МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 лютого 2018 року N 77/168/432/5

Про утворення кафедр військової підготовки Академії Державної пенітенціарної служби та Приазовського державного технічного університету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року N 809 "Деякі питання утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів" (Постанова N 809) наказуємо:

1. Утворити до 30 березня 2018 року кафедри військової підготовки Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів) та Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь).

2. Установити, що:

1) з питань організаційної роботи, адміністративно-господарської діяльності, освітньої діяльності та організації навчально-виховного процесу кафедри військової підготовки Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів) та Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь) (далі - кафедри військової підготовки) підпорядковуються відповідним ректорам зазначених закладів вищої освіти;

2) з питань підготовки офіцерів запасу, організації проходження військової служби військовослужбовцями та проходження навчального збору кафедри військової підготовки підпорядковуються Командуванню Сухопутних військ Збройних Сил України;

3) забезпечення кафедр військової підготовки, що утворюються, озброєнням та військовою технікою, автомобільними транспортними засобами, навчальною літературою та іншим майном здійснюється в установленому порядку відповідними органами забезпечення Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України на підставі заявок замовників на підготовку офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил України для військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу на цих кафедрах;

4) фінансування військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється:

за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил України та інших військових формувань, - за наявності державного замовлення;

за рахунок коштів, отриманих Академією Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів) та Приазовським державним технічним університетом (м. Маріуполь) від надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов'язаних із військовою підготовкою громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу.

3. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України організувати визначення військово-облікових спеціальностей, за якими здійснюватиметься військова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрах військової підготовки, та обсягів підготовки за ними.

4. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України, директору Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України, органів військового управління Збройних Сил України, які є замовниками на підготовку офіцерів запасу, надати необхідну методичну допомогу ректорам Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів) та Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь) з питань створення кафедр військової підготовки та особливостей організації військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, опрацювання кваліфікаційних характеристик офіцерів запасу відповідних військово-облікових спеціальностей та програм військової підготовки.

5. Командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України спільно із замовниками на підготовку офіцерів запасу за визначеними Генеральним штабом Збройних Сил України військово-обліковими спеціальностями:

1) організувати перевірку спроможності та готовності кафедр військової підготовки, що утворюються, до проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу (після інформування ректорами закладів вищої освіти щодо готовності кафедр військової підготовки до здійснення такої підготовки);

2) доповісти за результатами перевірки про готовність кафедр військової підготовки до проведення військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України.

6. Ректорам Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів) та Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь):

1) створити належні умови для забезпечення діяльності кафедр військової підготовки;

2) забезпечити:

ізольоване розміщення кафедр військової підготовки, надання їм необхідних приміщень і об'єктів для проведення занять;

збереження озброєння та військової техніки, виділених закладам вищої освіти для організації військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу;

створення необхідної матеріально-технічної бази за допомогою Міністерства оборони України для проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу;

розробку та введення в дію штатних розписів кафедр військової підготовки відповідно до законодавства про працю та з урахуванням вимог Типових нормативів для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та військових ліцеїв, затверджених наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2013 року N 521/1041 (Нормативи N 521/1041), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2013 року за N 1406/23938;

3) здійснити добір і призначення начальників кафедр військової підготовки та осіб на посади науково-педагогічних працівників за погодженням з командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України;

4) у двомісячний термін розробити і подати на погодження та затвердження в установленому порядку положення про кафедру військової підготовки (відповідного закладу вищої освіти);

5) після прийняття рішення начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрах військової підготовки, підготувати та укласти договір про військову підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу з Міністерством оборони України з урахуванням вимог Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року N 719/1289 (Наказ N 719/1289), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за N 1678/28123;

6) фінансування витрат, пов'язаних з утворенням кафедр військової підготовки, здійснити за рахунок коштів Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів) та Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь).

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра оборони України, першого заступника Міністра освіти і науки України та першого заступника Міністра юстиції України.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

Міністр
освіти і науки України

Л. М. Гриневич

Міністр
юстиції України

П. Д. Петренко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.