РАХУНКОВА ПАЛАТА

РІШЕННЯ

від 19 грудня 2017 року N 26-6

Про результати аудиту ефективності управління об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами у сфері проектування підприємств, що мають фінансові наслідки для державного бюджету

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7 (Закон N 576-VIII), 25 (Закон N 576-VIII), 26 (Закон N 576-VIII), 35 (Закон N 576-VIII) і 36 Закону України "Про Рахункову палату" (Закон N 576-VIII) розглянуто Звіт про результати аудиту ефективності управління об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами у сфері проектування підприємств, що мають фінансові наслідки для державного бюджету. За результатами розгляду Рахункова палата встановила:

1. Результати аудиту засвідчили, що в Україні є достатній науково-технічний та організаційний потенціал у сфері проектування виробничих підприємств. Водночас фактичний стан справ щодо використання у 2016 році та за 9 місяців 2017 року державними підприємствами майна, матеріальних ресурсів та інших активів показав, що майно часто використовувалося з порушенням вимог законодавства. Також мало місце непродуктивне використання матеріальних та інших активів.

Стан управління фінансово-господарською діяльністю державних підприємств "Український інститут по проектуванню металургійних заводів" (далі - ДП "Укрдіпромез"), "Державний інститут по проектуванню промислових підприємств" (далі - ДП "Діпропром") і "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект" (далі - ДП "Кривбаспроект") свідчить про певне досягнення визначених цілей і завдань, оскільки результати їхньої діяльності є прибутковими.

Однак діяльність інших підприємств збиткова. Державне підприємство Державний проектний інститут "Діпроверф" (далі - ДП "Діпроверф") фактично не функціонує як проектне. Зазначене підприємство було єдиним проектним інститутом в суднобудівній галузі України, проте втратило позиції у сфері проектування підприємств та об'єктів суднобудування. Його останній проект було реалізовано в 2010 - 2012 роках.

Державний проектний інститут по проектуванню підприємств гумової промисловості (далі - ДП "Укргумопроект") не здійснює діяльності з 2015 року. Заходи із санації Державного науково-дослідного інституту великогабаритних шин (далі - ДП "Інститут шин"), що тривають уже 13 років, станом на 01.12.2017 не були ефективними. Результати аудиту засвідчили фактичне поглинання двох державних підприємств ("Укргумпроект" та "Інститут шин"), які розташовані в м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 16, приватним підприємством "Український завод понадвеликогабаритних шин", що функціонує за цією ж адресою. Питома вага технічних випробувань та експертних досліджень державного зовнішньоекономічного підприємства "Укркольорпром" (далі - ДП "Укркольорпром") у загальних доходах від реалізації становить лише 1 відс., при цьому результат діяльності підприємства від'ємний.

Формування фінансових ресурсів державними підприємствами, що були охоплені аудитом, для наповнення державного бюджету є недостатнім. За результатами аудиту встановлено недоотримання 5,4 млн грн доходів Державним бюджетом України та державними підприємствами. Стан сплати окремими державними підприємствами, що перевірялися, податків, зборів та інших платежів також незадовільний. На 01.10.2017 заборгованість із платежів до бюджету становила 5,1 млн гривень.

2. Мінекономрозвитку як уповноваженим органом не забезпечено створення ефективної системи управління та контролю за діяльністю державних підприємств. Результати аудиту підтвердили неналежне виконання Міністерством функцій з управління об'єктами державних підприємств, що провадять діяльність у сфері проектування.

Часті структурні зміни Мінекономрозвитку не сприяли системній і послідовній діяльності окремих його підрозділів. Зокрема Департамент управління державною власністю, на який покладено виконання завдань у сфері управління об'єктами державної власності, п'ять місяців після затвердження структури апарату Мінекономрозвитку не мав власного положення. Положення про структурні підрозділи Департаменту затверджено лише у березні та травні 2017 року.

