ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.08.2011 р. N 494

Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті обласної державної адміністрації

Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу", пунктів 3, 23 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", керуючись статтею 6, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити такі, що додаються:

- склад комісії обласної державної адміністрації з конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців;

- Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату обласної державної адміністрації.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 травня 2010 року N 380 "Про новий склад комісії обласної державної адміністрації з конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців" (Розпорядження N 380), від 19 липня 2010 року N 630 та від 27 грудня 2010 року N 1060 "Про внесення змін до складу комісії обласної державної адміністрації з конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців", від 27 січня 2011 року N 34 "Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації" (Розпорядження N 34).

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації - керівника апарату Білого В. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
01 серпня 2011 року N 494

СКЛАД
комісії обласної державної адміністрації з конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців

Білий
Вячеслав Семенович

- перший заступник голови обласної державної адміністрації - керівник апарату, голова комісії

Саламаха
Марина Миколаївна

- начальник відділу кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

Баришнікова
Тетяна Сергіївна

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Білорусов
Сергій Георгійович

- директор обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій

Клюцевський
Володимир Іванович

- начальник відділу контролю апарату обласної державної адміністрації

Мирошниченко
В'ячеслав Юрійович

- заступник начальника юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації

Сілюков
Олександр Іванович

- заступник керівника апарату обласної державної адміністрації - начальник організаційного відділу

Стицко
Євген Васильович

- головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації

Шибаєв
Андрій Леонідович

- головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності керівництва обласної державної адміністрації, голова профспілкового комітету апарату обласної державної адміністрації

 

Заступник голови обласної
державної адміністрації

А. А. Яценко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
01 серпня 2011 року N 494

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату обласної державної адміністрації

1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу у відповідності з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 (зі змінами та доповненнями), Загальним порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим наказом Головного управління державної служби України та Національної академії державного управління при Президентові України від 10 травня 2002 року N 30/84 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 травня 2002 року за N 446/6734.

2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації.

3. Іспит проводиться комісією обласної державної адміністрації з конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців (далі - конкурсна комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

4. Проведення іспиту для кандидатів передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання та протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу апарату обласної державної адміністрації.

5. Перелік питань на перевірку знань Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та нормативно-правової бази з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів (секторів) апарату обласної державної адміністрації наведений у додатку 1 до цього Порядку.

6. Перелік питань обов'язково надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в ньому.

7. Екзаменаційні білети формуються за зразком, визначеним у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.

8. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу обласної державної адміністрації та її апарату - всього 5 питань.

9. Кількість білетів має бути не менше 15.

10. Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

- організаційна підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

11. Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатам про місце і час його складання.

12. У день проведення іспиту секретар конкурсної комісії інформує всіх кандидатів про тривалість складання та відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. У разі виникнення спірних питань вони мають бути вирішені головою конкурсної комісії.

13. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі незначної кількості кандидатів іспит може проводитися одночасно на заміщення кількох вакантних посад.

14. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

15. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

16. Іспит складається державною мовою.

17. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом обласної державної адміністрації. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, визначені в ньому. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата і дата складання іспиту.

18. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

19. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання та протидії корупції", успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу апарату обласної державної адміністрації.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання та протидії корупції" і достатньо володіють знанням законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу апарату обласної державної адміністрації.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, однак у процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

20. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

21. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і внесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

22. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації.

23. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

24. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

25. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

26. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Заступник голови обласної
державної адміністрації

А. А. Яценко

 

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату обласної державної адміністрації

ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знань Конституції України, Закону України "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та нормативно-правової бази з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів (секторів) апарату обласної державної адміністрації

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

2. Форма правління в Україні (стаття 5).

3. Найважливіші функції держави (стаття 17).

4. Конституційне право на освіту (стаття 53).

5. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

6. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

7. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

11. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

12. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

13. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

14. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

15. Повноваження Президента України (стаття 106).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

5. Основні права державних службовців (стаття 11).

6. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

7. Присяга державних службовців (стаття 17).

8. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

9. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

10. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

11. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

12. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

13. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

14. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

15. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 2).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції (стаття 3).

4. Обмеження, спрямовані на запобігання та протидію корупції (стаття 4).

5. Обмеження щодо одержання подарунків та роботи близьких осіб (статті 5, 6).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування (стаття 7).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 9).

8. Фінансовий контроль (стаття 10).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 11, 12).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 13).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції (стаття 15).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (стаття 17).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 18).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 19).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 22).

IV. Питання на перевірку знання законодавства та нормативно-правової бази з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів (секторів) апарату обласної державної адміністрації

Відділ забезпечення діяльності керівництва обласної державної адміністрації

1. Принципи діяльності, статус та атрибути місцевих державних адміністрацій.

2. Види розпорядчих документів, що видаються керівниками місцевих органів виконавчої влади.

3. Основні завдання місцевих державних адміністрацій та їх місце в системі органів виконавчої влади.

4. Підстави для видання розпорядчих документів.

5. Розпорядження голови обласної державної адміністрації, що підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством.

6. Мова документів органів державної виконавчої влади.

7. Порядок здійснення державної реєстрації розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

8. Порядок прийняття документів.

9. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади.

10. Порядок попереднього розгляду документів.

11. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій.

12. Як здійснюється реєстрація документів?

13. Питання, що вирішується місцевими державними адміністраціями.

14. Основний принцип реєстрації документів.

15. Здійснення місцевими державними адміністраціями державного контролю та повноважень інших органів.

16. Порядок складання документів.

17. Об'єкти управління місцевих державних адміністрацій.

18. Як здійснюється датування документів?

19. Акти місцевих державних адміністрацій.

20. Як здійснюється погодження документів?

21. Права місцевих державних адміністрацій.

22. Порядок оформлення документів.

23. Основні об'єкти управління місцевих державних адміністрацій.

24. Як здійснюється засвідчення документів?

25. Нормативно-правові акти, що регулюють внутрішню діяльність місцевих державних адміністрацій.

26. Порядок адресування документів.

27. Відносини обласної та районних державних адміністрацій.

28. Визначення терміну "Резолюція", з яких елементів вона складається?

29. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами.

30. Оформлення копій документів.

Організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації

1. Функціональні обов'язки працівника організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації.

2. Основні завдання організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації.

3. Повноваження органів виконавчої влади, делеговані виконкомам сільських, селищних, міських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.

4. Повноваження органів виконавчої влади, делеговані виконкомам сільських, селищних, міських рад в галузі бюджету, фінансів і цін.

5. Повноваження органів виконавчої влади, делеговані виконкомам сільських, селищних, міських рад в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку.

6. Повноваження органів виконавчої влади, делеговані виконкомам сільських, селищних, міських рад в галузі будівництва.

7. Повноваження органів виконавчої влади, делеговані виконкомам сільських, селищних, міських рад в сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту.

8. Повноваження органів виконавчої влади, делеговані виконкомам сільських, селищних, міських рад у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

9. Повноваження органів виконавчої влади, делеговані виконкомам сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення.

10. Повноваження органів виконавчої влади, делеговані виконкомам сільських, селищних, міських рад в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

11. Повноваження органів виконавчої влади, делеговані виконкомам сільських, селищних, міських рад в галузі оборонної роботи.

12. Повноваження органів виконавчої влади, делеговані виконкомам сільських, селищних, міських рад щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою.

13. Форми та порядок контролю за здійсненням виконкомами місцевих рад повноважень органів виконавчої влади.

14. Повноваження, делеговані районними й обласними радами місцевим державним адміністраціям.

15. Основні завдання місцевих державних адміністрацій.

16. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями.

17. Основні повноваження місцевих державних адміністрацій.

18. Права місцевих державних адміністрацій.

19. Відносини обласної та районних державних адміністрацій.

20. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами.

21. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами.

22. Чим регламентується організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності місцевої державної адміністрації.

23. Функції і повноваження апарату місцевої державної адміністрації.

