АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 19 квітня 2018 року N 210-р

Про перевірку рішень адміністративної колегії Чернігівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.11.2015 N 07-рк у справі N 02-05/07-2015 та від 17.02.2016 N 07/2-р/к у справі N 02-05/07-2015

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання державного уповноваженого Антимонопольного комітету України А. Артеменко від 13.11.2017 N 13-01/120/415-зв та відповідні матеріали, встановив:

1. ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

(1) Антимонопольним комітетом України (далі - Комітет) здійснено перевірку рішень адміністративної колегії Чернігівського обласного територіального відділення Анти монопольного комітету України від 20.11.2015 N 07-рк у справі N 02-05/07-2015 (далі - Рішення 1) і від 17.02.2016 N 07/2-р/к у справі N 02-05/07-2015 (далі - Рішення 2).

2. ПІДСТАВИ ПЕРЕВІРКИ РІШЕНЬ

(2) На виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України від 25.03.2016 N 13-01/120 розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 06.04.2016 N 05/64-р розпочато провадження з перевірки Рішення 1 і Рішення 2 за власною ініціативою.

3. РІШЕННЯ 1 У СПРАВІ N 02-05/07-2015

(3) У Рішенні 1 адміністративна колегія Чернігівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) постановила:

(4) "1. Визнати, що публічне акціонерне товариство "Чернігівобленерго" за результатами діяльності у 2014 році, січні - жовтень 2015 року займало монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з постачання електроенергії за регульованим тарифом у межах власних мереж з часткою 100 % в територіальних межах Чернігівської області.

(5) 2. Визнати дії публічного акціонерного товариства "Чернігівобленерго" щодо безпідставного припинення постачання електричної енергії до будинку гр. Донця Івана Михайловича за адресою: м. Чернігів, вул. Пухова, 114-а, 16.02.2015 порушенням, передбаченим пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з постачання електроенергії за регульованим тарифом у межах власних мереж, що призвели до ущемлення інтересів споживача, які були б неможливим за умов існування значної конкуренції на ринку.

(6) 3. Визнати дії публічного акціонерного товариства "Чернігівобленерго" щодо безпідставного припинення постачання електричної енергії до будинку гр. Донця Івана Михайловича за адресою: м. Чернігів, вул. Пухова, 114-а, 30.03.2015 порушенням, передбаченим пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з постачання електроенергії за регульованим тарифом у межах власних мереж, що призвели до ущемлення інтересів споживача, які були б неможливим за умов існування значної конкуренції на ринку.

(7) 4. За порушення, вказане в пункті 2 цього рішення, накласти на публічне акціонерне товариство "Чернігівобленерго" штраф у розмірі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

(8) 5. За порушення, вказане в пункті 3 цього рішення, накласти на публічне акціонерне товариство "Чернігівобленерго" штраф у розмірі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

(9) 6. Зобов'язати публічне акціонерне товариство "Чернігівобленерго" в десятиденний термін з дня отримання цього рішення відновити електропостачання до помешкання гр. Донця Івана Михайловича за адресою: м. Чернігів, вул. Пухова, 114, про що у триденний термін повідомити територіальне відділення".

4. РІШЕННЯ 2 У СПРАВІ N 02-05/07-2015

(10) У Рішенні 2 адміністративна колегія Відділення постановила:

(11) "1. Рішення адміністративної колегії Чернігівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.11.2015 N 07-р/к у справі N 02-05/07-2015 залишити без змін".

5. ПЕРЕВІРКА РІШЕННЯ 1 і РІШЕННЯ 2

5.1. Перевірка пункту 1 резолютивної частини Рішення 1 та Рішення 2 щодо визначення монопольного (домінуючого) становища публічного акціонерного товариства "Чернігівобленерго"

(12) На підставі аналізу Рішення 1 і Рішення 2, матеріалів справи N 02-05/07-2015 встановлено наступне.

(13) Розгляд справи N 02-05/07-2015 було розпочато розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 02.04.2015 N 07-2015/1-рп/к за заявами громадянина Донця І. М. щодо безпідставного відключення публічним акціонерним товариством "Чернігівобленерго" (далі - ПАТ "Чернігівобленерго", Товариство) 16.02.2015 і 30.03.2015 його будинку від мереж електропостачання, внаслідок чого неможливо було опалювати житловий будинок.

