РАХУНКОВА ПАЛАТА

РІШЕННЯ

від 28 листопада 2017 року N 24-4

Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію державної політики з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7 (Закон N 576-VIII), 25 (Закон N 576-VIII), 26 (Закон N 576-VIII), 35 (Закон N 576-VIII) і 36 Закону України "Про Рахункову палату" (Закон N 576-VIII) розглянуто Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію державної політики з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За результатами розгляду Рахункова палата встановила:

1. Міністерством аграрної політики та продовольства України як головним розпорядником бюджетних коштів та центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, протягом 2016 - 2017 років спрямовано Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 3008,8 млн грн планових видатків.

2. Держпродспоживслужба, перебуваючи в умовах здійснення заходів з реорганізації та фактичного створення нового центрального органу виконавчої влади, як розпорядник коштів нижчого рівня та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у вказаній сфері, із загального обсягу планових видатків державного бюджету за 2016 рік і 9 місяців 2017 року використала 2377,1 млн грн бюджетних коштів (у тому числі за загальним фондом - 1742,7 млн гривень).

3. Використання Держпродспоживслужбою цих коштів забезпечило виконання визначених повноважень, у тому числі з питань лібералізації торгівлі з Європейським Союзом.

Разом з тим аудит засвідчив, що в умовах прийняття ряду дерегуляційних нормативних актів щодо контролю та нагляду у сферах діяльності Держпродспоживслужби загальна епізоотична, санітарно-епідемічна та фітосанітарна ситуація в Україні є складною.

3.1. Внаслідок обмеження контрольно-наглядових функцій Держпродспоживслужби за 2016 рік і I півріччя 2017 року в Україні зареєстровано найбільшу за останні 15 років кількість спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань і найвищу кількість постраждалих, зокрема серед дітей. Крім того, зростає захворюваність на ботулізм і кількість випадків отруєння фальсифікованим небезпечним алкоголем.

3.2. Проведені Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи дослідження на наявність ГМО в кормах і продуктах харчування засвідчили щорічне збільшення кількості виявлення позитивних зразків, зокрема в сої, ріпаку та кукурудзі (2013 рік - 12,4 відс., 2016 рік - 20 відсотків взятих проб). Водночас до реєстру генетично модифікованих організмів джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО в Україні, внесено лише соєвий шрот MON 40-3-2 (Glycine, Roundup Ready soybean) (23.07.2013).

3.3. Держпродспоживслужбою в межах визначених повноважень здійснювалися окремі заходи цінового контролю, які виявилися недостатніми, оскільки аналіз динаміки індексів споживчих цін на продукти харчування у 2012 - 2016 роках (за даними Держстату) засвідчив щорічне зростання цін на продукти харчування за окремими видами продукції.

4. Стан законодавчого та нормативно-правового забезпечення питань діяльності Держпродспоживслужби не є достатнім для забезпечення її належного функціонування.

Внесення змін у частині визначення повноважень відповідних центральних органів потребують закони України від 23.12.97 N 771/97 "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", від 25.06.92 N 2498 "Про ветеринарну медицину", від 12.05.91 N 1023-XII "Про захист прав споживачів", від 24.02.94 N 4004 "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

При цьому важливо усунути ризики відомчих протиріч у питаннях формування державної політики у сферах повноважень Держпродспоживслужби та забезпечити подальшу оптимізацію (за повноваженнями) системи центральних органів виконавчої влади щодо формування відповідної державної політики у цих сферах.

Необхідно внести зміни і до Закону України від 05.04.2007 N 877 "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в частині визначення особливостей здійснення державного нагляду (контролю) у сферах, віднесених до повноважень Держпродспоживслужби (у тому числі в умовах загального обмеження здійснення таких заходів у всіх сферах економіки держави), а також врегулювати і узгодити процедури здійснення позапланових заходів із вимогами Закону України "Про звернення громадян".

