НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2019 року N 1818

м. Київ

Про накладення штрафу на ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 30 серпня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 14 червня 2019 року N 205, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), на підставі постанови НКРЕКП від 05 березня 2019 року N 306 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2019 року" (Постанова N 306) та посвідчення на перевірку від 16 травня 2019 року N 206, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (код ЄДРПОУ 37739041) порушило Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року N 3 (далі - Умови та Правила з виробництва електричної енергії), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року N 309 (Постанова N 309) (далі - Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Держстатом України, і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме:

абзацу другого пункту 4.2 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року N 991 (Постанова N 991), у частині зобов'язання ліцензіата неухильно дотримуватись переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії,

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року N 2585 (Порядок N 2585), зокрема:

пункту 4.1 (Порядок N 2585) щодо зобов'язання ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП, зокрема постановами від 12 грудня 2016 року N 2167 "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Дарницька ТЕЦ)" та від 28 грудня 2017 року N 1500 "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Постанова N 1500), інвестиційні програми (у частині виробництва електричної енергії) у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні з урахуванням фактичного наповнення джерел фінансування,

пункту 4.4 (Порядок N 2585) у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п'ять відсотків;

підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 14 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватись визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою від 28 грудня 2017 року N 1500 "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Постанова N 1500), структури тарифу на відпуск електричної енергії.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII), 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та статті 77 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статті 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) та статті 77 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) накласти штраф у розмірі 255000 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (код ЄДРПОУ 37739041) за порушення:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме:

абзацу другого пункту 4.2 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року N 991 (Постанова N 991), у частині зобов'язання ліцензіата неухильно дотримуватись переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії,

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року N 2585 (Порядок N 2585), зокрема:

пункту 4.1 (Порядок N 2585) щодо зобов'язання ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП, зокрема постановами від 12 грудня 2016 року N 2167 "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Дарницька ТЕЦ)" та від 28 грудня 2017 року N 1500 "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Постанова N 1500), інвестиційні програми (у частині виробництва електричної енергії) у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні з урахуванням фактичного наповнення джерел фінансування,

пункту 4.4 (Порядок N 2585) у частині самостійного перерозподілу фінансування вартості заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, при зміні вартості виконання заходів понад п'ять відсотків;

підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункту 14 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (Постанова N 309) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватись визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою від 28 грудня 2017 року N 1500 "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Постанова N 1500), структури тарифу на відпуск електричної енергії.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" у строк до 01 листопада 2019 року:

надати до НКРЕКП звітність за формою N 1-НКРЕ (місячна) "Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії" (Постанова N 1257) за червень 2017 року, копії фінансової звітності за I - III квартали 2017 року, II - III квартали 2018 року та річну фінансову звітність за 2018 рік,

надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області копії фінансової звітності за II - III квартали 2017 року, I - III квартали 2018 року та річну фінансову звітність за 2018 рік.

3. Відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики при підготовці та винесенні на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкту рішення щодо встановлення (зміни) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" державної регульованої ціни на електричну енергію, врахувати її зміну в бік зменшення на загальну суму 82550,43 тис. грн (без ПДВ), а саме:

суму невикористаних коштів схваленої Інвестиційної програми на 2017 рік у розмірі 231,57 тис. грн (без ПДВ);

суму перевищення вартості виконання заходів Інвестиційної програми на 2017 рік понад п'ять відсотків у розмірі 55,16 тис. грн (без ПДВ);

суму економії коштів, яка склалась за результатами виконання Інвестиційної програми на 2017 рік, у розмірі 1019,93 тис. грн (без ПДВ);

суму перевищення вартості виконання заходів Інвестиційної програми на 2018 рік понад п'ять відсотків у розмірі 5,37 тис. грн (без ПДВ);

суму економії коштів, яка склалась за результатами виконання Інвестиційної програми на 2018 рік, у розмірі 104,41 тис. грн (без ПДВ);

суму профінансованих витрат на утримання і експлуатацію автотранспорту в рамках виконання Інвестиційної програми на 2018 рік у розмірі 12,17 тис. грн (без ПДВ);

суму недофінансування статті витрат "Паливо" за результатом діяльності з виробництва електричної енергії у 2017 році у розмірі 24365 тис. грн (без ПДВ);

суму додаткового доходу від збільшення обсягу товарної продукції у 2018 році, зменшену на фактичну паливну складову та за вирахуванням податку на прибуток, у розмірі 13068,42 тис. грн (без ПДВ);

суму економії коштів, отриманої за результатом діяльності з виробництва електричної енергії у 2018 році, а саме у результаті недофінансування витрат порівняно із розрахунковими витратами у тарифі на відпуск електричної енергії, з урахуванням сум перевищення фактичних витрат від розрахункових показників, у розмірі 43688,40 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.