НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 7 березня 2019 року N 144

Про відмову в погодженні набуття Дацком Анатолієм Вікторовичем істотної участі у професійному учаснику фондового ринку ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"

Відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.03.2012 року N 394 (Порядок N 394), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2012 року за N 635/20948 (із змінами), (далі - Порядок) та за результатами розгляду документів, наданих Дацком Анатолієм Вікторовичем за вх. N 50/642-АП від 13.02.2019 р. (далі - пакет документів) щодо погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку - ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Відмовити в погодженні набуття істотної участі Дацку Анатолію Вікторовичу у професійному учаснику фондового ринку ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34690716) з підстав, визначених пунктом 1, пунктом 3 частини 6 статті 9 Закону та підпунктом 3 пункту 7 розділу V Порядку (Порядок N 394), а саме:

- документи, подані на виконання пп. 4 п. 4 р. II Порядку (Порядок N 394), свідчать, що фінансовий (майновий) стан Дацка Анатолія Вікторовича, не відповідає абз. 4 п. 3 р. IV Порядку (Порядок N 394).

2. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити повідомлення ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"" та Дацка Анатолія Вікторовича про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР О. Панченка.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 07 березня 2019 р. N 15


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.