(14) Одним з основних видів діяльності ПАТ "Чернігівобленерго" є надання послуг з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у межах власних мереж (далі - Послуги), які Товариство надає на підставі ліцензії, виданої Національною комісією регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ) від 19.09.96 серії АБ N 220525, яка замінена у зв'язку зі зміною назви Товариства на ліцензію від 19.05.2011 серії АГ N 500368 (далі - Ліцензія).

(15) Адміністративна колегія Відділення в Рішенні 1 дійшла обґрунтованого висновку, що послуги з постачання електричної енергії за регульованим тарифом утворюють окремий товарний ринок і не мають взаємозамінних послуг, оскільки мають відмінності щодо споживчих, технічних та експлуатаційних характеристик і витрат, пов'язаних із їх забезпеченням, і не мають взаємозамінних товарів, у межах яких споживач за звичайних умов може перейти від споживання одного товару до іншого.

(16) Отже, у Рішенні 1 адміністративною колегією Відділення обґрунтовано визначено товарними межами ринку, на якому діє ПАТ "Чернігівобленерго", послуги з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

(17) Відповідно до пункту 2.2 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13.06.96 N 15/1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.08.96 за N 433/1458 (далі - Умови та Правила), яка була чинною на момент прийняття Рішення 1 і Рішення 2, ліцензіат має право здійснювати ліцензовану діяльність лише на закріпленій території.

(18) Так, постановою НКРЕ від 17.08.2005 N 663 територією здійснення ПАТ "Чернігівобленерго" ліцензованої діяльності щодо надання послуг постачання електроенергії за регульованим тарифом у межах власних мереж є Чернігівська область та м. Славутич Київської області.

(19) У Рішенні 1 при визначенні територіальних (географічних) меж цього товарного ринку адміністративною колегією Відділення доведено, що мінімальною територією, за межами якої отримання споживачами послуг з постачання електроенергії за регульованим тарифом є неможливим у зв'язку з відсутністю діючих на закріпленій території розташування об'єктів електроенергетики (місцевих (локальних) електромереж), що перебувають у власності ПАТ "Чернігівобленерго", інших об'єктів електроенергетики інших ліцензіатів, та, враховуючи, що Послуга надається споживачеві за місцем розташування його об'єктів електроенергетики, то територіальними (географічними) межами ринку є межі Чернігівської області.

(20) У Рішенні 1 адміністративної колегії Відділення висновок щодо визначення часових меж ринку як періоду з 01 січня 2014 року по жовтень 2015 року підтверджено матеріалами справи, які свідчать, що протягом цього періоду структура ринку послуг з постачання електроенергії за регульованим тарифом у межах власних мереж була сталою.

(21) Під час розгляду справи ПАТ "Чернігівобленерго" не доведено, що ДП "Південно-західна залізниця" може надавати послуги з постачання електроенергії мережами, які належать Товариству, оскільки відповідно до ліцензії місцем здійснення діяльності ДП "Південно- західна залізниця" є територія розташування власних місцевих (локальних) електромереж.

(22) У Рішенні 1 адміністративною колегією Відділення зазначено, що за результатами визначення монопольного (домінуючого) становища встановлено монопольне (домінуюче) становище ПАТ "Чернігівобленерго" на ринку послуг з постачання електроенергії за регульованим тарифом у межах власних мереж з 01 січня 2014 року по жовтень 2015 року в територіальних межах Чернігівської області з часткою 100 відсотків.

(23) Вказаний висновок у Рішенні 1 адміністративної колегії Відділення підтверджено матеріалами справи N 02-05/07-2015 та не спростовано ПАТ "Чернігівобленерго" під час розгляду цієї справи.

(24) Отже, у Рішенні 1 адміністративна колегія Відділення довела, що ПАТ "Чернігівобленерго" займало монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з постачання електроенергії за регульованим тарифом у межах власних мереж з 01 січня 2014 року по жовтень 2015 року в територіальних межах Чернігівської області з часткою 100 відсотків, норми матеріального права застосовано правильно.

5.2. Перевірка пунктів 2 - 6 резолютивної частини Рішення 1 і Рішення 2 щодо вчинення ПАТ "Чернігівобленерго" порушення, передбаченого пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції"

(27) Під час розгляду справи N 02-05/07-2015 Відділення встановило, що ПАТ "Чернігівобленерго" 16.02.2015 і 30.03.2015 у зв'язку із заборгованістю відключило від електричних мереж домоволодіння громадянина Донця І. М. за адресою: вул. Пухова, 114-а, м. Чернігів.