Незважаючи на те, що Положенням про Міністерство (Постанова N 459) передбачено обговорення найважливіших напрямів його діяльності на колегії, питання, пов'язані з ефективністю управління об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами державних підприємств, протягом 2016 року та 9 місяців 2017 року взагалі не розглядалися.

Затверджені Мінекономрозвитку плани проведення внутрішнього аудиту не відображають реального стану справ з проведення контрольних заходів. У другому півріччі 2017 року передбачалося проведення аудиту відповідності на ДП "Діпропром" та фінансового аудиту на ДП "Інститут шин". Під час проведення Рахунковою палатою перевірки встановлено, що

Міністерство аудит зазначених підприємств не здійснювало. У досліджуваному періоді фактично всі охоплені аудитом підприємства залишалися поза межами контролю Мінекономрозвитку.

У порушення вимог статі 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Мінекономрозвитку не забезпечено проведення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності державних підприємств після зміни їх керівників.

3. Питання використання та розпорядження майном державних підприємств на законодавчому рівні достатньо врегульоване. Господарський кодекс України визначає основні засади господарювання в Україні. Закон України "Про управління об'єктами державної власності" регулює правові аспекти управління цими об'єктами.

Водночас реалізація державної політики у галузі промисловості, її науково-технічного розвитку здійснюється за відсутності комплексу взаємопов'язаних завдань і заходів, які мають бути спрямовані на вирішення проблем розвитку галузі. Відповідна державна цільова програма була затверджена Кабінетом Міністрів України ще у 2003 році і розрахована лише до 2011 року. Стратегія розвитку промисловості України, яка розробляється Мінекономрозвитку, станом на 01.12.2017 на розгляд Уряду не подавалася.

Задекларована Урядом приватизація проектних інститутів досі не розпочата, отже, її мета - підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів для здійснення структурної перебудови національної економіки - не досягається. Мінекономрозвитку у 2016 - 2017 роках не підготувало до продажу жодного державного підприємства, що є недотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 N 271 (Постанова N 271). Передання функцій з управління цими об'єктами ФДМУ не забезпечено.

До Переліку об'єктів, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, затвердженого Законом України від 07.07.99 N 847, включено ДП "Діпроверф", яке не належить до жодного з об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації (стаття 5 Закону України від 04.03.92 N 2163 "Про приватизацію державного майна"). При цьому Мінекономрозвитку пропозицій щодо уточнення Переліку в частині виключення ДП "Діпроверф" не подавало.

4. Мінекономрозвитку не забезпечено внесення змін до установчих документів державних підприємств. У зв'язку з переданням ДП "Укркольорпром" та ДП "Інститут шин" із сфери управління Мінпромполітики до Мінекономрозвитку зміни до їх статутів не внесено. Статути цих підприємств затверджено ще Мінпромполітики у 2007 та 2003 роках відповідно. За відсутності контролю з боку Мінекономрозвитку, ДП "Укргумпроект" не забезпечено державної реєстрації статуту.

За відсутності належного контролю з боку Мінекономрозвитку, окремими державними підприємствами не забезпечено виконання норм чинного законодавства щодо визначення та затвердження облікової політики підприємств. Розпорядчі документи про облікову політику жодного з охоплених аудитом підприємств Міністерство не погодило, що призвело до порушень у їх господарській діяльності.

5. Мінекономрозвитку не забезпечено якісного добору кандидатур на посади керівників проектних інститутів, які б на постійній основі могли ними ефективно управляти. Наприклад, у листопаді 2016 року переможцем конкурсного відбору на посаду керівника ДП "Укркольорпром" комісією з проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки визначено Коваля Ю. О., з яким контракт так і не було укладено. А на початку квітня 2017 року (менш як через 5 місяців з дати проведення конкурсного відбору) до нього було застосовано захід дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення.

З вересня 2016 року рішення про необхідність проведення відбору керівників державних підприємств Мінекономрозвитку не ухвалювалися. Як наслідок, після звільнення керівників - у листопаді 2016 року ДП "Діпроверф", у квітні 2017 року ДП "Укркольорпром", у червні 2017 року ДП "Діпропром" проведення конкурсного відбору керівників Міністерство не забезпечило.

