АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 17 квітня 2018 року N 198-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 16.04.2018 N 500-01/68-п та повідомлення про нову державну допомогу Вовчанської міської ради Харківської області, Вовчанської районної ради Харківської області, зареєстроване в Комітеті 09.01.2018 за N 5-01/11-ДД, яке було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631 (далі - Порядок 2-рп), встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Листом від 22.12.2017 N 02-22/3073/5 (вх. N 5-01/11-ДД від 09.01.2018) Вовчанською міською радою Харківської області було подано повідомлення про нову державну допомогу (далі - Повідомлення) у порядку, передбаченому статтею 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(2) Антимонопольним комітетом України листом від 22.01.2018 N 500-29/05-841 (далі - Запит) було залишено Повідомлення без руху і надано тридцятиденний строк для усунення недоліків та надання додаткової інформації.

(3) Вовчанською міською радою Харківської області листом від 14.02.2018 N 02-22/389/5 (вх. N 73-ПДД від 19.02.2018) надіслано повідомлення про нову державну допомогу та надано додаткову інформацію на Запит.

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. Надавачі підтримки

(4) Вовчанська міська рада Харківської області (62504, м. Вовчанськ, Харківська обл., вул. Соборна, 92, ідентифікаційний код юридичної особи 04058663).

(5) Вовчанська районна рада Харківської області (62504, м. Вовчанськ, Харківська обл., вул. Соборна, 73, ідентифікаційний код юридичної особи 212207928).

2.2. Отримувачі підтримки

(6) Вовчанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) N 1 Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківської області (62501, м. Вовчанськ, Вовчанський район, Харківська обл., вул. Пролетарське поле, 11, ідентифікаційний код юридичної особи 25790813).

(7) Вовчанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) N 2 Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківської області (62502, м. Вовчанськ, Вовчанський район, Харківська обл., вул. Чкалова, 15, ідентифікаційний код юридичної особи 25790807).

(8) Вовчанський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) N 2 Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківської області (62502, м. Вовчанськ, Вовчанський район, Харківська обл., пров. Нижній, 13, ідентифікаційний код юридичної особи 25779763).

(9) Вовчанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) N 7 Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківської області (62503, м. Вовчанськ, Вовчанський район, Харківська обл., вул. Гоголя, 28, ідентифікаційний код юридичної особи 24471336).

2.3. Мета (ціль) підтримки

(10) Метою (ціллю) підтримки є:

Організація функціонування закладів дошкільної освіти міста Вовчанська Харківської області.

2.4. Очікуваний результат

(11) Функціонування закладів дошкільної освіти міста Вовчанська.

2.5. Форма підтримки

(12) Фінансова підтримка.

2.6. Обсяг підтримки

(13) Загальний обсяг підтримки:

- дошкільним навчальним закладам - 13875,8 тис. грн.

2.7. Підстава для надання підтримки

(14) Бюджетний кодекс України.

(15) Закон України "Про місцеве самоврядування".

(16) Закон України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII).

(17) Закон України "Про дошкільну освіту".

(18) Проект рішення Вовчанської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік".

(19) Договір, укладений між Вовчанською районною радою та Вовчанською міською радою на 2018 рік від 19.12.2017.

2.8. Тривалість підтримки

(20) 3 01.01.2018 по 31.12.2018.

2.9. Умови надання підтримки

(21) Утримання дошкільних навчальних закладів міста здійснюється на умовах співфінансування з районним бюджетом та спрямовується на:

- оплату праці працівників закладів дошкільної освіти міста, перерахування єдиного соціального внеску;

- оплату теплопостачання, водопостачання, водовідведення, постачання електроенергії, інших енергоносіїв;

- придбання чистячих та мийних засобів, інших господарських товарів, пально-мастильних матеріалів, запчастин для автомобіля, канцелярського приладдя, медикаментів та медичного інвентарю, дезактину, продуктів харчування;

- оплату послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів, послуг протипожежної обробки дерев'яних перекриттів, перезарядки вогнегасників, ремонту системи блискавкозахисту, страхування автомобіля та водія, послуг телефонного зв'язку та мережі Інтернет, оплату ремонту побутової техніки, позавідомчої охорони, касового обслуговування в банківських установах, послуг з дезінсекції та дератизації;

- оплату видатків на відрядження;

- оплату навчання з техніки безпеки, екологічного податку, штрафних санкцій тощо.

