ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.07.2019 р. N 360

Про створення комісії з розгляду питань щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, затвердження її складу та Положення про неї

Керуючись п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року N 571 "Про деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту" (Постанова N 571), з метою формування переліку майданчиків зобов'язую:

1. Утворити комісію з розгляду питань щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (далі - комісія).

2. Затвердити склад комісії (додається).

3. Затвердити Положення про комісію з розгляду питань щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (додається).

 

Тимчасово виконувач
обов'язків голови

Е. Слепян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
23 липня 2019 року N 360

СКЛАД
комісії з розгляду питань щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

Гугнін
Едуард Анатолійович

заступник голови обласної державної адміністрації, голова комісії

Власова
Наталія Федорівна

начальник Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, заступник голови комісії

Попов
Олексій Владиславович

головний спеціаліст відділу з питань фізичної культури та спорту Управління молоді, фізичної культури та спорту, облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Ковпак
Владислав Олександрович

заступник начальника Управління - начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Управління молоді, фізичної культури та спорту

Медвідь
Сергій Миколайович

директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Міняйло
Олександр Сергійович

начальник юридичного управління апарату облдержадміністрації

 

Начальник Управління молоді,
фізичної культури та спорту
Запорізької облдержадміністрації

Н. Власова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
23 липня 2019 року N 360

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду питань щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

1. Комісія з розгляду питань щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації.

2. Основним напрямом діяльності комісії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 N 571 "Про деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту" (Постанова N 571) є підготовка та подання пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту.

3. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

4. Склад комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

5. Голова комісії:

1) скликає та проводить засідання комісії, затверджує перелік питань для розгляду на засіданнях, підписує протоколи засідань;

2) вирішує питання щодо організації діяльності комісії та виконання покладених на неї завдань;

3) здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення та прийнятих комісією рішень.

6. У разі відсутності голови комісії, обов'язки останнього виконує його заступник.

7. Засідання комісії проводяться згідно з рішенням голови комісії та скликаються за необхідністю.

На засідання комісії, крім його членів, можуть бути запрошені й інші особи, які мають відношення до питань, що розглядаються на засіданні.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів комісії, включаючи головуючого.

8. Комісія здійснює розгляд пропозицій щодо формування переліку майданчиків у частині їх відповідності Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 N 571 (Постанова N 571), з урахуванням вимог щодо сучасного облаштування майданчика, доступності для занять максимальної чисельності осіб, кількості видів спорту, якими можна буде займатися на ньому, а також умов співфінансування та рівня забезпечення населення адміністративно-териториальних одиниць області спортивними спорудами для занять ігровими видами спорту, потреби населення в таких спорудах, наявної мережі, ресурсів відповідних місцевих бюджетів.

Комісія готує пропозиції щодо розподілу обсягів субвенції між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад.

Комісія у разі необхідності може здійснювати уточнення пропозицій щодо розподілу обсягів субвенції місцевим бюджетам.

Пропозиції щодо питань до розгляду на засіданнях комісії вносять голова або члени комісії.

Питання, які виносяться на засідання комісії, узгоджуються головою або заступником голови.

9. Рішення комісії оформлюються протоколом засідання, який підписується головуючим та секретарем, з метою його подальшого подання на розгляд та затвердження голові облдержадміністрації.

10. Комісія має право залучати спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших органів державної влади, підприємств (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

11. Секретар комісії:

1) за дорученням голови комісії сповіщає членів комісії про дату та порядок денний засідання;

2) веде протоколи засідання комісії;

3) виконує інші функції за дорученням голови комісії.

 

Начальник Управління молоді,
фізичної культури та спорту
Запорізької облдержадміністрації

Н. Власова


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.