Мінекономрозвитку не виконало вимоги статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо звільнення з посади керівників державних унітарних підприємств, у яких не утворено наглядової ради, укладення і розірвання з ними контрактів. Контракт, укладений з директором ДП "Діпропром" Меньковим М. П. ще попереднім органом управління (Мінпромполітики), протягом 2,5 року Мінекономрозвитку не переукладався. Так само три роки не переукладався контракт, укладений Мінпромполітики з директором ДП "Кривбаспроект" Перегудовим В. В.

6. Мінекономрозвитку не забезпечено проведення єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності. Міністерство допускало окремі порушення вимог Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності та форми подання інформаційно-аналітичних матеріалів для проведення моніторингу, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 15.03.2013 N 253 (Методичні рекомендації N 253) (далі - Методичні рекомендації). Неправильно визначалася кількість балів за виконання критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання і, як наслідок - сама оцінка діяльності.

Інформацію про результати моніторингу на офіційному веб-сайті за I квартал і I півріччя 2016 року Міністерство не оприлюднювало. Публікація на сайті за 9 місяців 2016 року, за 2016 рік та І квартал 2017 року проведена з порушенням термінів, передбачених Методичними рекомендаціями (Методичні рекомендації N 253). Окремими суб'єктами господарювання оцінка не здійснювалася, що унеможливлювало трирівневий контроль за ефективністю управління об'єктами державної власності.

7. Щорічні інвестиційні плани на 2016 рік, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) жодному із семи державних підприємств Мінекономрозвитку не затверджувало. У 2017 році лише трьом підприємствам (ДП "Діпропром", "Кривбаспроект" і "Укрдіпромез") Мінекономрозвитку затвердило щорічні інвестиційні плани, але контроль за їх виконанням не здійснювало.

Міністерство не вживало достатніх заходів щодо передання об'єктів до приватизації і не забезпечило затвердження стратегічних планів проектних інститутів. Стратегічні плани розвитку семи підприємств, що перевірялися, на 2016 рік Мінекономрозвитку не розробляло та не затверджувало; на 2017 і 2018 роки стратегічні плани розвитку державних унітарних підприємств також не затверджувались.

Мінекономрозвитку не здійснювало дієвого контролю за своєчасним складанням фінансових планів підприємств та їх виконанням. Фінансові плани п'яти підприємств на 2016 рік затверджено Мінекономрозвитку (Міністр А. Абромавичус) без зазначення дати. Це унеможливило встановлення факту дотримання Міністерством термінів, визначених Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 N 205 (Порядок N 205).

У порушення вимог частини другої статті 75 Господарського кодексу України фінансові плани державних підприємств на 2017 рік не затверджено до 1 вересня 2016 року. При цьому проекти фінансових планів на 2017 рік ДП "Діпропром", "Кривбаспроект", "Укрдіпромез" подали до Мінекономрозвитку своєчасно. Через відсутність своєчасно затверджених планових показників діяльності державних підприємств на 2016 - 2017 роки створювалися передумови до порушення вимог законодавства.

8. Діяльність ДП "Діпропром" здійснювалася з порушенням статутних норм і вимог чинного законодавства. Підприємством не дотримано норм Господарського кодексу України щодо здійснення видатків відповідно до фінансового плану. У 2016 році та протягом 9 місяців 2017 року отримано доходів і здійснено видатків в обсягах, які значно відрізнялися від планових або взагалі не передбачені фінансовими планами.