24. Система планування роботи місцевих державних адміністрацій.

25. Порядок підготовки засідання колегії місцевої державної адміністрації.

26. Порядок підготовки розширених апаратних нарад.

27. Які плани роботи повинні бути в районних державних адміністраціях. Порядок їх складання та затвердження.

28. Мета та порядок аналізу виконання планів роботи місцевої державної адміністрації.

29. Види, періодичність та терміни перевірок здійснення виконавчими комітетами місцевих рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

30. Організація вивчення обласною державною адміністрацією роботи районних державних адміністрацій.

Відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації

1. Основні завдання кадрової служби.

2. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

3. Формування кадрового резерву для державної служби.

4. Порядок стажування в державних органах.

5. Прийняття на державну службу на посади I - III категорій.

6. Обмеження, пов'язані з прийняттям та проходженням державної служби.

7. Класифікація посад державних службовців.

8. Ранги державних службовців.

9. Граничний вік перебування на державній службі.

10. Просування по службі.

11. Обчислення стажу державної служби.

12. Порядок ведення трудових книжок державних службовців.

13. Порядок ведення особових справ державних службовців.

14. Атестація державних службовців.

15. Щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань.

16. Пенсійне забезпечення державних службовців.

17. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців.

18. Порядок проведення службового розслідування.

19. Навчання і підвищення кваліфікації державних службовців.

20. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.

21. Порядок призначення на посади та звільнення з посад голів місцевих державних адміністрацій.

22. Підстави для припинення трудового договору.

23. Види державних нагород. Порядок відзначення державними нагородами України.

24. Порядок прийому слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України.

25. Основні функції кадрової служби місцевого органу виконавчої влади.

Юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації

1. Принципи діяльності, статус та атрибути місцевих державних адміністрацій.

2. Вимоги, що висуваються до кандидатів на посади начальника, заступника начальника та спеціалістів юридичного відділу.

3. Основні завдання місцевих державних адміністрацій та їх місце в системі органів виконавчої влади.

4. Якими законодавчими та нормативно-правовими актами керується у своїй роботі юридичний відділ?

5. Розпорядження голови обласної державної адміністрації, що підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством.

6. Основні завдання юридичного відділу.

7. Порядок здійснення державної реєстрації розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

8. Функції юридичного відділу?

9. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій.

10. Визначення терміну "Надання правової допомоги", на підставі якого законодавчого акта вона надається?

11. Питання (повноваження), що вирішуються місцевими державними адміністраціями.

12. Як здійснюється призначення осіб на посаду начальника, його заступника і спеціалістів юридичного відділу?

13. Здійснення місцевими державними адміністраціями державного контролю.

14. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень інших органів.

15. Порядок оскарження та скасування актів місцевих державних адміністрацій.

16. Акти місцевих державних адміністрацій.

17. Права місцевих державних адміністрацій.

18. Основні принципи діяльності юридичного відділу.

19. Основні об'єкти управління місцевих державних адміністрацій.

20. Внутрішні документи, згідно з якими місцеві державні адміністрації провадять свою діяльність.

21. Відносини обласної та районних місцевих державних адміністрацій.

22. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами.

23. В яких випадках працівники юридичного відділу можуть перевіряти додержання законності в структурних підрозділах облдержадміністрації?

Відділ контролю апарату обласної державної адміністрації

1. В чому полягає сутність контролю в державному управлінні?

2. Основні вимоги до ефективності контролю.

3. Чому в державному управлінні використовують функцію контролю?

4. Основні відмінності внутрішнього та зовнішнього контролю.

5. В чому полягає дієвість контролю?

6. Головна мета адміністративного контролю.

7. Якими нормативними документами регламентується контрольна діяльність в апараті обласної державної адміністрації?

8. Поняття громадського контролю. Його основні відмінності та схожості з державним контролем.

9. Засоби впливу на активізацію та поліпшення виконавської дисципліни.

10. Які необхідно вжити заходи реагування у випадку виявлення факту порушення виконавцем терміну виконання завдання?