Аудит засвідчив також необхідність прийняття Кабінетом Міністрів України низки підзаконних актів, спрямованих на удосконалення нормативно- правового, організаційного, фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення питань діяльності Держпродспоживслужби.

5. Організаційне забезпечення діяльності Держпродспоживслужби станом на 01.10.2017 у цілому сприяє здійсненню нею визначених повноважень. Загальна штатна чисельність працівників системи Держпродспоживслужби, включаючи підвідомчі організації та установи, - 38707 шт. од., з них 6960 (18 відс.) державних службовців, фактична - 31464 і 6505 чол. (20,7 відсотка). При цьому слід зазначити, що штатна чисельність державних службовців у системі Держпродспоживслужби порівняно зі штатною чисельністю державних службовців, що перебували у центральних органах виконавчої влади, функції яких віднесено до повноважень Держпродспоживслужби, скоротилася майже у два рази (фактична - утричі). Водночас окремі організаційні заходи в новоствореній системі Держпродспоживслужби продовжуються і надалі, що посилює ризики недостатнього виконання визначених функцій та повноважень.

6. Реорганізація та ліквідація центральних органів виконавчої влади (Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів, Державної санітарно-епідеміологічної служби, Державної пробірної служби та Державної інспекції сільського господарства), в результаті яких створено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, станом на 01.10.2017 триває. Припинила свою діяльність лише Державна інспекція з контролю за цінами, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 11.08.2016 внесений відповідний запис. Із 613 зареєстрованих управлінь ветмедицини припинено діяльність 542 (88,4 відс.), із 26 фітосанітарних інспекцій - 19 (73,1 відс.), із 30 установ санепідемслужби - 14 (46,7 відс.), із 27 споживінспекцій - 21 (77,8 відсотка).

Серед причин довгих процесів реорганізації - здебільшого тривалість перевірок головними управліннями Державної фіскальної служби в областях з метою отримання довідки про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів або взагалі їх відсутність.

7. Через законодавчу неврегульованість і неналежний стан внутрішнього контролю, несвоєчасність і неповноту прийняття відповідних управлінських рішень як з боку головного розпорядника бюджетних коштів (Мінагрополітики), так і їх розпорядника нижчого рівня (Держпродспоживслужби) використання коштів державного бюджету здійснювалося з недотриманням чинних нормативно-правових актів. При цьому аудитом встановлено наявність ризиків нанесення збитків державному бюджету, допущення недоліків у веденні бухгалтерського обліку, неефективного управління коштами загального фонду державного бюджету.

7.1. Унаслідок несвоєчасності і неповноти прийняття відповідних управлінських рішень (Держпродспоживслужба офіційно розпочала роботу та приступила до виконання визначених функцій на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 N 260-р "Деякі питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" (Розпорядження N 260-р) лише 06.04.2016), тривалого процесу внесення змін до порядків використання коштів державного бюджету та затвердження паспортів бюджетних програм, низького рівня кадрового забезпечення системи Держпродспоживслужби та наявності вакантних посад, незважаючи на відкриті асигнування, до державного бюджету повернено 9998,8 тис. грн коштів загального фонду (КПКВК 2809010 - 8274,0 тис. грн, КПКВК 2809020 - 380,3 тис. гри, КПКВК 2809030 - 91,2 тис. грн, КПКВК 2809040 - 1253,3 тис. гривень).

7.2. У 2016 році до неефективного використання коштів державного бюджету за КПКВК 2809020 призвела тривала процедура внесення змін (постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 N 692 (Постанова N 692)) до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, та переліку послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які проводять ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових або необхідних протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2008 N 413 (далі - Порядок N 413), і затвердження паспорта бюджетної програми (спільний наказ Мінфіну та Мінагрополітики від 23.11.2016 N 478/1017 (Наказ N 478/1017)). У результаті залишок придбаних і невикористаних у 2016 році засобів лабораторної діагностики становив 82,9 відс. від придбаної кількості; засобів захисту - 91,1 відсотка.