У порушення антикорупційного законодавства директором Меньковим М. П. і членами його родини створено комерційні структури, з якими за наявності на підприємстві кваліфікованого персоналу укладалися договори субпідряду на виконання проектних робіт. За оренду комп'ютерного обладнання у приватних фірм, які належать близьким особам керівництва ДП "Діпропром", сплачено кошти, що перевищують вартість самого обладнання. Водночас справна комп'ютерна техніка, що належить підприємству, не використовується. Загалом у 2016 році та протягом 9 місяців 2017 року за виконання проектних робіт, оренду оргтехніки та закупівлю матеріальних цінностей ДП "Діпропром" сплатило 5369,4 тис. грн (ТОВ ВКФ "Промпроект", ТОВ ВКФ "Промбудпроект", ТОВ "Гіпропром" і ТОВ "Дніпротеплоприлад"). Дії керівника підприємства з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби є зловживанням службовим становищем і караються за статтею 364 Кримінального кодексу України.

З порушенням Порядку здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 N 899 (Постанова N 899), до затвердження фінплану на 2017 рік підприємством використано 23,0 тис. гривень. Неефективно використано 36,0 тис. грн на виконання робіт, які надалі були зупинені. Інвентаризацію активів і зобов'язань станом на 31.12.2016 проведено формально, що не забезпечило достовірності даних бухобліку та фінансової звітності підприємства.

9. Недостатність контролю з боку Мінекономрозвитку призвела до окремих порушень ДП "Укрдіпромез" вимог чинного законодавства та неефективного використання державного майна. У цілому, діяльність цього суб'єкта господарювання оцінена протягом 2016 - 2017 років як ефективна.

Мінекономрозвитку, ФДМУ та керівництво підприємства не забезпечили ефективного використання державного майна. Майже 15 відс. від загальної площі приміщень, які перебувають в управлінні ДП "Укрдіпромез" (4,8 тис. кв. м), не використовуються, що зменшує обсяги надходжень до державного бюджету і підприємства.

Керівництвом підприємства не забезпечено виконання його основних показників діяльності, визначених фінансовими планами. Зокрема, у 2016 році на здійснення капітального ремонту використано 240,0 тис. грн, що фінансовим планом не передбачалося.

Підприємством до затвердження фінплану на 2017 рік використано 479,5 тис. грн. на капінвестиції, консультаційні та інформаційні послуги, що є порушенням Порядку здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів.

У порушення норм статуту та контракту, укладеного з керівником підприємства, службові відрядження директора ДП "Укрдіпромез" за кордон погоджувалися Мінекономрозвитку несвоєчасно або взагалі не погоджувалися.

Необґрунтовані рішення керівництва ДП "Укрдіпромез" щодо погодження змін до договору з ТОВ "Конкорд Промпроект" у частині проведення умов остаточного розрахунку за виконані роботи створили ризики непогашення заборгованості та завдання збитків підприємству на суму 624,0 тис. гривень. З грудня 2012 року в обліку підприємства обліковується 624,0 тис. грн дебіторської заборгованості ТОВ "Конкорд Промпроект" за виконані проектно-конструкторські роботи. На час аудиту заборгованість не була погашена і штрафні санкції до боржника не застосовані.

10. Керівництвом ДП "Кривбаспроект" допускалися окремі порушення вимог чинного законодавства та неефективне використання майна. Якщо у 2016 році діяльність підприємства була ефективною, то у I півріччі 2017 року - задовільною, що свідчить про погіршення показників діяльності.

Усупереч нормам статуту директором підприємства у 2015 році затверджено організаційну структуру та штатний розпис без погодження з уповноваженим органом управління. Затверджена структура була неоптимальною. Окремі заступники директора мали однакові функціональні обов'язки. У результаті підприємство зазнало непродуктивних витрат на 50,6 тис. гривень.

Майже 21 відс., від загальної площі приміщень, які перебувають в управлінні ДП "Кривбаспроект" (2,7 тис. кв. м), не використовується, що зменшує обсяги надходжень до державного бюджету і підприємства.

Усупереч статті 180 Господарського кодексу України у 2016-2017 роках укладалися договори без визначення істотних умов, зокрема без визначення ціни, що надавало можливість збільшувати її в рази. Як наслідок, підприємство зазнало непродуктивних витрат на 716.6 тис. гривень.

