АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 4 липня 2019 року N 487-р

Про надання дозволу на узгоджені дії

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу N 130-25/5-19-УД про узгоджені дії у вигляді реалізації умов Угоди купівлі-продажу частки в розмірі 100 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю від 17 жовтня 2018 року, укладеної між компаніями "Invitro Holding Limited" (Продавець) та "Medicover Investment B.V." (Покупець) щодо утримання від конкуренції (далі - Угода), встановив:

Узгоджені дії будуть вчинятися у зв'язку із здійсненням концентрації, яка полягає у придбанні компанією "Medicover Investment B.V." частки у статутному капіталі ТОВ "НЕЗАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНВІТРО", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

За інформацією заявників:

учасники узгоджених дій домовилися протягом п'яти років після дати здійснення концентрації реалізувати положення, що стосуються утримання від конкуренції:

"Продавець гарантує Покупцеві (від свого імені та в якості довіреної особи від імені кожного члена Групи Продавця), що без попередньої письмової згоди Покупця ані Продавець, ані жоден член Групи Продавця не буде:

1. протягом періоду, що складає 5 років після дати завершення угоди, ні в якості принципала, ні в якості партнера окремо або разом з керівником, радником, консультантом, агентом, будь-якою особою або через них прямо або опосередковано здійснювати, бути задіяним або зацікавленим у діяльності з надання лабораторних послуг в Україні (однак, за виключенням Республіки Крим), що конкурує з діяльністю будь-якого члена Групи, яка здійснюється на дату завершення угоди (далі - "Конкурентна діяльність"), за умови, що ніякі положення цієї статті не заважають жодному члену Групи Продавця:

(i) бути зареєстрованим власником або бенефіціарним власником акціонерного капіталу Медичного центру "INTO-SANA"; та

(ii) бути задіяним або зацікавленим у будь-якій діяльності (включаючи Конкурентну діяльність) у Республіці Крим та за межами території України; та

2. протягом періоду, що складає 24 місяці після дати завершення угоди, схиляти до найму або переманювати, намагатися переманити будь-яку особу, яка працює та на дату завершення угоди працювала на будь-якого члена Групи; та

3. протягом періоду, що складає 36 місяців після дати завершення угоди, переманювати або намагатися переманювати, що призведе до конкуренції з діяльністю будь-якого члена Групи (яка ведеться на дату завершення угоди), клієнтів або замовлення від будь-якої особи, фірми або компанії, що була клієнтом будь-якого члена Групи в будь-який час протягом періоду, що складає 36 місяців, що безпосередньо передують даті завершення угоди; та

4. використовувати доменне ім'я invitro.ua в будь-який час після завершення угоди.

Ніякі вище зазначені положення не заважають та не стримують Продавця або будь-якого члена Групи Продавця від:

- ведення, залучення або зацікавленості у будь-якій іншій діяльності будь-де у світі, що не є Конкурентною діяльністю, яку він здійснює на час завершення, або в якій він задіяний або зацікавлений на час завершення угоди (або у будь-якому розширенні або розвитку будь-якої такої діяльності);

- ведення, залучення або зацікавленості у будь-якій Конкурентній діяльності: у Республіці Крим, на будь-якій території або в будь-якій країні, окрім України, а щодо України - після припинення ведення, залучення або зацікавленості Групи Покупця у такій діяльності".

Узгоджені дії є необхідними для здійснення зазначеної вище концентрації.

Реалізація Угоди не матиме жодного негативного впливу на конкуренцію на жодному товарному ринку України.

Заявлені узгоджені дії не призводять до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та Положенням про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року N 26-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 березня 2002 року за N 238/6526 (зі змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

Надати дозвіл компанії "Invitro Holding Limited" (м. Нікосія, Республіка Кіпр) та компанії "Medicover Investment B.V." (м. Ейндговен, Нідерланди) на узгоджені дії у вигляді виконання положень Угоди купівлі-продажу частки в розмірі 100 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю щодо утримання від конкуренції, строком на 5 років.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.