АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 24 травня 2018 року N 269-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 24-26.13/16-18 та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 11 квітня 2018 року N 24-26.13/16-18/122-спр з попередніми висновками у справі про порушення компанією "Elver Company Limited" (м. Беліз, Беліз) законодавства про захист економічної конкуренції, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України компанією "Elver Company Limited" в заяві про надання дозволу на концентрацію N 15-01/103-ЕКк від 15.03.2017.

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Компанія "Elver Company Limited".

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням першого заступника Голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого від 23.02.2018 N 02/37-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/16-18 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Листом від 26.02.2018 N 24-26/02-2389 Антимонопольним комітетом України було повідомлено уповноважених представників компанії "Elver Company Limited" про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеного питання.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

(5) Антимонопольним комітетом України розглянуто заяву від 15.03.2017 N 15-01/103-ЕКк про надання дозволу компанії "Elver Company Limited" на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Ренджи Тростянець", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

(6) розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 20.04.2017 N 02/90-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/57-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання компанією "Elver Company Limited" частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Ренджи Тростянець", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

Під час розгляду справи N 24-26.13/57-17 компанія "Elver Company Limited" повідомила, що не здійснює господарської діяльності на території України та пов'язана відносинами контролю із:

(7) товариствами з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], які здійснюють діяльність на ринку електричної енергії (згенерованої на фотогальванічних електростанціях);

(8) товариством з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], яке не здійснює господарської діяльності та планує здійснювати діяльність на ринку електричної енергії;

(9) приватним підприємством [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], яке не здійснює господарської діяльності та перебуває в процесі припинення;

(10) суб'єктами господарювання - нерезидентами України, які здійснюють діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю, та не здійснюють господарської діяльності на території України;

(11) фізичною особою - громадянином України [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом];

(12) фізична особа - громадянин України [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом] разом із фізичною особою - громадянином України [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом] спільно контролюють:

(13) товариство з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], яке здійснює діяльність з надання в оренду нерухомого майна;

(14) товариство з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], яке не здійснює господарської діяльності;

(15) товариство з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], яке здійснює діяльність із роздрібної реалізації в неспеціалізованих магазинах переважно продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів;

(16) приватне підприємство [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], яке не здійснює господарської діяльності;

(17) суб'єкти господарювання - нерезиденти України, які здійснюють діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю, та не здійснюють господарської діяльності на території України.

(18) За результатами розгляду справи N 24-26.13/57-17 та у зв'язку з тим, що зазначена концентрація не призводила до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішенням Комітету від 05.10.2017 N 566-р (Рішення N 566-р) надано компанії "Elver Company Limited" дозвіл на концентрацію та накладено штраф за здійснення концентрації без дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна.

(19) Листом від 06.12.2017 N 383 (зареєстрований у Комітеті 06.12.2017 за N 8-01/1035-кі) уповноважений представник учасників концентрації повідомив Комітет, що після отримання дозволу на концентрацію було проведено внутрішній аудит, внаслідок якого виявлено факт подання недостовірної інформації про відносини контролю групи покупця, оскільки не було надано:

(20) інформацію щодо товариства з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], де посаду директора займає фізична особа [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], яка також займає посади директора у ряді компаній групи покупця;

(21) інформацію щодо товариства з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], кінцевим бенефіціарним власником якого є фізична особа [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], яка пов'язана родинними зв'язками (дружина) із [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом], який є кінцевим бенефіціарним власником групи покупця;

(22) основним видом діяльності зазначених товариств є діяльність на ринку електричної енергії, згенерованої на фотогальванічних станціях, тобто на ринку, де здійснюють діяльність суб'єкти господарювання, що входять до групи покупця;

(23) товариство з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом] з моменту державної реєстрації та до теперішнього часу не здійснювало господарської діяльності;

(24) товариство з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом] здійснює діяльність на ринку електричної енергії, згенерованої на фотогальванічних станціях.

(25) Крім того, на лист від 26.02.2018 N 24-26/02-2389 про початок розгляду справи уповноважені представники компанії "Elver Company Limited" листом від 07.03.2018 N 40 (зареєстрований у Комітеті 12.03.2018 за N 8-01/212-кі) надали додаткову інформацію про вичерпний перелік суб'єктів господарювання, які пов'язані відносинами контролю з компанією "Elver Company Limited", вказавши:

(26) суб'єктів господарювання, що зареєстровані на території України:

товариства з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом];

(27) суб'єктів господарювання - нерезидентів України:

компанії [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом];

(28) фізичну особу - громадянина України [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом];

(29) крім того, фізична особа - громадянин України [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом] разом із фізичною особою - громадянином України [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом] опосередковано [через компанію [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом]] контролюють [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом].

(30) Тобто, у заяві від 15.03.2017 N 15-01/103-ЕКк не було подано інформацію про вичерпні відносини контролю компанії "Elver Company Limited", оскільки не було повідомлено про те, що: товариства з обмеженою відповідальністю [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом] пов'язані відносинами контролю з компанією "Elver Company Limited".

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(31) Відповідно до пункту 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(32) Отже, дії компанії "Elver Company Limited" у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 15.03.2017 N 15-01/103-ЕКк є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(33) Враховуючи те, що учасники концентрації та окремі суб'єкти господарювання, інформація щодо яких не була надана, діють на ринку електричної енергії, згенерованої на фотогальванічних електростанціях, та їх частки є незначними, ненадання всієї інформації щодо суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з учасниками концентрації, не вплинуло на правильність оцінки наслідків концентрації та відповідно не призвело до прийняття Антимонопольним комітетом України незаконного рішення щодо надання дозволу на зазначену концентрацію.

(34) Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" доход (виручка) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається як сумарна вартість доходу (виручки) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до групи, яка визнається суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 цього Закону.

(35) Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у разі, зокрема, коли декілька юридичних осіб - суб'єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання, вчинили дії, які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб'єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали інші вигоди, штраф накладається на суб'єкт господарювання в особі юридичних осіб, які вчинили наведені дії, або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних осіб - суб'єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.

(36) Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) компанії "Elver Company Limited" та суб'єктів господарювання, які пов'язані з нею відносинами контролю, за 2017 рік становить [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом] тис. грн.

(37) Уповноважений представник компанії "Elver Company Limited" листом від 18.04.2018 N 155 (зареєстрованим у Комітеті 19.04.2018 за N 8-01/350-кі) повідомив, що відповідач не має заперечень стосовно висновків та пропозицій, викладених у поданні про попередні висновки.

(38) При визначенні розміру штрафу за вчинення компанією "Elver Company Limited" порушення законодавства про захист економічної конкуренції пропонуємо врахувати, що порушення у вигляді подання недостовірної інформації не призвело до прийняття Комітетом незаконного рішення; відповідач співпрацював під час розгляду справи з органами Комітету, що сприяло з'ясуванню обставин справи; відповідач визнав факт вчинення порушення.

(39) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (зі змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що компанія "Elver Company Limited" (м. Беліз, Беліз) вчинила порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 15.03.2017 N 15-01/103-ЕКк про надання дозволу на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Ренджи Тростянець" (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на компанію "Elver Company Limited" (м. Беліз, Беліз) штраф у розмірі 136000 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення. Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України протягом п'яти днів з дня сплати штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.