НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 25 січня 2019 року N 79

м. Київ

Про накладення штрафу на ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРГО ТРЕЙД" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 25 січня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, від 04 січня 2019 року N 03, проведеного згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), на підставі постанови НКРЕКП від 18 грудня 2018 року N 1964 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2019 року" (Постанова N 1964) та посвідчення про проведення планової перевірки від 16 листопада 2018 року N 258, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ЕНЕРГО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37819692) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201 (Постанова N 201) (далі - Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу (Постанова N 2496), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме пунктів 4.8 (Постанова N 1156) та 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу (Постанова N 1156), затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року N 1156 (далі - Мінімальні стандарти та вимоги), у частині оприлюднення Оператором ГРМ або постачальником щороку до 01 березня року, наступного за звітним, на своєму офіційному сайті інформації щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог і сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за формою, наведеною в додатку 16 до Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156); направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог, Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині подання письмового повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання;

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані до НКРЕКП;

підпункт 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення постачання природного газу на підставі договорів постачання природного газу, що укладаються зі споживачами, у тому числі побутовими споживачами, відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) та чинних Правил постачання природного газу (Постанова N 2496);

підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу (Постанова N 2496), що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу;

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статей 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) накласти штраф у розмірі 250000 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ЕНЕРГО ТРЕЙД" за порушення Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу (Постанова N 2496), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме пунктів 4.8 (Постанова N 1156) та 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині оприлюднення Оператором ГРМ або постачальником щороку до 01 березня року, наступного за звітним, на своєму офіційному сайті інформації щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог і сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за формою, наведеною в додатку 16 до Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156); направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог, Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині подання письмового повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання;

підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані до НКРЕКП;

підпункту 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення постачання природного газу на підставі договорів постачання природного газу, що укладаються зі споживачами, у тому числі побутовими споживачами, відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) та чинних Правил постачання природного газу (Постанова N 2496);

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу (Постанова N 2496), що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу;

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ЕНЕРГО ТРЕЙД" забезпечити у строк до 31 січня 2019 року:

подання письмового повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання відповідно до підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201);

здійснення постачання природного газу на підставі договорів постачання природного газу, що укладаються зі споживачами, у тому числі побутовими споживачами, відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) та чинних Правил постачання природного газу (Постанова N 2496) відповідно до підпункту 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201);

виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу (Постанова N 2496), що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу відповідно до підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201);

надання виправлених форм звітності N 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу" (Постанова N 1234) за II, III та IV квартали 2017 року відповідно до підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201).

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.