ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.08.2019 р. N 404

Про створення обласної комісії з питань розподілу у 2019 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердження її складу та Положення про неї

Керуючись пунктом 9 частини 1 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року N 616 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. N 877" (Постанова N 616), з метою вирішення питань щодо визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано державну субвенцію місцевим бюджетам, для розвитку сімейних форм виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зобов'язую:

1. Створити обласну комісію з питань розподілу у 2019 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі - обласна комісія).

2. Затвердити склад обласної комісії (додається).

3. Затвердити Положення про обласну комісію (додається).

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 17.05.2018 N 267 "Про створення комісії облдержадміністрації з визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано надану в 2018 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, затвердження її складу та Положення про неї" (Розпорядження N 267).

5. Координацію роботи обласної комісії покласти на заступника голови облдержадміністрації відповідно до функціонального розподілу обов'язків.

 

Тимчасово виконувач
обов'язків голови

Е. Слепян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
16 серпня 2019 року N 404

СКЛАД
обласної комісії з питань розподілу у 2019 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

Гугнін
Едуард Анатолійович

заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Матвєєва
Антоніна Іванівна

начальник Служби у справах дітей облдержадміністрації, заступник голови комісії

Бобровицька
Катерина Едуардівна

головний спеціаліст-юрисконсульт сектору юридичного забезпечення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, секретар комісії

 

Члени комісії:

Бурдаш
Наталія Михайлівна

заступник начальника управління - начальник відділу фінансів та економічного аналізу управління фінансів, звернень громадян та контролю Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Єрохова
Лілія Станіславівна

заступник начальника управління - начальник відділу адресного надання пільг і субсидій управління соціальних гарантій, державної соціальної допомоги Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Кармазіна
Ірина Сергіївна

заступник начальника відділу житлової політики та благоустрою управління експлуатації житлового фонду та системи життєзабезпечення Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

Кармазіна
Наталія Сергіївна

заступник начальника Управління - начальник відділу планування та забудови населених пунктів Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

Міняйло
Олександр Сергійович

начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Понікарова
Оксана Андріївна

директор Запорізького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

Резнікова
Ольга Вячеславівна

заступник начальника управління фінансів невиробничої сфери - начальник відділу фінансів соціально-культурної сфери та місцевого самоврядування Департаменту фінансів облдержадміністрації

Шпірний
Ігор Миколайович

начальник відділу позашкільної, вищої освіти та інтернатних закладів управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

Начальник Служби у справах
дітей облдержадміністрації

А. Матвєєва

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
16 серпня 2019 року N 404

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань розподілу у 2019 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

1. Обласна комісія з питань розподілу у 2019 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі - обласна комісія) є консультативно-дорадчим органом при облдержадміністрації, яка утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації.

2. У своїй діяльності обласна комісія керується Конституцією України, Житловим кодексом Української РСР, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року N 470, Порядком та умовами надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. N 877 (Постанова N 877) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. N 616 (Постанова N 616)) (далі - Порядок та умови), а також цим Положенням.

3. Головою обласної комісії є заступник голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків, заступником голови комісії - начальник служби у справах дітей облдержадміністрації.

4. Секретарем обласної комісії є представник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення облдержадміністрації.

Обов'язки щодо підготовки матеріалів та документів на засідання обласної комісії, а також їх зберігання покладаються на відповідних розпорядників субвенції за місцевими бюджетами, визначених у пункті 3 Порядку та умов (Постанова N 877).

5. До складу обласної комісії входять представники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, управлінь (департаментів) містобудування та архітектури, регіонального розвитку та будівництва, капітального будівництва, юридичної служби, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також уповноважені представники громадськості та інших установ (за згодою).

6. Обласна комісія має право отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції.

7. Формою роботи обласної комісії є засідання, що скликаються за пропозицією голови або заступника голови обласної комісії.

8. Засідання обласної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її загального складу.

Засідання обласної комісії проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови обласної комісії.

9. Рішення обласної комісії приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови обласної комісії є вирішальним.

10. Усі питання розглядаються в порядку черговості надходження документів до обласної комісії.

11. Обласна комісія приймає рішення протягом п'яти робочих днів з дати надходження пропозицій райдержадміністрацій, виконавчих органів міської ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими в пункті 4 Порядку та умов (Постанова N 877).

12. Рішення обласної комісії оформляються протоколом, який підписується всіма її членами, та подається обласній державній адміністрації для затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.

 

Начальник Служби у справах
дітей облдержадміністрації

А. Матвєєва


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.