11. Які існують загальноприйняті строки виконання, коли не визначено конкретний строк?

12. У якому випадку знімаються з контролю документи, ким та в якому порядку?

13. Як здійснюється контроль за виконанням розпоряджень голови обласної державної адміністрації?

14. 10 основних контролюючих органів області.

15. Основні форми контролю.

Загальний відділ апарату обласної державної адміністрації

1. Принципи діяльності, статус та атрибути місцевих державних адміністрацій.

2. Види розпорядчих документів, що видаються керівниками місцевих органів виконавчої влади.

3. Основні завдання місцевих державних адміністрацій та їх місце в системі органів виконавчої влади.

4. Підстави для видання розпорядчих документів.

5. Розпорядження голови обласної державної адміністрації, що підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством.

6. Мова документів органів державної виконавчої влади.

7. Порядок здійснення державної реєстрації розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

8. Назвіть порядок приймання документів.

9. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади.

10. Порядок попереднього розгляду документів.

11. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій.

12. Як здійснюється реєстрація документів?

13. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями.

14. Основний принцип реєстрації документів.

15. Здійснення місцевими державними адміністраціями державного контролю та повноважень інших органів.

16. Порядок складання документів.

17. Об'єкти управління місцевих державних адміністрацій.

18. Як здійснюється порядок датування документів?

19. Акти місцевих державних адміністрацій.

20. Як здійснюється погодження документів?

21. Права місцевих державних адміністрацій.

22. Порядок оформлення документів.

23. Основні об'єкти управління місцевих державних адміністрацій.

24. Як здійснюється засвідчення документів?

25. Нормативно-правові акти, що регулюють внутрішню діяльність місцевих державних адміністрацій.

26. Порядок адресування документів.

27. Відносини обласної та районних державних адміністрацій.

28. Визначення терміну "Резолюція", з яких елементів вона складається?

29. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами.

30. Оформлення копій документів.

31. Основні принципи виконання місцевими державними адміністраціями вимог Закону України "Про доступ до публічної" (Закон N 2939-VI).

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації

1. Принципи діяльності, статус та атрибути місцевих державних адміністрацій.

2. Дайте пояснення, що таке пропозиція, зауваження, заява, клопотання чи скарга.

3. Основні завдання місцевих державних адміністрацій та їх місце в системі органів виконавчої влади.

4. Які існують вимоги до звернення?

5. На якій мові можуть викладатися звернення громадян?

6. Порядок здійснення державної реєстрації розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

7. Чи допустима відмова в прийнятті та розгляді звернень громадян?

8. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади.

9. Чи існують звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню?

10. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій.

11. Порядок розгляду пропозицій громадян.

12. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями.

13. Порядок розгляду заяви (клопотання) громадян.

14. Здійснення місцевими державними адміністраціями державного контролю та повноважень інших органів.

15. Порядок розгляду скарги громадян.

16. Об'єкти управління місцевих державних адміністрацій.

17. В який термін громадянин може подати скаргу?

18. Акти місцевих державних адміністрацій.

19. Обов'язки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівництва та інших посадових осіб щодо розгляду звернень громадян.

20. Права місцевих державних адміністрацій.

21. Які права має громадянин при розгляді його заяви?

22. Основні об'єкти управління місцевих державних адміністрацій.

23. В який термін розглядається звернення громадян?

24. Нормативно-правові акти, що регулюють внутрішню діяльність місцевих державних адміністрацій.

25. Яким чином громадянин має право вирішити свої питання, крім подання письмового звернення?

26. Відносини обласної та районних державних адміністрацій.

27. Яку відповідальність несуть посадові особи за порушення законодавства про звернення громадян?

28. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами.

29. Яку відповідальність несе громадянин за подання звернення протиправного характеру?

Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації

1. Які операційні системи для серверів та робочих станцій Ви знаєте?

2. Політика безпеки в локальній мережі.

3. Можливості операційної системи Linux.

4. Що включає технічний захист інформації?

5. Які є види підключень до глобальної мережі Інтернет?

6. Які захищені протоколи Ви знаєте?