7.3. Головні управління Держветфітослужби у 2015 році закупили непридатні медикаменти, через що виникли ризики завдання збитків державному бюджету на загальну суму 801,4 тис. гривень. Станом на 01.10.2017 за фактом закупівлі непридатних медикаментів триває досудове розслідування кримінального провадження.

7.4. Заборгованість зі сплати членських внесків до Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) за 2015 і 2016 роки в сумі 3953,0 тис. грн (141322,04 євро) не відображена в бухгалтерському обліку та в бюджетній звітності (звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д (Порядок N 44)) станом на 01.01.2017), що є недотриманням Закону України від 16.07.99 N 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (частина 5 статті 9), відповідно до якого господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

7.5. Ведення обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на загальну суму 159,8 тис. грн Державним науково-дослідним інститутом лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи здійснювалося з недотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (частина 5, стаття 9).

7.6. Через відсутність належного внутрішнього контролю з боку Держпродспоживслужби у 2016 - 2017 роках її територіальними управліннями та окремими установами, що належать до сфери її управління, допущено неефективне використання 3216,9 тис. грн бюджетних коштів, з недотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів витрачено 1285,9 тис. гривень.

8. Система планування та звітування про здійснення протиепізоотичних заходів недосконала, оскільки у планах протиепізоотичних заходів і звітах про їх виконання не відображені вартісні показники та джерела фінансування, що практично унеможливлює здійснення належного аналізу виконання досягнутих показників і відповідного контролю за використанням бюджетних коштів.

Потреба в коштах для виконання бюджетної програми за КПКВК 2809020 у 2016 році врахована лише на 16,4 відс., у 2017 році - на 17 відс., що не сприяє проведенню комплексу необхідних протиепізоотичних заходів, які б надійно захищали територію України від постійно існуючих загроз біологічного характеру і гарантували ефективний захист здоров'я тварин, а отже - безпечність харчових продуктів, а також захист населення, принаймні від особливо небезпечних хвороб, спільних для тварин і людей.

9. У 2016 році та за 9 місяцях 2017 року за КПКВК 2809020 через обмеженість у фінансуванні кошти на формування резерву ветеринарних препаратів, які застосовуються для профілактики та ліквідації хвороб тварин, згідно з Порядком N 413 (підпункт 4 пункту 2) не спрямовувалися та не використовувалися, що не гарантує ефективного захисту здоров'я тварин і безпечність харчових продуктів, а також населення.

10. Внаслідок тривалого процесу внесення змін (постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 N 608 (Постанова N 608)) до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 N 238 (Постанова N 238), і затвердження паспорта бюджетної програми (спільний наказ Мінфіну та Мінагрополітики від 15.11.2016 N 466/970 (Наказ N 466/970)) 50 відс. бюджетних коштів за КПКВК 2809040 не використано і повернено до державного бюджету. Відповідно, результативні показники бюджетної програми у 2016 році не виконані, не досягнута мета бюджетної програми - посилення захисту прав споживачів і забезпечення ефективного ринкового нагляду, усунення негативних тенденцій на споживчому ринку, послаблення соціальної напруженості у суспільстві та зменшення тінізації економіки.

11. У результаті реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Постанова N 442) в частині утворення Держпродспоживслужби шляхом реорганізації декількох центральних органів частково забезпечено зменшення витрат державного бюджету на їх утримання та скорочення чисельності управлінського апарату.

Проте аудитом встановлено, що державне управління у сферах повноважень Держпродспоживслужби здійснюється недостатньо ефективно, зокрема і через відсутність поетапного та обґрунтованого наділення служби цими повноваженнями. Такий стан державного управління ускладнюється і відсутністю єдиного центрального органу виконавчої влади, який формував би державну політику у сферах повноважень Держпродспоживслужби.

