НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 5 листопада 2019 року N 2293

м. Київ

Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ "ЕТЛ СОЛАР РУФ"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 05 листопада 2019 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТЛ СОЛАР РУФ" (далі - ТОВ "ЕТЛ СОЛАР РУФ"), код ЄДРПОУ 42791302, про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 24 жовтня 2019 року, та встановила.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон) однією з підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Відповідно до пункту 1.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1467 (Постанова N 1467) (далі - Ліцензійні умови), суб'єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі - здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам (Постанова N 1467).

Згідно з пунктом 1.6 Ліцензійних умов (Постанова N 1467) до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності;

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до цих Ліцензійних умов (Постанова N 1467).

Згідно з наданою ТОВ "ЕТЛ СОЛАР РУФ" Відомістю про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі - Відомість) здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність на даховій фотогальванічній електричній станції за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будівельників, 25.

На підтвердження наявності у ТОВ "ЕТЛ СОЛАР РУФ" на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будівельників, 25, здобувачем ліцензії, зокрема, надано копію договору оренди об'єкта нерухомості від 15 лютого 2019 року N 17 - 19 (далі - Договір), укладеного між ТОВ "ЕФФЕС" (Орендодавець) та ТОВ "ЕТЛ СОЛАР РУФ" (Орендар), терміном дії з 16 лютого 2019 року до 31 грудня 2030 року, згідно з яким Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування частину даху нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 25 (Об'єкт оренди).

Відповідно до пунктів 3.1 та 3.4 Договору приймання-передача Об'єкта оренди здійснюється двосторонньою комісією, яка складається із представників Сторін у кількості однієї людини з кожної Сторони, протягом трьох календарних днів після підписання Договору оренди за актом приймання-передачі Об'єкта оренди, який є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток N 1). Об'єкт оренди вважається переданим у строкове платне користування з моменту підписання акта приймання-передачі Об'єкта оренди.

Крім того, згідно зі статтею 794 Цивільного кодексу України право користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менше як три роки, підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

При цьому державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (стаття 2 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень").

Разом з тим копії акта приймання-передачі Об'єкта оренди, що є Додатком N 1 до Договору, або інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію іншого речового права на дах нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 25, ТОВ "ЕТЛ СОЛАР РУФ" надано не було.

При цьому згідно з наявною в НКРЕКП інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 24 жовтня 2019 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня інформація щодо державної реєстрації права користування здобувачем ліцензії зазначеним вище нерухомим майном.

Також здобувачем ліцензії надано копію повідомлення про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованого 18 жовтня 2019 року за N ДП 061192910919 (далі - Повідомлення), згідно з яким ТОВ "ЕТЛ СОЛАР РУФ" набуто право на виконання будівельних робіт щодо реконструкції даху складської будівлі з улаштуванням дахової сонячної електростанції потужністю 180 кВт за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 25.

Отже, встановлена розбіжність між назвою об'єкта електроенергетики, зазначеною у Відомості, та інформацією, що зазначена у Повідомленні.

Ураховуючи зазначене, здобувачем ліцензії не підтверджено наявність на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження у місцях провадження господарської діяльності.

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону (Закон N 222-VIII) у разі відмови у видачі ліцензії на підставі встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, здобувач ліцензії може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

У разі наміру ТОВ "ЕТЛ СОЛАР РУФ" звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати до НКРЕКП засвідчені копії документів щодо наявності на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місці провадження господарської діяльності та уточнену Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

З огляду на викладене, відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТЛ СОЛАР РУФ" (код ЄДРПОУ 42791302) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у зв'язку з встановленням невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам (Постанова N 1467), встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.