ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА
ДЕПАРТАМЕНТ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ

ЛИСТ

від 04.07.2011 р. N 2526-2

Банкам-партнерам (за списком)

Про параметри рефінансування

Державна іпотечна установа повідомляє, що у відповідності до діючих Стандартів надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів Державної іпотечної установи та укладеного Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів, Банку доводяться наступні показники рефінансування на III квартал 2011 року:

Максимальний розмір ліміту на здійснення операцій ДІУ з рефінансування банку (грн.)

Буде доведений після надання Банком Прогнозного обсягу надання кредитів та фінансової звітності, необхідної для розрахунку ліміту рефінансування.

I. ОСОБЛИВІ УМОВИ НАДАННЯ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ ЗА СТАНДАРТАМИ ДІУ НА III КВАРТАЛ 2011 РОКУ*

Цільове призначення іпотечного кредиту:

1. Придбання (набуття) у власність житла (житлового будинку або квартири) з метою постійного проживання або здачі в оренду.
2. Придбання у власність квартири з метою постійного проживання в об'єктах житлового призначення, що побудовані за фінансової підтримки ДІУ.

Термін іпотечного кредиту:

Мінімальний - 5 років
максимальний - 30 років.

Сума іпотечного кредиту:

Максимальний розмір суми кредиту на одного позичальника в залежності від місця розташування житла встановлюється:
1000000 грн. - м. Київ та населених пунктів приміської зони;
750000 грн. - м. Севастополь, міста понад 1 млн. населення та населених пунктів приміської зони таких міст;
500000 грн. - інші міста обласного значення;
300000 грн. - міста районного значення;
200000 грн. - інші міста та селища.
Мінімальний розмір суми кредиту на одного позичальника встановлюється - 75000 грн.

Валюта іпотечного кредиту

Гривня

Коефіцієнти PTI

Максимальне значення відношення періодичних витрат Позичальника на обслуговування боргу за іпотечним кредитом, до чистого сукупного доходу Позичальника та його родини за аналогічний період повинно становити не більше 45 %. У разі, якщо при проведенні розрахунків використовуються чисті сукупні доходи родини Позичальника, то члени родини Позичальника обов'язково повинні виступати Поручителем за іпотечним кредитом.

Коефіцієнт ОТІ

Максимальне значення відношення загальної суми усіх періодичних зобов'язань Позичальника та його родини до чистого сукупного доходу Позичальника та його родини за аналогічний період повинно становити не більше 50 %. У разі, якщо при проведенні розрахунків використовуються чисті сукупні доходи родини Позичальника, то члени родини Позичальника обов'язково повинні виступати Поручителем за іпотечним кредитом.

Коефіцієнт LTV

Співвідношення між сумою іпотечного кредиту та оціночною (ринковою) вартістю предмета іпотеки, визначеною Суб'єктом оціночної діяльності, не може перевищувати 75 %.

Вимоги до оцінки предмету іпотеки

Звіт про оцінку предмету іпотеки має здійснений суб'єктом оціночної діяльності.

Вимоги до страхового забезпечення

Позичальник має здійснити страхування предмету іпотеки на його повну вартість (оціночну вартість, визначену Суб'єктом оціночної діяльності) від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

Рекомендаційні вимоги ДІУ для здійснення пріоритетного рефінансування іпотечних кредитів

При розгляді можливості рефінансування іпотечних кредитів, ДІУ надає перевагу тим первинним кредиторам, які надають іпотечні кредити за ставкою не вище 15 % річних.


* Рефінансування іпотечних кредитів здійснюється відповідно встановленого ліміту рефінансування та наявної ресурсної бази в ДІУ на дату рефінансування.

II. ОСОБЛИВІ УМОВИ НАДАННЯ ДІУ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА III КВАРТАЛ 2011 РОКУ**

Вимоги до банку-позичальника

Банк-позичальник, що відповідає наступним складовим Стандартів ДІУ:
1. Вимоги до первинних кредиторів - банків;
2. Порядок рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах.

Цільове призначення фінансового кредиту:

Фінансовий кредит надається ДІУ для завершення будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах шляхом надання ДІУ фінансового кредиту для:
- кредитування забудовника (замовника будівництва) об'єкту житлового призначення;
- кредитування фізичних осіб з метою придбання житла в цих об'єктах відповідно до "Особливих умов надання іпотечних кредитів за Стандартами ДІУ на III кв. 2011 р."

Валюта фінансового кредиту

Гривня

Сума кредиту

Не більше суми, необхідної для завершення будівництва відповідно до кошторису спорудження об'єкту будівництва (встановлюється банком та має бути акцептована ДІУ)

Терміни надання кредитів:

Строк надання фінансового кредиту залежить від кінцевої дати здачі об'єкту житлового призначення в експлуатацію (згідно проектної документації) збільшеного на строк оформлення прав власності на житло та його реалізацію за допомоги іпотечного кредитування (максимальний термін до 6 місяців), але не більше 2,5 років.