Складна сучасна епізоотична, санітарно-епідемічна та фітосанітарна ситуація в Україні також засвідчує необхідність посилення державного нагляду (контролю) за основними функціональними складовими повноважень Держпродспоживслужби, усунення відомчих протиріч у питаннях формування державної політики у сферах її повноважень, а також оптимізації (за повноваженнями) системи центральних органів виконавчої влади щодо формування державної політики у цих сферах.

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата вирішила:

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію державної політики з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів затвердити.

2. Про результати аудиту поінформувати Верховну Раду України та Раду національної безпеки і оборони України.

3. Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати надіслати Кабінету Міністрів України і рекомендувати вжити заходів щодо:

1) внесення змін до законів України:

а) від 23.12.97 N 771/97 "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", від 25.06.92 N 2498 "Про ветеринарну медицину", від 12.05.91 N 1023-XII "Про захист прав споживачів", від 24.02.94 N 4004 "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в частині визначення повноважень відповідних центральних органів;

б) від 05.04.2007 N 877 "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в частині:

- визначення особливостей здійснення державного нагляду (контролю) у сферах, віднесених до повноважень Держпродспоживслужби, зокрема в умовах загального обмеження здійснення заходів державного нагляду (контролю) у всіх сферах економіки держави;

- врегулювання та узгодження з вимогами Закону України "Про звернення громадян" процедури здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сферах, віднесених до повноважень Держпродспоживслужби;

2) внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 N 694; 11.11.2009 N 1200; 02.04.94 N 217; 25.11.2009 N 1259; 31.01.92 N 47, спрямованих на врегулювання питань реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

3) прийняття нормативних актів Кабінету Міністрів України, спрямованих на забезпечення здійснення ефективного державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, зокрема щодо визначення об'єктів, які мають найбільше соціальне значення, та медичних вимог безпеки, застосування фінансових і штрафних санкцій до порушників санітарного законодавства;

4) розроблення та затвердження порядку поводження з продукцією, яка містить генетично модифіковані організми (ГМО);

5) розроблення та затвердження уніфікованої форми акта проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", стаття 4);

6) врегулювання питань:

а) визначення статусу головних державних санітарних лікарів та уповноваження відповідних посадових осіб територіальних органів Держпродспоживслужби на виконання повноважень головних державних санітарних лікарів;

б) віднесення у відання Держпродспоживслужби лабораторних центрів для забезпечення службою здійснення визначених лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного законодавства;

в) визначення статусу та процедур реорганізації (ліквідації, закриття) територіальних органів, установ та підприємств, що перебувати у віданні центральних органів виконавчої влади, які реорганізовано при створенні Держпродспоживслужби та які перебувають на тимчасово окупованих територіях країни;

г) підготовки спеціалістів з вищою медичною освітою за державним замовленням (лікарів-гігієністів, лікарів-епідеміологів) для кадрового забезпечення Держпродспоживслужби;

д) штатної чисельності державних фітосанітарних інспекторів головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та їх постійного перебування у митницях призначення для безперебійного оформлення вантажів в інформаційній системі "єдине вікно"; інспекторів регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті;

е) контролю за обігом пестицидів, засобів захисту рослин і фумігації;

7) посилення державного нагляду (контролю) за основними функціональними складовими повноважень Держпродспоживслужби, у тому числі шляхом усунення внутрівідомчих протиріч у питаннях формування державної політики у сферах повноважень Держпродспоживслужби та подальшої оптимізації (за повноваженнями) системи центральних органів виконавчої влади щодо формування державної політики у сферах таких повноважень;

8) усунення виявлених під час аудиту порушень і недоліків і надання доручення Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству охорони здоров'я щодо опрацювання рекомендацій Рахункової палати та внесення в межах визначених повноважень узгоджених пропозицій для їх виконання;

9) інформування Рахункової палати у встановленому порядку про результати розгляду її рішення, заплановані та вжиті у зв'язку із цим заходи.