(28) ПАТ "Чернігівобленерго" пояснило, що вказане домоволодіння громадянина Донця І.М. було відключено від електропостачання на підставі пункту 35 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 (далі - Правила N 1357), у зв'язку з несплатою за спожиту електричну енергію.

(29) Відповідно до Правил N 1357 у редакції, яка була чинною на момент прийняття Рішення 1 і Рішення 2, у разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного у договорі чи платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату на 20 день споживачу надсилається попередження про відключення електричної енергії.

(30) У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання споживачем попередження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі.

(31) Згідно з матеріалами справи N 02-05/07-2015 рішенням комісії інформаційно-консультаційного центру Товариства від 17.02.2015 відключення домоволодіння громадянина Донця І. М. 16.02.2015 визнано таким, що здійснено з порушенням вимог чинного законодавства (далі - Протокольне рішення).

(32) На виконання Протокольного рішення в частині підключення до електричних мереж Товариства електроустановок об'єкта - громадянина Донця І. М. було створено комісію у складі посадових осіб ПАТ "Чернігівобленерго", Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Чернігівській області та сектору НКРЕКП у Чернігівській області, за результатами роботи якої складено відповідний акт від 26.02.2015.

(33) Відділення під час розгляду справи N 02-05/07-2015 з'ясувало, що було прийнято рішення Деснянського районного суду міста Чернігова від 11.06.2015 у справі N 750/1688/15-ц (яке набрало законної сили 23.07.2015). У цьому рішенні громадянина Донця І. М. визнано споживачем електричної енергії; дії Товариства з приводу безпідставного припинення постачання електричної енергії громадянину Донцю І.М. 16.02.2015 та 30.03.2015 за адресою: вул. Пухова, 114-а, м. Чернігів, визнано незаконними та зобов'язано Товариство відновити електропостачання громадянину Донцю І. М. за вказаною адресою.

(34) ПАТ "Чернігівобленерго" в судовому порядку оскаржило дії громадянина Донця І. М. про стягнення заборгованості за спожиту електричну енергію. Так, згідно з рішенням Деснянського районного суду міста Чернігова від 09.10.2015 у справі N 750/5934/15-ц (яке набрало законної сили 24.11.2015) суд дійшов висновку, що позовні вимоги ПАТ "Чернігівобленерго" не підлягають задоволенню, оскільки Товариством не доведено споживання громадянином Донцем І. М. за період з вересня по листопад 2014 року електричної енергії в кількості 9876 кВт на 10334 грн 54 коп.

(35) Також у вказаному рішенні зазначено, що суд погоджується з розрахунком, наданим громадянином Донцем І. М., відповідно до якого станом на березень 2015 року відсутня заборгованість у громадянина Донця І. М. перед ПАТ "Чернігівобленерго" за спожиту електроенергію.

(36) Відносини з постачання фізичним особам електричної енергії регулюються, зокрема, Законом України "Про електроенергетику" і Правилами N 1357.

(37) Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" у редакції, яка була чинною на момент прийняття Рішення 1 і Рішення 2, послуги електропостачання віднесено до комунальних послуг.

(38) Частиною першою статті 19 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" встановлено, що відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.

(39) Виконавець послуг відповідно до частини другої статті 21 цього Закону зобов'язаний підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором, забезпечувати своєчасність та відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору.

(40) Статтями 24 та 26 Закону України "Про електроенергетику" у редакції, яка була чинною на момент прийняття Рішення 1 і Рішення 2, визначено, що енергопостачальник, що здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території, не має права відмовити замовнику (споживачу), електроустановки якого розташовані на такій території, в укладанні договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією) за умови, що нова електроустановка замовника приєднана або потужність для діючої електроустановки споживача збільшена в установленому законодавством порядку. Споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником.

(41) Правилами N 1357 передбачено, що споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією і підписується сторонами (енергопостачальником і споживачем) та укладається на три роки.

(42) Відповідно до Правил N 1357 відновлення електропостачання споживача здійснюється протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику. У разі розгляду спірних питань у судовому порядку термін відключення не повинен перевищувати 1 місяця за умови відсутності в споживача заборгованості за спожиту електричну енергію.

