НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 5 листопада 2019 року N 2294

м. Київ

Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 05 листопада 2019 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" (далі - ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО"), код ЄДРПОУ 39104114, про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії від 23 жовтня 2019 року та додані до неї документи та встановила.

Відповідно до пунктів 1 (Закон N 222-VIII) та 2 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон) підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;

2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

Згідно з пунктом 1.5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1470 (Постанова N 1470) (далі - Ліцензійні умови), до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (додаток 2 (Постанова N 1470)), до якої додаються електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, село тощо) на електронному носії із нанесеними на них системами розподілу електричної енергії здобувача ліцензії (напругою 6 кВ та вище);

копії схем та актів розмежування балансової належності, узгоджені з іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб'єктами господарювання, електричні мережі яких приєднані одночасно до двох чи більше ліцензіатів);

інформація, яка надається за підписом керівника здобувача ліцензії, про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб'єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється прийом та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів): місце встановлення приладів та автоматизованих систем обліку, їх тип та клас точності, інформація про власників приладів та автоматизованих систем обліку електричної енергії;

розрахунок тарифу на розподіл електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП.

Здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії було, зокрема, надано копії актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності з ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО" (ліцензіатом з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами), ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО", ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" (ліцензіатами з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом), відповідно до положень яких зазначені акти сторони підписали, керуючись вимогами Правил користування електричною енергією.

Слід відмітити, що відповідно до Правил користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ), затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року N 28:

електропередавальна організація - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами або місцевими (локальними) електричними мережами, а також суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території;

основний споживач - споживач електричної енергії або власник електричних мереж, який передає частину електроенергії своїми технологічними електричними мережами субспоживачам та/або електропередавальній організації;

споживач електричної енергії - юридична або фізична особа, що використовує електричну енергію для забезпечення потреб власних електроустановок на підставі договору.

Відповідно до пунктів 1.2 та 2.1 ПКЕЕ межа балансової належності - точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування, або повного господарського відання. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем (субспоживачем) і електропередавальною організацією (основним споживачем) за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок фіксуються в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.

При цьому відповідно до наявної в НКРЕКП інформації ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" не провадило господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії.

Згідно з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 13 вересня 2017 року N К/800/20078/17 у справі N 812/1271/15 за ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" визнано право власності на майно, внесене ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" до статутного фонду товариства відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства від 18 грудня 2014 року згідно з актом приймання-передачі. Після отримання ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" від ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" зазначеного майна як внеску до статутного капіталу за актом приймання-передачі від 26 грудня 2014 року ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" укладено з ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" договір оренди від 26 грудня 2014 року N Л-01-14 та додаткову угоду до зазначеного договору оренди, згідно з якими ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" передає, а ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" приймає у строкове платне користування (оренду) основні засоби.

Таким чином, ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" не було електропередавальною організацією, електропостачальником або основним споживачем, а отже, не було стороною акта розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності з ліцензіатами з передачі, розподілу та виробництва електричної енергії.

Зазначені акти мало підписувати саме ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", якому було передано в оренду електричні мережі та яке провадило ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

При цьому звертаємо увагу, що постанова НКРЕ від 31 липня 1996 року N 28, якою були затверджені ПКЕЕ, втратила чинність на підставі постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312 (Постанова N 312).

Відповідно до пункту 1.2.3 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312 (Постанова N 312) (далі - Правила), у разі використання оператором системи розподілу технологічних електричних мереж власника мереж, який не виконує функцій оператора системи розподілу згідно з умовами ліцензії або законодавством, для забезпечення транспортування електричної енергії електричними мережами, що не належать оператору системи розподілу, відносини між власником цих мереж та оператором системи розподілу, у тому числі їх взаємна відповідальність, регулюються договором про спільне використання технологічних електричних мереж, що укладається між ними на основі типового договору (додаток 1 до Правил (Постанова N 312)).

Крім того, за результатами перевірки доданих до заяви про отримання ліцензії копій актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності було виявлено таке.

Здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії від 12 листопада 2018 року N ЛЕ-385/18 було надано копію акта, яким визначено межу балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності між ПАТ "Укрзалізниця", ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" та ПрАТ "ЛИНІК" (який відповідно до акта є споживачем ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО"), підписаного представниками ТОВ ""ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" та ПАТ "Укрзалізниця".

При цьому до заяви про отримання ліцензії від 23 жовтня 2019 року було надано копію виправленого акта, з якого вилучено посилання на те, що ПрАТ "ЛИНІК" є споживачем ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО". Зазначений акт підписаний, зокрема, генеральним директором ПРАТ "ЛИНІК" Данчуком І. В., начальником філії "Енергозбут" ПАТ "Укрзалізниця" Максимцем С. М. та першим заступником начальника філії "Енергозбут" Крупинським О. М.

Разом з тим відповідно до Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ПрАТ "ЛИНІК" (код ЄДРПОУ 32292929) з 22 листопада 2017 року є Бойко Іван Васильович, також відповідно до офіційного вебсайту ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" за адресою: https://www.uz.gov.ua/about/general_information/entertainments/f_energo/ директором філії "ЕНЕРГОЗБУТ" ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" є Рибалка О. В., першим заступником директора філії - Беренок В. В., що свідчить про надання ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" недостовірних даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії.

Аналогічна ситуація була виявлена і в деяких інших виправлених актах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, зокрема актах, якими визначено межу балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності між ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО", КП "Попаснянський районний водоканал", РКХЗ "ЗОРЯ", між ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ", ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО", КП "ЛИСИЧАНСЬКЕ ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ", ПАТ "УКРТРАНСНАФТА" та ДП "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" ВАТ "ЛУГАНСЬКХОЛОД" тощо.