7. Які типи локальної мережі Ви знаєте?

8. Структура і загальні принципи функціонування комп'ютерів, основи їх математичного, програмного та інформаційного забезпечення.

9. Умови технічної експлуатації комп'ютерів.

10. Методи тестування комп'ютерів, пошуку і усунення несправностей у комп'ютерах, периферійному обладнанні.

11. Коротка характеристика сучасних операційних систем Windows 9X, 2000, XP, Windows NT, Server 2000, Linux та їх відмінність.

12. Архітектура сучасних локальних та глобальних інформаційно-обчислювальних мереж.

13. Методи захисту мережі від несанкціонованого доступу та антивірусний захист.

14. Архітектура клієнт/сервер, інсталяція серверної та клієнтської частини мережної операційної системи.

15. Перспективи розвитку сучасних операційних систем, інструментальних засобів програмування.

16. Основи стандартизації, чинні нормативні документи, які стосуються напрямків діяльності відділу.

17. Структура і загальні принципи функціонування комп'ютерів, основи їх математичного, програмного та інформаційного забезпечення.

18. Сучасні системи керування базами даних SQL, ORAKLE та інші, їх застосування.

19. Умови технічної експлуатації комп'ютерів.

20. Сучасні мережні операційні системи типу Novell Netware, UNI, LINUX та інші, принципи побудови дерева DNS.

Режимно-секретний відділ апарату обласної державної адміністрації

1. Принципи діяльності, статус та атрибути місцевих державних адміністрацій.

2. Компетенція органів державної виконавчої влади у сфері охорони державної таємниці.

3. Основні завдання місцевих державних адміністрацій.

4. Яку інформацію відносять до категорії інформації з обмеженим доступом?

5. Яка інформація належить до таємної? Порядок віднесення інформації до державної таємниці.

6. Дозвільний порядок провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

7. Режимно-секретні органи (порядок їх створення, завдання, права).

8. Форми допуску до державної таємниці.

9. Порядок надання та скасування допуску до державної таємниці.

10. Порядок надання доступу до таємної інформації.

11. Місцеві державні адміністрації, їх місце в системі органів виконавчої влади.

12. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями.

13. Обов'язки громадянина щодо збереження державної таємниці.

14. Об'єкти управління місцевих державних адміністрацій.

15. Акти місцевих державних адміністрацій.

16. Права місцевих державних адміністрацій.

17. Відносини обласної та районних державних адміністрацій.

18. Технічний захист інформації обмеженого доступу.

19. Контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.

20. Організація роботи зі службовими документами та документами, які мають гриф обмеженого доступу "Для службового користування".

21. Перевірка наявності секретних документів.

22. Експертна комісія з питань охорони державної таємниці, створення, функції, періодичність проведень засідань.

23. Порядок організації охорони інформації обмеженого доступу під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

24. Які законодавчі акти регламентують роботу з інформацією обмеженого доступу?

25. В яких випадках місцеві державні адміністрації мають право відмовити громадянам у доступі до інформації?

26. Державні експерти з питань таємниць.

27. Зміна ступеня секретності інформації.

28. Переоформлення допуску до державної таємниці.

29. Нормативно-правові акти, які регламентують внутрішню діяльність місцевих державних адміністрацій.

Відділ фінансового забезпечення апарату обласної державної адміністрації

1. Яким документом передбачено облік запасів бюджетної установи?

2. Чи замінюється щорічна відпустка грошовою компенсацією?

3. Порядок розгляду, складання і затвердження кошторису бюджетної установи.

4. Яким документом регламентуються умови оплати праці державних службовців?

5. Ким установлюється порядок ведення бухгалтерського обліку бюджетної установи?

6. Облік запасів у бюджетних установах.

7. Порядок проведення інвентаризації основних засобів та інших необоротних активів.

8. Чи збільшують вартість запасів суми податку на додану вартість, які сплачують при купівлі (отриманні) запасів?

9. Яким документом передбачено облік запасів бюджетної установи?

10. Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 затверджено положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Чи поширюються ці положення на бюджетні установи?