(43) Проте, незважаючи на рішення суду у справі N 750/5934/15-ц, Товариство надіслало споживачу Донцю І. М. рахунок за спожиту електроенергію в листопаді 2015 року, в якому зазначило суму боргу в розмірі 10553,96 грн та не зазначило наявної на день відключення станом на 30.03.2015 переплати у розмірі 512,25 грн.

(44) Як вбачається зі змісту Рішення 1, адміністративна колегія Відділення дійшла висновку, що зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з постачання електроенергії за регульованим тарифом у межах власних мереж, що призвели до ущемлення інтересів споживача, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку, є дії ПАТ "Чернігівобленерго", які полягали у безпідставному припиненні 16.02.2015 і 30.03.2015 постачання електричної енергії до домоволодіння громадянина Донця І. М. по вул. Пухова, 114-а, м. Чернігів.

(45) Адміністративна колегія Відділення в Рішенні 1 зобов'язала ПАТ "Чернігівобленерго" в десятиденний строк з дня отримання цього рішення відновити електропостачання до помешкання громадянина Донця І. М. за адресою: вул. Пухова, 114-а, м. Чернігів, про що у триденний строк повідомити територіальне відділення.

(46) Згідно з матеріалами справи N 02-05/07-2015 ПАТ "Чернігівобленерго" не було укладено з громадянином Донцем І. М. договір про користування електричною енергією.

(47) За спожиту електроенергію громадянин Донець І. М. сплачував ПАТ "Чернігівобленерго" відповідно до платіжних документів.

6. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАЛИШЕННЯ РІШЕННЯ 11 РІШЕННЯ 2 БЕЗ ЗМІН

(48) Під час перевірки Рішення 1 і Рішення 2 з'ясовано, що згідно з рішенням Деснянського районного суду міста Чернігова від 23.10.2015 у цивільній справі N 750/5658/15-ц, яке набрало законної сили 03.12.2015, суд дійшов висновку, що електроустановка громадянина Донця І. М. фактично приєднана до електричних мереж електропередавальної організації, що покладає на ПАТ "Чернігівобленерго" обов'язок надати громадянину Донцю І. М. підписаний договір про користування електричною енергією. Цим судовим рішенням визнано неправомірним ненадання ПАТ "Чернігівобленерго" громадянину Донцю І. М. підписаного договору про користування електричною енергією та зобов'язано публічне акціонерне товариство "Чернігівобленерго" надати громадянину Донцю І. М. підписаний договір про користування електричною енергією за адресою: вул. Пухова, 114-а, м. Чернігів.

(49) Крім того, слід зазначити, що рішенням адміністративної колегії Відділення від 10.03.2016 N 41-рк у справі N 02-05/41-2015 (далі - Рішення N 41-рк) бездіяльність ПАТ "Чернігівобленерго" щодо неукладення з громадянином Донцем І. М. договору про користування електричною енергією за його заявою від 27.05.2015 визнана порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем та накладено штраф на ПАТ "Чернігівобленерго" за це порушення у розмірі 68000 грн.

(50) ПАТ "Чернігівобленерго" оскаржило Рішення N 41-рк до господарського суду. Так, ПАТ "Чернігівобленерго" звернулось до господарського суду Чернігівської області з позовною заявою про визнання недійсним та скасування Рішення N 41-рк.

(51) Рішенням господарського суду Чернігівської області від 14.06.2016 у справі N 927/468/16 у позові ПАТ "Чернігівобленерго" про визнання недійсним та скасування Рішення N 41-рк відмовлено повністю.

(52) Не погодившись із цим рішенням, ПАТ "Чернігівобленерго" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове, яким повністю задовольнити позовні вимоги про скасування рішення господарського суду Чернігівської області від 14.06.2016 у справі N 927/468/16.

(53) Постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.07.2016 вказану апеляційну скаргу ПАТ "Чернігівобленерго" залишено без задоволення, рішення господарського суду Чернігівської області від 14.06.2016 у справі N 927/468/16 залишено без змін.

(54) ПАТ "Чернігівобленерго" подало до Вищого господарського суду України касаційну скаргу на рішення господарського суду Чернігівської області від 14.06.2016 і постанову Київського апеляційного господарського суду від 27.07.2016 у справі N 927/468/16.