Крім того, деякі надані копії актів містять межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності зі споживачами ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО".

При цьому відповідно до наявної в НКРЕКП інформації, зокрема ліцензійного реєстру, ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" не провадило діяльність з постачання електричної енергії, що також свідчить про надання ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" недостовірних даних у підтвердних документах, доданих здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії.

Стосовно наданого здобувачем ліцензії розрахунку тарифу на розподіл електричної енергії зазначаємо, що ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" не дотримано вимог Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 жовтня 2018 року N 1175 (Порядок N 1175) (далі - Порядок), зокрема:

абзацу першого пункту 7.1 Порядку (Порядок N 1175), згідно з яким для встановлення тарифів заявник подає до НКРЕКП заяву та перелік документів у друкованій та електронній формах (документи в електронній формі відсутні);

підпункту 11 пункту 7.1 Порядку (Порядок N 1175), згідно з яким заявник для встановлення тарифів мав подати до НКРЕКП розрахунок амортизаційних відрахувань на прогнозний рік, здійснений згідно зі стандартами бухгалтерського обліку та відповідно до Податкового кодексу України, та інформацію щодо сум фактичних амортизаційних відрахувань за податковим та бухгалтерським обліками за базовий рік (не надано);

підпункту 13 пункту 7.1 Порядку (Порядок N 1175), згідно з яким для встановлення тарифів заявник мав подати до НКРЕКП копію порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження (не надано);

пункту 7.12 Порядку (Порядок N 1175), згідно з яким для встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії серед прогнозного року заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими пунктом 7.1 цієї глави (Порядок N 1175), та нормами Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень (Порядок N 866) подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 75 днів до запропонованої ліцензіатом дати набуття ними чинності (заява та документи на встановлення тарифу на 2019 рік подані 23 жовтня 2019 року. Ураховуючи термін 75 днів до запропонованої ліцензіатом дати набуття тарифами чинності, розрахунок необхідно здійснювати на 2020 рік, а не на 2019 рік).

Окремо зазначаємо, що Протокол відкритого обговорення проєкту тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" не відповідає вимогам пункту 2.1 глави 2 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року N 866 (Порядок N 866), оскільки у зазначеному Протоколі взагалі не визначено будь-які критерії розгляду тарифів (їх рівень та основні складові).

Таким чином, документи щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" на 2019 рік подані ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" з порушенням вимог Порядку (Порядок N 1175).

Також слід зазначити, що надані ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць на електронному носії не містять розшифрування графічного позначення напруги електричних мереж до 6 В включно.

Крім того:

заява про отримання ліцензії не містить інформації щодо органу ліцензування та місцезнаходження здобувача ліцензії;

інформація про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатами та ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО", містить дані щодо суміжних суб'єктів Оптового ринку електричної енергії, який не функціонує з 01 липня 2019 року, а також неправильно зазначені найменування ліцензіатів з розподілу та передачі електричної енергії;

Також звертаємо увагу, що відповідно до пункту 2.3 Ліцензійних умов (Постанова N 1470) при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен мати у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, засоби провадження господарської діяльності. Згідно з пунктом 1.3 Ліцензійних умов (Постанова N 1470) засоби провадження господарської діяльності - система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата) та зазначена у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами (Постанова N 1470) порядку).

При цьому, як зазначалося вище, ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" укладено з ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" договір оренди від 26 грудня 2014 року N Л-01-14 та додаткову угоду до зазначеного договору оренди, за якими ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" передає, а ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" приймає у строкове платне користування (оренду) основні засоби.

Отже, ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" не може користуватися своїм майном до закінчення строку оренди у зв'язку з передачею майна, внесеного до статутного фонду ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО", у строкове платне користування (оренду) ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ".

Здобувачем ліцензії було надано копію додаткової угоди від 30 вересня 2019 року N 36 до договору оренди від 26 грудня 2014 року N Л-01-14, згідно з якою строком закінчення Договору оренди визначено 31 жовтня 2019 року з дати підписання акта прийому-передачі Об'єкта оренди Орендодавцю.

Крім того, відповідно до статті 49 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) для цілей цієї статті основним споживачем вважається споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи розподілу, електричні мережі якого використовуються для розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи розподілу. Основний споживач зобов'язаний укласти з оператором системи розподілу, на території здійснення ліцензованої діяльності з розподілу якого розташовані його мережі, договір про спільне використання електричних мереж за типовою формою, затвердженою Регулятором.

Отже, якщо ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати до НКРЕКП:

заяву за формою, наведеною в додатку 1 (Постанова N 1470), із зазначенням інформації щодо органу ліцензування та місцезнаходження здобувача ліцензії;

копії схем та актів розмежування балансової належності, узгоджених з іншими власниками електричних мереж відповідно до вимог Правил (Постанова N 312);

розрахунок тарифу на розподіл електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП;

копії документів, що підтверджують повернення здобувачу ліцензії системи розподілу електричної енергії, що передавалася у строкове платне користування (оренду) ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ";

уточнені електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць на електронному носії із нанесеними на них системами розподілу електричної енергії здобувача ліцензії із зазначенням розшифрування графічного позначення напруги електричних мереж;

уточнену інформацію, яка надається за підписом керівника здобувача ліцензії, про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж.

З огляду на викладене, відповідно до пунктів 1 (Закон N 222-VIII) та 2 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 39104114) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у зв'язку із встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, та виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" привести свої відносини з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", на території здійснення діяльності з розподілу електричної енергії якого розташовані електричні мережі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО", у відповідність до положень статті 49 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), зокрема укласти договір про спільне використання електричних мереж за типовою формою, затвердженою НКРЕКП.

 

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.