Видача та погашення фінансового кредиту

Надання фінансового кредиту здійснюється після оформлення застави шляхом перерахування банку повної суми або відповідно до графіку кредитування.
Сплата відсотків за фінансовим кредитом здійснюється щомісячно.
Погашення фінансового кредиту здійснюється, як правило, в кінцевий строк, визначений договором.

Вимоги до застави за фінансовим кредитом

Загальний розмір застави має бути не меншим ніж 150 % від суми заборгованості за фінансовим кредитом за наступними видами заставного майна:
- майнових прав за іпотечними кредитами, наданими банком;
- нерухомістю (у т. ч. житлового призначення), зареєстрованою у державних реєстрах;
- заставними, предметом іпотеки за якими є нерухомість (у т. ч. житлового призначення), зареєстрована у державних реєстрах;
- іпотечних цінних паперів, емітентом за якими виступає банк - партнер ДІУ;
- цільових облігацій забудовника, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею житлової нерухомості в об'єкті житлового призначення;
- майнових прав за кредитами, наданими банком забудовнику для будівництва об'єкта житлового призначення згідно Порядку та забезпеченими нерухомістю та/або майновими правами на нерухомість;
- облігацій підприємств з додатковим забезпеченням у формі Державної гарантії, що приймаються Національним банком України в якості забезпечення кредитів рефінансування;
- земельних ділянок із цільовим призначенням "землі житлової та громадської забудови".
У тому разі, коли в забезпечення погашення кредиту, Первинним кредитором надаються облігації внутрішніх державних позик або цінні папери, емітентом за якими виступає ДІУ, загальний розмір застави може бути встановлений не менше 120 % (для облігацій внутрішніх державних позик) або не менше 100 % (для цінних паперів, емітентом за якими виступає ДІУ) від суми заборгованості за фінансовим кредитом.

Додаткова застава за фінансовим кредитом

Додатковими формами забезпечення, яке приймається ДІУ є:
- гарантії банків I групи за класифікацією НБУ за активами;
- договори страхування кредитних ризиків.
Розмір застави додаткових форм забезпечення не може перевищувати 40 % від суми фінансового кредиту

Визначення вартості предмету застави та вимоги щодо оцінки предмету застави

Оціночна вартість предмету застави, що береться ДІУ в розрахунки встановлюється:
1) суб'єктом оціночної діяльності відповідно до здійсненої ним оцінки:
- нерухомості (у т. ч. житлового призначення), яка зареєстрована у державних реєстрах;
- майнових прав на нерухоме майно;
- іпотечних цінних паперів, емітентом за якими виступає банк-партнер ДІУ;
- цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею житлової нерухомості в об'єкті житлового призначення, фінансування будівництва якого здійснюється за підтримки ДІУ;
- облігацій підприємств з додатковим забезпеченням у формі Державної гарантії, що приймаються Національним банком України в якості забезпечення кредитів рефінансування;
- земельних ділянок із цільовим призначенням "землі житлової та громадської забудови";
2) банком та ДІУ підставі балансової вартості:
- заставних;
- облігацій внутрішніх державних позик;
- майнових прав за іпотечними житловими кредитами, наданими первинним кредитором фізичним особам, та які відповідають вимогам Стандартів ДІУ;
- майнових прав за кредитами, наданими первинним кредитором забудовнику для будівництва об'єкту житлового призначення згідно Порядку та забезпеченими нерухомістю та/або майновими правами на нерухомість;
3) ДІУ за номінальною вартістю:
- гарантованих облігацій Державної іпотечної установи;
- іпотечних облігацій Державної іпотечної установи.

Звітність

Щомісячно, не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним, банк має надавати (за погодженою формою) інформацію про результати фінансування будівництва об'єкту житлового призначення, у тому числі про розмір отриманого забудовником фінансування, про хід будівництва об'єкту житлового призначення, про укладені договори про іпотечний кредит із фізичними особами та розміри реалізації житла в конкретному об'єкті житлового призначення.

Рекомендовані ставки кредитування

ДІУ надає пріоритет тим іпотечним кредиторам, які здійснюють кредитування забудовників та фізичних осіб за ставками не вище 15 % річних.

Рефінансування іпотечних кредитів, наданих на придбання житла

1. Банк надає іпотечний кредит фізичній особі на умовах Стандартів ДІУ та "Особливих умов надання іпотечних кредитів за Стандартами ДІУ на III квартал 2011 р.".
2. Набуття прав вимоги за іпотечними кредитами проводиться ДІУ відповідно до складової Стандартів ДІУ - Положення про рефінансування первинних кредиторів шляхом набуття прав вимоги за іпотечними кредитами.


** Надання фінансових кредитів здійснюється відповідно до заявок банків за умови встановлення максимального ліміту рефінансування та наявності ресурсної бази в ДІУ.

Звертаємо Вашу увагу на те, що починаючи з 1 липня 2011 року Державна іпотечна установа відновлює рефінансування іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами фізичним особам для придбання(набуття) ними у власність житла (житлового будинку або квартири) відповідно до вимог Стандартів ДІУ та вищезазначених показників рефінансування, встановлених ДІУ на III квартал 2011 року.

 

Перший заступник
Голови Правління

Ю. В. Зоц

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.