ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

30.01.2019 р.

Справа N 908/1567/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Міщенка І. С. - головуючого, Берднік І. С., Сухового В. Г., за участю секретаря судового засідання - Кравченко О. В., учасники справи: позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "40 Років-Агро", представник позивача - не з'явився, відповідач - Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області, представник відповідача - не з'явився, розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області на постанову Донецького апеляційного господарського суду у складі: Склярук О. І. - головуючий, Геза Т. Д., Будко Н. В. від 06 грудня 2017 року.

Історія справи

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "40 РОКІВ-АГРО" звернулося до господарського суду Запорізької області з позовною заявою до Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області про визнання укладеною додаткової угоди від 23.05.2017 між Головним управлінням Держгеокадастру у Запорізькій області та Товариством з обмеженою відповідальністю "40 РОКІВ-АГРО" про поновлення терміну дії договору оренди землі N 9 від 06.04.2007 року на підставі ч. 6 ст. 33 Закону України "Про оренду землі".

2. Обставини, встановлені судами попередніх інстанцій

2.1. 06.04.2007 між Куйбишевською районною державною адміністрацією (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальності "Агрофірма "40 років Жовтня" (орендар, правонаступник - Товариство з обмеженою відповідальністю "40 РОКІВ-АГРО") був укладений договір оренди землі N 9. Вказаний договір був зареєстрований у Куйбишевському районному відділі Запорізької районної філії ДП Центру ДЗК, про що в Державному реєстрі земель вчинено запис від 26.01.2008 за N 040627100001.

2.2. Згідно положень договору в строкове платне користування передається земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 39,6004 га із земель резервного фонду Смирновської сільської ради. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 85058 грн.

2.3. Договором вставлено строк дії - до 06.04.2017. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 90 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію (п. 7 договору).

2.4. Відповідно до акту приймання-передачі земельної ділянки від 09.11.2007, орендодавець передав, а орендар прийняв в оренду земельну ділянку площею 39,6004 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Передача та прийом земельної ділянки в натурі здійснено на підставі договору оренди землі від 06.04.2007.

2.5. Додатковою угодою від 10.01.2011 року вносилися зміни до пунктів 5 та 8 договору, а саме: нормативно грошова оцінка земельної ділянки площею 39,6004 га становить 106683 грн., а орендна плата що вноситься орендарем - 1600,25 грн.

2.6. Судами встановлено, що після закінчення строку дії договору (23.05.2017) ТОВ "40 РОКІВ-АГРО" звернулося до Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області із заявою-повідомленням N 361 про поновлення договору оренди землі N 9 від 06.04.2007 року на той же самий термін та проханням підписати додаткову угоду про поновлення договору оренди.

2.7. До листа-повідомлення був наданий проект додаткової угоди на поновлення договору оренди землі N 9 від 27.04.2007 року на строк до 06.04.2027 року та додаткову угоду про збільшення орендної плати до 8 % від нормативно-грошової оцінки.

2.8. Вказану заяву-повідомлення Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області отримало 29.05.2017 року.

2.9. Крім того, листом N 362 від 23.05.2017 ТОВ "40 РОКІВ-АГРО" зверталося до Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області із проханням поновити договори оренди землі N 6, N 7, N 8, N 9 від 06.04.2007 року.

2.10. В подальшому, листом-повідомленням від 30.06.2017 року N 19-8-0.6-3792/2-17 на заяву-повідомлення від 23.05.2017 року N 361 (вх. N 19-5056/0/1-17 від 30.05.2017 року) Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області висловило заперечення проти поновлення договору оренди землі N 9 від 06.04.2007. Крім того, звернуло увагу ТОВ "40 РОКІВ-АГРО" на необхідність виконання умов договору та Закону України "Про оренду землі" щодо повернення земельної ділянки.

2.11. Враховуючи вищенаведене, ТОВ "40 РОКІВ-АГРО" звернулося з даним позовом до суду, оскільки вважає, що відмова Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області та ухилення від укладання додаткової угоди про поновлення терміну дії договору оренди суперечить положенням ч. 6 ст. 33 Закону України "Про оренду землі".

3. Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій

3.1. Рішенням господарського суду Запорізької області від 17.10.2017 по справі N 908/1567/17 у задоволенні позовних вимог відмовлено.

3.2. Суд першої інстанції, приймаючи оскаржуване рішення, дійшов висновку, що у ТОВ "40 РОКІВ-АГРО" відсуне переважне право на поновлення договору оренди землі N 9 від 06.04.2007 року на новий строк, оскільки не дотримано процедури такого поновлення, встановленої ст. 33 Закону України "Про оренду землі", а продовження користування орендованою земельною ділянкою орендарем та його повідомлення про намір реалізувати переважне право на поновлення договору оренди поза межами строку дії цього договору за наявності заперечень орендодавця не є підставою для визнання укладеною додаткової угоди до договору оренди землі.