 Розрахункова (прогнозна) потреба у фінансуванні визначена на підставі аналізу типових витрат дошкільних навчальних закладів міста за попередній рік.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(22) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(23) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

3.1. Дошкільна освіта України

(24) Відповідно до частини третьої статті 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

(25) Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 N 5-рп/2004 щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України встановлено, зокрема, що безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною третьою статті 53 Конституції України.

(26) Відповідно до підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, належать видатки на дошкільну освіту.

(27) Згідно з частиною першою статті 93 Бюджетного кодексу України місцева рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів іншій місцевій раді у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету.

(28) Відповідно до підпунктів 1, 2 та 6 пункту "а" статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження: управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій; організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальним громадам або передані їм.

(29) Згідно з підпунктом 1 пункту "б" статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти і медичного обслуговування на відповідній території.

(30) Частиною першою статті 34 Закону України "Про дошкільну освіту" встановлено, що організація безоплатного медичного обслуговування в системі дошкільної освіти забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і здійснюється закладами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я відповідно до законодавства України.

(31) Частиною другою статті 34 Закону України "Про дошкільну освіту" встановлено, що у закладі дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(32) Відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" організація та відповідальність за харчування дітей у державних і комунальних закладах дошкільної освіти покладаються на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади дошкільної освіти, органи місцевого самоврядування, а також на керівників закладів дошкільної освіти.

(33) Абзацом першим частини п'ятої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління.

(34) Відповідно до абзацу четвертого частини п'ятої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", які навчаються у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.

(35) Абзацом першим частини першої статті 3 Закону України "Про дошкільну освіту" встановлено, що держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття.

(36) Згідно з абзацом другим частини першої статті 3 Закону України "Про дошкільну освіту" державна політика у сфері дошкільної освіти визначається Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами і втілюється центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

(37) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 19 Закону України "Про дошкільну освіту" органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, поліпшення матеріально-технічної бази та господарське обслуговування комунальних закладів дошкільної освіти.

3. ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ОТРИМУВАЧІВ ПІДТРИМКИ

(38) Відповідно до пункту 1.3 Статуту Вовчанського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) N 1 Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківської області засновник дошкільного навчального закладу - Вовчанська міська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. Відповідно до пункту 1.6 зазначеного Статуту головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Пунктом 8.1 зазначеного Статуту встановлено, що управління дошкільним закладом здійснюється його засновником - Вовчанською міською радою та відділом освіти Вовчанської районної державної адміністрації. Відповідно до пункту 8.2 зазначеного Статуту безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідувач, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Вовчанської районної державної адміністрації за попереднім погодженням з Вовчанською міською радою з дотриманням чинного законодавства України.

(39) Відповідно до пункту 1.3 Статуту Вовчанського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) N 2 Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківської області засновником дошкільного закладу є Вовчанська міська рада Вовчанського району Харківської області, заклад знаходиться у комунальній власності. Вовчанська міська рада або уповноважений нею орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. Відповідно до пункту 1.6 зазначеного Статуту головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку. Пунктом 8.1 зазначеного Статуту управління дошкільним закладом здійснюється відділом освіти Вовчанської районної державної адміністрації щодо реалізації закладом державної політики у сфері дошкільної освіти, контролю за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти. Вовчанська міська рада здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень. Відповідно до пункту 8.2 зазначеного Статуту безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Вовчанської районної державної адміністрації.

(40) Відповідно до пункту 1.4 Статуту Вовчанського дошкільного навчального закладу (дитячого садка) N 2 Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківської області засновник навчального закладу - Вовчанська міська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. Згідно з пунктом 1.7 зазначеного Статуту головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку. Пунктом 8.1 Статуту навчального закладу (дитячого садка) N 2 встановлено, що управління дошкільним закладом здійснюється його засновником - Вовчанською міською радою. Відповідно до пункту 8.2 зазначеного Статуту безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Вовчанської районної державної адміністрації за попереднім погодженням з Вовчанською міською радою.

(41) Відповідно до пункту 1.3 Статуту Вовчанського дошкільного навчального закладу N 7 (ясел - садка) Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківської області засновник навчального закладу - Вовчанська міська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. Пунктом 1.6 зазначеного Статуту встановлено, що головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку. Згідно з пунктом 8.1 зазначеного Статуту управління дошкільним навчальним закладом здійснюється його засновником - Вовчанською міською радою та відділом освіти Вовчанської районної державної адміністрації в межах повноважень, передбачених чинним законодавством. Пунктом 8.2 зазначеного Статуту встановлено, що безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Вовчанської районної державної адміністрації за погодженням з Вовчанською міською радою.

