріалів та устаткування для обслуговування підземних пішохідних переходів та насосних станцій міста Одеси, а також об'єктів енергогосподарства;

- прибирання підземних пішохідних переходів та насосних станцій міста Одеси; зимове утримання підземних пішохідних переходів та насосних станцій міста Одеси, а також об'єктів енергогосподарства; очистка мережі зливової каналізації міста;

- санітарне утримання підземних пішохідних переходів та насосних станцій міста Одеси; утримання сходів та підпірних стінок;

- капітальний ремонт підземних пішохідних переходів та насосних станцій міста Одеси, а також об'єктів енергогосподарства;

покращення зовнішньої привабливості місць загального користування.

(16) Програма передбачає проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, спрямованих на збереження та поліпшення експлуатаційного стану підземних пішохідних переходів та насосних станцій міста Одеси, а також об'єктів енергогосподарства. Реалізація Програми буде здійснюватися за такими напрямами:

- комплексна оцінка фактичного і прогнозованого стану підземних пішохідних переходів та насосних станцій міста Одеси;

- проведення зовнішнього благоустрою міста;

- поліпшення стану підземних пішохідних переходів та насосних станцій міста Одеси, об'єктів енергогосподарства підприємства;

- формування благоустрою міста, метою якого є підвищення безпеки руху громадян в підземних пішохідних переходах;

- підвищення рівня роботи насосних станцій, зливової каналізації в цілому;

- поліпшення технічних показників, підвищення конкурентоспроможності міста;

- сприяння соціально-економічному та екологічно збалансованому розвитку міста.

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

4.1. Ознаки державної допомоги

(17) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(18) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(19) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII), терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

4.2. Об'єкти благоустрою як об'єкт державної допомоги

(20) Згідно зі статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування України" до відання власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою та здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів.

(21) Відповідно до статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

(22) Відповідно до частини першої статті 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" елементами (частинами) об'єктів благоустрою є, зокрема, є покриття площ, вулиць, проїздів, доріг, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів, а також будівлі і споруди системи інженерного захисту території.

(23) Згідно зі статтею 22 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного пункту (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду.

(24) Статтею 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначено, що:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності;

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації;

- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

(25) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

(26) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до об'єктів благоустрою населених пунктів, зокрема, належать вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, а також території будівель та споруд інженерного захисту територій.

(27) Відповідно статті 22 Бюджетного кодексу України: для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

(28) Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням про місцевий бюджет відповідно до пунктів 2 і 3 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України. Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент міського господарства Одеської міської ради:

- розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів);

- організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх місцевому фінансовому органу;

- отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження рішенням про місцевий бюджет; приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми одержувачем бюджетних коштів, розподіляє та доводить до одержувача у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;

- затверджує плани використання бюджетних коштів одержувача бюджетних коштів.

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(29) Відповідно статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(30) Відповідно до Положення про Департамент міського господарства Одеської міської ради у новій редакції, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 26.07.2017 N 2256-IV (Положення N 2256-VII), на Департамент покладені, зокрема, функції з проведення аналізу та прогнозування стану енергозабезпечення споживачів міста; участь у здійсненні енергетичного моніторингу міста; організація будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства, у тому числі зовнішніх інженерних мереж, об'єктів благоустрою та житлових будинків.

(31) Розпорядженням міського голови від 14.03.2016 N 197 "Про призначення уповноважених органів для здійснення контролю за ефективною діяльністю комунальних підприємств" (Розпорядження N 197) Департамент міського господарства Одеської міської ради призначено уповноваженим органом для здійснення контролю за ефективною діяльністю комунального підприємства "Одеське електротехнічне експлуатаційно- монтажне підприємство".

(32) Відповідно до Статуту, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 30.06.2016 N 924-VII, комунальне підприємство "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство" створено з метою:

- профілактика об'єктів енергогосподарства;

- здійснення контролю за витратами електроенергії в обсязі встановленого ліміту, з обробкою даних;

- експлуатація та обслуговування підземних пішохідних переходів та насосних станцій;

- обслуговування об'єктів електрогосподарства комунального підприємства "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство".

(33) Відповідно до інформації, наданої Департаментом міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство "Одеське електротехнічне експлуатаційно- монтажне підприємство" створене Одеською міською радою з метою реалізації самоврядних повноважень (функцій) органів місцевого самоврядування з утримання та експлуатації підземних пішохідних переходів та насосних станцій, а також об'єктів енергогосподарства та належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси і є об'єктами загального користування, діяльність якої в цій частині не передбачає одержання будь-якого доходу і повністю фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

(34) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою чергу є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(35) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(36) Отже, для того, щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(37) Послуги комунального підприємства "Одеське електротехнічне експлуатаційно- монтажне підприємство", яке створене на підставі закону спеціально для реалізації повноважень органу місцевого самоврядування, з утримання та експлуатації підземних пішохідних переходів та насосних станцій, а також об'єктів енергогосподарства, які належать територіальній громаді міста Одеси, повністю фінансуються за рахунок місцевого бюджету, надаються населенню безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті.

(38) Як наслідок, підтримка у формі субсидії на утримання та експлуатацію підземних пішохідних переходів та насосних станцій, а також об'єктів енергогосподарства, що виділяється на підставі проекту Міської цільової програми благоустрою м. Одеси на 2018 - 2021 роки для комунального підприємства "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство" з 01.01.2018 по 31.12.2021 у сумі 71280,00 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(39) Разом з тим слід зазначити, що:

- фінансування комунального підприємства "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство" за рахунок ресурсів держави повинно спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані з утриманням та експлуатацією підземних пішохідних переходів та насосних станцій, а також об'єктів енергогосподарства, і в жодному разі не повинні покривати витрати на здійснення підприємницької діяльності;

- використання коштів державної підтримки комунальним підприємством "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство" на здійснення підприємницької діяльності може містити ознаки державної допомоги;

- комунальне підприємство "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство" має забезпечити розподіл рахунків для обліку основного виду діяльності (утримання та експлуатація підземних пішохідних переходів та насосних станцій, а також об'єктів енергогосподарства) та додаткового (підприємницької діяльності).

(40) Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необгрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

(41) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 4 березня 2017 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 4 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Департаментом міського господарства Одеської міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка у формі субсидії на утримання та експлуатацію підземних пішохідних переходів та насосних станцій, а також об'єктів енергогосподарства, що виділяється на підставі проекту Міської цільової програми благоустрою м. Одеси на 2018 - 2021 роки для комунального підприємства "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство" з 01.01.2018 по 31.12.2021 у сумі 71280,00 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.