ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.10.2018 р. N 740

Про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування Херсонському учбово-виробничому підприємству Українського товариства глухих

Відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1010 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року N 518 (Постанова N 518)), за результатами аналізу соціальної значимості підприємств та організацій громадських організацій інвалідів і можливості працевлаштування ними інвалідів, керуючись статтею 6, пунктом 10 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 23, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

Надати дозвіл на право користування пільгами з оподаткування Херсонському учбово-виробничому підприємству Українського товариства глухих згідно з даними, викладеними в додатку, як такому, що відповідає встановленим критеріям, має соціальну значимість і забезпечує працевлаштування інвалідів.

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. Гордєєв

 

Додаток
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
10.10.2018 N 740

Перелік
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, стосовно яких прийнято рішення про доцільність надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування у Херсонській області

N
з/п

Повне найменування підприємства та організації громадської організації інвалідів

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування громадської організації інвалідів - засновника підприємства та організації громадської організації інвалідів

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування податкової пільги (підпункт, пункт, стаття Податкового кодексу України)

Строк користування податковими пільгами

Рішення (доцільно надати, доцільно відмовити, доцільно скасувати)

Обґрунтування

Дата початку

Дата закінчення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Херсонське учбово-виробниче підприємство Українського товариства глухих

03972809

Українське товариство глухих

00021344

1. Підпункт 282.1.2 пункту 282.1 статті 282 розділу XII "Податок на майно" Податкового кодексу України (земельна ділянка площею 0,95 га - державний акт на право постійного користування землею від 04 травня 1995 року серії II-XC N 002038 XIX-1)

01 жовтня 2018 року

31 грудня 2018 року (включно)

Доцільно надати

Херсонське учбово-виробниче підприємство є виробничою одиницею Українського товариства глухих і базою для професійного навчання та працевлаштування інвалідів по слуху. Основними видами діяльності підприємства є виробництво та реалізація швейних виробів і виробництво пакувань з легких металів. Продукція підприємства, яка виготовлена із власної сировини, закуповується громадськими організаціями, підприємствами, що мають обмежені фінансові можливості, та населенням з низьким достатком, тому що завдяки системі пільг ціна на продукцію доступна і користується попитом. Наявність у підприємства пільг з оподаткування дає змогу випускати конкурентоспроможну продукцію, забезпечити роботою працюючих інвалідів та створювати нові робочі місця

Аналіз
соціальної значимості

Херсонського учбово-виробничого підприємства Українського товариства глухих

Місцезнаходження:

 

Поштовий індекс 73036

Країна Україна

Область Херсонська

Район Дніпровський

Місто (село/селище) Херсон

Вулиця 40 років Жовтня

Будинок 179 Корпус

Офіс/квартира

Телефон (0552) 35-35-49

Факс (0552) 35-35-46

Код за ЄДРПОУ (ДРФО) 03972809

Форма власності приватна

Організаційно-правова форма господарювання колективне підприємство

Форма фінансування господарський розрахунок

Назва ДПІ та дата реєстрації ДПІ у м. Херсон 16 листопада 1994 року за N 238

Дата та номер реєстрації у відділенні Фонду 28 лютого 2007 року за N 06/0066 у Херсонському відділі ФСЗІ

N
з/п

Показник

Од. виміру

Попередній рік до звітного періоду

Звітний період (квартал, півріччя, три квартали, рік) поточного року

1

2

3

4

5

1.

Середньооблікова чисельність працівників

чол.

60

51

2.

в т. ч. інвалідів

чол.

35

34

3.

Питома вага середньооблікової чисельності інвалідів у загальній чисельності працівників

%

58,3

66,7

4.

Сума загальних витрат на заробітну плату працівників

тис. грн

2648,6

981,3

5.

в т. ч. інвалідів

тис. грн

1264,3

576,5

6.

Питома вага фонду оплати праці інвалідів в сумі загальних витрат на оплату праці

%

47,7

58,7

7.

Середньомісячна заробітна плата працівника

грн

3482,8

2973,6

8.

інваліда

грн

2989,3

2826,0

9.

Середньомісячна заробітна плата в еквіваленті повної зайнятості працівника

грн

4504,4

4088,8

10.

інваліда

грн

4185,0

4177,5

11.

Заборгованість із виплати заробітної плати (без врахування поточної)

тис. грн

-

-

12.

в т. ч. інвалідів

тис. грн

-

-

Отримання державної допомоги

13.

Сума пільг з оподаткування, в т. ч.

тис. грн

1007,2

292,9

14.

ПДВ

тис. грн

-

-

15.

на прибуток

тис. грн

-

-

16.

плата за землю

тис. грн

32,2

16,1

17.

нульова ставка податку на додану вартість

тис. грн

522,1

111,2

18.

Сума пільг зі сплати єдиного внеску

тис. грн

452,9

165,6

19.

Кошти Фонду соціального захисту інвалідів, в т. ч.:

тис. грн

-

-

20.

безповоротна допомога

тис. грн

-

-

21.

поворотна допомога

тис. грн

-

-

22.

дотації

тис. грн

-

-

23.

цільова позика

тис. грн

-

-

24.

Всього

тис. грн

1007,2

292,9

Використання державної допомоги

Соціальні напрямки

25.

Створення робочих місць для інвалідів

к-ть

1

1

тис. грн

4,0

3,5

26.

Підвищення заробітної плати працівникам-інвалідам

к-ть

-

-

тис. грн

-

-

27.

Оплата навчання інвалідів у навчальних закладах з метою їх подальшого працевлаштування

к-ть

-

-

тис. грн

-

-

28.

Оздоровлення та санаторно-курортне лікування працівників-інвалідів

к-ть

-

-

тис. грн

-

-

29.

Матеріальна (благодійна) допомога працівникам-інвалідам

тис. грн

83,4

212,6

30.

Утримання непромислової сфери (матеріальне забезпечення перекладача-дактилолога, заступника директора з учбово-виховної роботи, лікаря-терапевта, перекладача-дактилолога, відшкодування збитків від утримання гуртожитку)

тис. грн

319,6

61,3

31.

Інші соціальні напрями використання державної допомоги

тис. грн

-

-

32.

Всього:

тис. грн

407,0

277,4

33.

Питома вага державної допомоги, спрямованої на соціальні напрями

%

40,4

94,7

34.

Поповнення обігових коштів

тис. грн

539,4

-

35.

Модернізація виробництва (без урахування коштів, використаних на створення робочих місць для інвалідів)

тис. грн

60,8

15,5

36.

Відрахування засновнику

тис. грн

-

-

37.

Інші економічні напрями (поліпшення основних фондів)

тис. грн

-

-

38.

Всього:

тис. грн

600,2

15,5

39.

Питома вага державної допомоги, спрямованої на економічні напрями

%

59,6

5,3

Інші напрями

40.

Інші напрями (вказати)

тис. грн

-

-

41.

Питома вага державної допомоги, спрямованої на інші напрями

%

-

-

 

Директор Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації

Г. Причина


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.