(55) Постановою Вищого господарського суду України від 25.10.2016 рішення господарського суду Чернігівської області від 14.06.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 27.07.2016 у справі N 927/468/16 залишено без змін, касаційну скаргу ПАТ "Чернігівобленерго" - без задоволення.

(56) Обставини, на підставі яких прийнято Рішення 1 і Рішення 2, були перевірені в судовій справі N 927/280/16.

(57) ПАТ "Чернігівобленерго" оскаржило Рішення 1 і Рішення 2 до господарського суду. Так, ПАТ "Чернігівобленерго" звернулось до господарського суду Чернігівської області з позовною заявою про визнання недійсними та скасування Рішення 1 і Рішення 2.

(58) Рішенням господарського суду Чернігівської області від 19.05.2016 у справі N 927/280/16 у позові ПАТ "Чернігівобленерго" про визнання недійсними та скасування Рішення 1 і Рішення 2 відмовлено повністю. Не погодившись із цим рішенням, ПАТ "Чернігівобленерго" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове, яким повністю задовольнити позовні вимоги про скасування рішення господарського суду Чернігівської області від 19.05.2016 у справі N 927/280/16.

(59) Постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.08.2016 вказану апеляційну скаргу ПАТ "Чернігівобленерго" залишено без задоволення, рішення господарського суду Чернігівської області від 19.05.2016 у справі N 927/280/16 залишено без змін.

(60) ПАТ "Чернігівобленерго" подало до Вищого господарського суду України касаційну скаргу на рішення господарського суду Чернігівської області від 19.05.2016 і постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.08.2016 у справі N 927/280/16.

(61) Постановою Вищого господарського суду України від 26.10.2016 рішення господарського суду Чернігівської області від 19.05.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.08.2016 у справі N 927/280/16 залишено без змін, касаційну скаргу ПАТ "Чернігівобленерго" - без задоволення.

(62) Отже, Рішення 1 та Рішення 2 за результатами перевірки у господарському суді залишено без змін.

(63) Відповідно до статті 1291 Конституції України судове рішення є обов'язковим до виконання. Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.

(64) Згідно зі статтею 326 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України.

(65) Підстави, передбачені статтею 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції", для зміни, скасування чи визнання недійсними Рішення 1 і Рішення 2, відсутні.

(66) Громадянин Донець Іван Михайлович на подання державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 13.11.2017 N 13-01/120/415-зв про перевірку Рішення 1 і Рішення 2 повідомив, що ПАТ "Чернігівобленерго" не уклало з ним договір про користування електричною енергією та не відновило електропостачання до його помешкання за адресою: м. Чернігів, вул. Пухова, 114-а.

(67) На подання державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 13.11.2017 N 13-01/120/415-зв про перевірку Рішення 1 і Рішення 2 ПАТ "Чернігівобленерго" зауважило, що не погоджується з висновками про залишення вказаних рішень без змін з таких підстав.

(68) На думку ПАТ "Чернігівобленерго", під час розгляду справи N 02-05/07-2015 Відділення не з'ясувало, що у громадянина Донця І. М. відсутні документи, які підтверджують право власності на домоволодіння та земельну ділянку за адресою: м. Чернігів, вул. Пухова, 114-а. Наявність документів про право власності або користування на об'єкт є необхідною умовою для укладення зі споживачем договору про користування електроенергією.

(69) У зв'язку з цим ПАТ "Чернігівобленерго" вважає, що висновки в Рішенні 1 і Рішенні 2 про визнання дій ПАТ "Чернігівобленерго" щодо припинення постачання електричної енергії до будинку громадянина Донця І. М. за адресою: м. Чернігів, вул. Пухова, 114-а, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та зобов'язання відновити електропостачання до зазначеного будинку є такими, що не відповідають обставинам справи N 02-05/07-2015.

(70) Проте вказані твердження ПАТ "Чернігівобленерго" спростовуються матеріалами справи N 02-05/07-2015.

(71) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтею 57 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 45 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Залишити рішення адміністративної колегії Чернігівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.11.2015 N 07-рк у справі N 02-05/07-2015 без змін.

2. Залишити рішення адміністративної колегії Чернігівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.02.2016 N 07/2-р/к у справі N 02-05/07-2015 без змін.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.