4. Рішення Рахункової палати надіслати Міністерству аграрної політики та продовольства і рекомендувати вжити заходів щодо:

1) підготовки та подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до законів України:

а) від 23.12.97 N 771/97 "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", від 25.06.92 N 2498 "Про ветеринарну медицину", від 12.05.91 N 1023-XII "Про захист прав споживачів", від 24.02.94 N 4004 "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в частині визначення повноважень відповідних центральних органів;

б) від 05.04.2007 N 877 "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в частині:

- визначення особливостей здійснення державного нагляду (контролю) у сферах, віднесених до повноважень Держпродспоживслужби, зокрема в умовах загального обмеження здійснення заходів державного нагляду (контролю) у всіх сферах економіки держави;

- врегулювання та узгодження з вимогами Закону України "Про звернення громадян" процедури здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сферах, віднесених до повноважень Держпродспоживслужби;

2) внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 N 694; 11.11.2009 N 1200; 02.04.94 N 217; 25.11.2009 N 1259; 31.01.92 N 47, спрямованих на врегулювання питань реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

3) розроблення та затвердження порядку поводження з продукцією, яка містить генетично модифіковані організми (ГМО);

4) розроблення та прийняття нормативно-правових актів для виконання функцій здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

5) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України нормативних актів, спрямованих на:

а) врегулювання питань штатної чисельності:

державних фітосанітарних інспекторів головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та їх постійного перебування у митницях призначення для безперебійного оформлення вантажів в інформаційній системі "єдине вікно";

- інспекторів регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті;

6) посилення контролю за обігом пестицидів, засобів захисту рослин і фумігації;

в) визначення статусу головних державних санітарних лікарів та уповноваження відповідних посадових осіб територіальних органів Держпродспоживслужби на виконання повноважень головних державних санітарних лікарів;

б) спільно з Міністерством охорони здоров'я:

а) забезпечити здійснення ефективного державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства у частині визначення об'єктів, які мають найбільше соціальне значення, та медичних вимог безпеки, застосування фінансових і штрафних санкцій до порушників санітарного законодавства;

б) віднести до відання Держпродспоживслужби лабораторні центри для забезпечення службою здійснення визначених лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного законодавства;

в) визначити статус та процедуру реорганізації (ліквідації, закриття) територіальних органів, установ і підприємств, що перебували у віданні центральних органів виконавчої влади, які реорганізовано при створенні Держпродспоживслужби та які перебувають на тимчасово окупованих територіях країни;

7) спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі розробити та затвердити уніфіковану форму акта проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", стаття 4);

8) спільно з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством економічного розвитку і торгівлі підготувати і внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо посилення державного нагляду (контролю) за основними функціональними складовими повноважень Держпродспоживслужби, у тому числі шляхом усунення внутрівідомчих протиріч між Мінагрополітики, Мінекономіки та МОЗ з питань формування державної політики у сферах повноважень Держпродспоживслужби;

9) фінансування бюджетної програми за КПКВК 2809020 відповідно до заявленої потреби;

10) усунення виявлених під час аудиту порушень і недоліків, надання відповідного доручення Держпродспоживслужбі щодо опрацювання рекомендацій Рахункової палати та внесення в межах визначених повноважень пропозиції для їх виконання;

11) інформування Рахункової палати в установленому порядку про результати розгляду її рішення, заплановані та вжиті у зв'язку із цим заходи.

5. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів і рекомендувати вжити заходів щодо:

1) дотримання норм Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Держпродспоживслужби та бюджетних установ, що належать до сфери її управління, який затверджений наказом Мінагрополітики від 15.10.2013 N 606 (Порядок N 606), при здійсненні акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Держпродспоживслужби та бюджетних установ, що належать до сфери її управління;

2) використання бюджетних коштів лише за напрямами, визначеними в паспортах бюджетних програм;

3) укладення договору з Центральною фітосанітарною лабораторією щодо відшкодування спожитих комунальних послуг;

4) дотримання вимог нормативно-правових актів при проведенні капітальних видатків підвідомчими установами;

5) дотримання вимог законодавства при веденні обліку кредиторської заборгованості в центральному апараті Держпродспоживслужби та веденні обліку основних засобів у підвідомчих установах;

6) дотримання вимог Порядку N 413 при використанні коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів;

7) фінансування бюджетної програми за КПКВК 2809020 відповідно до потреби;

8) розроблення та прийняття нормативно-правових актів для виконання функцій здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

9) розроблення, затвердження, впровадження і виконання плану державного моніторингу генетично модифікованих організмів (ГМО);

10) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства:

а) опрацювати і підготувати до подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законів України:

- від 23.12.97 N 771/97 "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", від 25.06.92 N 2498 "Про ветеринарну медицину", від 12.05.91 N 1023-XII "Про захист прав споживачів", від 24.02.94 N 4004 "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в частині визначення повноважень відповідних центральних органів;

- від 05.04.2007 N 877 "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в частині:

визначення особливостей здійснення державного нагляду (контролю) у сферах, віднесених до повноважень Держпродспоживслужби, зокрема в умовах загального обмеження здійснення заходів державного нагляду (контролю) у всіх сферах економіки держави;

врегулювання та узгодження з вимогами Закону України "Про звернення громадян" процедури здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сферах, віднесених до повноважень Держпродспоживслужби;

б) внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 694; 11.11.2009 N 1200; 02.04.94 N 217; 25.11.2009 N 1259; 31.01.92 N 47, спрямованих на врегулювання питань реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

в) ініціювати затвердження порядку поводження з продукцією, яка містить генетично модифіковані організми (ГМО);

г) розробити і внести на розгляд Кабінетові Міністрів України нормативні акти, спрямовані на:

- врегулювання питань штатної чисельності державних фітосанітарних інспекторів головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та їх постійного перебування у митницях призначення для безперебійного оформлення вантажів в інформаційній системі "єдине вікно"; інспекторів регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті;

- посилення контролю за обігом пестицидів, засобів захисту рослин і фумігації;

- визначення статусу головних державних санітарних лікарів і уповноваження відповідних посадових осіб територіальних органів Держпродспоживслужби на виконання повноважень головних державних санітарних лікарів;

11) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства і Міністерством охорони здоров'я:

а) забезпечити здійснення ефективного державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, зокрема щодо визначення об'єктів, які мають найбільше соціальне значення, та медичних вимог безпеки, застосування фінансових і штрафних санкцій до порушників санітарного законодавства;

б) віднести до відання Держпродспоживслужби лабораторні центри для забезпечення службою здійснення визначених лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного законодавства;

в) визначити статус та процедуру реорганізації (ліквідації, закриття) територіальних органів, установ та підприємств, що перебували у віданні центральних органів виконавчої влади, які реорганізовано при створенні Держпродспоживслужби та які перебувають на тимчасово окупованих територіях країни;

12) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства і Міністерством економічного розвитку і торгівлі розробити і затвердити уніфіковану форму акта проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", стаття 4);

13) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством охорони здоров'я та Міністерством економічного розвитку і торгівлі підготувати і внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо посилення державного нагляду (контролю) за основними функціональними складовими повноважень Держпродспоживслужби, у тому числі шляхом усунення внутрівідомчих протиріч між Мінагрополітики, Мінекономіки та МОЗ з питань формування державної політики у сферах повноважень Держпродспоживслужби;

14) затвердження відповідного плану заходів щодо усунення виявлених під час аудиту порушень і недоліків, а також затвердження заходів з реалізації рекомендацій Рахункової палати;

15) інформування Рахункової палати у встановленому порядку про результати розгляду її рішення, заплановані та вжиті у зв'язку із цим заходи.

6. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Рахункової палати.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової палати Шулежко М. Я.

 

Голова Рахункової палати

Р. М. Магута


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.