АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДАЦІЙНІ РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 12 березня 2018 року N 12-рр

Про надання висновків у формі рекомендаційних роз'яснень щодо кваліфікації дій

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання відділу ринків адміністративних та загальних послуг Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери від 02.03.2018 N 130-01/22-п та відповідні матеріали, встановив:

До Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) надійшла заява Торгово-промислової палати України (далі - ТПП України) від 09.02.2018 N 446/2/11.0-7 (вх. N 8- 01/2-рр від 13.02.2018) про надання висновку у формі рекомендаційних роз'яснень щодо відповідності положенням статей 6, 10 та 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції" питання практичного застосування положень Єдиного порядку (умов) визначення вартості (тарифу), за яким здійснюється оплата послуг, пов'язаних з видачею сертифікатів про походження товару (далі - Єдиний порядок), а саме:

1. Можливість введення для замовників послуг, пов'язаних з видачею сертифікатів про походження товару, знижок при застосуванні тарифів на ці послуги залежно від обсягу наданих послуг (чи іншого чинника) в умовах економічно обгрунтованої системи ціноутворення.

2. Які існують юридичні механізми впровадження та реалізації поетапних змін, що стосуються вартості послуг, пов'язаних з видачею сертифікатів про походження товару? Чи достатньо для цього нормативно-правових засад, наведених у розділі 6 Єдиного порядку?

Крім того, ТПП України звертається з проханням підтвердити можливість застосування отриманих ТПП України рекомендаційних роз'яснень також і регіональними торгово-промисловими палатами.

За інформацією із заяви: "З огляду на те, що Торгово-промислова палата України, дотримуючись обов'язкових для виконання рекомендацій Антимонопольного комітету України безумовно прийняла Єдиний порядок і наразі діє у конкуренційних умовах вільного ціноутворення на ринку цих послуг, виникла нагальна необхідність щодо отримання офіційних роз'яснень стосовно можливості реалізації певних економічних механізмів в умовах виконання зазначених рекомендацій Комітету".

Відповідно до статті 14 Закону України "Про захист економічної конкуренції" висновки у формі рекомендаційних роз'яснень щодо відповідності дій суб'єктів господарювання положенням статей 6, 10 та 13 цього Закону та статті 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" надаються суб'єктам господарювання з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, підвищення передбачуваності його застосування на підставі наданої ними інформації.

Єдиний порядок було розроблено та затверджено рішенням Президії ТПП України від 30.03.2017 N 21(2) на виконання рекомендацій Комітету від 23.08.2016 N 14-рк (Рекомендація N 14-рк), наданих ТПП України з метою припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції та встановлення єдиного для всіх торгово-промислових палат порядку розрахунку вартості послуг та приведення вартості послуг до економічно обгрунтованого рівня.

Відповідно до пункту 1.3 Єдиного порядку, він використовується системою торгово-промислових палат України для визначення вартості (тарифу), за яким здійснюється оплата послуг, пов'язаних з видачею сертифікатів про походження товару.

Згідно з пунктом 2.1 Єдиного порядку визначення вартості (тарифу) послуги здійснюється з урахуванням економічно обґрунтованих планових витрат.

Відповідно до пункту 3.1 Єдиного порядку тариф на послугу визначається як сума добутків нормативної тривалості виконання кожного елемента технології в одиницях часу, передбаченого технологічною картою послуги (однакова для всіх палат) і вартості в грошовому вимірюванні одиниці часу роботи експерта.

Вартість одиниці часу роботи експерта розраховується кожною регіональною торгово-промисловою палатою; до розрахунку вартості включаються статті витрат, що безпосередньо пов'язані з наданням послуги.

Отже, із застосуванням вимог Єдиного порядку, вартість послуг, пов'язаних з видачею сертифікатів про походження товару, є різною в регіональних торгово-промислових палатах у зв'язку з різною вартістю одиниці часу роботи експерта, що розраховується кожною з палат.

Єдиним порядком передбачено застосування коригуючих коефіцієнтів:

за терміновий режим - коефіцієнт 1,5;

за роботу в святкові та вихідні дні, у нічний час - 1,5.

Також розділом 6 Єдиного порядку передбачено зміну рівня тарифів, що здійснюється у зв'язку зі зміною умов надання послуг ТПП, що не залежать від господарської діяльності ТПП України та регіональних торгово-промислових палат, і може відбуватися внаслідок зміни кількісних або цінових показників, покладених в основу розрахунку тарифів або зміни у розмірі фонду ефективного робочого часу. Зміна тарифів на послугу ТПП здійснюється шляхом розрахунку нового тарифу за методикою, передбаченою цим Єдиним порядком, з використанням оновлених даних щодо кількісних та цінових показників або показників фонду ефективного робочого часу, покладених в основу розрахунку.

На засіданні Комітету 23.05.2017 прийнято рішення про виконання ТПП України рекомендацій Комітету від 23.08.2016 N 14-рк (Рекомендація N 14-рк).

Єдиним порядком не передбачено механізм знижок при застосуванні системою торгово-промислових палат тарифів на послуги, пов'язані з видачею сертифікатів про походження товару.

За наявною в Комітеті інформацією, ТПП України та регіональні торгово-промислові палати при визначенні вартості (тарифу), за яким здійснюється оплата послуг, пов'язаних з видачею сертифікатів про походження товару, використовують виключно Єдиний порядок, що не містить механізму застосування знижок. У зв'язку з цим вважаємо, що питання введення знижок можливо вирішити шляхом доопрацювання та внесення відповідних змін до Єдиного порядку. Такі зміни можуть передбачати, зокрема, умови застосовування знижок за зверненнями замовників, абсолютні чи відносні величини таких знижок тощо.

При цьому, з метою дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", і встановлення обґрунтованої вартості послуг, умови застосування знижок мають бути недискримінаційними, однаковими, прозорими та доступними для всіх замовників і, так само як і Єдиний порядок, бути єдиними до застосування як для ТПП України, так і для регіональних торгово-промислових палат.

За умови прийняття єдиного для системи торгово-промислових палат рішення про встановлення знижок та однакового його застосування всіма торгово-промисловими палатами, дії окремих палат не підпадатимуть під узгоджені дії і тому не міститимуть ознак порушення, передбаченого статтею 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції", і тому не підпадатимуть під дію статті 10 цього Закону.

Враховуючи наведене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та статтею 14 Закону України "Про захист економічної конкуренції", Антимонопольний комітет України надає Торгово-промисловій палаті України (вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601, ідентифікаційний код юридичної особи 00016934) такі висновки:

Дії Торгово-промислової палати України щодо введення знижок для замовників послуг, пов'язаних з видачею сертифікатів про походження товару, не міститимуть ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтями 6, 10 та 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у разі внесення до Єдиного порядку (умов) визначення вартості (тарифу), за якою здійснюється оплата послуг, пов'язаних з видачею сертифікатів про походження товару, змін, що передбачатимуть встановлення єдиного для застосування Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами механізму знижок для замовників таких послуг, що враховуватимуть вимоги, закріплені в мотивувальній частині цього документа, а також погодження таких змін з Антимонопольним комітетом України.

Висновки надані виключно в межах і на підставі наданої у заяві інформації та доданих до неї документів.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.