НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 5 листопада 2019 року N 2280

м. Київ

Про відмову у видачі ліцензії з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) ТОВ "ЗОЛОТИЙ ВОРОН"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 05 листопада 2019 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТИЙ ВОРОН" (далі - ТОВ "ЗОЛОТИЙ ВОРОН"), код ЄДРПОУ 39186328, про отримання ліцензії з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 17 жовтня 2019 року, та встановила.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон) підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Пунктом 1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1468 (Постанова N 1468) (далі - Ліцензійні умови), визначено, що суб'єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), має відповідати цим Ліцензійним умовам (Постанова N 1468).

Згідно з пунктом 1.6 Ліцензійних умов (Постанова N 1468) до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додається, зокрема, відомість про засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) за формою, визначеною в додатку 2 до Ліцензійних умов (Постанова N 1468), яка має містити, зокрема, інформацію про вебсайт, електронну пошту для прийому електронних повідомлень та номер телефону для звернення споживачів.

При цьому відповідно до пункту 1.4 Ліцензійних умов (Постанова N 1468) вебсайт, e-mail та телефон є одними із засобів провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

Крім того, згідно з підпунктом 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов (Постанова N 1468) однією з організаційних вимог при провадженні діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) є забезпечення функціонування вебсайту в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказуються засоби комунікації (поштова адреса, номер телефону для звернення, електронна пошта для прийому електронних повідомлень), розміщуються нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, згідно з якими ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність.

У наданих ТОВ "ЗОЛОТИЙ ВОРОН" Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (далі - Відомості) зазначена інформація щодо вебсайту, номера телефону для звернення та електронної пошти для прийому електронних повідомлень - https://golden-raven.com/ (далі - вебсайт), 067-548-27-88 та lsameliuk@gmail.com.

Разом з тим при перевірці правильності зазначеного у Відомостях та на вебсайті номеру телефону для звернення відповідь на дзвінок не отримано (відсутній зв'язок з абонентом).

Крім того, на вебсайті не розміщена в достатньому обсязі інформація щодо нормативно-правових актів, згідно з якими трейдер здійснює діяльність з перепродажу електричної енергії, зокрема щодо Ліцензійних умов (Постанова N 1468).

Таким чином, здобувачем ліцензії не дотримано вимог пункту 1.3 (Постанова N 1468) та підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов (Постанова N 1468) щодо забезпечення функціонування вебсайту в мережі Інтернет.

З огляду на викладене вище, здобувач ліцензії не відповідає Ліцензійним умовам (Постанова N 1468).

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону (Закон N 222-VIII) у разі відмови у видачі ліцензії на підставі пункту 1 частини третьої цієї статті (Закон N 222-VIII) здобувач ліцензії може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

Таким чином, якщо ТОВ "ЗОЛОТИЙ ВОРОН" має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме зазначити у Відомостях функціонуючі засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), зокрема номер телефону для звернення; розмістити на вебсайті в достатньому обсязі інформацію щодо нормативно-правових актів, згідно з якими трейдер здійснює діяльність з перепродажу електричної енергії, зокрема щодо Ліцензійних умов (Постанова N 1468).

З огляду на викладене, відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТИЙ ВОРОН" (код ЄДРПОУ 39186328) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у зв'язку з невідповідністю здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.