МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ЛИСТ

від 04.02.2009 р. N 31/1/529

Летюку О. І. 


Про порядок здійснення заходів державного нагляду

За дорученням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Державний департамент пожежної безпеки розглянув Ваше звернення щодо порядку здійснення заходів державного нагляду та повідомляє.

Протягом 2007 - 2008 років Держпожбезпеки проведена робота щодо приведення законодавчих актів, нормативних актів Кабінету Міністрів України та власних нормативних документів у відповідність з вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон).

Так, підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пожежну безпеку", який 9 квітня 2008 року схвалений Кабінетом Міністрів України та поданий на розгляд Верховної Ради України.

Також Кабінетом Міністрів України прийнято розроблені Держпожбезпеки постанови від 14 листопада 2007 р. N 1324 "Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки" та від 28 травня 2008 р. N 493 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)".

Крім того, було видано накази МНС від 18.02.2008 N 128 "Про внесення змін до деяких наказів МНС у сфері пожежної безпеки", зареєстрований у Міністерстві юстиції 14 травня 2008 р. за N 413/15104, яким внесено зміни до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затвердженої наказом МНС від 06.02.2006 N 59, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 26 квітня 2006 р. за N 480/12354 (далі - Інструкція), від 20.06.2008 N 479 "Про затвердження Інструкції з розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від впровадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" та від 20.08.2008 N 601 "Про удосконалення діяльності органів державного пожежного нагляду" тощо.

По суті порушених питань інформуємо.

Питання 1.

Примірний перелік питань для здійснення планової перевірки залежно від критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки затверджений наказом МНС від 20.08.2008 N 601 "Про удосконалення діяльності органів державного пожежного нагляду".

Питання 2.

Форму акта перевірки додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки затверджено наказом МНС від 20.08.2008 N 601 "Про удосконалення діяльності органів державного пожежного нагляду" та відповідно до вимог абзацу сьомого частини 2 статті 5 Закону оприлюднено на офіційному сайті МНС.

Питання 3.

Підпунктом 3.3.4 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затвердженої наказом МНС від 06.02.2006 N 59, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 26 квітня 2006 р. за N 480/12354, визначено строки перевірки об'єктів, які відповідають вимогам частини 5 статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Питання 4.

Закріплені частиною 5 статті 5 Закону та підпунктом 3.3.4 Інструкції строки перевірки об'єктів не завжди дозволяють здійснити у визначений термін якісну перевірку протипожежного стану великих виробничих підприємств, які розташовані на значній площі та складаються з багатьох комплексів, будівель та споруд. Це, в першу чергу, атомні електростанції, гірничо-збагачувальні та металургійні комбінати, великі машинобудівні підприємства тощо. При цьому час безпосередньої перевірки зазначених об'єктів скорочується, у зв'язку з необхідністю підготовки акта та вручення його в останній день перевірки.

Наприклад, при штатній чисельності місцевого органу держпожнагляду три працівники для проведення перевірки ВАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" необхідно 25 робочих днів.

Питання 5.

Міжнародних договорів України, що регулюють питання здійснення державного пожежного нагляду іншим чином, ніж це передбачено Законом, не існує.

Питання 6.

Відповідно до підпункту 3.3.8 Інструкції планові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання та інших підконтрольних об'єктів органами державного пожежного нагляду проводяться у присутності керівників (власників) підприємств, установ, організацій або їх заступників, або фізичних осіб - підприємців, або уповноважених ними осіб за умови їх письмового повідомлення про перевірку (далі - повідомлення) не пізніше як за десять днів до дня їх здійснення.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі під розписку.

Протягом 2008 року органами державного пожежного нагляду було проведено 225399 планових перевірок суб'єктів господарювання, що майже на 24 % менше ніж у 2007 році.

Питання 7.

Наказом МНС від 18.02.2008 N 128 "Про внесення змін до деяких наказів МНС у сфері пожежної безпеки", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 14 травня 2008 р. за N 413/15104, Інструкцію з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затверджену наказом МНС від 06.02.2006 N 59, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 26 квітня 2006 р. за N 480/12354, приведено у відповідність до вимог Закону. Зазначений наказ доведено до всього особового складу територіальних та місцевих органів державного пожежного нагляду.

 

Начальник
Державного департаменту
 

 
Е. М. Улинець
 


 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.