АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 13 лютого 2020 року N 117-р

Про надання дозволу на узгоджені дії

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників компанії "DP World Ukraine B.V." (м. Роттердам, Нідерланди) і компанії "Star Span Holdings LTD" (м. Нікосія, Республіка Кіпр) про надання дозволу на узгоджені дії, встановив:

Узгоджені дії будуть вчинятися у зв'язку із здійсненням концентрації, яка полягає у набутті компанією "DP World Ukraine B.V." разом із компанією "Star Span Holdings LTD" контролю над компанією "Container Terminal Yuzhny B.V." (м. Амстелвен, Нідерланди).

За інформацією заявників:

компанія "DP World Ukraine B.V." і компанія "Star Span Holdings LTD" (далі - обмежений акціонер) зобов'язуються та обіцяють один одному (далі - необмежений акціонер), що, за винятком випадків наявності попередньої письмової згоди необмежених акціонерів, не буде робити будь-що з наведеного далі протягом обмеженого періоду в конкуренції з будь-якою частиною господарської діяльності в Україні (та забезпечать те саме щодо асоційованих компаній та асоційованих осіб):

"(a) з урахуванням пункту 7.4, робити пропозиції щодо працевлаштування, переманювати, робити спроби пропонування працевлаштування або переманювання або забезпечувати пропозиції щодо працевлаштування або переманювання з будь-якої компанії групи або необмежених акціонерів будь-якій особі або будь-яку особу, яка працює на високій виконавчій або управлінській посаді у такій компанії групи або у таких необмежених акціонерах протягом періоду, в якому обмежений акціонер володів Акціями, незалежно від того чи така особа припуститься порушення її трудового контракту у зв'язку зі звільненням за власним бажанням, проте за умови, що цей підпункт 7.1(a) не застосовується до жодних працівників, трудові відносини з якими були розірвані за ініціативою такої компанії групи або необмежених акціонерів;

(b) з урахуванням пункту 7.4, брати на роботу будь-яку особу, яка є або була протягом періоду, в якому обмежений акціонер володів акціями, прямо або опосередковано залучена будь-якою компанією групи або необмеженими акціонерами і яка через таке залучення має або може мати з розумною ймовірністю в своєму розпорядженні будь-яку конфіденційну інформацію або комерційні таємниці, які пов'язані з господарською діяльністю або господарською діяльністю будь-якої компанії групи або господарською діяльністю, яка здійснюється через філію такої компанії групи або необмежених акціонерів;

(c) закликати, робити пропозиції щодо працевлаштування, переманювати, робити спроби закликів, пропонування працевлаштування або переманювання або мати будь-які комерційні операції в Україні з будь-якою особою, (i) якій наразі або протягом періоду, в якому обмежений акціонер володів акціями, надавалися товари або послуги будь-якою компанією групи (або через будь-яку філію такої компанії групи) або (ii) яка наразі або протягом періоду, в якому обмежений акціонер володів акціями, була будь-яким постачальником товарів або послуг будь-якій з компаній групи (або будь-якій філії такої компанії групи); та

(d) здійснювати або бути залученим, працевлаштованим, пов'язаним або у будь-який спосіб допомагати будь-якій обмеженій діяльності, в тому числі у якості агента, власника, акціонера, партнера, спонсора, консультанта або в іншій якості для будь-якої особи (окрім як власника акцій компанії, яка здійснює таку діяльність, де володіння часткою є лише з метою інвестицій та не надає прав голосу понад 10 відсотків від загальної кількості прав голосу у компанії);

виняток для покупця:

відповідно до пункту 7.4 акціонерної угоди ніщо у підпункті 7.1(a) або 7.1(b) не забороняє покупцю переводити або брати на роботу будь-яку особу, яка до дати підписання мала трудові відносини з покупцем або будь-якою асоційованою компанією покупця, а протягом обмеженого періоду (5 років) - з будь-якою компанією групи, в межах покупця або будь-якої асоційованої компанії покупця у зв'язку з її господарською діяльністю, яка здійснюється за межами України".

Заявлені узгоджені дії не призводять до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та Положенням про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року N 26-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 березня 2002 року за N 238/6526 (зі змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

Надати дозвіл компаніям "DP World Ukraine B.V." (м. Роттердам, Нідерланди) і "Star Span Holdings LTD" (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на узгоджені дії у вигляді виконання умов, передбачених статтею 7 проєкту договору між акціонерами щодо Container Terminal Yuzhny B.V., стосовно утримання від конкуренції та заборони переманювання працівників, строком на 5 років.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.