НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 29 січня 2019 року N 107

м. Київ

Про накладення штрафу на ПАТ "УКРНАФТА" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 29 січня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики, а саме постачання природного газу, від 21 січня 2019 року N 7, проведеного згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року N 1584 (Постанова N 1584), на підставі постанови НКРЕКП від 18 грудня 2018 року N 1964 "Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2019 року" (Постанова N 1964) та посвідчення про проведення планової перевірки від 19 грудня 2018 року N 263, установлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" (код ЄДРПОУ 00135390) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201 (Постанова N 201) (далі - Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу (Постанова N 2496), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пунктів 4.8 (Постанова N 1156) та 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу (Постанова N 1156), затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року N 1156 (далі - Мінімальні стандарти та вимоги), у частині оприлюднення Оператором ГРМ або постачальником щороку до 01 березня року, наступного за звітним, на своєму офіційному сайті інформації щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог і сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за формою, наведеною в додатку 16 до Мінімальних стандартів та вимог; направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог, Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника,

постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року N 624 "Про подання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Постанова N 624) (далі - постанова N 624) у частині подання до НКРЕКП квартальної фінансової звітності до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

підпункт 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення постачання природного газу на підставі договорів постачання природного газу, що укладаються зі споживачами, у тому числі побутовими споживачами, відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) та чинних Правил постачання природного газу (Постанова N 2496), а саме підпункту 4 пункту 5 розділу II цих Правил (Постанова N 2496);

підпункт 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині дотримання вимог статті 14 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) щодо реалізації права споживачів на зміну постачальника та порядку зміни постачальника, встановленого Правилами постачання природного газу (Постанова N 2496);

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункт 3 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині розміщення ліцензіатом на своєму веб-сайті, зокрема, загальних умов постачання, прав та обов'язків постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником та споживачем, а саме постанови НКРЕКП від 21 вересня 2017 року N 1156 "Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу" (Постанова N 1156).

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Відповідно до пунктів 11 (Закон N 1540-VIII), 12 частини першої статті 17 (Закон N 1540-VIII), статей 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) накласти штраф у розмірі 255 000 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" за порушення Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу (Постанова N 2496), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пунктів 4.8 (Постанова N 1156) та 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156) у частині оприлюднення Оператором ГРМ або постачальником щороку до 01 березня року, наступного за звітним, на своєму офіційному сайті інформації щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог і сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за формою, наведеною в додатку 16 до Мінімальних стандартів та вимог (Постанова N 1156); направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1 (Постанова N 1156), 4.6 (Постанова N 1156) та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог, Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника,

постанови N 624 (Постанова N 624) у частині подання до НКРЕКП квартальної фінансової звітності до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

підпункту 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині дотримання вимог статті 14 Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) щодо реалізації права споживачів на зміну постачальника та порядку зміни постачальника, встановленого Правилами постачання природного газу (Постанова N 2496);

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункту 3 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині розміщення ліцензіатом на своєму веб-сайті, зокрема, загальних умов постачання, прав та обов'язків постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником та споживачем, а саме постанови НКРЕКП від 21 вересня 2017 року N 1156 "Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу" (Постанова N 1156).

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" забезпечити у строк до 01 березня 2019 року:

приведення у відповідність до вимог Правил постачання природного газу (Постанова N 2496) договорів із споживачами ТОВ "АЛАКОР СІТІ" та ТОВ "СКАЙ ФІНАНС";

надання виправлених форм звітності N 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу" (Постанова N 1234) з додатками за 2017 - 2018 роки відповідно до підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201).

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.