МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 листопада 2019 року N 1415

Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Відповідно до підпункту 6 пункту 2 (Постанова N 167) та пункту 5 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року N 167 (Постанова N 167), наказую:

1. Утворити:

спеціалізовану вчену раду ДФ 76.600.001 ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет МОЗ України" з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сироти Бориса Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань "Охорона здоров'я" за спеціальністю "Медицина";

спеціалізовану вчену раду ДФ 26.003.003 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кривопустова Миколи Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань "Охорона здоров'я" за спеціальністю "Медицина";

спеціалізовану вчену раду ДФ 26.613.001 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Фролової Світлани Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань "Охорона здоров'я" за спеціальністю "Медицина";

спеціалізовану вчену раду ДФ 26.613.002 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дяченко Лесі Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань "Охорона здоров'я" за спеціальністю "Медицина".

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до пункту 1 цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єгора Стадного.

Підстава:

клопотання ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет МОЗ України" від 10 вересня 2019 року N 01.12/2-109;

клопотання Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України під 09 жовтня 2019 року N 120/3-2330;

клопотання Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України від 11 жовтня 2019 року N 12/4-2750 від 17 жовтня 2019 року N 12/4-2823

 

Міністр

Г. Новосад

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
13 листопада 2019 року N 1415

СКЛАД
спеціалізованих вчених рад ВДНЗ України

"Буковинський державний медичний університет МОЗ України" ДФ 76.600.001

Голова ради:

1. Заморський Ігор Іванович, доктор мед. наук, професор, ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет МОЗ України".

Рецензенти:

2. Ткачук Світлана Сергіївна, доктор мед. наук, професор, ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет МОЗ України".

3. Грицюк Мар'яна Іванівна, доктор мед. наук, доцент, ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет МОЗ України".

Опоненти:

4. Камишний Олександр Михайлович, доктор мед. наук, професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

5. Гарбузова Вікторія Юріївна, доктор біол. наук, професор, Сумський державний університет.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України ДФ 26.003.003

Голова ради:

1. Фомін Петро Дмитрович, доктор мед. наук, професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України.

Рецензенти:

2. Сусак Ярослав Михайлович, доктор мед. наук, професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України.

3. Шепетько Євген Миколайович, доктор мед. наук, професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України.

Опоненти:

4. Лаврик Андрій Семенович, доктор мед. наук, професор, ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України".

5. Тодуров Іван Михайлович, доктор мед. наук, професор, Державна наукова установа "Центр інноваційних медичних технологій НАН України".

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України ДФ 26.613.001

Голова ради:

1. Петренко Оксана Василівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Рецензенти:

2. Могілевський Сергій Юрійович, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

3. Косуба Сергій Ігорович, кандидат мед. наук, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Опоненти:

4. Бездітко Павло Андрійович, доктор мед. наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

5. Гудзь Андрій Степанович, доктор мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України ДФ 26.613.002

Голова ради:

1. Горачук Вікторія Валентинівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шулика МОЗ України.

Рецензенти:

2. Гойда Ніна Григорівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

3. Жилка Надія Яківна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Опоненти:

4. Децик Орина Зенонівна, доктор мед. наук, професор, Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України.

5. Слабкий Геннадій Олексійович, доктор мед. наук, професор, ДВНЗ "Ужгородський національний університет".

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

С. Криштоф


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.