3.3. Крім того, місцевий суд зазначив, що позивач всупереч умов п. 7 Договору та приписів ст. 33 Закону України "Про оренду землі" за 90 днів до закінчення договору оренди землі не звернувся до відповідача щодо поновлення договору оренди землі, тому у позивача відсутнє переважне право на поновлення договору оренди і відповідно спірний договір оренди є припиненим.

3.4. Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 06.12.2017 рішення господарського суду Запорізької області від 17.10.2017 скасовано, позовні вимоги задоволено.

3.5. Апеляційний суд, встановивши, що позивач (1) продовжує користування виділеною земельною ділянкою, (2) належно виконує обов'язки за договором, (3) письмове повідомлення орендодавця про відмову у поновленні договору оренди землі, яке було б здійснено протягом одного місяця після закінчення строку дії договору оренди землі відсутнє, дійшов висновку, що позовні вимоги щодо визнання укладеною додаткової угоди є правомірними та підлягають задоволенню.

4. Короткий зміст вимог касаційної скарги

4.1. Не погоджуючись з постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.08.2018, Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області подало касаційну скаргу, у якій просить оскаржуване рішення скасувати, ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

Аргументи учасників справи

5. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу (узагальнено)

5.1. Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області у своїй касаційній скарзі посилається на невірне застосування судом апеляційної інстанції норми матеріального права, а саме статті 33 Закону України "Про оренду землі".

5.2. Скаржник зазначає, що судом апеляційної інстанції у спірних правовідносинах не застосовано частину 2 статті 33 Закону України "Про оренду землі", якою встановлено, що орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.

5.3. На думку скаржника, поновлення договору оренди землі в судовому порядку на підставі частини 6 статті 33 Закону України "Про оренду землі", відбувається не лише на підставі встановлення судами факту юридично значимих умов, що свідчать про продовження орендних відносин, а й необхідності укладення додаткової угоди між сторонами, як єдиної підстави продовження орендних прав та обов'язків.

5.4. Отже, при задоволенні позову, судом апеляційної інстанції залишено поза увагою приписи частини 8 статті 33 Закону України "Про оренду землі" в силу яких додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов'язковому порядку.

Позиція Верховного Суду

6. Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої й апеляційної інстанцій

6.1. Верховний Суд, здійснивши перегляд судових рішень у справі на підставі встановлених фактичних обставин справи та в межах доводів та вимог касаційної скарги, відхиляє доводи касаційної скарги та погоджується із висновками суду апеляційної інстанції щодо задоволення позовних вимог, з огляду на наступне.

6.2. За змістом частини 2 статті 792 Цивільного кодексу України відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом.

6.3. Законом України "Про оренду землі" визначено умови укладення, зміни, припинення і поновлення договору оренди землі, а статтею 13 передбачено, що договором оренди землі є договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

6.4. Статтею 33 Закону України "Про оренду землі" регламентовано поновлення договору оренди землі на новий строк (1) як у випадку реалізації переважного права орендаря перед іншими особами (частини 1 - 5 цієї норми), (2) так і у випадку, коли орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди (частина 6 цієї норми).

6.5. Правову позицію щодо розрізнення цих підстав було сформульовано Верховним Судом України, зокрема у постанові від 25.02.2015 у справі N 6-219цс14 (Постанова N 6-219цс14) і Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 10.04.2018 у справі N 594/376/17-ц (Постанова N 14-65цс18, 594/376/17-ц).

6.6. Верховний Суд звертає увагу, що предметом позову у даній справі є визнання укладеною додаткової угоди від 23.05.2017 між Головним управлінням Держгеокадастру у Запорізькій області та Товариством з обмеженою відповідальністю "40 РОКІВ-АГРО" про поновлення терміну дії договору оренди землі N 9 від 06.04.2007 року. При цьому, звертаючись з даним позовом до суду, позивач зазначає, як правову підставу позову - механізм поновлення договору оренди земельної ділянки, передбачений саме частиною 6 статті 33 Закону України "Про оренду землі".

6.7. Частиною 6 статті 33 зазначеного Закону України "Про оренду землі" врегульовано пролонгацію договору на той самий строк і на тих самих умовах, що були передбачені договором, за наявності такого фактичного складу: (1) користування орендарем земельною ділянкою після закінчення строку оренди і (2) відсутність протягом одного місяця заперечення орендодавця проти такого користування (що можна кваліфікувати як "мовчазну згоду" орендодавця на пролонгацію договору).

6.8. При цьому необхідно звернути увагу, що повідомлення орендарем орендодавця про намір скористатися правом на поновлення договору оренди землі з підстав, передбачених частиною 6 статті 33 Закону України "Про оренду землі", не вимагається. Суть поновлення договору оренди згідно з цією частиною статті саме і полягає у тому, що орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку оренди, а орендодавець, відповідно, не заперечує у поновленні договору, зокрема у зв'язку з належним виконанням договору оренди землі.

6.9. Відсутність такого заперечення, як уже зазначалося, може мати прояв у "мовчазній згоді".

