НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.07.2019 р. N 1422

Про реєстрацію ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" змін та доповнень до правил добровільного страхування

За результатами розгляду листа ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" від 21.06.2019 N 757 (вх. N П1552 від 26.06.2019), відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", частини третьої статті 17 Закону України "Про страхування", на підставі підпункту 62 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913), Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 N 565, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за N 1119/18414, Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Зареєструвати ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (код за ЄДРПОУ 13622789; місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 34):

зміни та доповнення N 1 до Правил добровільного страхування від нещасних випадків, затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 1 до Правил добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я), затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 2 до Правил добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби, затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 1 до Правил добровільного страхування залізничного транспорту, затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 4 до Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 1 до Правил добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 2 до Правил добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 3 до Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 3 до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 - 9 статті 6 Закону України "Про страхування"), затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 1 до Правил добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 1 до Правил добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 3 до Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 статті 6 Закону України "Про страхування"), затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 2 до Правил добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту), затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 1 до Правил добровільного страхування фінансових ризиків, затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 1 до Правил добровільного страхування медичних витрат, затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149;

зміни та доповнення N 1 до Правил добровільного страхування сільськогосподарської продукції, затверджених розпорядженням Дирекції ТДВ СК "Кредо" від 19.06.2019 N 149.

2. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 25 липня 2019 р. N 61


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.