11. Що означає первісна вартість запасів?

12. Яким документом регламентований порядок ведення касових операцій?

13. Яким документом передбачено облік основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ?

14. Яким документом регламентуються умови оплати праці працівників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади?

15. Що таке запаси?

16. Первинні бухгалтерські документи, їх значення, порядок оформлення і зберігання.

17. Що належить до основних засобів?

18. На якому бухгалтерському рахунку оприбутковують бланки суворої звітності?

19. Які операції проводяться у меморіальному ордері N 6?

20. Звітність бюджетних установ. Види звітності.

21. Які операції проводяться у меморіальному ордері N 8?

22. У якій валюті підприємства та установи ведуть бухгалтерський облік і фінансову звітність?

Відділ господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації

1. Принципи діяльності, статус та атрибути місцевих державних адміністрацій.

2. Чим керується відділ господарського забезпечення у своїй роботі?

3. Основні завдання місцевих державних адміністрацій та їх місце в системі органів виконавчої влади.

4. Що входить до обов'язків заступника начальника відділу господарського забезпечення?

5. Перерахуйте основні функції та завдання відділу.

6. Чи повинен відділ господарського забезпечення стежити за належним утриманням державних символів України? Обґрунтуйте свою думку.

7. Завдання та обов'язки відділу господарського забезпечення.

8. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій.

9. Хто планує роботу відділу господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації і відповідає за виконання поставлених завдань?

10. Організація роботи відділу господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації.

11. Що повинен знати і чим керуватися у своїй діяльності головний спеціаліст відділу господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації?

12. Права місцевих державних адміністрацій.

13. Чи повинен відділ господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації здійснювати контроль за економним і раціональним використанням теплової та електричної енергії, інвентарю, канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей? Обґрунтуйте свою думку.

14. Основні об'єкти управління місцевих державних адміністрацій.

15. Нормативно-правові акти, що регулюють внутрішню діяльність місцевих державних адміністрацій.

16. Відносини обласної та районних державних адміністрацій.

17. На підставі яких документів провадить діяльність відділ господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації?

18. Хто на Вашу думку повинен забезпечувати транспортне обслуговування голови обласної державної адміністрації та його заступників? Обґрунтуйте свою думку.

Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації

1. Основні засади ведення Державного реєстру виборців.

2. Якими законодавчими актами керується у своїй діяльності відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації?

3. Що належить до службових персональних даних виборця?

4. Основні права виборців у відносинах з Державним реєстром виборців?

5. Основні завдання та функції відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації.

6. Які гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців?

7. Органи Державного реєстру виборців та коротко охарактеризуйте їх функції.

8. Права відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації.

9. З ким взаємодіє відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації під час виконання покладених на нього завдань?

10. Чи має відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації право доступу до бази даних Державного реєстру виборців?

11. Який час зберігається запис, що міститься у базі даних Державного реєстру виборців щодо особи, яка померла, або громадянство України якої припинено?

12. Який порядок подання документів до органу ведення Державного реєстру виборців?

13. Визначення поняття "Державний реєстр виборців".

14. Порядок періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців.

15. Основні завдання Державного реєстру виборців.

16. Кому підзвітний, підконтрольний та підпорядкований відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації?

17. Які відомості включає виборча адреса виборця?

18. Перерахувати ідентифікаційні персональні дані про виборця.

19. Яка відповідальність передбачається за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Державного реєстру виборців?

Сектор мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації

1. Документ, який визначає порядок обліку, зберігання і використання документів, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

2. Керівні документи по організації і проведенню призову.

3. Основні завдання місцевих державних адміністрацій та їх місце в системі органів виконавчої влади.

4. Хто відповідає за організацію та проведення допризовної підготовки молоді і хто її контролює?

5. Розпорядження голови обласної державної адміністрації, що підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством.

6. В які терміни публікується Указ Президента України про призов та звільнення в запас в засобах масової інформації?

