АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 7 серпня 2018 року N 389-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, накладення штрафу та надання дозволу на концентрацію

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу N 24-26.13/12-18 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю "Майдан-Віла" (далі - ТОВ "Майдан-Віла") (с. Михайлючка, Хмельницька область) та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 22.05.2018 N 24-26.13/12-18/173-спр, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Порушення ТОВ "Майдан-Віла" законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Керамік-Арт" (далі - ТОВ "Керамік-Арт") (м. Бахмут, Донецька обл.), що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) ТОВ "Майдан-Віла" (ідентифікаційний код юридичної особи 33191306), яке знаходиться за адресою: Хмельницька обл., с. Михайлючка, вул. Островського, 3-б.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 08.02.2018 N 06/29-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/12-18 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Листом Антимонопольного комітету України від 08.02.2018 N 24-25/06-1644 було повідомлено уповноваженого представника ТОВ "Майдан-Віла" про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеного питання.

(5) Листом від 22.05.2018 N 24-25/06-6175 уповноваженому представнику ТОВ "Майдан-Віла" було направлено подання з попередніми висновками від 22.05.2018 N 24-26.13/12-18/173-спр.

(6) Листом від 30.05.2018 N 29/05/18-3 (зареєстрованим у Комітеті 01.06.2018 за N 8-01/497-кі) уповноважений представник ТОВ "Майдан-Віла" повідомив Антимонопольний комітет України про те, що погоджується з висновками, наведеними

у поданні з попередніми висновками у справі від 22.05.2018 N 24-26.13/12-18/173-спр, та визнає вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

(7) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України офіційними представниками ТОВ "Майдан-Віла", заявлена концентрація була здійснена 20 січня 2017 року шляхом придбання ТОВ "Майдан-Віла" частки у статутному капіталі ТОВ "Керамік-Арт", що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

(8) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

(9) За інформацією представника ТОВ "Майдан-Віла", відповідні вартісні показники учасників концентрації за 2016 рік перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (у редакції, що діяла на момент придбання), тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

(10) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(11) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу ТОВ "Майдан-Віла" на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Керамік-Арт", що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 28.12.2017 та зареєстрована за N 8-01/655-ЕКк, тобто після здійснення зазначеної концентрації.

(12) Отже, дії ТОВ "Майдан-Віла", які полягають в придбанні частки у статутному капіталі ТОВ "Керамік-Арт", що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

4.2. Відносини контролю учасників концентрації

(13) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України офіційними представником ТОВ "Майдан-Віла":

(14) на дату здійснення концентрації:

(15) ТОВ "Керамік-Арт" здійснювало та на цей час здійснює діяльність з експлуатації родовищ та реалізації тугоплавкої глини, яка може бути використана для виробництва грубої кераміки та кислототривких виробів (труб, тротуарної плитки, кислототривкої цегли);

(16) ТОВ "Керамік-Арт" пов'язане відносинами контролю з товариством з обмеженою відповідальністю "Керамічна група "Голден Тайл" (м. Київ) і товариством з обмеженою відповідальністю "Ділайт" (м. Донецьк);

(17) ТОВ "Майдан-Віла" у 2017 році здійснювало діяльність з надання послуг оренди техніки суб'єктам господарювання, що пов'язані з ним відносинами контролю;

(18) ТОВ "Майдан-Віла" пов'язане відносинами контролю з:

(19) суб'єктами господарювання - резидентами України, які здійснювали та на цей час здійснюють діяльність з: оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, а також надання в оренду автомобілів в межах групи; надання в оренду власного нерухомого майна у межах міста Києва та Київської області, а також надання в оренду автомобілів; надання в оренду комерційної нерухомості в місті Києві; реалізації соняшнику; видобутку та реалізації вогнетривкої глини, що може використовуватися для виробництва тонкої кераміки та вогнетривких виробів (фарфорових, фаянсових виробів, керамічної плитки для внутрішнього оздоблення приміщень); первинного каоліну, жорстви, гранітоїдів; польового шпату; з виробництва та реалізації керамічної плитки в межах групи і на експорт; листового скла, виробів зі скла, годинників, меблів; оптової торгівлі плиткою та керамічними плитами, керамічною вогнетривкою цеглою, вогнетривкими цементами та аналогічними сумішами; роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами у спеціалізованих магазинах; з виробництва електроенергії для потреб підприємств групи; вогнетривких сумішей та вогнетривкої цегли і реалізує в межах групи;

(20) суб'єктами господарювання - резидентами України, які не здійснювали та на цей час не здійснюють господарської діяльності;

(21) фізичними особами - громадянами України;

(22) учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

(23) Задіяні ринки

(24) Задіяним ринком у зазначеній концентрації є ринок тугоплавкої глини.

(25) За інформацією заявників:

(26) тугоплавка глина, видобуток та реалізацію якої здійснює ТОВ "Керамік-Арт", не може використовуватися та не використовується у виробництві продукції суб'єктів господарювання, що входять в Групу Покупця;

(27) тугоплавка глина може бути використана для виробництва грубої кераміки та кислототривких виробів (труб, тротуарної плитки, кислототривкої цегли);

(28) суб'єкти господарювання, що пов'язані відносинами контролю з ТОВ "Майдан-Віла", здійснюють діяльність з видобування вогнетривкої глини, первинного каоліну;

(29) вогнетривка глина, первинний каолін не є взаємозамінними з тугоплавкою глиною - з огляду на те, що такі глини мають інший ступінь вогнетривкості та використовуються для виробництва тонкої кераміки та вогнетривких виробів (фарфорових, фаянсових виробів, керамічної плитки для внутрішнього оздоблення приміщень).

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(30) Враховуючи, що ТОВ "Майдан-Віла", з урахуванням відносин контролю, не здійснювало та не здійснює господарської діяльності на товарних ринках, на яких здійснює діяльність ТОВ "Керамік-Арт", заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на задіяних товарних ринках України.

(31) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" органи Антимонопольного комітету України за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладають штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(32) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2017 рік ТОВ "Майдан-Віла" становить (інформація визначена заявником як конфіденційна).

(33) При визначенні розміру штрафу за вчинення ТОВ "Майдан-Віла" порушення законодавства про захист економічної конкуренції пропонується врахувати, що ТОВ "Майдан-Віла" звернулося за отриманням дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення.

(34) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 25, 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю "Майдан-Віла" (с. Михайлючка, Хмельницька обл., ідентифікаційний код юридичної особи 33191306) вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Керамік-Арт" (м. Бахмут, Донецька обл., ідентифікаційний код юридичної особи 37503708), що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "Майдан-Віла" штраф у розмірі 210000 (двісті десять тисяч) гривень.

3. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "Майдан-Віла" на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Керамік-Арт", що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України протягом п'яти днів з дня сплати штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.