НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 6 вересня 2018 року N 1377

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на радіомовлення у ефірній цифровій багатоканальній телемережі (стандарт T-DAB) з використанням радіочастотного ресурсу (6 програма)

З урахуванням рішення від 17.05.2018 N 656 "Про затвердження конкурсних умов" (Рішення N 656), Національна рада рішенням від 17.05.2018 N 657 (Рішення N 657) оголосила конкурс на отримання ліцензії на радіомовлення у ефірній цифровій багатоканальній телемережі (стандарт T-DAB) з використанням радіочастотного ресурсу у м. Києві.

Оголошення про конкурс опубліковано 27.06.2018 у газеті "ГОЛОС УКРАЇНИ" N 117(6872) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Національної ради www.nrada.gov.ua.

До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на радіомовлення у ефірній цифровій багатоканальній телемережі (стандарт T-DAB) з використанням радіочастотного ресурсу у м. Києві було подано 1 заяву від ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ "ПРЯМИЙ", м. Київ (" ПРЯМИЙ FM").

Національною радою встановлено, що статутні документи ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ "ПРЯМИЙ", м. Київ ("ПРЯМИЙ FM"), відповідають статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", конкурсну гарантію, як обов'язкову умову участі у конкурсі, сплачено у повному обсязі і у встановлений конкурсними умовами строк.

На підставі пунктів "а", "б", "в" статті 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ "ПРЯМИЙ", м. Київ ("ПРЯМИЙ FM"), здатне найкраще забезпечити виконання конкурсних умов, зокрема надає перевагу соціально важливим програмам інформаційно-аналітичного спрямування.

Національна рада вважає за необхідне визнати переможцем конкурсу на отримання ліцензії на радіомовлення у ефірній цифровій багатоканальній телемережі (стандарт T-DAB) з використанням радіочастотного ресурсу у м. Києві (6 програма) ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ "ПРЯМИЙ", м. Київ ("ПРЯМИЙ FM").

Керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2018 (чисельність наявного населення України), враховуючи План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затверджений рішенням Національної ради від 01.12.2010 N 1684 (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 р. за N 1294/18589, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів Національної ради, Національна рада вирішила:

1. Визнати ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ "ПРЯМИЙ", м. Київ ("ПРЯМИЙ FM"), переможцем конкурсу на отримання ліцензії на радіомовлення у ефірній цифровій багатоканальній телемережі (стандарт T-DAB) з використанням радіочастотного ресурсу у м. Києві (6 програма), частотний блок (частота, МГц) - 7D (194,064 МГц), кількість програм - 1 програма, потужність передавачів - 2,0 кВт та 1,0 кВт, територія розповсюдження програм - м. Київ, місце встановлення передавачів - м. Київ, вул. Дорогожицька, 10; м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 20, оператор багатоканальної мережі - Концерн РРТ, обсяг мовлення однієї програми - 24 години на добу.

2. Видати ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ "ПРЯМИЙ", м. Київ ("ПРЯМИЙ FM"), ліцензію на радіомовлення у ефірній цифровій багатоканальній телемережі (стандарт T-DAB) з використанням радіочастотного ресурсу у м. Києві (6 програма), кількість програм - 1 програма, частотний блок (частота, МГц) - 7D (194,064 МГц), потужність передавачів - 2,0 кВт та 1,0 кВт, територія розповсюдження програм - м. Київ, місце встановлення передавачів - м. Київ, вул. Дорогожицька, 10; м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 20, оператор багатоканальної мережі - Концерн РРТ, обсяг мовлення однієї програми - 24 години на добу, відповідно до поданої заяви про видачу ліцензії на мовлення, затвердженої програмної концепції мовлення, згідно з додатком* до рішення, конкурсних умов, строк дії ліцензії - 7 років.


* Не наводиться.

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (із змінами), нарахувати ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ "ПРЯМИЙ", м. Київ ("ПРЯМИЙ FM"), ліцензійний збір за видачу ліцензії на радіомовлення у ефірній цифровій багатоканальній телемережі (стандарт T-DAB) з використанням радіочастотного ресурсу у м. Києві (6 програма), кількість програм - 1 програма, частотний блок (частота, МГц) - 7D (194,064 МГц), потужність передавачів - 2,0 кВт та 1,0 кВт (для кожного окремо), територія розповсюдження програм - м. Київ, обсяг мовлення однієї програми - 24 години на добу. Врахувати ваговий коефіцієнт, який враховує територію мовлення (N = 400 для м. Києва), розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення, зменшення на 90 % для радіомовлення в ефірних цифрових багатоканальних телемережах, програмну концепцію мовлення, грошовий внесок під конкурсну гарантію.

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко


 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.