6.10. Щодо прав та обов'язків орендодавця слід акцентувати, що він має право заперечити стосовно поновлення згідно із цією частиною статті 33 Закону України "Про оренду землі", і таке заперечення має бути заявлено саме протягом одного місяця після закінчення дії договору оренди землі, що безпосередньо випливає зі змісту частини 6 зазначеної статті.

6.11. У подальшому, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення дії договору оренди і орендодавець не надав заперечень стосовно поновлення цього договору протягом одного місяця після його закінчення, орендар має право звернутися із вимогою про визнання укладеною угоди про поновлення договору на тих самих умовах і на той самий строк.

6.12. Суди попередніх інстанцій встановили, що строк дії договору оренди земельної ділянки закінчився 06.04.2017. Після закінчення строку дії останнього позивач продовжував користуватися виділеною земельною ділянкою, належно виконував обов'язки за договором, відповідач протягом місяця після закінчення строку дії договору оренди землі не направляв позивачу письмове повідомлення про відмову у поновленні договору оренди землі, що у сукупності дало підстави позивачу розраховувати на застосування положень частини 6 статті 33 Закону України "Про оренду землі" з метою пролонгації договору оренди землі на тих самих умовах шляхом укладання додаткової угоди.

6.13. В подальшому, з метою реалізації свого права, 23.05.2017 ТОВ "40 РОКІВ-АГРО" звернулося до Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області із заявою - повідомленням про поновлення договору оренди землі на той самий термін та на тих самих умовах, додавши до листа проект додаткової угоди.

6.14. При цьому відповідач листом від 30.06.2017 висловив заперечення проти поновлення договору оренди землі та просив повернути земельну ділянку.

6.15. Верховний Суд вважає таку відмову Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області такою, що суперечить вимогам закону, оскільки позивачем було дотримано всіх умов встановлених частиною 6 статті 33 Закону України "Про оренду землі" для поновлення спірного договору оренди земельної ділянки, а лист-повідомлення Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області від 30.06.2017 року щодо заперечення проти поновлення договору оренди землі надісланий з порушенням строку, встановленого вищезазначеним Законом.

6.16. Відповідачем факт продовження належного користування позивачем земельною ділянкою після закінчення терміну дії договору не спростовано, доказів заперечення протягом строку, встановленого частиною 6 статті 33 Закону України "Про оренду землі", не надано.

6.17. Крім того, Суд критично оцінює доводи скаржника щодо не застосування судом апеляційної інстанції до спірних правовідносинах частини 2 статті 33 Закону України "Про оренду землі", якою встановлено обов'язок орендаря, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. Як вже зазначалося, підстави для поновлення договору оренди земельної ділянки, передбачені у частинах 1 - 5 та частині 6 статті 33 Закону України "Про оренду землі", не пов'язані одна з іншою. про що зазначено Верховним Судом у постанові від 20.11.2018 у справі N 922/1958/17, у постанові від 21.11.2018 у справі N 924/97/18, у постановах від 29.11.2018 у справах N 912/1576/17, N 912/1320/17, у постановах від 06.12.2018 у справах N 925/1290/17, N 915/456/17, N 905/1364/17, у постановах від 10.09.2018 N 920/739/17, від 11.12.2018 у справах N 920/736/17, N 920/740/17, N 920/758/17, N 917/1394/17, у постановах від 18.12.2018 у справах N 912/1586/17, N 912/2511/17, N 924/1122/17, N 917/1391/17, N 912/1600/17, постанові від 15.01.2019 у справі N 908/1569.

6.18. В свою чергу, позивач обрав механізм поновлення договору оренди встановлений саме частиною 6 статті 33 Закону, яке не передбачає такого повідомлення від орендаря.

6.19. Посилання скаржника на те, що положення частин шостої - десятої статті 33 Закону України "Про оренду землі" передбачають не тільки встановлення обставин, що свідчать про продовження орендних правовідносин, а й необхідності укладення додаткової угоди між сторонами як підстави продовження орендних правовідносин, яка має бути укладена протягом місяця в обов'язковому порядку, Суд відхиляє з огляду на те, що подання позову у цій справі має на меті оформлення орендних правовідносин відповідно до вимог зазначених норм, враховуючи неправомірне ухилення відповідача від укладення додаткової угоди. Ефективним способом захисту прав, порушених внаслідок відмови від укладення додаткової угоди до договору оренди землі, є визнання судом укладеною додаткової угоди.

6.20. За таких обставин та з урахуванням меж розгляду справи в суді касаційної інстанції касаційна скарга задоволенню не підлягає, а оскаржуване судове рішення підлягає залишенню без змін.

6.21. У зв'язку з відмовою в задоволенні касаційної скарги, згідно вимог статті 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору за її подання і розгляд покладаються на скаржника.

6.22. Керуючись статтями 300, 301, 306, 308, 309, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд постановив:

1. Касаційну скаргу Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області залишити без задоволення.

2. Постанову Донецького апеляційного господарського від 06 грудня 2017 року у справі N 908/1567/17 залишити без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

І. С. Міщенко

Судді:

І. С. Берднік

 

В. Г. Суховий


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.