Договір на виконання капітального ремонту системи опалювання будівлі було укладено за відсутності у фінансовому плані підприємства на 2017 рік капітальних інвестицій. Капітальні інвестиції не передбачалися і в інвестиційному плані підприємства. Зазначене призвело до порушення вимог статті 75 Господарського кодексу України (376,6 тис. гривень).

У 2016 - 2017 роках за наявності власних фахівців у відповідній сфері ДП "Кривбаспроект" залучало сторонніх фізичних осіб для проведення експертизи проектів, здійснення авторського нагляду, розроблення проектних рішень. У результаті підприємством здійснено непродуктивних витрат на 593.7 тис. гривень.

11. У порушення норм статуту керівництво ДП "Діпроверф" не забезпечило ефективної роботи підприємства. За 2016 рік отримано 224,0 тис. грн збитків, за 9 місяців 2017 року - 7,0 тис. гривень.

Керівництво ДП "Діпроверф" з метою уникнення процедури надання в оренду державного майна та отримання неправомірної вигоди протягом 2016 - 2017 років укладало договори на зберігання майна, згідно з якими приміщення фактично здавалися в оренду. У 2016 році без укладання договорів оренди на підставі договорів зберігання функціонували спортивні гуртки (бокс, гімнастика, великий теніс, карате й танці) в чотирьох спортивних залах підприємства. Водночас самі договори зберігання на підприємстві відсутні. В 2017 році для проведення занять зі спорту підприємство уклало цивільно-правові договори, які не містять положень щодо обліку учасників дитячо-юнацької секції. Відсутність фактичного обліку відвідувачів, які займаються у спортивних гуртках, надавала можливість керівництву підприємства отримувати неправомірну вигоду. Крім того, на території підприємства функціонує незаконна стоянка (парковка) для автомобілів. Унаслідок незаконних дій керівництва ДП "Діпроверф" держбюджетом і підприємством недоотримано 2334,1 тис. грн доходів. Такі дії підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України "Зловживання владою або службовим становищем" та Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), а саме, використання службових повноважень чи свого становища з метою отримання неправомірної вигоди.

Станом на 31.12.2015 в обліку ДП "Діпроверф" була відображена поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 55,9 млн гривень. Станом на 31.12.2016 її сума зменшена до 165,0 тис. грн, а станом на 01.10.2017 - до 138,0 тис. гривень. Фактично ДП "Діпроверф", за відсутності остаточного рішення суду, безпідставно списало з обліку кредиторську заборгованість, що призвело до викривлення даних бухгалтерського обліку на суму 55,7 млн гривень.

Крім того, у 2016 році в порушення пункту 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419, і пункту 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 N 879 (Положення N 879), не проведено річної інвентаризації активів і зобов'язань. Під час інвентаризації, яка проводилася у зв'язку із зміною керівника, виявлено відсутність 74-х найменувань основних засобів. Проте результати інвентаризації не враховані при складанні звітності за 2016 рік.

Зазначене призвело до порушення вимог статті 10 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

12. Діяльність ДП "Укркольорпром" (в. о. директора Коваль Ю. О.) була спрямована на використання підприємства як посередника для закупівлі сировини, що надалі реалізовувалася за корупційними схемами.

У порушення антикорупційного законодавства керівництвом ДП "Укркольорпром" (в. о. директора Коваль Ю. О.) укладалися численні договори із близькими особами. Зокрема, між ДП "Укркольорпром" і ТОВ "Тайнекс" укладено договір, предметом якого є продаж брухту чорних і кольорових металів. ДП "Укркольорпром" продавало металобрухт ТОВ "Тайнекс" за цінами, що були в рази нижче ринкових і не покривали витрат на його придбання. Згідно з договором підприємство реалізувало ТОВ "Тайнекс" 84,4 т продукції за заниженими цінами на суму 3550,1 тис. гривень. Керівник і засновник ТОВ "Тайнекс" - Кесар Д. А. є сином дружини в. о. директора, а співзасновник товариства - Кесар Г. П. - дружина в. о. директора ДП "Укркольорпром" Коваля Ю. О. Як наслідок, державному підприємству нанесено збитків на 1620,5 тис. гривень.