7. Порядок здійснення державної реєстрації розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

8. В яких випадках призовники можуть знятися з військового обліку після виходу Указу Президента України?

9. Які громадяни України не підлягають призову на строкову військову службу в мирний час?

10. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій.

11. Які завдання покладаються на районні призовні комісії?

12. Які види мобілізації Ви знаєте?

13. Які рішення оголошує призовникові районна призовна комісія?

14. Що визначає мобілізаційна підготовка?

15. В яких випадках надається відстрочка за сімейними обставинами?

16. Що визначає мобілізація?

17. Коли надається відстрочка для продовження навчання?

18. Що таке мобілізаційний план?

19. Які громадяни направляються для проходження альтернативної служби?

20. Права місцевих державних адміністрацій.

21. За яким поділом складається картотека особових справ призовників?

22. Основні об'єкти управління місцевих державних адміністрацій.

23. Як проводиться оповіщення громадян про призов та у який термін повинна бути вручена повістка?

24. Нормативно-правові акти, що регулюють внутрішню діяльність місцевих державних адміністрацій

25. Які дії зобов'язані зробити райвійськкомати в день відправки призовників на ОЗП для відправки у війська?

26. У який термін розробляється план проведення призову, що в ньому вказується?

27. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами.

28. Які дані є вихідними для взяття призовників на військовий облік?

29. На яких основних принципах здійснюється мобілізаційна підготовка?

30. Що становить зміст мобілізаційної підготовки?

31. Кому безпосередньо підпорядковуються мобілізаційні підрозділи та працівники з питань мобілізаційної роботи?

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації

1. Система правоохоронних органів України.

2. Система законодавчих і інших нормативно-правових актів, що регулюють організацію та діяльність правоохоронних органів.

3. Якими законодавчими актами визначено загальні засади діяльності правоохоронних органів?

4. Якими законодавчими актами регулюється діяльність судової влади України?

5. Якими нормативно-правовими актами регулюється прокурорська діяльність в Україні?

6. Законодавство про організацію виявлення і розслідування злочинів.

7. Законодавство про організацію юридичної допомоги.

8. Здійснення правосуддя в Україні.

9. Судова система України.

10. Правове положення та завдання господарських судів.

11. Правовий статус, завдання та функції прокуратури України.

12. Міліція в Україні: поняття, завдання, функції та структура.

13. Правовий статус та завдання органів Служби безпеки України.

14. Органи юстиції України: поняття, завдання та система.

15. Спеціалізовані органи юстиції: правовий статус державної виконавчої служби.

16. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі оборонної роботи.

17. Що входить до пенітенціарної системи України?

18. Суб'єкти безпосередньої правоохоронної діяльності у сфері протидії корупції відповідно до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".

19. Суб'єкти, діяльність яких спрямована на запобігання корупції.

20. Поняття "корупції", корупційні діяння в законодавстві України.

21. Акти місцевих державних адміністрацій.

22. Розпорядження голови, що підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

23. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій.

24. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями.

25. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями.

26. Об'єкти управління місцевих державних адміністрацій.

27. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень інших органів.

28. Апарат місцевої державної адміністрації.

29. Чи існує відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян.

30. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру.

 

Додаток 2
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату обласної державної адміністрації

 

Зразок

  

Україна

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
___________
"___" року

Екзаменаційний білет N ____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".

4 - 5. Питання на перевірку знання нормативно-правової бази з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів (секторів) апарату обласної державної адміністрації.

 

Додаток 3
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату обласної державної адміністрації

 

Форма

Екзаменаційна відомість N

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців комісією обласної державної адміністрації з конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців "___" 20__ р.,

згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від "___" 20__ р. N _____

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Голова комісії

___________
(підпис)

_
(П. І. Б.)

Заступник голови комісії

___________
(підпис)

_
(П. І. Б.)

Члени комісії:

___________
(підпис)

_
(П. І. Б.)

 

___________
(підпис)

_
(П. І. Б.)

 

___________
(підпис)

_
(П. І. Б.)

Секретар комісії

___________
(підпис)

_
(П. І. Б.)


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.