ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

від 7 березня 2019 року N 697/0/15-19

Про розподіл рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо призначення кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду

Вища рада правосуддя, заслухавши інформацію заступника Голови Вищої ради правосуддя Беляневича В. Е. про розподіл між членами Вищої ради правосуддя рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо призначення кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, встановила:

відповідно до пункту 16 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) Вищий антикорупційний суд утворюється та проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності законом, який визначає спеціальні вимоги до суддів цього суду.

Закон України "Про Вищий антикорупційний суд" (Закон N 2447-VIII) набрав чинності 14 червня 2018 року.

Частиною першою статті 5 Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (Закон N 2447-VIII) встановлено, що кількість суддів Вищого антикорупційного суду визначається відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду, та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Згідно з частиною шостою статті 19 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів.

Вища рада правосуддя рішенням від 31 липня 2018 року N 2455/0/15-18 (Рішення N 2455/0/15-18) погодила визначену Державною судовою адміністрацією України кількість суддів у Вищому антикорупційному суді - 39 штатних одиниць, з яких 12 - кількість штатних одиниць суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до частин другої та третьої статті 36 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до якої обов'язково додається особова справа (досьє) кандидата на посаду судді. За результатами попереднього розгляду доповідач складає висновок щодо можливості призначення судді на посаду та виносить такий висновок на розгляд Вищої ради правосуддя.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 16 листопада 2017 року N 3689/0/15-17 (Положення N 3689/0/15-17) (із змінами) затверджено Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача) (далі - Положення), яке регулює порядок функціонування у Вищій раді правосуддя автоматизованої системи визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача при здійсненні ним повноважень відповідно до Конституції та законів України.

Згідно з пунктом 1.3 Положення (Положення N 3689/0/15-17) справи розподіляються між усіма членами Вищої ради правосуддя з урахуванням вимог пунктів 2.5 (Положення N 3689/0/15-17) та 2.6 Положення (Положення N 3689/0/15-17).

Пунктом 2.6 Положення (Положення N 3689/0/15-17) передбачено, що особливості автоматизованого розподілу справи визначаються Вищою радою правосуддя, про що приймається відповідне рішення у разі виявлення значної різниці в кількості розподілених справ для кожного члена Вищої ради правосуддя та/або за необхідності рівномірного розподілу між членами Вищої ради правосуддя окремої категорії справ.

Вища рада правосуддя, враховуючи особливості процедури створення Вищого антикорупційного суду та призначення суддів цього суду, необхідність розгляду у стислі строки рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо призначення кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, а також рівномірного їх розподілу між членами Вищої ради правосуддя, керуючись статтею 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", вирішила:

здійснити розподіл між членами Вищої ради правосуддя рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо призначення кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду без урахування раніше розподілених матеріалів.

 

Голова Вищої ради правосуддя

І. М. Бенедисюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.