У порушення пункту 12 Порядку подання фінансової звітності та пункту 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань (Положення N 879) у 2016 році на підприємстві не проведено річної інвентаризації активів і зобов'язань.

У порушення статті 180 Господарського кодексу у 2016 - 2017 роках укладалися договори без визначення кількості продукції й ціни договору, що надавало можливість збільшувати її в рази. Як наслідок, підприємством здійснено непродуктивних витрат на 2410,4 тис. гривень.

Усупереч вимогам частини другої статті 231 Господарського кодексу України керівництво ДП "Укркольорпром" не застосовувало штрафних санкцій за несвоєчасно здійснені розрахунки за поставлений товар, що призвело до недоотримання доходів (79,5 тис. гривень).

Незважаючи на те, що ТОВ "Тайнекс" мало заборгованість перед ДП "Укркольорпром" за поставлений товар, у квітні 2017 року з рахунку підприємства були переведені на рахунки товариства 150 тис. грн з призначенням платежу "за повернення передоплати за обріз та стружку титанову". Проте документи, які підтверджують виникнення передоплати, відсутні. Переведення на рахунки приватної фірми державних коштів є їх привласненням сім'єю в. о. директора ДП "Укркольорпром" Коваля Ю. О.

Також в. о. директора ДП "Укркольорпром" укладалися фіктивні договори. Підприємство орендувало у ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Васильківський рудовідновний завод" складські приміщення, але за вказаною в договорі адресою розміщені будівлі, які є приватною власністю в. о. керівника ДП "Укркольорпром" Коваля Ю. О.

Такі дії керівництва ДП "Укркольорпром" підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 "Шахрайство", статтею 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", статтею 364 Кримінального кодексу України "Зловживання владою або службовим становищем" і Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), а саме, використання службових повноважень чи свого становища з метою отримання неправомірної вигоди. Отже, існують ризики завдання шкоди інтересам держави.

13. З 2015 року фактично не провадить діяльності ДП "Укргумопроект", усі працівники звільнені. Підприємство не виконує головної функції самостійного суб'єкта господарювання, встановленої статтею 62 Господарського кодексу України - задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності. Виконання статутних завдань протягом 2016 - 2017 років ДП "Укргумопроект" не забезпечено. Моніторинг ефективності управління підприємством через відсутність звітності Мінекономрозвитку не проводився. Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності не здійснювалася. Заходи щодо організації діяльності підприємства ані його керівництвом, ані уповноваженим органом управління не вживалися.

14. Діяльність ДП "Інститут шин" у 2016 році та за 9 місяців 2017 року оцінена як неефективна. Збиток за результатами діяльності за 2016 рік становив 1055,4 тис. грн, за 9 місяців 2017 року - 1161,5 тис. гривень.

Порівняно з початком процедури санації (2004 рік) обсяг кредиторської заборгованості боржника скоротився лише на 7,0 відс. (з 30,7 до 28,6 млн гривень). Відсутність плану санації в Мінекономрозвитку унеможливлює здійснення повноважень Міністерством, визначених цим планом. Оригінал плану санації або його належним чином завірену копію арбітражним керуючим (Рева М. О.) до аудиту не надано.

Надання з 2011 року ДП "Інститут шин" поворотної фінансової допомоги від інших суб'єктів господарювання лише посилило його фінансову залежність. При цьому договори щодо фінансової допомоги укладені з недотриманням вимог статті 180 Господарського кодексу України в частині погодження істотних умов договору (ціни та строку його дії).

Від ТОВ "Український завод понадвеликогабаритних шин" отримано 8,1 млн грн, що майже вдвічі перевищує активи ДП "Інститут шин" (за даними балансу станом на 30.06.2017 - 4,7 млн гривень). Крім того, станом на 01.10.2017 підприємством не погашено 4,6 млн грн кредиторської заборгованості перед цим товариством, яку воно набуло на підставі договорів про відступлення права вимоги.