(42) Разом з тим, за інформацією, отриманою від надавачів, дошкільні навчальні заклади (отримувачі підтримки) надають освітні послуги на безоплатній основі, підпорядковані Вовчанській міські раді, не зареєстровані як платники податків та не подають самостійно податкову і фінансову звітність. Звітність щодо дошкільних навчальних закладів Вовчанська міська рада подає у складі власної річної звітності.

(43) Безпосереднє керівництво роботою дошкільних навчальних закладів здійснюють їх завідувачі, які призначаються і звільняються з посад відділом освіти Вовчанської районної державної адміністрації за попереднім погодженням з Вовчанською міською радою.

(44) Дошкільні навчальні заклади самостійно приймають рішення і здійснюють діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством.

(45) Фінансування дошкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Також джерелами фінансування дошкільних начальних закладів є кошти: батьків та осіб, які їх замінюють; добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, не заборонені законодавством.

(46) Разом з тим держава забезпечує доступність та безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних навчальних закладах, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття. Органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території. У статутах дошкільних навчальних закладах, що заявлені як отримувачі підтримки, міститься положення, що головною метою дошкільних навчальних закладів є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, що відповідно покладається законодавчими актами на органи місцевого самоврядування.

(47) Пунктом 12 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

(48) Відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)", "органи влади", "органи адміністративно-господарського управління та контролю" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(49) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою.

(50) Відповідно до частини першої статті 3 Господарського кодексу України під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(51) За інформацією, наданою надавачами підтримки, дошкільні навчальні заклади (отримувачі підтримки) здійснюють свою діяльність із забезпечення громадян правом на здобуття дошкільної освіти в комунальних закладах на безкоштовній основі та не є платниками податків. Організаційно-правовою формою дошкільних навчальних закладів (отримувачів підтримки) є комунальна організація (установа, заклад). Дошкільні навчальні заклади не отримують прибутків (доходів), не є платниками податків, повністю фінансуються з місцевого бюджету, усі необхідні закупівлі товарів та послуг для здійснення діяльності дошкільних навчальних закладів (отримувачів підтримки) здійснюються органом місцевого самоврядування, а не самим закладом.

(52) За таких умов дошкільні навчальні заклади (отримувачі підтримки), які здійснюють діяльність із забезпечення громадян правом на дошкільну освіту, не є суб'єктами господарювання в значенні, наведеному у Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(53) Експертами проекту технічної допомоги Європейського Співтовариства "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" підтримано зазначену позицію у листі від 13.04.2018 N SESAR2018/04-06, зокрема, що діяльність дошкільних навчальних закладів є неекономічною і тому такі заклади не є суб'єктами господарювання.

4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(54) Враховуючи, що:

- відповідно до Конституції та Закону України "Про дошкільну освіту", держава забезпечує доступність та безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних навчальних закладах, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття;

- органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території;

- статути комунальних дошкільних навчальних закладів (отримувачів підтримки) передбачають, що їх головною метою є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;

- комунальні дошкільні навчальні заклади забезпечують реалізацію права громадян на здобуття дошкільної освіти безкоштовно для таких громадян;

- дошкільні навчальні заклади (отримувачі підтримки) підпорядковані Вовчанській міські раді, не зареєстровані як платники податків та не подають податкову та фінансову звітність (подається міською радою у складі власної річної звітності), повністю фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету;

 усі необхідні закупівлі товарів та послуг для здійснення діяльності комунальних дошкільних навчальних закладів (отримувачів підтримки) здійснюються органом місцевого самоврядування, а не самим закладом;

- комунальні дошкільні навчальні заклади не є суб'єктами господарювання, а підтримка на період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у розмірі 13875,8 тис. грн, яка передбачена дошкільним навчальним закладам (отримувачам підтримки), не є державною допомогою у розумінні статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(55) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформленім повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2017 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Вовчанською міською радою Харківської області, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка у формі фінансової підтримки, що передбачена проектом рішення Вовчанської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" та договором, укладеним між Вовчанською районною радою Харківської області та Вовчанською міською радою Харківської області на 2018 рік від 19.12.2017 для організації функціонування таких закладів дошкільної освіти міста Вовчанська Харківської області:

- Вовчанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) N 1 Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківської області;

- Вовчанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) N 2 Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківської області;

- Вовчанський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) N 2 Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківської області;

- Вовчанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) N 7 Вовчанської міської ради Вовчанського району Харківської області;

на період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у сумі 13875,8 тис. грн не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.