За результатами аудиту діяльності ДП "Інститут шин" встановлено окремі порушення норм чинного законодавства. Так, у порушення вимоги статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" договори оренди нежитлових приміщень і майданчиків площею більш як 200,0 кв. м укладалися безпосередньо підприємством, а не ФДМУ. Крім того, виявлені порушення вимог Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786, умов договорів оренди в частині неперерахування до бюджету 70,0 відс. орендної плати за нерухоме майно. Ці порушення усунено під час аудиту в повному обсязі.

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата вирішила:

1. "Звіт про результати аудиту ефективності управління об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами у сфері проектування підприємств, що мають фінансові наслідки для державного бюджету" затвердити.

2. Про результати аудиту ефективності управління об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами у сфері

проектування підприємств, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, поінформувати Верховну Раду України.

3. Відомості про результати аудиту ефективності управління об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами у сфері проектування підприємств, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, у формі рішення Рахункової палати надіслати Кабінету Міністрів України і рекомендувати:

- зобов'язати ФДМУ та Мінекономрозвитку подати пропозиції щодо внесення змін до Переліку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, у частині виключення з нього ДП "Діпроверф";

- розглянути на засіданні профільного урядового комітету питання ліцензування видів господарської діяльності, на підставі яких має здійснюватися промислове проектування, насамперед із високим та середнім рівнем ризиків;

- зобов'язати Мінекономрозвитку завершити розроблення Стратегії розвитку промисловості України та подати її на розгляд Кабінету Міністрів України.

4. Рішення Рахункової палати і Звіт надіслати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України і рекомендувати:

- забезпечити проведення конкурсного відбору керівників державних підприємств "Діпроверф", "Діпропром", "Укркольорпром" із додержанням Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 N 777;

забезпечити виконання керівниками ДП "Укрдіпромез" і "Кривбаспроект" умов укладених з ними контрактів;

- виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 N 271 (Постанова N 271) щодо підготовки до продажу державних підприємств і передання функцій з управління зазначеними об'єктами ФДМУ;

включити до плану проведення внутрішнього аудиту Мінекономрозвитку на 2018 рік контрольно-аналітичні заходи щодо державних підприємств і здійснити їх у встановлені цим планом терміни;

- забезпечити завершення аудиту річної фінансової звітності на ДП "Укрдіпромез" і проведення такого аудиту надалі на всіх підприємствах, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

- розглянути питання доцільності існування ДП "Укргумопроект" і в разі необхідності прийняти рішення про його ліквідацію;

- забезпечити внесення змін до статутів державних підприємств відповідно до вимог чинного законодавства;

- забезпечити складання та затвердження фінансових планів державних підприємств на 2018 рік, затвердження стратегічних планів розвитку та інвестиційних планів підприємств, а також здійснювати контроль за їх виконанням;

- розглянути результати проведеного аудиту на колегії Міністерства;

- забезпечити виконання плану санації ДП "Інститут шин", враховуючи вимоги Закону України від 14.05.92 N 2343 "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо виконання органом управління повноважень, передбачених планом санації;

- враховувати вимоги Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності (Методичні рекомендації N 253) та форми подання інформаційно-аналітичних матеріалів для проведення моніторингу;

забезпечити вжиття заходів щодо усунення державними підприємствами, що були об'єктами аудиту, виявлених недоліків і порушень.

5. Про виявлені ознаки кримінальних правопорушень на державному підприємстві "Державний проектний інститут "Діпроверф", державному зовнішньоекономічному підприємстві "Укркольорпром" та державному підприємстві "Державний інститут по проектуванню промислових підприємств" поінформувати Національну поліцію України.

6. Звіт і рішення Рахункової палати про результати аудиту, а також результати їх розгляду об'єктами контролю оприлюднити на офіційному веб-сайті Рахункової палати.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової палати Зарембу І. М.

 

Т. в. п. Голови
Рахункової палати

О. С. Яременко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.